KB » Computer » (Fout)meldingen

(Fout)meldingen

    Tweeten

Meldingen

Deze pagina bevat een lijst met meldingen die je in Windows tegen kan komen, hun betekenis (als ik er achter heb kunnen komen wat dat is), en wat je er aan moet doen.

In alle gevallen probeer ik zowel de Engelse versie van de melding (tussen haakjes) als de Nederlandse weer te geven. Doordat ik zelf met Engelstalige Windows-versies werk weet ik helaas niet in alle gevallen de Nederlandse.

Als er een vetgedrukte regel boven de foutmelding staat, is dat de titel van het venster.

Als je JavaScript niet hebt geblokkeerd, kan je sorteren op een kolom door op de titel te klikken (en in omgekeerde volgorde door nog een keer te klikken).

Aangezien de sortering van de 1e kolom gebeurt op basis van Nederlands (indien aanwezig), en de Engelse meldingen tussen haakjes staan, staan die bovenaan in de lijst.

Melding XP Vista W7 W8 W10 Betekenis/oplossing
Dit is geen systeemschijf of er is een schijffout opgetreden
(non-system disk or disk error)
x De PC wil niet starten vanwege deze foutmelding.
Oplossing: Soms helpt het om tijdens het starten een CD/DVD in het laatje te doen. Uitgebreidere info.
Uw beheerder heeft het bewerken van het register geblokkeerd
(Registry editing has been disabled by your administrator)
x Je probeert de Registry Editor (regedit.exe) te starten, en hebt niet voldoende rechten (zelfs al ben je Administrator).
Oplossing: Pas een Group Policy instelling aan.
Kan het apparaat apparaat_naam niet stoppen, omdat het apparaat nog door een ander progamma wordt gebruikt.
(The device device_name cannot be stopped right now. Try stopping the device again later.)
x Je probeert via het icoontje in het systeemvak (system tray) een USB apparaat los te koppelen.
Oplossing: Blijkbaar zijn er nog bestanden op het apparaat in gebruik. Je kan proberen uit te vinden om welke bestanden het gaat.
Afhankelijk van de software voor draadloze netwerken die op deze computer wordt uitgevoerd, werkt de wizard Draadloos netwerk instellen mogelijk niet. Raadpleeg voor meer informatie artikel 871122 ...
x Dit lijkt er op te wijzen dat er een bepaalde service niet draait.
Oplossing: Probeer de Wireless Zero Configuration service te starten.
Netwerkdetectie is uitgeschakeld. Netwerkcomputers en apparaten kunnen niet worden gedetecteerd.
(Network discovery is turned off. Network computers and devices are not visible. Please turn on network discovery in Network and Sharing Center.)
x Je probeert waarschijnlijk andere computers in het netwerk te benaderen.
Oplossing: Zet network discovery aan.
Netwerkdetectie en bestandsdeling zijn uitgeschakeld. Netwerkcomputers en apparaten zijn niet zichtbaar. Klik op wijzigen...
(Network discovery and file sharing are turned off. Network computers and devices are not visible. Click to change...)
x Je klikt waarschijnlijk op het Network-icoon in Verkenner of ergens anders.
Oplossing: Zet netwerkdetectie (network discovery) en bestandsdeling (file sharing) aan.
\\Computernaam is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtiging voor deze netwerkbron. Neem contact met de beheerder van de server op als u wilt weten of U toegangsmachtigingen hebt.

Kan het netwerkpad niet vinden.
(\\Computername is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.

The network path was not found.)
x Ik probeerde vanaf een XP Pro PC een Windows 7 Ultimate PC te bereiken (met Verkenner (Explorer).
Oplossing: De firewall op de W7 PC blokkeerde de zaak.
Het bestand of de map bestands_of_map_naam is beschadigd en onleesbaar. Voer het hulpprogramma CHKDSK uit.
(HelpCtr.exe - Corrupt File
The file or directory folder_name is corrupt and unreadable. Please run the Chkdsk utility.)
x Er verschijnt een geel driehoekje in het systeemvak.
De melding (uit het help-systeem van Windows) trad op toen ik het programma Schijfopruiming (Disk Cleanup) cleanmgr.exe uitvoerde, om bestanden in de map Temporary Internet Files op te ruimen vanwege een tekort aan diskruimte.
Oplossing: Na een herstart van de PC wordt automatisch het programma chkdsk uitgevoerd. Er werden 3 corrupte files gevonden, en het probleem was verholpen.
Ik heb ook een keer als titel gehad Windows - Corrupt File, maar het ging om een file van ZoneAlarm.
(\\Computer_name\folder_name is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.

Access is denied.)
x Ik probeerde vanaf een XP Home PC bestanden te kopiëren naar een XP Home PC. Ik probeerde dus alleen maar te lezen, en de disk was benaderbaar.
Oplossing: ???
(Access Denied as you do not have sufficient privileges.
You have to invoke this utility running in elevated mode.)
x Ik wilde op een Vista Home Premium PC vanaf de commandoregel het programma chkdsk uitvoeren.
Oplossing: draai het programma in elevated mode (zoals de melding al zegt).
Installeer Silverlight
(Install SilverLight)
x Ik wilde op een Windows 7 Ultimate PC voor het eerst met Internet Explorer op de site van RTLnieuws.nl een filmpje afspelen.
Oplossing: Silverlight kan niet samenwerken met de 64-bits versie van Internet Explorer.
Interne fout 2738
(Internal error 2738)
x Ik probeerde een programma te installeren.
Oplossing.
Dit apparaat kan sneller werken
Dit USB apparaat kan sneller werken als u het aansluit op een snelle USB 2.0-poort. Klik hier voor een lijst met beschikbare poorten
(This device can perform faster
This USB device can perform faster if you connect it to a Hi-Speed USB 2.0 port. For a list of available ports, click here)
x x x Krijg je als een USB apparaat stopt in een USB poort van een ouder type. De melding verschijnt rechtsonder bij het systeemvak.
Oplossing: Je kan hem kwijtraken door door op het icoontje te klikken waar de pijl naar wijst, en dan het vinkje weg te halen bij (Tell me if my device can perform faster).
Herstellen is niet voltooid, de computer kan niet worden hersteld naar: datum controlepunt van systeem. Er zijn geen wijzigingen op de computer aangebracht.
(Restoration Incomplete. Your computer cannot be restored to date. No changes have been made to your computer.)
x Je probeert zonder succes een herstelpunt terug te zetten.
Oplossing: Probeer hetzelfde nog een keer, maar dan in veilige modus.
Server is bezet
Deze actie kan niet worden voltooid omdat het andere programma bezig is.
Klik op 'activeren' om naar dit programma over te schakelen en het probleem op te lossen.
(Server Busy
This action cannot be completed because the other program is busy.
Choose 'Switch To' to activate the busy program and correct the problem.)
x x Dit dialoogvenster komt af en toe te voorschijn bij het starten van de PC. Je hebt de keuzes Activeren (Switch To), Opnieuw (Retry) of (Cancel), maar die laatste lijkt meestal grijs (dus niet beschikbaar) te zijn.
Oplossing: Meestal gaat het probleem na een paar keer klikken vanzelf weg, het is in elk geval niets ernstigs.
Ik heb veel meldingen gezien over een relatie met de Nero Indexing Service. Je zou ook nog kunnen proberen met dit Microsoft artikel of dit via de event log de oorzaak van het probleem te achterhalen.
(Error opening file for writing:
filename
Click Abort to stop the installation,
Retry to try again, or
Ignore to skip this file.)
x Kan je o.a. krijgen als je een programma probeert te installeren, en dat niet met administratieve rechten doet.
Oplossing: Met rechts klikken op het setup-bestand, en dan op Als administrator uitvoeren (Run as Administrator)
Maken van leeg document mislukt
(Failed to create empty document.)
x Ik wilde een nieuw Wordpad venster openen.
Oplossing: Dit is 1 van de mogelijke oorzaken.
(The action can't be completed because the folder is open in Windows Explorer
Close the folder and try again.
folder_name
De volgende knoppen zijn beschikbaar: Try Again, Skip en Cancel)
x ???
(The action can't be completed because the folder or a file in it is open in another program
Close the folder and try again.
folder_name
De volgende knoppen zijn beschikbaar: Try Again en Cancel)
x Ik probeerde een map een andere naam te geven. Maar ik moet toegeven, het klopt, er draaide een programma ergens uit 1 van de submappen van de map.
(SMART Failure Predicted on Primary Slave : disk_type
WARNING: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive.
A failure may be imminent.

Press F1 to continue, DEL to enter SETUP)
x Deze fout krijg je waarschijnlijk heel snel na het starten van de PC, lang voordat Windows actief is. Het betekent dat er volgens de SMART parameters iets grondig mis is met 1 van je harde schijven. Aan te raden is, zoals de melding als zegt, om z.s.m. alle belangrijke zaken van die disk te backuppen. Maar zie ook mijn persoonlijke ervaring met deze melding.
(Unable to execute file:
filenaam

CreateProcess failed; code 5.
Access is denied.)
x Ik kreeg deze melding toen ik met Administrator rechten het programma CDRoller had geinstalleerd en het wilde starten. Het probleem heeft duidelijk met rechten te maken, maar ik ben er nog niet achter wat voor.
(The current directory is invalid.) x Een melding van de commandoregel.
Ik kreeg hem toen de huidige map op schijf K lag, wat in dit geval de DVD-speler was. Ik probeerde iets te doen vanaf de commandoregel, terwijl ik in de tussentijd de DVD verwijderd had. Logisch dus dat het pad niet meer geldig was.
Onvoldoende geheugen of bronnen om de bewerking te voltooien. Sluit enkele programma's af en probeer het opnieuw.
(Not enough memory or resources are available. Please close other open applications and try again.)
x Ik probeerde een programma te starten, en dat lukte niet. Firefox had meer dan 1 GB memory te pakken, en tegen de 3000 GDI objects. Door Firefox te sluiten en te starten was het probleem verholpen.
(Windows Media Player cannot play DVD video. You might need to adjust your Windows display settings. Open display settings in Control Panel, and then try lowering your screen resolution and color quality settings.) x Meerdere programma's die video kunnen afspelen of bewerken, zoals Windows Media Player, Cyberlink PowerDVD 10 en Windows Live Movie Maker geven foutmeldingen. Check eerst of alle Windows Updates zijn vewerkt.
Er is een onbekende fout opgetreden. Onderwerp 'test', Account: 'pop.wanadoo.fr, Server: 'smtp.wanadoo.fr', Protocol: SMTP, Reactie van server: '550 Error: Message content rejected', Poort: 25, Beveiligd(SSL): Nee, Serverfout: 550, Foutnummer: 0x800CCC69 (An unknown error has occurred. Subject ' ', Account: 'pop.orangehome.co.uk', Server: 'smtp.orangehome.co.uk', Protocol: SMTP, Server Response: '550 Error: Message content rejected aeb18d4cda9ec71568544816931cf2c5>', Port: 25, Secure( SSL): No, Server Error: 550, Error Number: 0x800CCC69) x De 2 genoemde foutmeldingen zijn slechts voorbeelden, maar in alle soortgelijke meldingen staan dezelfde 3 cruciale onderdelen .
Serverfout: 550 (Server Error: 550) x Zie de volledige melding met een link naar een mogelijke oplossing.
Foutnummer: 0x800CCC69 (Error Number: 0x800CCC69) x Zie de volledige melding met een link naar een mogelijke oplossing.
Message content rejected x Zie de volledige melding met een link naar een mogelijke oplossing.
CMOS checksum error - Defaults loaded x Deze melding komt zeer snel na het starten van de PC. De meest voor de hand liggende conclusie is dat de batterij, die stroom levert om de CMOS instellingen (zoals datum en tijd) vast te houden, aan het eind van zijn Latijn is. Dit type batterij (CR2032) kan je overal kopen, en kost bv. bij de Hema 2,50 (juli 2012) (maar er zijn ook winkels waar ze nog veel goedkoper zijn). Voor het vervangen ervan moet je prutsen op het moederbord. In principe zou er iets over in de handleiding moeten staan, maar je kan ook op Internet genoeg info vinden. Ik heb een bloedhekel aan gepruts met hardware en heb 2 linkerhanden, en het is mij toch binnen een minuut of 10 gelukt.
(There was a problem sending the command to the program) x De file manager die ik gebruikte was de boosdoener, want in Verkenner (Explorer) werkte het wel goed.
Ik krijg dit probleem ook als ik LetMeType probeer te starten.
Kan dit item niet vinden

Dit item bevindt zich niet langer in mapnaam. Controleer de locatie van het item en probeer het opnieuw.
(Could not find this item

This is no longer located in G:\. Verify the item's location and try again.
Rapid Environment Editor
Type: File Folder
Date Modified: 30-8-2012 16:16)
x Ik maakte een nieuwe map aan in Verkenner (Explorer) en gaf toen een Enter om de map te openen. Dit is duidelijk een bug in Verkenner (timing probleem).
schijfletter:\ is niet toegankelijk. Kan de opdracht niet uitvoeren door een fout in een I/O-apparaat.
(drive_letter:\ is not accessible.
The request could not be performed because of an I/O device error.)
x Ging ook gepaard met meldingen in Logboeken (Event Log). De stick zat in een USB hub, en waarschijnlijk functioneerde die (tijdelijk?) niet goed.
Kan de opdracht niet uitvoeren door een fout in een I/O-apparaat. (The request could not be performed because of an I/O device error.) x Zie deze melding.
De bestandsnaam is te lang voor de doelmap. U kunt de bestandsnaam verkorten en het opnieuw proberen, of u kunt een locatie met een korter pad proberen.
(The file name(s) would be too long for the destination folder. You can shorten the file name and try again, or try a location that has a shorter path.)
n x De complete padnaam van een bestand (bestandsnaam inclusief alle mappen waarin het zit) mag niet langer zijn dan ca. 260 tekens. Als je daarboven komt kan je het bestand overslaan of de hele operatie afbreken. Het gekke is dat dit probleem niet optreedt in Windows XP, hoewel daar de maximum lengte nog lager zou moeten zijn.
Aanpassingen voor webplatform is van deze computer verwijderd. Wilt u uw persoonlijke instellingen voor dit programma verwijderen. (Web Platform Customizations has been removed from this computer. Do you want to clean up your personalized settings for this program?) x Kreeg ik na terugval na een mislukte poging om Internet Explorer 10 te installeren.
Blijkbaar vormen allerlei componenten, zoals IIS (Internet Information Services, nodig om bv. een web server op te zetten) en .Net Framework samen het Microsoft Web Platform. Ik denk dat de IE 10 installatie sommige van deze componenten heeft veranderd (Customizations), en dat de melding betekent dat die veranderingen zijn teruggedraaid. Zie ook deze site.
Het is me niet duidelijk of je de vraag met ja of nee moet beantwoorden. Als de settings alleen betrekking hebben op de 'customizations' zou ik zeggen ja, maar ik vermoed dat ze betrekking hebben op de versie van Web Platform die al aanwezig was, en dan lijkt nee mij het veiligste antwoord.
(Visual Studio Just-In-Time Debugger : An unhandled win32 exception occurred in vncviewer.exe [5332].
Just-In-Time debugging this exception failed with the following error: No
installed debugger has Just-In-Time debugging enabled. In Visual Studio,
Just-In-Time debugging can be enabled from
Tools/Options/Debugging/Just-In-Time.)
x Het enige variabele aan deze meldingen is het programma, in dit geval vncviewer.exe (het getal tussen haakjes is het process id).
The Silverlight plugin has crashed. x Ik kreeg deze melding in Firefox. Opnieuw installeren van Silverlight loste het probleem op.
Er zijn extra plug-ins vereist om alle media op deze pagina weer te geven.
(Addditional plugins are required to display all the media on this page.)
x Ik kreeg deze melding in Firefox toen ik een e-card wilde bekijken. Ik beschrijf de algemene strategie die je moet volgen hier, maar in mijn geval blijf ik de melding houden.
Om de beveiliging van uw computer te verbeteren, heeft Internet Explorer deze webpagina beperkt in het uitvoeren van scripts of ActiveX-besturingselementen, die mogelijk toegang verschaffen tot uw computer. Klik hier voor opties...
(To help protect your security, Internet Explorer has restricted this web page from running scripts or ActiveX controls that could access your computer. Click here for options...)
x Ik kreeg deze melding in Internet Explorerer (boven in beeld) toen ik een pagina wilde bekijken waar JavaScript in gebruikt werd. JavaScript is vrijwel altijd veilig (Java niet), maar je kan het ook uitschakelen.
Als je klikt op de balk krijg je als 1 van de opties Allow Blocked Content..., waarna je de pagina alsnog gewoon kunt bekijken.
(The program can't start because api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this solution.) x Ik kreeg deze melding na een mislukte installatie van Internet Explorer 10 (volgens mij nu, op 8-1-2013 nog niet officieel vrijgegeven) op mijn W7 PC (waar ik momenteel een niet meer fatsoenlijk werkende IE 9 op heb zitten). Hier het verder niet zo spannende volledige verhaal (herstelpunt terugzetten).
(Unable to extract 64-bit image. Run Process Explorer from a writeable directory.) x Ik probeerde Process Explorer via Task Scheduler te starten, maar op de verkeerde manier.
(Failed to launch help.) - x x Ik probeerde via het Help-menu van een heel oud programma help-informatie op te roepen.
verpleeghuis verpleeghuis Het blijkt dat dit zgn. 'Windows Help'-formaat niet meer ondersteund wordt in Windows Vista en hoger. Op deze pagina kan je voor elke versie van Windows Vista en hoger het programma WinHlp32.exe downloaden. Als je dat installeert is het probleem verholpen.
(Windows cannot access \\Sword\q-iomega1
Check the spelling of the name. Otherwise, there might be a problem with your network. To try to identify and resolve network problems, click Diagnose.)
x Ik probeerde een disk op een andere PC te benaderen, die normaal altijd bereikbaar is. In de details staat nog Error code: 0x80070035 The network path was not found. Het probleem was dat ik de firewall weer had aangezet, en doordat ik een nieuwe router had waren de IP-adressen op mijn netwerk veranderd. De firewall blokkeerde de nieuwe adressen.
(Internet Explorer did not finish installing
Setup can't continue because a more recent version of Internet Explorer is installed on your computer.)
x
Locatie is niet beschikbaar
mapnaam verwijst naar een locatie die niet toegankelijk is. De locatie kan een harde schijf op de computer of in het netwerk zijn. Controleer of de schijf is geplaatst,of u verbinding met het netwerk of internet hebt en probeer het daarna opnieuw. Als u dan ook niets kunt vinden, is de informatie mogelijk verplaatst of verwijderd.
(Location is not available
folder-name refers to a location that is unavailable. It could be on a hard drive on this computer, or on a network. Check to make sure that the disk is properly inserted, or that you are connected to the Internet or your network, and then try again. If it still cannot be located, the information might have been moved to a different location.)
x Ik had verbinding met een schijf op een andere computer. Op het moment dat de melding kwam zat ik in de map Portables, en wilde ik met Backspace terug naar de hoofdmap van die schijf. De map die hij niet kon vinden, AppCrashView, zat 2 niveau's dieper in de hiërarchie (binnen System\Monitoring), en ik kan me bijna niet voorstellen dat ik hem oorspronkelijk ergens anders had zitten. Mijn startpunt was Portables, en de melding bleef komen. Ik kon wel probleemloos de map System in, dus ik had wel verbinding met de schijf. Verversen van de inhoud van Portables hielp ook niet.
Eén of meer ActiveX-besturingselementen kunnen niet worden weergegeven omdat: 1) Uw huidige beveiligingsinstellingen niet toestaan dat ActiveX-besturings-elementen op deze pagina worden uitgevoerd, of omdat 2) U een uitgever van een van de besturingselementen hebt geblokkeerd.

Hierdoor wordt de pagina mogelijk niet goed weergegeven.
(Web browser
One or more ActiveX controls could not be displayed because either: 1) Your current security settings prohibit running ActiveX controls on this page, or 2) You have blocked a publisher of one of the controls.

As a result, the page might not display correctly.)
x De titel van het dialoogvenster is Web Browser, maar ik krijg de melding als ik Skype start.
Iemand wijst op Microsoft artikel 2506343 (Nederlands).
Het USB-apparaat wordt niet herkend. Een van de USB-apparaten die op deze computer is aangesloten heeft een storing veroorzaakt. Windows herkent het apparaat niet meer.
(USB Device Not Recognized. One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, and windows does not recognize it. For assistance in solving this problem, click the message.)
x x Ik heb een KVM-switch waarmee ik tussen een XP en een Windows 7 computer heen en weer schakel. Ik kreeg de melding op beide computers. Na los- en weer aankoppelen van de computers (zodat de switch even geen stroom had, was het probleem over).
Op een forum suggereert iemand nog om het bestand \Windows\System32\DriverStore\INFCACHE.1 (Windows 7) weg te gooien. Maar de persoon met het probleem zegt dat het niet werkt en hij zelfs de computer erna niet meer kan starten. De eerstvolgende keer dat ik het probleem heb zal ik het wel eens proberen.
Ik heb het probleem in een nieuwe situatie gehad, nl. gewoon met een USB stick die ik in een externe USB 3.0 hub deed. Ik heb al verschillende gemerkt dat de Philips stick soms niet herkend wordt, en dat ik hem moet verwijderen en opnieuw er in doen voor het lukt.
Er bevinden zich ongebruikte pictogrammen op uw bureaublad.
(There are unused icons on your desktop
The desktop cleanup wizard can help you clean up your desktop. Click this balloon to start the wizard.)
x - Eens in de 60 dagen wordt standaard gecontroleerd of er icoontjes op je Bureaublad staan die zelden gebruikt worden. Zie hier hoe je van dat gezeur af kunt komen.
Home is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt.

De lijst met servers voor deze werkgroep is momenteel niet beschikbaar.
x Ik kan vanaf deze PC wel met ping de router en diverse andere computers bereiken, dus ik heb nog geen idee waar deze melding vandaan komt.
Uw comuter loopt mogelijk een beveiligheidsrisico
. Er is geen firewall ingeschakeld
. Automatische updates is uitgeschakeld
. Antivirussoftware is mogelijk niet geïnstalleerd

Klik op deze ballon als u het probleem wilt oplossen.
x Microsoft vindt mij stout, want ik heb mijn PC onvoldoende beveiligd, en ik laat niet automatisch updates installeren. Eerlijk gezegd is mijn grootste zorg hoe ik dat irritante ballonnetje rechtsonder kwijtraak, en bepaald ik zelf wel wat ik al dan niet beveilig (en hoe).
\\computernaam
Kan het netwerkpad niet vinden.
x Een draadloze laptop is net aangezet, en heeft waarschijnlijk nog niet de gegevens ontvangen om de andere computer te kunnen vinden. Het lukt wel als je hetzelfde probeert met het IP-adres, dus bv. Start - Uitvoeren, en dan \\192.168.1.40, gevolgd door Enter
Er zijn onvoldoende systeembronnen voor het uitvoeren van het Win 16-subsysteem. Klik op OK, sluit alle toepassingen af en start de computer opnieuw op.
(The Win 16 Subsystem has insufficient resources to continue running. Click on OK, close your applications, and restart your machine.)
x De 16-bit applicaties (waarvan er nog maar heel weinig zijn) op 32-bit Windows computers (de nieuwe zijn tegenwoordig al voor een groot deel 64-bit) krijgen een bepaalde hoeveelheid ruimte toegewezen. Ik weet dat dit probleem bij mij veroorzaakt wordt door het gebruik van ruimte van te veel GDI objecten.
De service heeft de start- of stuuropdracht niet op juiste wijze beantwoord. (Niet zeker dat dit de goede Ned. vertaling is.)
(The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.)
x Dit is error 1053. Het programma Ext2Fsd liep toen ik de service Ext2 Volume Manger (tikfout niet van mij) probeerde te starten. (Service naam: Ext2Mgr)
Het programma en de service hebben te maken met het benaderen van schijven met een Linux file-systeem onder Windows. Kennnelijk kunnen beide niet tegelijk lopen?!
(Error 1053: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.) x Zie deze melding.
(https://192.168.178.25:49152/
Catastrophic failure)
x Ik probeerde vanuit 2xExplorer (een soort) Verkenner) mijn NAS-server te bereiken. Ik heb 2 icoontjes van de NAS-server in mijn lijst met systemen staan, en ik koos dus de verkeerde. Wordt nog verder uitgezocht.
(The operation you are trying to perform potentially requires read access to your drives. Do you want to allow this operation?) x Ik startte een index-bestand van Acrobat Reader, en kreeg deze melding met de opties Allow en Block. Nog nooit eerder (voor 8-3-2013) gehad. Na Allow gaat de actie probleemloos door, maar waarom krijg ik nu ineens deze vraag?
Antwoord (denk ik): Ik heb net Acrobat Reader XI geïnstalleerd (was versie 8 of 9). En het programma is *nog* trager dan voor die tijd. Hoe krijgen ze het voor elkaar.
Toegang geweigerd omdat u niet gemachtigd bent.
U dient dit hulpprogramma met benodigde bevoegdheden uit te voeren.
(Access Denied as you do not have sufficient privileges.
You have to invoke this utility running in elevated mode).
x Je krijgt dit o.a. als je een commando zoals chkdsk vanaf de commandoregel probeert uit te voeren. Je moet in dit geval naar elevated mode.
(Windows Sound Recorder is not installed properly. Run REGSVR32 WavDest.Dll.) x Het werkte inderdaad om vanaf de commandoregel het commando regsvr32 wavdest.dll uit te voeren. Maar oorzaak???
(Error Copying File or Folder
Cannot copy file_name: The request could not be performed because of an I/O device error.)
x Ik had alleen een OK-knop tot mijn beschikking, maar ik weet de precieze omstandigheden niet meer.
Waarschuwing 1910. Kan de snelkoppeling QuickTime Player.lnk niet verwijderen. Controleer of het snelkoppelingsbestand bestaat en of u toegang tot dit bestand hebt.
(Warning 1910. Could not remove Shortcut Skype.lnk. Verify that the shortcut file exists and that you can access it.)
x Ik probeerde een nieuwe versie van QuickTime te installeren. Ik had alleen een OK-knop tot mijn beschikking.
(Error loading FILEMON701: Windows cannot verify the digital signature for this file. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.) x Ik probeerde het programma filemon van Microsoft Sysinternals te starten. Dit is echter een oud programma (is ook niet meer op de site te vinden), en wil een niet ondertekend stuurprogramma installeren. Dat is onder Windows 7 niet meer toegestaan.
(Could not extract Regmon driver to C:\Windows\system32\Drivers\REGSYS.SYS:: Access is denied.

Make sure that you are an administrator, that Regmon is not already running, and that Regmon is located on a local drive.)
x Ik probeerde het programma regmon van Microsoft Sysinternals te starten. Dit is echter een oud programma (is ook niet meer op de site te vinden), en het wil blijkbaar een stuurprogramma naar de map Drivers kopiëren. Dat is (in elk geval) onder Windows 7 niet meer toegestaan als je geen Administrator bent.
(Error loading REGMON: : This driver has been blocked from loading) x Ik probeerde het programma regmon van Microsoft Sysinternals te starten, deze keer als Administrator. Dit is echter een oud programma (is ook niet meer op de site te vinden), en wil een niet ondertekend stuurprogramma installeren. Dat is onder Windows 7 niet meer toegestaan. Ik snap alleen niet waarom de melding verschilt van die voor filemon.
(Error loading REGMON70: Windows cannot verify the digital signature for this file. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.) x Ik probeerde het programma regmon van Microsoft Sysinternals te starten. Deze melding lijkt op deze en deze, maar ik krijg nu (27-6-2013) dezelfde melding, ongeacht of ik Administrator rechten heb of niet.
Er is voor deze bewerking geen programma aan het opgegeven bestand gekoppeld. Maak een koppeling via het onderdeel Koppelingen instellen van het Configuratiescherm.
(This file does not have a program associated with it for performing this action. Please install a program or, if one is already installed, create an association in the Default Programs control panel.)
x Deze melding schijnt veel voor te komen in Windows 7. In mijn geval stond in de titel van het dialoogvenster 2 GUID's, en daaruit kon ik afleiden welke programma's er bij betrokken waren. Ik heb het probleem hier beschreven.
(The operation you are trying to perform potentially requires read access to your drives. Do you want to allow this operation?) x Ik kreeg deze melding toen ik een index op een collectie PDF-files probeerde te openen. De opties zijn Allow en Block.
Oplossing: Dit is ingevoerd in Acrobat Reader 11.0, als extra veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat geïnfecteerde PDF's vertrouwelijke informatie proberen te benaderen.
(Error Saving Webpage
This webpage could not be saved.)
x Ik probeerde met Internet Explorer een webpagina volledig op te slaan (dus inclusief plaatjes, e.d.).
Oorzaak: ??? (Firefox heeft er geen moeite mee.)
(Failure to display security and shut down options
The logon process was unable to display security and logon options when CTRL+ALT+DELETE was pressed. If the operating system does not respond, press ESC or restart the computer by using the power switch.)
x Ik had problemen met het sluiten van een tabblad in Google Chrome. Toen werd mijn scherm helemaal lichtgrijs en heb ik Chrome helemaal ge-killed. En toen ik Chrome opnieuw probeerde te starten werd mijn scherm compleet zwart afgezien van deze boodschap. Na klikken op OK had ik mijn normale scherm weer terug. Opnieuw Chrome proberen te starten gaf hetzelfde probleem. Herstarten van de PC lukte ook niet en zelfs de reset-knop werkte niet. Ook al weer zo'n fijn produkt, Google Chrome.
Iemand suggereert dat als het probleem vaker voorkomt je een commandoregel moet openen, en dan via het commando "netsh winsock reset" een reset van Winsock moet doen.
(Th nv4_disp display driver has stopped working normally. Save your work and reboot the system to resture full display functionality. The next time you reboot the machine a dialog will be displayed giving you a change to upload data about this failure to Microsoft.) x Ik had al grafische problemen op mijn computer, en nu, nadat de computer even bevroren leek, kreeg ik deze melding en was de resolutie teruggevallen naar iets van 640 x 480. Uitgebreide beschrijving (maar nog geen oplossing) hier.
Waarschuwing: script reageert niet
Een script op deze pagina is bezig, of het reageert niet meer. U kunt het script nu stoppen, of u kunt verdergaan om te zien of het script zal worden voltooid.
De opties zijn 'Doorgaan' of 'Script stoppen' (Warning: Unresponsive script
A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, or you can continue to see if the script will complete.

Script: chrome://browser/content/browser.js:11650
Mijn opties waren 'Continue' of 'Stop script')
x Ik had deze melding nu in Firefox, maar ik verwacht dat je een soortgelijke melding ook in Internet Explorer zou kunnen tegenkomen. Hier meer uitleg.
(Program Compatibility Assistent
The program might not have installed correctly If this program didn't install correctly, try installing using settings that are compatible with this version of Windows.
Program: Microsoft Windows SDK for Windows 7.1 Setup
Publisher: Microsoft Corporation
Location: ...
Reinstall using recommended settings
This program installed correctly)
dx ???
Firefox sluiten
Firefox is al actief, maar reageert niet. Om een nieuw venster te openen moet u eerst het bestaande Firefox-proces afsluiten, of uw systeem herstarten. (Close Firefox
Firefox is already running but is not responding. To open a new window, you must first close existing Firefox process, or restart your system.)
dx Oplossing: Firefox afsluiten en opnieuw starten werkt vrijwel zeker.
Software-update mislukt
De update kon niet worden geïnstalleerd. Controleer of er geen andere versies van Firefox actief zijn op uw computer, en herstart daarna Firefox om het opnieuw te proberen. (Software Update Failed
The update could not be installed. Please make sure there are no other copies of Firefox running on your computer, and then restart Firefox to try again.)
dx Ik probeerde Firefox te starten nadat ik hem had afgesloten en had gecontroleerd dat hij ook werkelijk tot een einde was gekomen. Eerder kreeg ik al een melding toen ik een .htm-file probeerde te openen. Zie ook de complete beschrijving van het geval .
(An error occurred, please try again later.
Learn more)
x Ik probeerde met Firefox een YouTube video af te spelen. Deze melding stond prominent midden in het beeld. Als je klikt op 'Learn more' beland je op deze Nederlandstalige pagina met enige mogelijke oorzaken.
Na het installeren van een aantal Windows updates en een herstart was het probleem over. Er was ook een nieuwere versie van Flash beschikbaar, maar die had ik expres nog niet geïnstalleerd.
Kan bestandssysteem van station \??volume{e084d5e2-d26c-11dc-8817-0018f3162e22} niet bepalen
(Cannot determine file system of drive \??\Volume{e084d5e2-d26c-11dc-8817-0018f3162e22})
x Ik krijg deze meldingen tijdens het starten van de PC, maar ze vielen me pas op toen ik een keer problemen had met mijn Windows, waardoor de meldingen wat langer bleven staan. Ik heb er toen vlug een foto van gemaakt.
Als je het GUID opzoekt zal meestal wel blijken dat de oorzaak niet ernstig is. Ik had 4 kaartlezers in de PC, en dit zijn de identificaties van de kaartlezers, waar op dat moment niets in zat.
Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website.
Problemen met beveiligingscertificaten kunnen duiden op een poging om u informatie te ontfutselen of om informatie die u naar de server verzendt, te onderscheppen.
U wordt aangeraden om deze webpagina te sluiten en niet naar deze webpagina te gaan.

Klik hier als u deze webpagina wilt sluiten.
Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen).
(There is a problem with this website's security certificate.
The security certificate presented by this website has expired or is not yet valid.
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.
We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.

Click here to close this webpage.
Continue to this website (not recommended).)
x Ik probeerde N.B. in Internet Explorer 9 onder Windows 7 de browser van Google te downloaden. Hier een uitvoerige beschrijving en oplossing van het probleem (datum op de PC stond verkeerd :-) ).
Normaal gesproken wijst deze melding op meer serieuze problemen. Als je er niet zeker van bent dat je naar een betrouwbare site gaat (zoals ik hier wel was) dan kan je de pagina beter sluiten.
Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website.
Het beveiligingscertificaat van deze website bevat fouten en moet niet worden vertrouwd.
Problemen met beveiligingscertificaten kunnen duiden op een poging om u informatie te ontfutselen of om informatie die u naar de server verzendt, te onderscheppen.
U wordt aangeraden om deze webpagina te sluiten en niet naar deze webpagina te gaan.

Klik hier als u deze webpagina wilt sluiten.
Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen).
(There is a problem with this website's security certificate.
The security certificate presented by this website has expired or is not yet valid.
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.
We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.

Click here to close this webpage.
Continue to this website (not recommended).)
x Ik werkte hier met Internet Explorer 10 in Windows 7, en er is 1 regel bijgekomen t.o.v. deze (IE 9).
Deze verbinding is niet beveiligd

U hebt Firefox gevraagd een beveiligde verbinding op te zetten met www.google.com, maar we kunnen niet bevestigen dat uw verbinding beveiligd is.

Normaal gesproken zullen websites vertrouwde identificatie tonen wanneer u een beveiligde verbinding wilt opzetten, om te bewijzen dat u naar de juiste plek gaat. De identiteit van deze website kan echter niet worden bevestigd.
x Ik probeerde met Firefox 22 onder Windows 7 de browser van Google te downloaden. Hier een uitvoerige beschrijving en oplossing van het probleem (datum op de PC stond verkeerd :-) ).
Normaal gesproken wijst deze melding op meer serieuze problemen. Als je er niet zeker van bent dat je naar een betrouwbare site gaat (zoals ik hier wel was) dan kan je de pagina beter sluiten.
Het bestand kan niet worden gevonden. Als u een item in de mediabibliotheek probeert af te spelen, te branden of te synchroniseren, is het mogelijk dat het bestand ervan is verplaatst, de naam gewijzigd is of verwijderd.
(Windows Media Player cannot find the file. If you are trying to play, burn, or sync an item that is in your library, the item might point to a file that has been removed, renamed, or deleted.)
x Ik probeerde op XP een liedje uit een playlist te spelen van MediaMonkey. De externe USB-disk waarop de muziek staat was wel verhuisd naar een andere PC, maar had via een drive mapping dezelfde letter als eerst.
Beschikbare knoppen: Close en Web Help
Dit probleem is waarschijnlijk gerelateerd aan dit.
De uitgever kan niet worden geverifieerd. Weet u zeker dat u deze software wilt uitvoeren?
(Open File - Security Warning
The publisher could not be verified. Are you sure you want to
run this software?
Name: 2xExplorer.exe
Publisher: Unknown Publisher
Type: Application
From: N:\Tools DVD\Tools\Files\2xExplorer)
x I tried to run a program automatically at startup of the PC. The program (portable) is on an external disk, and I had attached it to another PC. However, the drive letter was the same (using a drive mapping).
Beschikbare knoppen: Run en Cancel
Dit probleem is waarschijnlijk gerelateerd aan dit.
Het systeem is hersteld van een ernstige fout.
Deze fout is in een logboek vastgelegd.

Wij verzoeken u dit probleem bij Microsoft te melden.
Wij hebben een foutenrapport gemaakt dat u kunt verzenden zodat wij Microsoft Windows kunnen verbeteren. Wij zullen dit rapport vertrouwelijk en anoniem behandelen.
Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
(The system has recovered from a serious error.
A log of this error has been created.

Please tell Microsoft about this problem.
We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous.
To see what data ths error report contains, click here.
x Deze melding kan je krijgen na een blue screen (crash van het hele systeem) of na een crash van een programma.
Je kan klikken op (Send Error Report) of (Don't Send).
Opsturen van de info naar Microsoft heeft vrijwel zeker geen zin, maar al helemaal niet voor XP.
(He's dead, Jim!
Either Chrome ran out of memory or the process for the webpage was terminated for some other reason. To continue, reload or go to another page.
Reload button
Learn more
Send feedback to help improve Chrome)
x Ik hou van humor, dus altijd leuk zo'n melding (die ik kreeg toen ik naar 1 van de openstaande tabbladen ging).
Maar het is wel absurd dat ik op een PC met 16 GB memory en minder dan 10 tabbladen open een probleem krijg door een mogelijk gebrek aan memory. En ik kan geen andere reden bedenken.
Reload werkt wel, maar mijn hoop dat Chrome een verbetering zou zijn t.o.v. Firefox lijkt niet echt bewaardheid geworden.
Internet_adres kon niet worden opgeslagen omdat het bronbestand niet kon worden gelezen.
Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van de server.
(Download Error
Internet_address could not be saved, because the source file could not be read.
Try again later, or contact the server administrator.)
x Dit is een melding van Firefox (versie 22).
De URL was in dit geval van een JavaScript (.JS-bestand). Het kan zijn dat de site om 1 of andere reden niet wil dat je zo'n bestand bekijkt, maar het is niet altijd essentieel voor de pagina. Ik kon de betreffende pagina gewoon bekijken vanaf de harde schijf.
(Can't load PlugIn: "RIOT.DLL"!
Please install or update PlugIns from IrfanView homepage!)
x x IrfanView is een programma om plaatjes mee te bekijken en bewerken. Ik gebruikte de portable versie en daarmee is het probleem nog niet opgelost. Met de geïnstalleerde versie gaat het wel goed.
Sorry, vergrendeling station mislukt.
Mogelijk wordt het station door een andere toepassing ??? (niet te lezen)
()
x x x Melding van DiscSpeed als je een CD/DVD op fouten wilt controleren. Windows Media Player, Verkenner (Explorer) of een ander programma heeft de CD/DVD in gebruik.
(Windows Media Player cannot find the file. If you are trying to play, burn, or sync an item that is in your library, the item might point to a file that has been moved, renamed, or deleted.) x Ik probeer WMP bestanden uit een playlist van MediaMonkey te laten draaien. Onder Windows XP ging dat probleemloos, maar WMP beweert nu dat de padnaam van het bestand niet zou kloppen. Maar als ik de eigenschappen van zo'n bestand opvraag klopt de padnaam wel degelijk. Oorzaak dus voorlopig duister.
(The installation package could not be opened. Verify that the package exists and that you can access it, or contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer package.) x Ik had Driver Detective gedownload om op mijn Windows 7 PC te installeren, en bij het uitvoeren van het bestand kreeg ik deze melding.
(Acrobat failed to connect to a DDE server.) x x Dinsdagavond kon ik nog probleemloos PDF-bestanden openen met Acrobat Reader, woensdagochtend ineens niet meer.
Of het de oorzaak is weet niet, maar een simpele manier om het probleem te verhelpen is het uitschakelen van Protected Mode.
Fout bij kopiëren van bestand of map

Kan bestandsnaam niet kopiëren. De toegang is geweigerd.

Controleer of de schijf vol of tegen schrijven is beveiligd of dat het bestand momenteel in gebruik is.
x Ik probeerde via een draadloze verbinding een bestand van de ene XP PC (netbook) naar de andere (desktop) te kopiëren.
Op de desktop stond de schijf wel degelijk geshared, maar met alleen toestemming om te lezen voor iedereen. Ik heb dat veranderd in ook toestemming om te veranderen, maar dat hielp niet.
\\computernaam\schijfnaam is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt.

Toegang geweigerd.
x Ik probeerde via een draadloze verbinding een bestand van de ene XP PC (netbook) naar de andere (desktop) te kopiëren.
Bij schijfnaam wordt hier dus niet de schijfletter bedoeld, maar de naam die je aan de schijf hebt gegeven om hem te delen met andere computers.
Een andere schijf op dezelfde PC kon ik wel benaderen. Het rare is dat voor die andere schijf iedereen alleen toestemming had om te lezen, terwijl voor deze schijf iedereen juist permissie had om alles te doen.
(Windows cannot access the specified device, path, or file. You may not have the appropriate permissions to access the item.) x Ik had een programma gedownload (om stuurprogramma's te controleren), en wilde het installeren. Ik deed dat met admistratieve rechten, en had de firewall voor de zekerheid uitgeschakeld (nadat ik de fout al 1 keer gekregen had).
(This computer does not meet the minimum requirements for installing the software.) x Ik had met Driver Genius een driver opgehaald voor de Intel Management Engine Interface. Maar dit soort drivers, die diep in de machine ingrijpen, kan je beter van de site van je moederbord halen.
(The version of this file is not compatible with the version of Windows you're running. Check your computer's system information to see whether you need an x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of the program, and then contact the software publisher.) x Ik startte een redelijk oud programma (1994 :-) ) op een Windows 7 64-bits computer. Ik heb nog geprobeerd het programma in Windows 95 compatibility mode te draaien, maar zelfs dat lukte niet.
(Display driver stopped responding and has recovered) x x Het scherm wordt even zwart, en dan verschijnt een venstertje met deze melding en nog een paar regels eronder. Het gaat hier om het stuurprogramma voor de grafische kaart van nVidia, maar het probleem zit ergens anders.
(The Windows Installer Service could not be accessed. This can occur if you are running Windows in safe mode, or if the Windows Installer is not correctly installed. Contact your support personnel for assistance.) x Ik probeerde inderdaad vanuit veilige modus een programma te deïnstalleren. Ik vermoed dat je programma's die met extensie .MSI geïnstalleerd zijn niet in deze toestand kunt kwijtraken, bepaalde andere gingen probleemloos.
(The file wmploc.dll has a version number of 12.0.7601.18150 where 12.0.7601.17514 was expected.
Windows Media Player is not installed properly and must be reinstalled.
Do you want to install the Player from the Microsoft Web site?)
x Ik deed een video DVD in de speler, wat ik wel eens vaker (maar nou ook weer niet supervaak) doe. Tot nu toe probleemloos, nu wil hij plotseling een oudere versie van een bibliotheekbestand (.DLL) dan er geïnstalleerd is. Dat lijkt me de omgekeerde wereld, dus ik heb voor No gekozen.
Later heb ik toch geprobeerd een nieuwere versie van Media Player te installeren, maar dan krijg je dit:
There is a more recent version of Windows Media Player (12.0.7601.18150) already installed on your computer. It is not possible to use an older installation package (11.0.5721.5146) to install files or to repair your current version of the Player.
Helaas kan in de in de lijst met geïnstalleerde programma's Media Player helemaal niet vinden, dus ik kan de huidige versie ook niet deïnstalleren.
(Application Blocked by Security Settings
Name: MdbgHWIme
Location: https://www.mdbg.net
Your security settings have blocked an untrusted application from running)
x Ik ging naar de site mdbg.net, waar je m.b.v. een Java applet Chinese karakters kunt tekenen. Java (zeer onveilig product) is hier het probleem, maar ik weet niet waar de melding vandaan komt, de browser, de firewall of de virusscanner.
Zie verder de pagina over browsers.
Systeemfout. Code: 1158.
Het actieve proces heeft alle toegestane systeemingangen gebruikt voor Windows-beheerobjecten. (System Error. Code: 1158.
The current process has used all of its system allowance of handles for Window Manager objects.)
x Ik kreeg deze foutmelding in Supermemo, een trainingsprogramma voor bv. talen, toen ik de PC al een flink aantal dagen continu had draaien. Maar dat doe ik steeds, en ik heb deze melding nog nooit eerder gehad. Het totale aantal handles stond op 9004. Verreweg de meeste handles waren van het type Key, en hadden de naam HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap, Access waarde 0x0020019 en Handle waarde verschillend voor alle entries.
Oplossing: stoppen en opnieuw starten van het programma. Na het herstarten maar 336 handles in gebruik.
(Error: 1004
An error occurred:
The operating system denied access to the specified file.)
x Ik start een installatie-CD voor een Plantronics draadloze headset (CS-60). Ik krijg 2 menukeuzes: Installeren of Gebruikersgids. Als ik de 2e kies krijg ik deze melding. De 1e keuze geeft geen problemen.
(Dragon NaturallySpeaking should not be run in elevated mode.) x Ik start na installatie een programma voor Spraakherkenning, NaturallySpeaking 11, en ik krijg deze melding. Ik draai gewoon onder mijn normale gebruiker.
Het blijkt dat de fabrikant vindt dat een gebruiker met administratieve rechten zijn pakket niet mag gebruiken, en dat hij *of* maar moet overschakelen naar een andere gebruiker, *of* User Account Control () maar moet uitschakelen. Ik heb maar voor de laatste optie gekozen, want ik kreeg toch genoeg van al die vragen over of ik ergens mee akkoord ga.
(Chkdsk) x Ik start na installatie een programma voor Spraakherkenning, NaturallySpeaking 11, en ik krijg deze melding. Ik draai gewoon onder mijn normale gebruiker.
Het blijkt dat de fabrikant vindt dat een gebruiker met administratieve rechten zijn pakket niet mag gebruiken, en dat hij *of* maar moet overschakelen naar een andere gebruiker, *of* User Account Control () maar moet uitschakelen. Ik heb maar voor de laatste optie gekozen, want ik kreeg toch genoeg van al die vragen over of ik ergens mee akkoord ga.
(There is no disk in the drive. Please insert a disk into drive K:.) x In de titel van het dialoogvenster staat het bestand dat dit probleem veroorzaakt, in mijn geval SeaTools for DOS.EN.pdf, en ook het programma dat er bij betrokken is: Adobe Reader (en als knoppen Cancel, Try Again en Continue)
Terwijl ik toch echt helemaal *niets*, maar dan ook *niets* met een van die ongelooflijk waardeloze producten van Adobe aan het doen was. Ik probeerde gewoon een webpagina vanaf mijn harde schijf te openen, en toen kreeg ik deze melding.
De oorzaak is duidelijk: ik had een CD met dit bestand in de DVD-speler toen ik het opende, maar die CD had ik inmiddels verwijderd, terwijl het PDF-bestand nog open stond.
Oplossing is dus CD terugdoen of bestand sluiten.
(Error Copying File or Folder
Cannot copy Boot-problems: Access is denied.

Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.)
x Ik probeer een bestand naar een gedeelde schijf op een Windows 7 PC te kopiëren. Dat is raar, want iedereen heeft volledige toegang tot deze schijf. En ik snap ook niet waarom ik niet om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd wordt.
(Location is not available
path_name is not accessible.
The file or directory is corrupted and unreadable.)
x Ik had op een USB-stick eerder een nieuwe map aangemaakt met daarin een portable programma. 1 van de submappen was later op een andere computer onbenaderbaar. Ik had ook veel meldingen in Logboeken, en Chkdsk vond zeer veel corrupte bestanden.
(The type of the file system is RAW.
CHKDSK is not available for RAW drives.)
x Een programma waarvan de gegevensbestanden op de M-schijf stonden stortte totaal in. Dit was een nog vrij nieuwe 3 TB Western Digital disk, dus ik ging eerst maar eens kijken wat chkdsk er van vond, en toen kreeg ik deze melding:
C:\Users\Henk>chkdsk m:
Oplossing: stroom van de disk en even later weer aan. Ik heb het probleem inmiddels nog een keer gehad.
(path_name
Server execution failed)
x Ik had een Olympus DS-40 voice recorder aan de PC gekoppeld, zodat hij als een opslagmedium wordt gezien. Ik probeerde 1 van de audiobestanden (type .WMA) af te spelen, en kreeg toen deze melding. Na kopiëren naar een "normale" harde schijf had ik geen problemen. Blijkbaar kan je dus niet vanaf de computer een bestand op een voice recorder afspelen. Alleen is de melding een beetje cryptisch.
Fout bij initializatie van toepassing x Kan je krijgen bij het installeren van Adobe Flash Player of Adobe Reader.
Firefox is already running but not responding. The old Firefox process must be closed to open a new window. x In mijn geval hielp het niet om Firefox opnieuw te starten, maar wel om de PC opnieuw te starten. Hier meer informatie over dit probleem.
The file '~-nvullende informatiemap.docx' is a system file. If you remove it, Windows or another program may no longer work correctly.

Are you sure you want to permanently delete it?

~$nvullende Informatiemap.docx
Type: Microsoft Word-document
Size: 166 bytes
Date: ...
x Ik gooide in het programma 2xExplorer een hele map met submappen in 1 keer weg. Een Microsoft Word-document is natuurlijk helemaal geen systeembestand (er waren ook Excel-files en .tmp-files), maar misschien denkt Windows dit omdat de naam met vreemde tekens begint. En dat zal misschien komen door het afsluiten van de PC terwijl bestanden open waren o.i.d. Als het er niet teveel zijn kan je het beste elk bestand 1 voor 1 bij langs gaan.
De timeout periode van de semafoor is verlopen
(The semaphore timeout period has expired)
x Iemand kreeg deze melding bij het benaderen van een externe harde schijf.
Er kan niet worden aangemeld bij uw account
(The User Profile Service failed the logon. User profile cannot be loaded.)
x Treedt vooral op na de Anniversary Update van Windows 10. Met geluk is het probleem na een herstart verholpen, anders wordt het een stukje ingewikkelder.
(Online Help content cannot be displayed. Verify you can launch your web browser and have access to the Internet.) dx Dit is een melding van Acrobat Reader als ik op het werk op F1 druk (om online help te benaderen).
1 van de dingen die ik geprobeerd heb is Internet Explorer de default browser te maken, maar dat hielp niet.
Uw station opnieuw aansluiten
De verbinding met het station voor Bestandsgeschiedenis is te lang verbroken. Sluit het station opnieuw aan en tik of klik vervolgens als u kopi
(Reconnect your drive
Your File History drive was disconnected for too long. Reconnect it and then tap or click to keep saving copies of your files.)
x Betekent vrijwel zeker dat je backups maakt op een externe schijf, en dat die schijf niet aan de PC is gekoppeld (geweest). Volgens dit artikel (Engels) lost aankoppelen overigens niet altijd het probleem op.
(There was a problem running this tool
We're not sure what happened but we're unable to run this tool on your PC. If you continue experiencing problems, reference the error code when contacting customer support. Error code 0x80042405 - 0xA001A)
x Ik probeerde met de tool van Microsoft een W10 USB-stick te maken. Het was een 8 GB stick, en m.i. zou dat voldoende moeten zijn.
(Error: A required CD/DVD device driver is missing) x Ik probeerde een PC te starten vanaf een DVD of USB-stick met Windows 7. Helaas was het een relatief nieuwe PC (eind 2016), met geen interne DVD-speler en alleen USB 3 poorten. Het schijnt dat Windows 7 niet kan starten vanaf een USB 3 poort.
Op de site van Microsoft worden een paar mogelijke oplossingen voor dit probleem gegeven, maar die werkten niet bij mij.
(We couldn't install Windows in the location you chose. Please check your media drive. Here's more info about what happened: 0x80300024.) x Op een PC waar al een Nederlandse versie van Windows 10 zat, wilde ik er een Engelse versie overheen installeren. De W10 installatie bestaat uit 4 partities, die ik verwijderde (tijdens het installatieproces) zodat ik 476 GB unallocated space overhield. Desdondanks vertikt hij het om deze ruimte te gebruiken.
(The operation failed to complete because the Disk Management console view is not up-to-date. Refresh the view by using the refresh task. If the problem persists close the Disk Management console, then restart Disk Management or restart the computer.) x Ik had een kapotte disk voor een deel geintialiseerd met Hard Disk Sentinel. Toen het te lang duurde wilde ik een format doen, maar daarvoor moet je de disk wel zien. Omdat dat niet lukte keek ik met het Disk Management console, maar dat miste een Master Boot Record of vergelijkbare structuur. Toen ik toestemming gaf te initialiseren kreeg ik dit.


    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 03-02-23 17:15:00