KB » Computer » Browsers

Browsers

    Tweeten

Afdrukken (printen) van webpagina's

Introductie

Printen van webpagina's geeft vaak een hoop ellende. Ik loop regelmatig o.a. tegen de volgende zaken aan:

Preview

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om voor het afdrukken te zien hoe de print er uit gaat zien. Dat geeft je de mogelijkheid om enige zaken bij te sturen zodat het alsnog goed gaat, of als dat echt niet lukt, in elk geval geen onnodig papier en inkt te verspillen.

Als je het zelfs met een preview niet goed krijgt, probeer dan een andere browser. Mijn ervaring is bv. dat pagina's van Microsoft soms niet goed af te drukken zijn met Firefox, maar wel met hun eigen browser, Internet Explorer. Google Chrome heeft als grote nadeel dat je de tekst niet kan vergroten of verkleinen (ik kon het in elk geval niet ontdekken).

Internet Explorer

Klik op Bestand (File) - Afdrukvoorbeeld (Print Preview)

Vergroten/verkleinen van de tekst

Bovenaan staan een paar uitklaplijsten (drop-down lists), en de met meest rechtse ervan kan je bepalen of je hele pagina op papier komt.

1 van de keuzes uit de lijst is Passend maken (Shrink To Fit), maar zelfs dat is geen garantie dat alle tekst te zien is. In dezelfde lijst kan je echter ook percentages van vergroting/verkleining kiezen, dus experimenteer daarmee tot het resultaat OK is.

Frames

Web pagina's kunnen bestaan uit frames, hoewel dit volgens mij een antiek mechanisme is dat (gelukkig) steeds minder gebruikt wordt. Met de middelste lijst kan je bepalen of je de pagina als geheel wilt afdrukken of 1 of meer frames afzonderlijk.

Je kan de volgende keuzes maken:

Firefox

Klik op Bestand (File) - Afdrukvoorbeeld (Print Preview)

Vergroten/verkleinen van de tekst

Met de uitklaplijst (drop-down list) achter Schaal (Scale) kan je bepalen of je hele pagina op papier komt.

1 van de keuzes uit de lijst is Verkleinen tot papierformaat (Shrink To Fit), Mocht je zelfs dan nog niet alle tekst zien (maar dat heb ik in Firefox nog niet waargenomen) dan kan je in dezelfde lijst ook percentages van vergroting/verkleining kiezen. Experimenteer daarmee tot het resultaat OK is.

Om grotere tekst te houden en toch alles op de pagina te krijgen, kan je hier ook kiezen voor Liggend (Landscape), waarbij de pagina dus overdwars afgedrukt wordt. (De knop valt bij mij bijna buiten beeld. Ik zie alleen de 'L' helemaal rechts, en slaag er niet in om het beter te krijgen.)

Als je tevreden bent over het resultaat kan je klikken op Afdrukken (Print), of op Sluiten (Close) (maar die knop is niet zichtbaar als de resolutie van je beeldscherm te laag is) en dan op de normale manier (bv. met Ctrl+P) afdrukken (de instellingen die je gemaakt hebt worden vastgehouden).

Google Chrome (versie 27.0)

Klik op de 3 streepjes rechtsboven, en dan op Afdrukken... (Print...) (of tik Ctrl+P).

Je komt automatisch in een preview-venster. Als je met je muis rechtsonder over het scherm beweegt verschijnen er 4 knoppen waarmee je kunt in- en uitzoomen, en het voorbeeldvenster breder maken, maar dit heeft geen effect op het afdrukken.

Het enige wat je kan doen als tekst te klein is (of te groot) of niet op het papier past, is links aanpassingen maken in de knoppen Staand (Portait) of Liggend (Landscape), of in de Marges (Margins).

Ik kan echter geen mogelijkheid ontdekken om bv. tekst groter op papier te krijgen, en als die echt niet bestaat is dat wat mij betreft een behoorlijk gemis.


Bewaren (opslaan, saven) van webpagina's

Bij dit onderwerp is het belangrijk om je te realiseren dat elke webpagina niet per definitie in 1 bestand staat, maar meestal uit een heleboel bestanden zal bestaan.

Het adres wat je in de browser intikt (bij het bekijken van deze pagina zal er aan het eind Browsers.htm staan) is inderdaad 1 bestand.

Maar hoewel mijn site extreem simpel is, is er minimaal 1 extra bestand nodig om de pagina goed weer te geven, en in de meeste gevallen zullen het er 3 zijn.

Het 1e bestand is de zogenaam style sheet. In dit bestand wordt de layout van de pagina gedefinieerd, bv. hoe groot het lettertype van de titel van de pagina is (en wat voor kleur, etc.).

Het 2e en 3e bestand zijn de JavaScripts die de reclame van Google op de pagina zetten.

Maar veel pagina's op Internet hebben natuurlijk ook plaatjes, video's, etc. Dat zit allemaal in aparte bestanden. Hou dat in gedachten bij het lezen van onderstaand stuk.

De keuzes die je in de menu's hebt zijn vanzelfsprekend allemaal weer anders onder verschillende browsers: Firefox, Internet Explorer en Google Chrome

Firefox (versie 21.0)

Klik op Bestand (File) - Pagina opslaan als... (Save Page As...)

In het veld Opslaan als type (Save as type) kan je nu 3 mogelijkheden kiezen:

Complete webpagina

Je hebt nu een bestand en een map met dezelfde naam, nl. de naam die je had ingevuld in het Bestandsnaam (File name)-veld. Als je daar niets zelf had ingevuld krijg je de naam die de auteur aan de webpagina heeft gegeven. In dit geval zou dat dus zijn Browsers (Internet Explorer, Firefox en Google Chrome).

Probeer het experiment maar eens met deze pagina (die je nu bekijkt), en je zal in de map 3 bestanden zien: Computer.css (de style sheet), ga.js en show_ads.js (de Google JavaScripts).

Soms lukt het niet om alles op te slaan

Ik krijg af en toe de volgende melding:
Internet_adres kon niet worden opgeslagen omdat het bronbestand niet kon worden gelezen.
Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van de server.

In het Engels:
Internet_address could not be saved, because the source file could not be read.
Try again later, or contact the server administrator.

In het enige geval dat ik me op dit moment herinner hoorde de URL bij een JavaScript (.JS-bestand).

Het kan zijn dat de site om 1 of andere reden niet wil dat je zo'n bestand bekijkt, maar het is niet altijd essentieel voor de pagina. Ik kon de betreffende pagina gewoon bekijken vanaf de harde schijf.

Internet Explorer (versie 9.0)

Klik op Bestand (File) - Opslaan als... (Save As...)

In het veld Opslaan als (Save as) kan je nu 4 mogelijkheden kiezen:

Complete webpagina (IE 8 en IE 9)

Het experiment lukt in elk geval niet met deze pagina (in IE 8), i.t.t. Firefox.

Je krijgt nl. de foutmelding
This webpage could not be saved.

Ik heb het ook nog met een Wikipedia-pagina geprobeerd maar zelfde probleem. Zoals gebruikelijk is Internet Explorer dus weer eens bagger.

In IE 9 gaat het gedeeltelijk goed. Ik krijg een map Test_bestanden (ik had Test opgegeven als bestandsnaam), maar ik zie nergens een Test.htm

Bovendien mist er ook 1 bestand in de map.

Google Chrome (versie 27.0)

Klik op de 3 horizontale streepjes rechtsboven, en dan op Pagina opslaan als... (Save page As...)

In het veld Opslaan als (Save as) kan je nu 2 mogelijkheden kiezen:

Complete webpagina

Je hebt nu een bestand en een map met dezelfde naam. Aan de map is nog '_files' toegevoegd, dus je hebt bijvoorbeeld het bestand Test.htm en de map Test_files
De naam kan je zelf invullen in het Bestandsnaam (File name)-veld. Als je daar niets zelf had ingevuld krijg je de naam die de auteur aan de webpagina heeft gegeven. In dit geval zou dat dus zijn Browsers (Internet Explorer, Firefox en Google Chrome).

Probeer het experiment maar eens met deze pagina, en je zal in de map 3 bestanden zien: Computer.css (de style sheet), ga.js en show_ads.js (de Google JavaScripts).


Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites op je computer worden gezet. Tegenwoordig mag dat alleen met toestemming van de PC-gebruiker (vandaar dat je ook om de haverklap weer wordt lastig gevallen met zo'n vraag), maar wispelturig (en onwetend) als de politiek is, is die wet geloof ik ook al weer afgeschafd.

Het nut van cookies is dat ze gegevens over je vasthouden, zodat je die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen (zoals je gebruikersnaam). Of dat ze bv. bijhouden waar je gebleven bent als je een online cursus doet (hoewel dat in principe ook op de webserver gedaan zou kunnen worden).

Er zijn talloze "schoonmaakprogramma's" in omloop, die ook dingen als cookies wegkeilen onder het motto "opgeruimd staat netjes". Ik zou cookies zeker niet weggooien (tenzij dat bv. vanwege corruptie noodzakelijk is), of hooguit voor een individuele site.

Dus de vraag is: wat kunnen we in de verschillende browsers met cookies doen, en hoe? Ik behandel Firefox, Internet Explorer en Google Chrome

Firefox

Klik op Extra (Tools) - Opties (Options), en dan op tabblad Privacy (Privacy) en op de link individuele cookies verwijderen (remove individual cookies)

Je kan achter Zoeken (Search) een zoekterm invullen, en dan bv. alle cookies van die website verwijderen (via Alle cookies verwijderen (Remove All Cookies). Of je kan 1 of meer cookie(s) selecteren en klikken op Cookies verwijderen (Remove Cookies)

Verder kan je onder de kolom Cookienaam (Cookie Name) ook zien wat er in de cookie zit (hoewel dat je in de meeste gevallen weinig zal zeggen).

Internet Explorer

Klik op Extra (Tools) - Internetopties (Internet Options) , en dan op het tabblad Algemeen (General)

Voor zover ik weet is het enige wat je in Internet Explorer met cookies kan doen, is ze allemaal te verwijderen.

Dat is in vergelijking met Firefox wel heel minimaal, maar je doet het als volgt.

Klik op de knop Verwijderen (Delete) in het frame Browsegeschiedenis (Browsing history).

Haal dan alle vinkjes weg, behalve die voor Cookies (Cookies), en evt. ook die voor Gegevens van favoriete websites behouden (Preserve Favorites website data)

Ik denk dat je in het laatste geval de belangrijkste cookies overhoudt, maar als je bv. met corruptie te maken hebt zou dat dus ook de oplossing kunnen blokkeren.

Google Chrome

Ik heb nog niet ontdekt wat je hier met cookies kunt doen (niets?).


Het beheer van favorieten, bookmarks, e.d.

Een gemeenschappelijk kenmerk van alle browsers is dat je soms het adres van een bezochte webpagina wilt bewaren, omdat je er later nog eens heen wilt.

De term voor zo'n opgeslagen adres is favoriet (favorite), bladwijzer (bookmark), etc.

De volgende stap is dat je wilt kunnen zoeken in je bookmarks, en het wordt helemaal mooi als je een favoriet ook op je andere computers, tablets e.d. kunt terugvinden. De favorieten moeten dus gesynchroniseerd worden.

Firefox

Locatie

In oudere versies zaten alle bookmarks gewoon in een simpele webpagina, maar nu zitten ze in een bestand met de extensie jsonlz4, in de map C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\profielnaam.default\bookmarkbackups

Er is echter een configuratie-instelling waarmee je ervoor kan zorgen dat elke keer bij het afsluiten de bookmarks weer in de vorm van een webpagina gesaved worden. Je moet daartoe de instelling Browser.bookmarks.autoExportHTML op True zetten.

Dat doe je als volgt (maar pas op, het is net als met het register, je kan er dingen, in dit geval Firefox, behoorlijk mee om zeep helpen): tik in de adresbalk in about:config, gevolgd door Enter

Je krijgt dan ook een waarschuwing van Firefox. Tik dan in de zoekbalk 'Browser.book' in, en je krijgt zo'n 4 instellingen te zien, waarvan waarschijnlijk de bovenste de zojuist genoemde is. Klik op die regel, en druk op Enter

De waarde verandert daarmee van True in False of omgekeerd.

Synchronisatie

Er zijn apps waarmee je de synchronisatie kan regelen, maar tegenwoordig heeft Firefox ook een ingebouwd feature.

Dat kan je instellen via Extra (Tools) - Opties (Options), en dan het tabblad Sync

Je kan naast bookmarks ook tabbladen, de geschiedenis en wachtwoorden synchroniseren.

Het synchroniseren gebeurt waarschijnlijk automatisch bij het afsluiten van Firefox, maar je kan het ook handmatig in gang zetten door te klikken op Extra (Tools) - Nu synchroniseren?? (Sync Now)

Google Chrome

Locatie

Het bestand met bookmarks bevindt zich in deze map: C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\*

Het is gewoon met een tekstverwerker te lezen, maar je kan er niet echt veel mee, omdat het volgens mij in XML-formaat is.

Synchronisatie

Google Chrome heeft voor zover ik weet geen ingebouwde synchronisatie-mogelijkheid。

Internet Explorer

Locatie

Elke favoriet is een klein bestandje in de map C:\Users\gebruikersnaam\Favorites, of in een submap daarvan.

Je hoeft niet precies te weten waar de map zich bevindt, want in de meeste Windows-versies kan je er komen via Start - Uitvoeren (Run), en tik dan in Favorites, gevolgd door Enter

Synchronisatie

Internet Explorer heeft voor zover ik weet geen ingebouwde synchronisatie-mogelijkheid, maar je kan wel gebruik maken van bv. de app Xmarks


Het beheren van meerdere windows met elk tabs

Ik heb zelf vaak heel veel tabbladen openstaan in een venster, maar gebruik ook meerdere vensters. Ik heb een apart venster voor Twitter (inclusief de artikelen die ik nog moet lezen), 1 voor video (YouTube, TV-kanalen), 1 voor het volgen van cursussen, 1 voor episode guids van TV-series, enz., enz.

Of je nou overschakelt naar een ander venster met toetsen Alt+Tab of met de muis (door bv. op het icoontje van de browser onderaan het scherm te klikken), in beide gevallen moet je een venster selecteren op basis van de titel van het venster. En een venster krijgt standaard als titel de naam van het tabblad dat toevallig binnen het venster geselecteerd is. Dat kan veel onduidelijkheid opleveren.

Zowel binnen Chrome als Firefox is het echter vrij gemakkelijk om zelf titels aan vensters te geven. *Dat* zijn de titels die je ziet als met Alt+Tab de lijst bij langs gaat.

Chrome

In Chrome zit de mogelijkheid ingebouwd. Klik op het menu (3 puntjes rechtsboven), dan op (More Tools), dan op (Name Window).

Het kan ook met toetsen: Alt+F, dan L, dan W.

Firefox

Hier heb je een extension nodig, Window Titler. Na het installeren ervan kan je naar de verschillende vensters toegaan, met Ctrl+Alt+T een titel invoeren.


Certificaten en veiligheid

HTTP vs HTTPS

Er zijn beveiligde en onbeveiligde webpagina's. De beveiligde hebben een adres dat begint met https:// (bovenaan, in de adresbalk), het adres van de onbeveiligde begint met https://

In Firefox (versie 22) en Google Chrome (versie 28) staat er een slotje voor het adres, als je contact hebt met een beveiligde pagina, in Internet Explorer (versie 9) staat het slotje achter de adresbalk.

Wat houdt beveiliging in?

Encryptie

Als je naar een beveiligde pagina/site gaat wordt de inhoud van die pagina versleuteld verstuurd tussen browser en site.

Jij merkt daar niets van, maar als er op de route tussen de browser en de site iemand de signalen zat af te tappen (bv. de National Security Agency :-) ) dan kunnen ze er weinig mee. De voorwaarde is dan wel dat er een voldoende sterke versleuteling is gebruikt.

Certificaten

Een beveiligde site moet kunnen bewijzen dat hij is wie hij zegt dat hij is. Ze moeten daarvoor aankloppen bij een bepaalde instantie, een certificate authority, en die geeft voor een bepaalde periode een certificaat af. Na afloop van die periode moet er weer een nieuw certificaat worden aangevraagd.

De website stuurt het certificaat naar jouw browser, en die vergelijkt het met certificaten die op je computer zijn opgeslagen. De certificaten op je computer komen voor zover ik weet mee met Windows Update.

Als de site bv. een certificaat stuurt dat op 12-7-2013 is afgelopen, en het is inmiddels 20-7-2013, dan krijg je een vraag van de browser voor je kiezen. Je moet dan bepalen of je de site voldoende vertrouwt om er alsnog heen te gaan, want er is in elk geval iets niet in orde.

Wat ook kan gebeuren is dat een website bv. van naam verandert, maar verzuimt zijn certificaat aan te passen. De naam in het certificaat klopt dus niet meer met de actuele naam, en dan is het onmogelijk om zeker te weten dat je met een betrouwbare site te maken hebt (tenzij je bv. al 100 keer zonder problemen bij die site iets gekocht hebt).

Vanzelfsprekend heeft elke browser zijn eigen manier om certificaten te kunnen bekijken. Voor Internet Explorer, Firefox en Google Chrome gaat dat als volgt.

Internet Explorer

Klik op Bestand (File) - Eigenschappen (Properties), en dan op Certificaten (Certificates)

Op het 1e tabblad (Algemeen (General)) zie je op de onderste 3 regels aan welke site het certificaat is toegekend, door welke authoriteit het is toegekend en in welke periode het certificaat geldig is.

Op het 2e tabblad (Details (Details)) staat o.a. ook de methode van versleuteling (encryptie).

Firefox

Klik op Extra (Tools) - Pagina-info (Page Info), en dan op het tabblad Beveiliging (Security)

In het bovenste frame zie je achter Geverifieerd door (Verified by) de authoriteit die het certificaat heeft toegekend.

In het onderste frame zie je de vorm van versleuteling.

Maar om alle informatie te zien klik je op de knop Certificaat bekijken (View Certificate)

In de bovenste 3 subgroepjes zie je aan welke site het certificaat is toegekend, door welke authoriteit het is toegekend en in welke periode het certificaat geldig is.

Google Chrome

Klik op het slotje links van het adres, en dan op het tabblad Verbinding (Connection)

Je ziet achter het 1e slotje de authoriteit die het certificaat heeft uitgegeven, en achter het 2e slotje de vorm van versleuteling.

Als je klikt op de link Certificaatgegevens (Certificate information), bij het 1e slotje, zie je op het 1e tabblad onderaan ook de geldigheidsperiode.


In- en uitschakelen van JavaScript, Java en ActiveX controls (alleen IE)

Introductie

Sommige websites maken gebruik van de programmeertalen Java en/of Javascript. Beide talen kunnen beveiligingsrisico's met zich meebrengen. Het zijn echter 2 radicaal verschillende talen, en Java is veel gevaarlijker dan JavaScript. Om de haverklap duiken er nieuwe lekken op in Java, en Oracle (het bedrijf dat Java beheert) is niet erg vlot met het uitrollen van updates.

In Internet Explorer heb je ook nog zogenaamde ActiveX controls. Dit is een soort van Java, maar dan speciaal voor Internet Explorer (Microsoft). Microsoft komt minimaal 1 x per maand met updates, maar indien nodig nog vaker.

JavaScript (en ActiveX controls in IE) is standaard ingebouwd in de browsers. Om überhaupt iets met Java te kunnen doen moet er een plugin in de browser geïnstalleerd worden.

Het gebruik van al deze soorten programma's kan je in de browser uitschakelen, maar daar zal je wel enige last van ondervinden. Vooral JavaScript wordt heel veel gebruikt op websites, en je mist dus functionaliteit als je het uitschakelt. Het gebruik van Java en ik denk ook ActiveX controls is veel zeldzamer. Van de laatste heb je sowieso geen last als je geen Internet Explorer gebruikt.

Overigens biedt het uitschakelen ook voordelen: je ziet minder reclame. De reclame op deze site verdwijnt als je JavaScript uitschakelt. Aan de andere kant raak je ook de mogelijkheid kwijt om tabellen te sorteren, bv. op deze pagina. Je kan trouwens in verschillende browsers ook als je JavaScript uitschakelt, individuele sites wel toelaten (bij de (Trusted Sites )).

Persoonlijk kies ik ervoor om het gebruik van al deze soorten programma's toe te staan, maar als je wat minder kennis hebt en/of wat meer paranoïde bent aangelegd kan je er voor kiezen Java of zelfs JavaScript uit te schakelen. Ik beschrijf dat voor Firefox, Google Chrome en Internet Explorer.

Op deze pagina wordt voor de 5 belangrijkste browsers in het Engels maar met plaatjes beschreven hoe je JavaScript aan kunt zetten in de browser (en dan weet je dus ook hoe je het weer uit moet zetten).

Internet Explorer

Er is een goede kans dat JavaScript, Java en ActiveX controls standaard al geblokkeerd worden in Internet Explorer. Als je een pagina bezoekt waarop een script staat, dan komt bovenin de pagina de volgende melding te staan: "Om de beveiliging van uw computer te verbeteren, heeft Internet Explorer deze webpagina beperkt in het uitvoeren van scripts of ActiveX-besturingselementen, die mogelijk toegang verschaffen tot uw computer. Klik hier voor opties..." (To help protect your security, Internet Explorer has restricted this webpage from running scripts or ActiveX controls that could access your computer. Click here for options...)

Als je op het balkje klikt krijg je o.a. de optie Geblokkeerde inhoud toestaan... (Allow Blocked Content...)

Als je die optie kiest krijg je nog een dialoogvenster met een waarschuwing, en als je zeker weet dat je het script wilt uitvoeren moet je klikken op Ja (Yes)

JavaScript aanzetten

Klik op Extra (Tools) - Internetopties (Internet Options)

Klik op het tabblad Beveiliging (Security), en dan op de knop Aangepast niveau (Custom Level)

Bijna helemaal onderaan staat de sectie Uitvoeren van scripts (Scripting)

Zet een vinkje in de radioknop Inschakelen (Enable) in de groep Actief uitvoeren van scripts (Active scripting)

Java toelaten (of niet)

Klik op Extra (Tools) - Internetopties (Internet Options)

Klik op het tabblad Beveiliging (Security), en dan op de knop Aangepast niveau (Custom Level)

Bijna helemaal onderaan staat de sectie Java-applets uitvoeren in scripts (Scripting of Java applets)

Zet een vinkje in de radioknop Inschakelen (Enable) in de groep Actief uitvoeren van scripts (Active scripting)

Firefox (versie 16.0)

JavaScript uitzetten

Zoals in de introductie vermeld raad ik dit af.

Klik op Extra (Tools) - Opties (Options), en dan op het tabblad Inhoud (Content)

Haal het vinkje weg in het 3e aankruisvakje (JavaScript inschakelen (Enable JavaScript))

Java uitzetten

Java wordt op maar weinig sites gebruikt, en er worden met grote regelmaat lekken in ontdekt, dus er valt wat te zeggen voor uitzetten en wat voor aan laten staan.

Uitzetten gaat als volgt: klik op Extra (Tools) - Opties (Options), en dan op het tabblad Algemeen (General)

Klik op de knop Add-ons beheren (Manage Add-ons) rechtonder.

Klik dan op Plug-ins (Plugins) (het onderste icoontje links, want niet in alle versies van Firefox staat er een naam bij. Je ziet die naam wel als je met je muis over de icoontjes beweegt).

Als Java überhaupt geïnstalleerd is, zou je in deze lijst 2 entries kunnen zien staan, iets in de geest van Java (TM) Platform SE 6 U35 6.0.350.10 en Java Deployment Toolkit 6.0.350.10 6.0.350.10

Achter beide componenten staat een knop Uitschakelen (Disable), om ze uit te schakelen.

Google Chrome (23.0)

JavaScript uitzetten

Zoals in de introductie vermeld raad ik dit af.

Klik op het icoontje met de 3 streepjes rechtsboven, en dan op Instellingen (Settings)

Klik onderaan de pagina op Geavanceerde instellingen weergeven... (Show advanced settings...)

Klik onder het kopje Privacy (Privacy) op Instellingen voor inhoud... (Content settings...)

Klik onderaan dit venster op Niet toestaan dat sites JavaScript uitvoeren (Do not allow any site to run JavaScript)

Onder deze regel staat ook nog een knop Uitzonderingen beheren... (Manage exceptions...), zodat je JavaScript eventueel wel voor sommige sites (zoals de mijne :-) ) kunt toelaten.

Java uitzetten

Volgt binnenkort.


Plugins, add-ons, toolbars, accelerators, en extensions

Introductie

Plugins en add-ons bestaan alleen in Firefox (17.0), accelerators, toolbars en search providers alleen in Internet Explorer (8).

De 2 aparte categorieën Plugins en Extensions in Firefox zijn volgens mij ongeveer identiek aan de categorie Werkbalken en uitbreidingen (Toolbars and Extensions) in IE.

Al deze extra toevoegingen aan de browser kunnen nogal wat problemen geven doordat ze niet up-to-date zijn, veel (gratis) tools proberen (om toch nog wat geld te verdienen) een toolbar mee te smokkelen bij de installatie, die soms zelfs vallen onder de categorie kwaadaardige software, enz.

Waarom is het erg als plug-ins niet up-to-date zijn? Omdat ze kunnen zorgen voor veiligheidslekken in de browser, kunnen zorgen voor vertragingen, voor conflicten met andere software, etc.

Ik ga per browser apart op deze componenten in, waarbij Firefox voor mij voorrang heeft, omdat ik die zelf het meest gebruik.

Firefox

Plugins beheren

Klik op Extra (Tools) - Add-ons (Add-ons)

Doel van plugins

Plugins worden vooral gebruikt voor het afspelen van video, het spelen van spelletjes e.d. Ze zijn nodig omdat de browser dat zelf niet kan, en worden dus gemaakt door andere bedrijven.

Bijwerken (updaten) van plugins

Plugins worden niet altijd automatisch bijgewerkt, en al helemaal niet als je mijn suggestie volgt om automatische updaters uit te schakelen. Het schijnt dat Firefox in de naaste toekomst er wel voor gaat zorgen dat plugins automatisch bij de tijd blijven.

Gelukkig zijn er 2 manieren om er achter te komen dat een plugin moet worden bijgewerkt:

Verwijderen van plugins (Firefox)

Ik heb ooit een keer de RealPlayer plugin op mijn systeem gekregen. Eerst snapte ik niet hoe, omdat ik RealPlayer al sinds jaren een verschrikkelijk produkt vind, maar hij blijkt te zijn meegekomen met het K-Lite Codec Pack.

Hoe dan ook, de plugin checker gaf aan dat deze plugin niet meer up-to-date was. Maar ik kan nergens een nieuwe plugin vinden, dus het lijkt erop dat je dan het hele produkt RealPlayer moet installeren, en dat wil ik perse niet.

De enige optie die bij elke plugin te zien is, is Uitschakelen (Disable)

Dat zal ongetwijfeld voldoende zijn om er geen last meer van te hebben, maar ik wil hem echt verwijderen uit Firefox. Dat blijkt toch mogelijk te zijn.

Het komt er in het kort op neer dat je het bestand dat bij de plugin hoort een andere naam geeft, waardoor Firefox hem niet meer kan vinden. Op dat moment krijg je in het scherm met plugins voor de betreffende plugin een aantal extra opties, waaronder (Remove)

Foutmeldingen en hangs

Tot nu toe ben ik 4 soorten problemen tegengekomen:

Ik bespreek deze 3 situaties aan de hand van voorbeelden die ik net zelf heb meegemaakt. Klik hier voor geval 1, hier voor geval 2, hier voor geval 3, en hier voor geval 4.

Internet Explorer

Klik op Extra (Tools) - Invoegtoepassingen beheren (Manage Add-ons)

De 1e categorie links onder Typen invoegtoepassingen (Add-on Types), nl. Werkbalken en uitbreidingen (Toolbars and Extensions), leidt je naar iets wat vergelijkbaar is met plugins in Firefox.

Alle add-ons zien

Wat heel verraderlijk is, is dat je standaard alleen de op dat moment geladen add-ons ziet. Soms denk je dus dat een add-on niet geïnstalleerd is, terwijl je hem alleen niet ziet.

Dat kan je verhelpen door onder het kopje Filteren op (Show) (linksmidden) te klikken op Alle invoegtoepassingen (All add-ons)

Add-ons uitschakelen of inschakelen

Als je in het rechterdeel van het scherm op een add-on klikt, verschijnt er rechtsonder een knop met de waarde Inschakelen (Enable) of Uitschakelen (Disable), afhankelijk van de waarde die er staat onder de kolom Status (Status)


Bepalen hoe de browser met bepaalde bestanden (PDF, plaatjes omgaat)

Normale webpagina's eindigen met extensie HTM of HTML.

Maar er zijn ook Internet-adressen die leiden naar bv. een Adobe PDF-bestand, of naar een plaatje (bv. JPG).

Wat doet de browser als je een afwijkend adres intikt in de adresbalk? Daarover gaat deze sectie. Je kan er bv. voor kiezen om de browser een PDF-bestand in de browser te laten openen, of door het programma dat daar normaal gesproken voor bedoeld is, Acrobat Reader.

Een browser kan met veel soorten bestanden echter helemaal niet overweg, en vandaar dat plugins nodig zijn. Er is ook een plugin voor het kunnen weergeven van PDF-bestanden.

Firefox

Click op Extra (Tools) - Opties (Options), en dan op het "tabblad" Toepassingen (Applications)

Onder de kolom Inhoudstype (Content Type) zal je waarschijnlijk ergens de volgende waarde zien staan: Portable Document Format (PDF)

Als je nu in de rechterkolom klikt zie je een heleboel keuzes (zeker als de plugin geïnstalleerd is):

Bestandstype komt niet voor aan de linkerkant

Wat nu als het type waarvan je de instellingen wilt veranderen helemaal niet voorkomt?

In dat geval moet je eerst een bestand van dat type benaderen met Firefox, en dan wordt het type automatisch toegevoegd.

Ik heb dit zelf nog niet geprobeerd.

Internet Explorer en PDF-files

PDF-bestanden worden doorgaans geopend in Internet Explorer als je klikt op een link die naar zo'n type bestand verwijst.

Daarna kan je het bestand wel opslaan, door rechtsboven te klikken op Pagina (Page) en daarna op Opslaan als... (Save As...)

Maar je kan er ook voor zorgen dat er onmiddellijk een poging wordt gedaan het bestand te downloaden. Voor Internet Explorer versies 8 en 9 wordt het hier in het Engels uitgelegd.

Je moet gewoon add-on Adobe PDF Reader uitschakelen. Hou er daarbij rekening mee dat je eerst moet zorgen dat je alle add-ons ziet, door Alle invoegtoepassingen (All add-ons) te selecteren onder Filteren op (Show)


Instellingen veranderen

Firefox instellingen

De beste manier om instellingen te bekijken en evt. te veranderen is het intikken van about:config in de adresbalk (waar normaal gesproken het adres van een website staat).

Je krijgt dan een zeer lange lijst met instellingen te zien. Door een aantal letters in te tikken van de instelling waar je iets mee wilt doen, wordt daarop gefilterd, en wordt de lijst steeds korter.

Specifieke instellingen

Autoplay

Deze instelling heet media.autoplay.enabled

Indien deze instelling de waarde true heeft worden filmpjes op webpagina's automatisch afgespeeld als je de pagina opent.

Ik vind het persoonlijk zwaar irritant als je naar een pagina gaat en er weer 1 of andere reclame begint te tetteren op een krankzinnig volume, dus heb ik de waarde kortgeleden op false gezet.

Maar dat blijkt een onbedoeld neveneffect te hebben. Video's van vimeo.com zijn niet meer af te spelen.


Profielen (Firefox)

Firefox slaat alle gegevens over een gebruiker op in een profiel. Denk bv. aan bookmarks (favorieten), opgeslagen wachtwoorden, cookies, etc.

Het profiel is een map met een ingewikkelde naam binnen C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles (je gebruikersnaam vind je zo). Hou er rekening mee dat de gemiddelde gebruiker de map AppData niet ziet, tenzij je dit gedaan hebt. Dit is een voorbeeld van zo'n profielnaam: 1lw7ncjq.default

1 map hoger in de hierarchie staat de file Profiles.ini. Via die file weet Firefox welk profiel hij moet openen (als er meer zijn), waar het staat (je kan het profiel ook op een hele andere plek zetten), etc. Als er alleen bovenstaand profiel is zou de file er zo uit kunnen zien:

[Install323046B0AF4A39CB] Default=Profiles/1lw7ncjq.default Locked=1 [Profile0] Name=default IsRelative=1 Path=Profiles/1lw7ncjq.default Default=1 [General] StartWithLastProfile=1 Version=2

Besef dat knoeien met deze file er toe kan leiden dat Firefox helemaal niet meer wil starten. Maak voor de zekerheid altijd een kopie voor je er iets in verandert.

Default=1 betekent dat dat profiel standaard geladen wordt.

IsRelative=1 betekent dat het Path dat daarna volgt relatief is t.o.v. de map waarin Profiles.ini staat.
Path=Profiles/1lw7ncjq.default betekent dus dat het profiel zit in de map Profiles, die in dezelfde map zit als Profiles.ini

Die 2 statements hadden ook als volgt kunnen zijn (het pad wordt compleet, d.w.z. absoluut, weergegeven):

IsRelative=0 Path=d:/data/Firefox/Profielen/1lw7ncjq.default

StartWithLastProfile=1 betekent dat er geen vraag over het profiel gesteld wordt tijdens het starten van Firefox. Als je bij het starten wel wilt kunnen kiezen moet je de 1 veranderen in 0.

Op deze pagina van Mozilla zelf (in het Engels) vindt je een voorbeeld met meerdere profielen.


Internet Explorer deïnstalleren

Je kan Internet Explorer tegenwoordig op een normale manier deïnstalleren, maar soms is de situatie zo verziekt dat je allerlei cryptische commando's uit de kast moet trekken.

De normale manier

In het verleden was het volgens mij een hele toer om Internet Explorer van je systeem af te krijgen.

Tegenwoordig blijkt dat een stuk gemakkelijker te gaan, al heb ik in de praktijk nog niet het genoegen mogen smaken. Op het Windows 7 systeem waar ik het probeerde heb ik een niet meer werkende versie 9 wel of niet geïnstalleerd, dat is niet geheel duidelijk. In elk geval werkte daar de volgende procedure niet. Maar ik neem aan dat het meestal wel werkt.

Deïnstallatie

Windows 7

Open het appwiz applet

Klik linksboven op Geïnstalleerde updates weergeven (View installed updates) en scroll dan naar beneden in de lijst tot je onder Name (Name) onder de categorie Microsoft Windows jouw versie van Windows Internet Explorer xx ziet staan.

Klik op die regel, en dan op Verwijderen (Uninstall) in het grijze vak erboven.

Ingewikkelde methodes in probleemsituaties

IE 9 - Windows 7

Download de file om Internet Explorer te installeren bij Microsoft. Hij zal waarschijnlijk ongeveer zo heten: IE9-Windows7-x64-enu.exe

Het laatste stukje kan varieren. Hier gaat het om een 64-bits versie (anders zou er x86 staan), en om een Engelse versie. Voor Internet Explorer 10 staat er en-us i.p.v. enu

Open een commandoregel, en tik in:
installeer-filenaam /X:uitvoer-map, bv.
C:\IE9-Windows7-x86-enu.exe /X:C:\IE9\

De /X-optie staat kennelijk voor extractie, want na afloop staan er in de map C:\IE9 (in het voorbeeld) een aantal bestanden.

1 van die bestanden zou kunnen zijn (maar was bij mij helaas niet het geval): IE9-Win7.MSU
De extensie MSU zal wel staan voor MicroSoft Uninstaller.

Dit programma heeft toevallig ook een optie om IE 9 mee te deïnstalleren, dus je tikt nu in:
C:\IE9\IE9-Win7.MSU /UNINSTALL (hoofdletters niet belangrijk).

Bij sommige mensen schijnt dat te werken, bij mij dus niet. Het bestand IE9-Win7.MSU stond bij mij wel in een heel andere map. Je kan dus voor de zekerheid even zoeken.

Nog een obscure methode

Zie de uitgebreide beschrijving van mijn worsteling met IE 9.


Werken met verschillende talen (encoding, character set)

Introductie

Dit stuk is vooral interessant voor mensen die pagina's in verschillende talen bekijken, of die tegen wil en dank vreemde tekens op hun scherm zien verschijnen.

Als een browser een webpagina of ander bestand binnen krijgt, dan bestaat die informatie gewoon uit een verzameling bytes.

Een byte is 8 bits (1 bit is 0 of 1), en een byte kan de getallen 0 t/m 255 weergeven. De character encoding bepaalt welk teken bij welk getal hoort.

De meeste "normale" Westerse tekens kan je wel in 7 bits (oftewel 128 tekens) kwijt, en vandaar dat er ooit de ASCII-standaard werd gedefiniëerd.

Over de getallen 0 t/m 127 zal dus doorgaans geen verwarring ontstaan. Alle browsers (en andere programma's) geven voor die getallen dezelfde tekens weer.

Helaas ontstonden er verschillende standaarden voor de tekens van 128 t/m 255. Zo is er een (of meerdere) Russische tekenset, een Griekse, etc. Misschien kunnen wat oudere mensen zich van vroeger nog de code pages onder DOS herinneren.

Als je dus naar een pagina gaat met een Russische codering, zodat het getal 150 1 of ander Russich teken moet zijn, maar je browser denkt dat de pagina een Griekse codering bevat, dan krijg je een heel ander teken te zien dan de maker van de pagina bedoeld heeft.

Wat beïnvloedt de weergave van tekens?

Er zijn maar liefst 4 factoren (die ik ken):

  1. De standaard codering waarmee je browser pagina's weergeeft.
    Die wordt in principe op elke pagina toegepast, tenzij de pagina zelf iets anders vertelt;
  2. De maker van de webpagina kan in de code van die pagina via een zgn. meta-tag de charset (character set) opgeven waarmee hij wil dat die pagina wordt weergegeven.
    Hij heeft bv. de Russische standaard gebruikt;
  3. De codering waarin de pagina is gemaakt.
    Je zou verwachten dat dat dezelfde is als die de maker opgeeft in de zojuist genoemde meta-tag, en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Maar vergissen is menselijk en dus kan hij per ongeluk de pagina in een andere codering gemaakt hebben. Dan kan je vreemde verschijnselen verwachten;
  4. Tenslotte kan je altijd (als je bepaalde tekens niet goed ziet) alle andere instellingen overrulen door zelf de codering voor die ene, specifieke pagina aan de browser op te geven.

Vreemd is wel dat ik nog nooit heb kunnen constateren dat de standaardinstelling (punt 1) enige invloed had.

Ik zal in het vervolg voor de 3 belangrijkste browsers, Internet Explorer, Firefox en Google Chrome beschrijven hoe je bovenstaande gegevens boven water kan krijgen en kan beïnvloeden.

Internet Explorer 8

Standaardinstelling

Open het Configuratiescherm applet inetcpl

Klik op het tabblad Algemeen (General) op de knop Lettertypen (Fonts) (helemaal onderaan).

Achter Taalschrift (Language script) kan je nu de standaardinstelling veranderen.

Encoding van de pagina

Je moet hiervoor de broncode van de pagina bekijken, en zoeken naar een regel met een stukje tekst als volgt:
charset=utf-8 (als je het niet ziet staan kan je ook Ctrl+F proberen om op 'charset' te zoeken).
In dit geval zegt de maker dat de pagina als encoding utf-8 heeft.

Om de broncode van de pagina te bekijken kan je het beste klikken op Beeld (View) - Bron (Source)

Encoding van huidige pagina veranderen

Klik op Beeld (View) - Tekenset (Encoding)

Je ziet een stip staan voor de encoding die op dat moment gebruikt wordt. Je kan zelf een andere selecteren (vooral achter Meer (More) verschijnen er nog een heleboel meer).

Firefox 23

Standaardinstelling

Klik op Extra (Tools) - Opties (Options), en dan in het frame Lettertypen & kleuren (Fonts & Colors) op Geavanceerd (Advanced)

In de lijst helemaal onderaan staat nu de Standaard tekenset (Default Character Encoding)

Encoding van de pagina

Je moet hiervoor de broncode van de pagina bekijken, en zoeken naar een regel met een stukje tekst als volgt:
charset=utf-8 (als je het niet ziet staan kan je ook Ctrl+F proberen om op 'charset' te zoeken).
In dit geval zegt de maker dat de pagina als encoding utf-8 heeft.

Om de broncode van de pagina te bekijken kan je het beste de toetscombinatie Ctrl+U gebruiken.

Encoding van huidige pagina veranderen

Klik op Beeld (View) - (Character Encoding)

Je ziet een stip staan voor de encoding die op dat moment gebruikt wordt. Je kan zelf een andere selecteren (vooral achter Meer (More Encodings) verschijnen er nog een heleboel meer).

Google Chrome

Standaardinstelling

Klik op de 3 zwarte horizontale streepjes rechtsboven, en dan op Instellingen (Settings)

Klik op de link onderaan, Geavanceerde instellingen weergeven... (Show advanced settings...)

Klik onder het kopje Web inhoud (Web content) op de knop Lettertypen aanpassen... (Custimize fonts...)

Helemaal onderaan in het dialoogvenster wat je nu krijgt vindt je onder het kopje Tekenset (Encoding) een lange lijst met mogelijkheden.

Encoding van de pagina

Je moet hiervoor de broncode van de pagina bekijken, en zoeken naar een regel met een stukje tekst als volgt:
charset=utf-8 (als je het niet ziet staan kan je ook Ctrl+F proberen om op 'charset' te zoeken).
In dit geval zegt de maker dat de pagina als encoding utf-8 heeft.

Om de broncode van de pagina te bekijken kan je het beste de toetscombinatie Ctrl+U gebruiken.

Encoding van huidige pagina veranderen

Klik op de 3 zwarte horizontale streepjes rechtsboven, en dan op Extra (Tools) - Tekenset (Encoding)

Je ziet een stip staan voor de encoding die op dat moment gebruikt wordt. Je kan zelf een andere selecteren uit de lange lijst.


Chrome

Apps voor de mobiele telefoon in Chrome gebruiken

Er is een Chrome-extensie die ARC Welder heet. In principe is de extensie bedoeld voor het Chromium operating system, maar je kan het ook proberen in de browser.

Hier een handleiding. Mij is het nog niet gelukt.

Speciale URL's (web-adressen)

Er zijn een aantal speciale adressen waar je met Chrome naar toe kan gaan:


Geheugengebruik van browsers

Ik heb de indruk dat het geheugengebruik van Firefox (mijn voorkeursbrowser) steeds meer uit de hand loopt (nu eind 2016).

Ik heb vaak veel tabbladen openstaan (50 a 100 geen uitzondering), en ik laat mijn PC permanent lopen, maar dan nog vind ik 3 a 4 GB geheugengebruik wel heel excessief. En je ziet het ook steeds verder oplopen, ook al sluit je tabbladen of doe je niets.

Er zijn een aantal dingen die ik ga proberen om het geheugengebruik terug te dringen:

Als 1e stap heb ik AdBlock Plus en een paar andere extensies maar even helemaal uitgeschakeld, en het gaat meteen al stukken beter.

De meeste van bovenstaande tips heb ik van een pagina op een Reddit forum.


Algemene troubleshooting tips voor browsers

Plugins

Het zou kunnen zijn dat een extensie de problemen veroorzaakt die je hebt (bv. dat je de browser niet kan starten, of dat je een pagina probeert te bezoeken waarvan je weet dat een bepaalde plugin nodig is).

Je kan Internet Explorer starten met een optie om alle extensies in 1 keer uit te schakelen.

Bij de andere browsers zou je handmatig (een deel van) de plugins uit kunnen schakelen.

Internet Explorer

Internet Explorer heeft een optie om er voor te zorgen dat de extensies niet gestart worden.

Klik op Start - Uitvoeren (Run), en tik dan in iexplore.exe -extoff

Als het probleem nu verholpen is weet je dat het met een extensie heeft te maken.

Problemen met 1 website

Ik zou in zo'n geval het 1e aan een probleem met cookies denken. Als de browser het toelaat zou je kunnen proberen *alleen* de cookies van die specifieke website te verwijderen.

Cache schoonpoetsen

De cache (de verzameling van pagina's die je eerder bezocht hebt) kan corrupt raken.

Oplossing is de cache leeg te gooien. Het voornaamste doel van de cache is de prestaties van de browser te verbeteren, omdat hij bepaalde dingen niet meer hoeft te downloaden maar uit de cache can halen.


Algemene troubleshooting tips voor video in browsers

Problemen met het afspelen van video in browsers hebben vaak te maken met plugins.

Een goede strategie zou kunnen zijn een deel van plugins uit te schakelen, om te kijken of er een conflict is tussen die plugins en de plugin die nodig is om de video uit te schakelen. Voor Firefox kan je hier kijken.


1 of meerdere browsers willen niet meer starten

Probleembeschrijving

In de situatie die ik in de praktijk tegenkwam waren op een Windows 7 Ultimate systeem (64-bit) 3 browsers geinstalleerd, Internet Explorer, Firefox en Google Chrome. De 1e 2 deden het als eerste niet meer, en een paar dagen later hield Chrome er ook mee op.

Als je bv. Firefox probeerde te starten zag je 3 a 4 seconden een cirkeltje draaien, en dat was het dan. In Taakbeheer (Task Manager) kon je zien dat Firefox wel heel even actief was, en ook het programma regsvr32. Dat dient normaal gesproken alleen om programmamodules bij Windows te registreren (aan te melden).

Het gekke was dat bv. Skype en Yahoo Messenger nog wel werkten. Er was dus geen probleem met de Internetverbinding.

Het is me niet 100% duidelijk geworden wat er op de PC was gebeurd. In elk geval was voor het probleem ontstond Comodo de virusscanner en firewall. Op een bepaald moment zijn McAfee en Norton (ook) op het systeem verschenen. Het zou kunnen zijn dat de PC zelfs enige tijd zonder virusbescherming heeft gedraaid.

Degene die zich eerst met het probleem bezig hield heeft Norton en McAfee weer verwijderd, en Comodo weer geinstalleerd.

Troubleshooting stappen

Ik beschrijf hier een aantal van de dingen die ik gedaan heb om het probleem op te lossen, omdat daar ook het nodige uit te leren valt. Maar je kan ook direct naar de oplossing gaan.

Logboeken (Event Viewer)

Als 1 van de 1e dingen heb ik gekeken wat er in Logboeken (Event Viewer) stond.

Alleen Firefox zorgde voor een melding in de categorie Toepassing (Application). Het Gebeurtenis-id was 1000, de bron was Application Error (een zeer algemene categorie, die niets zegt), en de Taakcategorie (Task Category) was Geen (None). Het zag er ongeveer als volgt uit:

Faulting application name: regsvr32.exe, version: 6.1.7600.16385, time stamp: 0x4a5bca28 Faulting module name: MSVCR100.dll, version: 10.0.40219.1, time stamp: 0x4d5f0c22 Exception code: 0xc0000417 Fault offset: 0x0008af3e Faulting process id: 0x1568 Faulting application start time: 0x01cd524157206ca2 Faulting application path: C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe Faulting module path: C:\Windows\system32\MSVCR100.dll Report Id: 966d9de4-be34-11e1-a4b3-90e6ba7048d9

Hier zien we dus de regsvr32 terugkomen, en het lijkt of hij iets wil doen met de module MSVCR100.DLL
Die hoort bij de Microsoft Visual C++ 2010 runtime omgeving.

System File Checker

In 1e instantie dacht ik dat die omgeving dus wel ergens voor nodig zou zijn, en heb ik eerst met System File Checker gecontroleerd of er geen corrupties waren in de Windows omgeving. Die waren er wel, maar ze waren volgens sfc niet te repareren. Nadere details stonden in CBS.log, maar deze informatie was zo specialistisch dat we er niet echt veel mee konden.

Visual C++ runtime

In een volgende fase ontdekte ik dat de Visual C++ 2010 runtime niet aanwezig was op het systeem, en heb ik hem alsnog geinstalleerd (hier te downloaden).

Maar nog weer later ontdekte ik dat de gemiddelde gebruiker deze omgeving helemaal niet nodig heeft. Hij wordt bv. gebruikt door de debugging tools, en vandaar dat hij op mijn systeem wel aanwezig was (en ik dus dacht dat dat normaal was). Logischerwijs hielp het installeren van zowel de 32-bits als 64-bits omgeving dus ook niet.

Bootlog

Toen ik nog in mijn hoofd had zitten dat de module van Visual C++ runtime de oorzaak zou kunnen zijn, heb ik ook even gekeken naar het bestand Ntbtlog.txt

In dit bestand zie je welke stuurprogramma's geladen worden, en of dat al dan niet met succes gebeurt. Aan het eind van de bootlog zaten in dit geval heeeeeel veel "dingen" die niet met succes geladen werden (ik heb dat later ook vergeleken met mijn Windows 7 versie op het werk en thuis).

Ik zeg "dingen", omdat er veel regels waren die begonnen met %inf% o.i.d. Ik zie normaal gesproken alleen regels die over .SYS- of .DLL-bestanden gaan.

Maar ik heb hier geen verder onderzoek naar gedaan.

Andere manieren om programma's (browsers) te starten

In Veilige Modus (Safe Mode) lukte het ook niet de browsers te starten, en ook niet als Beheerder (Administrator).

Logboeken (Event Viewer), episode 2

Sinds Windows Vista is er de mogelijkheid om in Logboeken alleen te kijken naar de "map" met foutmeldingen en waarschuwingen (gecombineerd uit alle andere categorieën, zoals Toepassing (Application) en Systeem (System)). Deze map heet Beheergebeurtenissen (Administrative Events)

Dat is mooi, want vaak wil je natuurlijk weten wat er fout gaat, en ben je minder geïnteresseerd in informatieve foutmeldingen. Maar in dit geval had ik toch even verder moeten kijken dan mijn neus lang was, want ik ontdekte ook een melding met Gebeurtenis-id (Event ID) 1001, Bron (Source) Windows Error Reporting, en daarin een verwijzing naar Naam van gebeurtenis (Problem Event Name): BEX

Bij Googelen van dit programma (?) in combinatie met Windows 7 liep ik als 1e aan tegen het advies om 2 virusscanners zo grondig mogelijk te verwijderen (met 1 ervan was ik al bezig geweest). Dat was dus reden om me met hernieuwde energie op het vervolg van onderstaande actie te storten.

Norton en McAfee (grondig) verwijderen

Een vriend van me vertelde me dat de virusscanners Norton en McAfee er om berucht zijn dat ze heel moeilijk van het systeem te verwijderen zijn. Voor beide bestaan speciale deïnstalleerprogramma's. Om ze te vinden kan je het beste in Google 'Norton removal tool' of 'McAfee removal tool' intikken. Ik kan hier geen specifieke links geven omdat de tools niet voor alle versies gelijk zijn.

Ik had tijdens de 2e sessie Norton al gedeïnstalleerd, en in de 3e of 4e sessie de andere gedaan. In beide gevallen bleven er toch nog enige restanten in het register achter. Ik heb overwogen die met de hand te verwijderen, maar gelukkig heb ik dat niet gedaan, want het probleem bleek hier achteraf niet mee te maken te hebben. (Gelukkig, omdat handmatig knoeien in het register niet echt aan te raden is. Ik ben zelfs geen fan van registry cleaners als ccleaner, hoewel dat programma zeer goed bekend staat.)

Winsock

De 64-bit versie van Internet Explorer deed het ook niet. Volgens iemand op een forum had ik vanaf de opdrachtregel (command prompt) het commando
netsh winsock reset
kunnen proberen als hij het wel gedaan had. Winsock (Windows sockets) is 1 van de cruciale componenten van het Internet gebeuren (naast de TCP/IP stack). Met bovenstaand commando zorg je ervoor dat als waarden in het register corrupt zijn geraakt, ze weer hersteld worden.

Virusscan

Voor zover ik begrepen heb (maar ik heb het niet zelf gezien) was de PC na het opnieuw activeren van Comodo al door dat pakket gescand. Het leek mij echter wijs nog een extra scan te doen, want veel virusscanners vinden vaak net iets andere resultaten dan de andere. Mij werd een bootable versie van Microsoft Security Essentials aanbevolen, nl. Windows Defender Offline .

Dit programma vond 10 "bedreigingen", waaronder 7 "jokes", 2 trojanen, en nog 1 ander ding wat ik vergeten ben. 2 van de 3 wat meer gevaarlijke dingen stonden al in quarantaine bij Comodo, en de overige 8 dingen heb ik uitgeschakeld. Helaas had deze actie geen effect.

Verse browser installeren

Ik ben meerdere dagen met dit probleem bezig geweest, en op de laatste dag bedacht ik me dat ik ook nog een geheel verse browser kon installeren, om te zien of die het wel deed. Dat werd Opera. En die werkte probleemloos.

Het leek er dus op of alle 3 andere browsers waren geinfecteerd met iets op een moment dat de PC niet goed bewaakt was.

Verifier

Omdat ik niet meer als meest waarschijnlijke kandidaat aan een virus dacht (gezien dat 2 scanners niet hadden geholpen), besloot ik de hulp in te schakelen van verifier. Het zou in theorie ook zo kunnen zijn dat 1 of andere driver (gedeeld door de browsers??) niet goed functioneerde.

Nadat ik verifier had aangezet kreeg ik bij de 1e de beste herstart van de PC al een blue screen met een 0xA stop: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Dat betekent dat Windows of een kernel-mode driver paged memory op een te hoge prioriteit (DISPATCH_lEVEL) benaderden. Ik heb geprobeerd de minidump van deze crash even later thuis te bekijken, maar kon niet direct zien welke driver of andere component de schuldige was.

Ondertussen had ik al een 2e en 3e crash voor mijn kiezen gehad. De 3e had niet eens een dump opgeleverd, maar de 2e was een 0xC1 stop: SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION.
Parameter 4 bevatte de waarde 0x32, en dat betekent dat een driver een adres heeft vrijgegeven, maar dat bytes in de buurt in de zelfde page een 'single bit error' vertoonden.

Memory test

Omdat alle errors op memory leken te wijzen besloot ik een memory test te doen. Ik heb hem 10 minuten laten lopen, maar er kwamen geen rare errors te voorschijn.

Rootkit scanner

Hoewel onderstaande virusscanners waarschijnlijk ook op rootkits controleren heb ik ook een gespecialiseerde rootkit-scanner laten lopen: GMER

Deze kwam met 2 regels output, maar vaak vindt GMER wel wat verdachte dingen. In de meeste gevallen is het loos alarm, en het is bovendien supermoeilijk te beoordelen of iets werkelijk van belang is.

Nogmaals een virusscan, maar nu met de 2 beste die er zijn

Omdat Opera het gewoon bleef doen, en ik een CD bij me had met daarop een Emergency Kit van waarschijnlijk de beste virusscanner die er momenteel is, Emsisoft Anti-Malware, besloot ik die toch nog maar eens te gaan uitvoeren (grondige scan).

Al op 60% had hij 17 objecten gevonden, waaronder Funwebproducts en de Ibis Toolbar. Bij beide namen had ik een akelig gevoel. Het leken me typisch produkten die zich lekker in een browser nestelen, en vervolgens de zaak verzieken.

Helaas crashte de Emsisoft scanner na ca. 75%. Nou had ik het nog een keer kunnen proberen, maar het was al een beetje laat, dus ik besloot de op 1 na beste virusscanner te installeren en een quick scan te doen. En MalwareBytes Anti-Malware (N.B. alleen nog maar de quick scan!!!) vond ook de Funwebproducts bestanden en registersleutels, en daarnaast nog 3 items voor Trojan.FakeMS en 2 items voor Malware.Trace.

Ik heb alles laten verwijderen, en ineens werkten de browsers weer!!!

Conclusie en lessen

1 of ander soort malware had blijkbaar (bij de installatie van de malware??) alle 3 browsers aangetast. Als Internet wel werkt voor andere produkten (zoals in dit geval Skype) en niet voor de browsers, dan is de kans toch wel groot dat er toolbars, add-ons, plugins, o.i.d. in de browser(s) zijn belandt.

Je kan dus in zo'n situatie het beste meteen de beste virusscanners die er op dat moment zijn je harde schijf laten scannen. Als ik dat gedaan had, had ik het probleem in ongeveer een half uur op kunnen lossen. Het enige probleem is nog dat je moet weten wat de beste scanners zijn, maar daar kom je met een beetje Googelen wel achter.


Foutmeldingen en -codes

Als je in een browser problemen krijgt bij het bezoeken van een pagina, dan zie je vaak HTTP foutcodes.

Ik kreeg bv. bij het surfen naar deze site (Windows 7, Internet Explorer 8) deze melding:

The website cannot display the page HTTP 500
Most likely causes: •The website is under maintenance. •The website has a programming error. More information This error (HTTP 500 Internal Server Error) means that the website you are visiting had a server problem which prevented the webpage from displaying.

Een dag later was het probleem over, dus kennelijk was er iets niet jofel met de webserver.

Complete lijst van HTTP-foutcodes

Je kan zo'n lijst vinden op Wikipedia. De Engelstalige versie bevat ook een uitgebreide toelichting bij elke code.


Problemen

Op dit moment de volgende problemen:

FF 46: elke keer na een herstart krijg je weer meldingen over cookies

Probleembeschrijving

Om 1 of andere reden moet ik zowel in Firefox op het werk als die thuis na een herstart steeds opnieuw toestemming geven voor cookies (bv. op Buienradar). Het betekent ook dat je weer opnieuw moet inloggen op sites. Om gek van te worden.

In 1e instantie dacht ik dat het alleen mijn werk was, omdat ik mijn PC thuis maar eens in de zoveel weken herstart. Maar toen ik merkte dat het ook thuis was kwam ik tot de conclusie dat er dus iets mis moest zijn in de instellingen van mijn browser.

Oorzaak 1

Instellingen staan niet goed.

Oplossing 1

Klik op Extra (Tools) - Opties (Options) - Privacy (je kan ook bij Opties komen door te klikken op de 3 streepjes rechtsbovenin).

Er moet een vinkje staan voor (Accept cookies from sites).

(Accept third-party cookies) moet staan op (From visited) (en niet op Nooit (Never)), zoals bij mij het geval was.

En tenslotte kan je (Keep until) het beste zetten op (they expire).

Firefox 38 opent pagina niet als je klikt op een link (in Outlook 14) (opgelost)

Probleembeschrijving

Bij klikken op een link naar een webpagina in Outlook 14 gebeurt er niets. Firefox 38 is de default browser. Dit vindt plaats onder Windows 7.

Als ik van Internet Explorer de standaardbrowser maak wordt de pagina wel keurig geopend na klikken op de link.

Als ik daarna Firefox weer de default browser maak (via Extra (Tools) - Opties (Options) - Algemeen (General) ) gebeurt er opnieuw niets.

Oorzaak 1

In dit artikel suggereert men dat Firefox soms denkt dat hij de standaardbrowser is, terwijl hij het niet is?!?! Of het echt zo is weet ik niet, maar de oplossing werkt.

Oplossing 1

Klik op Start - Uitvoeren (Run), en tik dan in: firefox.exe -silent -setDefaultBrowser

Daarna was het probleem verholpen.

FF 25: In de adresbalk staat een site, maar er op Enter drukken heeft geen effect (workaround)

Probleembeschrijving

Ik vul het adres van een website in in de adresbalk bovenaan het scherm.

Normaal gesproken, ga je naar die site toe als je op Enter drukt, maar nu gebeurt er helemaal niets.

Soms lukt het wel na een heleboel keer proberen.

Je kan Firefox in een soort veilige modus laten draaien, door (vrijwel?) alle plugins en extensies uit te schakelen.

Dat doe je door te klikken op Help (Help) - (Restart with Add-ons Disabled)

Als daarna het probleem weg is moet je bij Oorzaak 1 zijn.

Oorzaak 1

Een plugin of extensie verziekt de boel.

Oplossing 1

Op deze pagina (Nederlands) of deze (Engels) staat beschreven hoe je kunt uitzoeken welke het is.

Probleembeschrijving

Ik ga naar het adres van de ING bank, hetzelfde wat ik altijd gebruik. Ik word doorgestuurd naar naar een pagina met een storingsmelding.

Dat kan een keer gebeuren, maar niet dagen achter elkaar. Ik begon dus al te vrezen dat ik besmet was met een virus, of per ongeluk op een besmette link had geklikt, of ...

Toen ik in Google Chrome naar de ING site ging (waar ik nog nooit eerder met dat programma naartoe was geweest) had ik geen problemen.

Oorzaak 1

Als 1 browser problemen geeft met 1 site, en een andere niet met dezelfde site, dan moet je gaan denken aan een corrupt cookie.

Oplossing 1

Gelukkig kan je in Firefox individuele cookies weggooien.

In dit geval was er maar 1 die in aanmerking kwam, nl. mijn.ing.nl

Na het weggooien van dit cookie was het probleem opgelost.

Sites die Java gebruiken geven problemen

Probleembeschrijving

Ik heb 2 sites waar ik Java gebruik, www.mdbg.net (om Chinese karakters te kunnen tekenen en laten herkennen) en een site waar ik mijn kennis van Chinese karakters kan testen.

Op mdbg.net kreeg ik de volgende melding:

Application Blocked by Security Settings Name: MdbgHWIme Location: https://www.mdbg.net Your security settings have blocked an untrustred application from running

In het venster waar ik normaal de karakters zou tekenen kan ik nu ergens op klikken om meer details te zien. Dan krijg ik een vergelijkbare melding als hierboven, maar nu met 3 knoppen:

Application Blocked. Click for details Your security settings have blocked an untrustred application from running Details Ignore Reload

Als ik dan klik op Details verschijnt er linksboven een Java Console met allerlei opties.

Vervolgens ben ik gaan kijken bij de plugins van Firefox.

In de lijst met plugins zie je boven de Java Deployment Toolkit de melding
Java Deployment Toolkit 7.0.510.13 staat bekend als kwetsbaar. Wees voorzichtig.
(Java Deployment Toolkit 7.0.510.13 is know to be vulnerable. Use with caution. )

Je kan ook klikken op Meer informatie (More Information), en dan krijg je een nieuw scherm met de melding
Java Deployment Toolkit (click-to-play) is geblokkeerd voor uw bescherming.
(Java Deployment Toolkit (click-to-play) has been blocked for your protection.)

Als ik de plugin checker gebruik zie ik dat de Java Deployment Toolkit wel up-to-date is, maar boven in beeld staat opnieuw
Firefox heeft voorkomen dat de onveilige plug-in "Java Deployment Toolkit" op www.mozilla.org wordt uitgevoerd.
(Firefox has prevented the unsafe plugin "Java Deployment Toolkit" from running on www.mozilla.org)

De opties die je hebt (aan het eind van de regel) zijn Plug-in blokkeren () en Toestaan ()

Bij alle normale plugins heb je aan het eind van de regel om te kiezen voor Always Activate, maar hier heb ik die niet. Het hoogst bereikbare is Ask to Activate, maar daarmee lijk ik dus niet verder te komen.

In Google Chrome en Internet Explorer is het probleem precies hetzelfde.

Oorzaak 1

Er schijnt een dermate gevaarlijk lek in Java te zitten dat alle browsers Java standaard blokkeren. Het wachten is op een fix van Oracle, maar dat staat bekend om zijn sloomheid bij het verhelpen van problemen.

Oplossing 1

Je moet vanzelfsprekend eerst Java installeren of up-to-date hebben. Doe de installatie bij voorkeur terwijl er geen enkele browser actief is.

Het onderstaande is niet echt een oplossing, omdat ik niet weet hoe ik het heb opgelost en het niet reproduceerbaar is. Ga daarvoor naar oplossing 2.

Inmiddels is het mij gelukt om Java weer aan de praat te krijgen onder Firefox. Helaas weet ik niet welke van mijn acties het probleem verholpen heeft, en op 2 van mijn virtuele machines (ook Windows 7) lukt het me niet dit heugelijke feit te reproduceren.

Op de PC waar het wel gelukt is krijg ik nu iedere keer als ik het karakter-schrijf-Java-applet wil starten de melding:

Do you want to run this application? An unsigned application from the location below is requesting permission to run. Location: https://www.mdbg.net Running unsigned applications like this will be blocked in a future release because it is potentially unsafe and a security risk. More information Click Cancel to stop this app or Run to allow it to continue.

Maar dat is zoals het hoort.

Wat ik *niet* gedaan heb voor het weer werkte, maar wat wel zou moeten werken, is klikken op het 2e icoontje op de 2e regel van het scherm (rechts van het pijltje naar links).

Je krijgt dan 2 keuzes: (Block Plugin) of (Continue Allowing), waarbij je natuurlijk de 2e keuze moet hebben.

Als je de meest recente versie van Java hebt geïnstalleerd, en de meest recente versie van Firefox, en je klikt dan op een site die van Java gebruikt maakt, dan zou je de volgende melding moeten krijgen:
Java(TM) Platform SE 7 U activeren.

Als je op die link klikt verschijnen er linksboven in beeld 2 knoppen:
Nu toestaan () en Toestaan en onthouden ()

Wat ik ook *niet* gedaan heb om het probleem op te lossen is de PC te herstarten.

Er zijn een aantal interessante pagina's over deze problemen:

Oplossing 2

Inmiddels heb ik een oplossing die reproduceerbaar *wel* werkt.

Open het Java applet in het Configuratiescherm

Klik op het tabblad Security

Klik op Edit Site List...

Klik op Add, en voeg dan in het witte balkje de naam van de site toe waarop je Java applets wilt kunnen uitvoeren. In mijn geval was dat bv. mdbg.net

Klik dan nog een keer op Add, en dan in een waarschuwingsvenster op Continue, en sluit af met een paar keer OK

Besef dat je een flink risico loopt met Java als de site niet 100% betrouwbaar is!!!

Java installeren

Als je Java nog niet geïnstalleerd had, en je voert in Firefox een pagina met een Java applet uit, dan krijg je eerst de melding:
A plugin is needed to display this content.
Install plugin...

Als je op de knop klikt krijg je te zien dat de Java Runtime Environment beschikbaar is (met een vinkje ervoor), en kan je klikken op Next

Dan krijg ik een nieuw scherm met de melding
No plugins were installed.

Ik kan kiezen tussen de knoppen Finish en Manual Install, of klikken op de link Find out more about Plugins or manually find missing plugins

Met geen van de 3 opties schiet ik veel op. Maar je kan Java ook gewoon downloaden van Java.com

Pas bij de installatie goed op dat op een bepaald moment gevraagd wordt of je de Ask toolbar wilt installeren. NIET DOEN!!! Dus vinkjes weghalen, voordat je doorgaat.

Aan het eind van de installatie wordt je browser automatisch gestart en kan je klikken op een knop om te zien of Java goed geïnstalleerd is.

Je kan ook kijken in het Configuratiescherm of er een Java applet aanwezig is.

Ik heb zelf een keer meegemaakt dat het de 1e keer niet goed ging, en dat er na opnieuw installeren (waarbij ik wel koos voor Run as Administrator) geen problemen meer waren.

Als je in IE een submap met favorieten opent zie je alleen een leeg kader

Probleembeschrijving

Dit probleem speelde zich af in Internet Explorer 8 onder Windows 7.

Je klikt op Favorieten (Favorites) of doet Alt+A (zelfde effect).

De lijst met favorieten en submappen met favorieten opent. Je beweegt met de muis over 1 van de submappen, en dan zou je normaal gesproken de favorieten in die submap moeten zien.

Echter nu zie je alleen 2 van de 4 randen van een kader, maar verder een lege ruimte. De favorieten worden niet weergegeven.

Oorzaak 1

De PC heeft al een tijd (meerdere dagen?) gedraaid, en het aantal handles of het aantal GDI objects dat in gebruik is is te hoog (ik vermoed dat vooral het 2e probleem de oorzaak is).

In wezen is dit waarschijnlijk hetzelfde probleem als dit (ook over GDI objects).

Oplossing 1

Herstart de PC.

Oplossing 2

Zorg dat je in Taakbeheer of in Process Explorer de kolommen te zien krijgt die betrekking hebben op GDI objects en/of handles.

Sorteer de kolommen zodat je ziet welke programma's de grootverbruikers zijn. In mijn geval was Outlook een boosdoener en nog een ander programma.

Sluit die programma's af. Pas daarbij op dat je geen cruciale systeemprogramma's afsluit.

Verkenner (Explorer) kan je wel afsluiten, maar dan moet je van tevoren wel een commandoregel in elevated mode openen.

Na het sluiten van Verkenner moet je in dat commando-regel venster explorer intikken, gevolgd door Enter om het programma weer te starten.

Firefox opent een leeg tabblad met of zonder URL in de adresbalk na klik op link

Probleembeschrijving

Dit speelt zich af in Windows 7, Firefox 22.0 (up-to-date).

Ik klik op een link op een pagina in Firefox, en normaal gesproken zou het gevolg zijn dat de pagina van de link in een nieuw tabblad wordt geopend, en dat dat dan ook het actuele tabblad is.

Wat er nu gebeurt is dat er een nieuw tabblad wordt geopend (wel actueel), met soms niets (nou ja, about: blank) in de adresbalk, soms wel het goede adres, maar dan wordt de pagina niet geladen.

Oorzaak 1

???

Oplossing 1

Firefox sluiten en weer starten (enige tijd wachten omdat het programma op de achtergrond soms nog even bezig is met alles op te slaan).

Als je bv. heel veel tabbladen hebt openstaan, of je PC hartstikke traag is, kan je tijdelijk ook met de volgende oplossing werken.

Oplossing 2

Als het adres van de pagina al wel in de adresbalk staat kan je Ctrl+F5 doen om de pagina te herladen. Soms moet je dit een paar keer doen, maar dan lukt het meestal wel.

Als je een tabblad met niets in de adresbalk hebt gekregen, dan kan je eerst dat weer sluiten.

Klik vervolgens met rechts nog een keer op de link, en kies dan Koppeling openen in nieuw tabblad (Open in new tab)

Je belandt nu niet automatisch op het nieuwe tabblad, dat rechts van je huidige komt te staan. Dan komt vrijwel zeker wel het adres in de adresbalk te staan, en dan moet je misschien alsnog weer 1 of een paar keer Ctrl+F5 doen.

Probleembeschrijving

Firefox 21.0 (1 versie achter) draaide al, en er stonden zo'n 4 tabbladen open (Windows 7).

Ik klikte op een link in een mailtje van Outlook van Office 2013, maar de pagina werd niet, zoals normaal, geopend in Firefox.

Als ik daarna dubbelklikte op een .HTM-bestand op de harde schijf kreeg ik de melding:

Close Firefox Firefox is already running but is not responding. To open a new window, you must first close existing Firefox process, or restart your system.

Er blijken heel veel mensen last te hebben van een soorgelijk probleem, en de talloze antwoorden op de site van Mozilla gaven niet echt veel soulaas.

Dus de simpelste oplossing leek Firefox te beëindigen en opnieuw te starten. Aangezien het programma soms best lang nodig heeft om alles (onder water, je ziet het niet) af te sluiten heb ik gecontroleerd of het echt van het systeem verdwenen was.

Pas toen heb ik het opnieuw gestart (ik had al gezien dat er een update, waarschijnlijk naar 22.0, klaar stond) en kreeg ik weer iets nieuws voor mijn kiezen:

Software Update Failed The update could not be installed. Please make sure there are no other copies of Firefox running on your computer, and then restart Firefox to try again.

Toen ik op OK klikte startte het programma wel gewoon, en daarna kon ik ook de pagina van de link in het mailtje weer openen.

Oorzaak 1

Firefox biedt "helaas" een hoop voordelen, maar verder krioelt het van de bugs.

Volgens deze pagina kan het zijn dat Firefox gesloten was, maar door een pagina met een Java-applet in het geheugen was blijven hangen.

Aangezien het programma in mijn geval al actief was en ik vrijwel zeker geen Java had gebruikt, is deze oorzaak bij mij niet van toepassing.

Oplossing 1

Afsluiten en opnieuw starten.

Voor het 2e probleem (de mislukte update) kan je op deze pagina nog meer informatie vinden.

Een script op deze pagina is bezig, of het reageert niet meer (Firefox)

De volledige boodschap staat hier.

Er is een kant-en-klaar artikel in het Nederlands in de kennis-database van Mozilla (of in het Engels, voor diegenen die daar de voorkeur aan geven).

Kort samengevat: Firefox denkt dat een script niet goed meer functioneert, en dat Firefox zou kunnen gaan hangen als je er niets aan doet.

Een script is een klein programmaatje in de programmeertaal JavaScript, en er kunnen talloze scripts deel uitmaken van een webpagina (op deze pagina zijn het er een stuk of 3).

Je kan een keer klikken op Doorgaan (Continue), en als de melding dan weer verschijnt evt. klikken op Script stoppen (Stop script)

Scripts zijn in principe niet allemaal essentiëeel voor het goed kunnen vertonen van een webpagina, dus ook al stop je het script hoef je niet per definitie iets te merken.

In het artikel leggen ze ook nog uit hoe je er voor kunt zorgen dat het langer duurt voor je zo'n melding krijgt.

Internet Explorer 9/10 klaagt over ongeldig certificaat

Probleembeschrijving

Ik had op een Windows 7 PC met Internet Explorer 9 via Google de site opgezocht waar je Google Chrome kan downloaden, en klikte op de link om daar naartoe te gaan.

Ik kreeg de volgende melding voor mijn kiezen:

Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website. Het beveiligingscertificaat dat door deze website wordt gebruikt, is verlopen of nog niet geldig. Problemen met beveiligingscertificaten kunnen duiden op een poging om u informatie te ontfutselen of om informatie die u naar de server verzendt, te onderscheppen. U wordt aangeraden om deze webpagina te sluiten en niet naar deze webpagina te gaan. Klik hier als u deze webpagina wilt sluiten. Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen). Meer informatie

In Internet Explorer 10 gaat het allemaal net iets anders.

Ik kon me niet voorstellen dat er iets mis zou zijn met het certificaat van een groot bedrijf als Google.

Ik had 3 opties:

Als ik klik op de knoppen om Google Chrome te downloaden en installeren, komt er een apart IE-venster met daarin weer de 1e melding over het ongeldige certificaat. Verder weer de bovengenoemde melding onderaan het venster.

De download wordt niet automatisch gestart, maar als je klikt op een link om het nog een keer te proberen komt voor de 3e keer het scherm over de onveilige certificaten.

Na nog een keer kiezen voor doorgaan kan de download van Chrome dan eindelijk starten.

Als ik nu achteraf het scenario nog een keer naspeel (was rond 20-7-2013), zie ik dat het certificaat van https:\\www.google.com geldig is van 12-7-2013 tot 1-11-2013.

Oorzaak 1

Als de data in het certificaat kloppen kan er maar 1 andere plek zijn waar de datum niet klopt: op de PC.

En dat was in mijn geval ook zo. Dit was een computer die ik blijkbaar sinds januari 2013 niet meer gebruikt had.

Normaal gesproken, wanneer je een computer start, staat de tijd al goed, en/of hij wordt gecontroleerd aan de hand van computers op het Internet (time servers).

Bij dat laatste ging het fout. Ik had een nieuwe router gekregen met een ander adresbereik, en ik heb vaste IP-adressen op al mijn PC's. Dat IP-adres klopte dus niet meer met het bereik van de router, waardoor de PC geen verbinding kon maken.

Oplossing 1

IP-adres goed instellen.

Oplossing 2

Tijd op de PC goed instellen.

Internet Explorer 10 klaagt over ongeldig certificaat

Probleembeschrijving

Ik had op een Windows 7 PC met Internet Explorer 10 via Google de site opgezocht waar je Google Chrome kan downloaden, en klikte op de link om daar naartoe te gaan.

Ik kreeg de volgende melding voor mijn kiezen:

Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website. Het beveiligingscertificaat van deze website bevat fouten en moet niet worden vertrouwd. Problemen met beveiligingscertificaten kunnen duiden op een poging om u informatie te ontfutselen of om informatie die u naar de server verzendt, te onderscheppen. U wordt aangeraden om deze webpagina te sluiten en niet naar deze webpagina te gaan. Klik hier als u deze webpagina wilt sluiten. Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen). Meer informatie

Als ik nu klik op doorgaan krijg ik:

Deze pagina kan niet worden weergegeven • Controleer of het webadres juist is. • Zoek de pagina met een zoekmachine. • Vernieuw de pagina na een paar minuten. Verbindingproblemen oplossen (knop)

Daarna is het over en uit, tenzij je achter de fout komt (zie het verhaal bij Internet Explorer 9).

Firefox 22 klaagt over ongeldig certificaat

Probleembeschrijving

Ik had op een Windows 7 PC met Firefox 22 via Google de site opgezocht waar je Google Chrome kan downloaden, en klikte op de link om daar naartoe te gaan.

Ik kreeg de volgende melding voor mijn kiezen:

Deze verbinding is niet beveiligd

U hebt Firefox gevraagd een beveiligde verbinding op te zetten met www.google.com, maar we kunnen niet bevestigen dat uw verbinding beveiligd is.

Normaal gesproken zullen websites vertrouwde identificatie tonen wanneer u een beveiligde verbinding wilt opzetten, om te bewijzen dat u naar de juiste plek gaat. De identiteit van deze website kan echter niet worden bevestigd.

Wat moet ik doen?

Als u doorgaans zonder problemen verbinding maakt met deze website, kan deze fout betekenen dat iemand de website probeert na te bootsen en kunt u beter niet verdergaan.

Door op de knop Haal me hier vandaan! te klikken, loop je geen gevaar meer, en kun je op je gemak het probleem uitzoeken.

Firefox geeft onder het kopje Technische details meer info dan Internet Explorer.

In dit geval stond er:

www.google.com gebruikt een ongeldig beveiligingscertificaat. Het certificaat wordt pas geldig vanaf 12-7-2013 10:56. De huidige tijd is 1-6-2013 19:03. (Foutcode: sec_error_expired_certificate)

Er wordt dus keurig gemeld dat de huidige tijd, de tijd op mijn computer, niet deugde, want het was in werkelijk rond 20-7-2013.

Zie voor de oorzaak en oplossing de vergelijke situatie voor Internet Explorer.

Internet Explorer 10 installatie gaat fout

Probleembeschrijving

Internet Explorer 10 is nog niet officieel vrijgegeven (8-1-2013) voor zover ik weet, maar omdat op mijn Windows 7 PC Internet Explorer 9 in de soep is gedraaid besloot ik hem toch maar alvast te installeren.

Even tussendoor, deïnstalleren van IE 9 lukt bij mij ook niet meer, en installeren van een nieuwe Internet Explorer 9 lukt ook niet omdat er zogenaamd een nieuwere versie in gebruik is. Dat kan natuurlijk nooit, want de nieuwste versie 9 moet altijd nieuwer zijn dan mijn versie 9. En toen had ik nog niets gedaan met versie 10.

In elk geval probeert Windows IE 10 te installeren, herstart dan, ziet dat het niet lukt, en probeert zelf de veranderingen terug te draaien.

Echter, dan volgt weer een herstart, en dan zijn blijkbaar toch niet alle veranderingen teruggedraaid. Ik krijg nl. bij allerlei automatisch startende programma's een melding als deze:

ie4uinit.exe - System Error The program can't start because api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this solution. OK

En ook daarna werkt er niets meer zoals het hoort.

Oorzaak 1

???

Oplossing 1

Nou ja, meer een workaround: gewoon een herstelpunt terugzetten.

Ondertussen weet ik nog steeds niet hoe ik weer een werkende Internet Explorer op mijn systeem moet krijgen.

Firefox gebruikt heel veel CPU capaciteit

Ik heb 2 CPU's in mijn PC, en ik maak nog al eens mee dat Firefox permanent 50% van mijn totale CPU capaciteit gebruikt (oftewel 1 hele CPU). Dat is niet fijn als je filmpjes wil bekijken in Firefox of zelfs maar een gewone pagina wil bezoeken.

Nu is mijn gebruik van Firefox niet erg normaal, in die zin dat ik soms wel 40 tot 50 tabbladen heb openstaan. Desondanks heeft het probleem daar niet mee te maken.

Op 21-5-2012 maakte ik het probleem weer mee, en besloot ik voor eens en altijd uit te zoeken of het probleem aan een specifieke pagina lag, of aan iets algemeens in Firefox. Ik gebruikte de op dat moment nieuwste versie van Firefox, 12.0 op een Windows XP PC.

De enige oplossing die ik kon bedenken was het 1 voor 1 sluiten van alle pagina's (weer een stuk of 45), en na elke pagina kijken of het CPU gebruik zou dalen. Je kan daarvoor zowel Taakbeheer (Task Manager) als Process Explorer gebruiken.

Natuurlijk bleek het probleem te zitten in 1 van de laatste pagina's die ik sloot, nl. 1 van de site salon.com. Toen ik de pagina sloot was het probleem weg, toen ik hem weer opende had ik het weer terug.

Gek genoeg treedt het probleem onder Windows 7 niet op, hoewel ook daar het CPU gebruik aan de hoge kant is (permant rond de 10%). Hoe dan ook, ik heb het probleem gemeld aan de site, en zodra ik antwoord krijg wordt dat hier vermeld.

Internet Explorer 9 in de knoop geraakt

Dit probleem is nog onopgelost (27-1-2013)

Probleembeschrijving

Op 1 of andere manier is op mijn Windows 7 Ultimate systeem Internet Explorer 9 volledig in de knoop geraakt.

Op zich lijkt het programma niet meer op het systeem aanwezig te zijn. Windows zelf ziet hem niet, maar ook programma's die dieper graven, zoals Revo Uninstaller zien geen sporen meer.

Goed, dan zou het dus mogelijk moeten zijn om het programma opnieuw te installeren. Maar als ik de nieuwste versie ophaal, en begin met installeren, krijg ik onmiddellijk de melding dat er al een nieuwere versie is geïnstalleerd. Dat kan dus nooit.

In arren moede heb ik geprobeerd een pre-release van Internet Explorer 10 te installeren, maar dat was ook geen succes.

Kortom, een bijna onontware situatie.

Oorzaak 1

In de 1e maanden dat ik deze PC had bleek ik te draaien met een defecte geheugenchip. Het zou kunnen zijn dat daardoor iets grondig corrupt is geraakt.

Oorzaak 2

Deze acht ik waarschijnlijker. Ik ben bij het deïnstalleren van Ad-Aware (anti-spywareprogramma) de mist ingegaan. Klik op de link om te zien waarom.

Oplossing 1

Dit is nog niet de definitieve oplossing, maar het kwam wel dichtbij.

In dit artikel (2579295) van Microsoft raden ze aan om vanaf de commandoregel het volgende commando uit te voeren, en dan een herstart te doen. Dan zou IE 9 definitief moeten zijn verdwenen.

Het commando is (fasten your seatbelts):

FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*9.*.mum /c "cmd /c echo Uninstalling package @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /norestart"

Toen ik het uitvoerde kreeg ik een aantal foutmeldingen, maar ook een aantal meldingen dat componenten werden verwijderd. Dat leek dus veel belovend.

En begon al helemaal in juichstemming te raken toen na de herstart de installatie van IE 9 voorspoedig van start ging. Maar dat was een beetje voorbarig, want ik kreeg alsnog een error voor mijn kiezen:

Internet Explorer did not finish installing
For more information, see the Internet Explorer Troubleshooter. This link is also on your desktop for later reference. OK

In het artikel met het hierboven genoemde commando kan je ook kiezen voor een automatische oplossing van Microsoft Fix it. Nu heb ik nog nooit (maar dan ook werkelijk nooit in de afgelopen 10 jaar) meegemaakt dat als Microsoft iets automatisch wil troubleshooten er ook maar iets zinnigs uitkomt, en dat was ook nu het geval. Sterker nog, het programma raakte zelf in de problemen :-). Ik heb Microsoft Fix it nodig om Microsoft Fix it te repareren.

Door een tip op de site www.techsupportall.com ging ik eens kijken in het Configuratiescherm applet appwiz. Normaal, als je Internet Explorer wilt deïnstalleren klik je op Geïnstalleerde updates weergeven (View installed updates), maar nu koos ik voor Windows-onderdelen in- of uitschakelen (Turn Windows features on or off)

Tot mijn stomme verbazing stond er een vinkje voor Internet Explorer 10, die ik zonder succes al veel eerder eens had proberen te installeren. Na het weghalen het vinkje en een herstart stond het vinkje er weer.

Ondertussen ontdekte ik artikel 947821 in de Microsoft Knowledgebase: de System Update Readiness Tool. Deze controleert of alles op het systeem m.b.t. Windows Update nog wel met elkaar klopt.

Ik heb de tool uitgevoerd, en hij heeft 334 van 339 fouten gerepareerd . Je zou toch denken dat dat een garantie moet zijn voor een systeem dat beter werkt dan voor die tijd. Helaas wijzen mijn ervaringen anders uit. Ik moest terug naar een herstelpunt, omdat nu de zaak helemaal in puin lag.

Omdat het vinkje voor Internet Explorer 10 steeds terugkomt, besloot ik het ingewikkelde commando dat ik al voor IE 9 had geprobeerd, ook voor versie 10 te proberen.

Er wordt weer geprobeerd een aantal packages te deïnstalleren, maar bij sommige krijg ik van de Windows Package Manager de melding

Operation failed with 0x80070490 Element not found

en bij andere krijg ik

Operation failed with 0x8007005 Access is denied.

Herstelpunt gemaakt.

Nieuwe poging om 64-bits versie van IE 10 te installeren. Dat lijkt goed te gaan, maar als ik de 32-bits versie start gebeurt er niets, en als ik de 64-bits versie start zit ik ineens in IE 8, met het aanbod om te upgraden naar versie 9. Dat heb ik gedaan maar lijkt ook niet tot veel activiteit te leiden.

Na een herstart van de computer krijg ik de melding
Web Platform Customizations has been removed from this computer. Do you want to clean up your personlized settings for this program? Ik heb maar op (No) geklikt.

Ik heb in arren moede maar eens (Repair your computer) geprobeerd, door te starten vanaf de Windows 7 DVD.

Je krijgt dan 5 opties. Als het probleem al niet zoveel maanden bestond had ik systeemherstel kunnen proberen.

Van de overige opties was alleen Startup Repair nog enigszins van toepassing, hoewel mijn probleem niet bestaat uit dat ik de PC niet meer kan starten. Ik heb meer een corrupte installatie.

En inderdaad, er worden zoals verwacht geen problemen gevonden. Waarna ik maar weer terug ben gegaan naar het herstelpunt.

Iemand wees me op de Windows Installer Cleanup Utility (MSICUU2.exe), maar volgens Microsoft artikel 2438651 (Engelse versie) wordt deze tool niet meer ondersteund, omdat er soms ook componenten beschadigd raakten. Je moet nu de stappen (en evt. de tool) in dit artikel gebruiken bij (de-)installatieproblemen.

Desondanks heb ik toch de utility hierboven even geïnstalleerd, maar hij ziet geen enkele Internet Explorer, dus ik kan er ook geen enkele mee kwijtraken.

Dan maar verder met het artikel, hoewel ik niet zozeer problemen heb met (de-)installeren, als wel met een corrupte situatie. Maar goed, proberen kan altijd.

Ik laat de automatische troubleshooter absoluut niet op mijn PC los, dus nu moet ik als 1e stap controleren of ik wel administrator rechten heb. Dat heb ik.

Ik moet controleren of de Windows Installer engine goed functioneert. Dat is het geval.

Firefox opent niet als je dubbelklikt op een HTM-bestand (verholpen)

Probleembeschrijving

Firefox is mijn vaste browser. Dus als ik naar een webpagina op de harde schijf ga (een bestand met extensie HTM(L)), en ik dubbelklik daarop, dan moet die pagina in Firefox worden geopend.

Dat gebeurde echter niet. Ook niet als ik rechtsklikte op het bestand, dan op Openen met (Open with) en dan Firefox selecteerde.

Het beste wat ik kon bedenken was eens gaan kijken in Logboeken (Event Viewer). Als ik alleen naar waarschuwingen en fouten had gekeken had ik niets gezien, maar ik keek ook naar de informatieve meldingen.

Het gebeurde volgens mij niet elke keer als ik een poging deed de pagina te openen, maar na 2 of 3 keer kwam er een fout (7036) van de Service Control Manager:
The Multimedia Class Scheduler service entered the stopped state.

Als ik op zo'n moment ging kijken met het sc-commando kreeg ik de volgende uitvoer:

SERVICE_NAME: mmcss TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS STATE : 1 STOPPED WIN32_EXIT_CODE : 0 (0x0) SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0) CHECKPOINT : 0x0 WAIT_HINT : 0x0

Helaas zijn beide 'exit-codes' 0, dus geen bruikbare informatie. Het was me ook een raadsel wat deze service überhaupt met Firefox te maken heeft.

De pagina opende wel normaal in Internet Explorer.

Oorzaak 1

???

Oplossing 1

Firefox stoppen en weer starten.

Eigenlijk vind ik het achteraf jammer dat ik dit geprobeerd heb, want daardoor werd het onmogelijk de werkelijke oorzaak van het probleem op te sporen (voor zover mogelijk).


Problemen met afspelen van video

Op dit moment de volgende problemen (allemaal opgelost):

Firefox wil in YouTube geen HTML5-filmpje afspelen

Probleembeschrijving

Ik wil in mijn onschuld een YouTube-filmpje afspelen en krijg een soort TV-scherm met sneeuw, met daarin de melding:

Je browser herkent momenteel geen van de beschikbare video-indelingen. Klik hier om naar onze veelgestelde vragen over HTML5-video te gaan.

In het Engels:

Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit our frequently asked questions about HTML 5 video.

Als je klikt op de link dan wordt de oorzaak duidelijk.

Oorzaak 1

Normaal worden YouTube-filmpjes met FlashPlayer afgespeeld, maar blijkbaar wil men overschakelen op de nieuwe standaard HTML 5 (webpagina's zijn gemaakt in HTML, de meeste nu nog met versie 4).

Men zoekt proefkonijnen om te experimenteren met het afspelen van YouTube-filmpjes met een HTML5-speler, maar daar moet je wel het nodige voor doen.

Oplossing 1

Ik vind zo'n experiment wel interessant, maar heb er helaas geen tijd voor. In de Engelse en de Nederlandse browser gebeurden er iets verschillende dingen.

In mijn Engelse Firefox op een Windows 7 PC heb ik eerst alle achterstallige plugins bijgewerkt (vooral Flash leek me belangrijk), maar de melding ging niet weg.

Toen ben ik naar de pagina met de FAQ over HTML 5 gegaan, en daar staat onderaan You are currently in the HTML5 trial

Dus heb ik geklikt op Leave the HTML5 trial

Toen was het probleem over.

Gezien mijn ervaringen met de Engelse Firefox dacht ik dat het probleem met de Nederlandse (op een XP PC) hetzelfde zou zijn.

Maar als ik naar de pagina met de FAQ over HTML 5 ga, staat onderaan het scherm dat ik niet ben aangemeld voor de test. Maar waarom heb ik dan het probleem met de video?

Ik heb eerst geklikt op Aanmelden voor de HTML5-test, en dan kom je op een pagina waar je weer kunt klikken op Je deelname aan de HTML5-test beëindigen. Dat hielp ook niet.

Nu zag ik ook net voor de melding over HTML 5 een melding voorbijflitsen over een ontbrekende plugin. Ik vermoed dat uiteindelijk Silverlight de boosdoener is geweest, want na het updaten van dat programma en van FlashPlayer (maar dat had in de Engelse versie niet geholpen) was het probleem ook hier verholpen.

Blijft de vraag waarom ik de melding over HTML 5 kreeg als ik niet aan de test meedeed, en het probleem met Silverlight te maken had.

Silverlight plug-in crasht in Firefox

Probleembeschrijving

Bij het afspelen van filmpjes (in elk geval op RTL Nieuws, maar volgens mij ook van Nieuwsuur) in Firefox 17.0 kreeg ik de volgende melding:
The Silverlight plugin has crashed.
Send crash report

Klikken op de de onderste regel kan geen kwaad, omdat de makers van Firefox dan informatie krijgen waarmee ze het produkt kunnen verbeteren. Ik was overigens met de browser net niet bij de tijd, want de nieuwste versie was 17.0.1 (i.p.v. mijn 17.0).

Ik weet niet meer precies hoe ik er kwam, maar ik werd min of meer doorgestuurd naar de Plugin Check & Updates pagina. Het zou kunnen zijn dat mijn versie van Silverlight niet bij de tijd was. Op bovengenoemde pagina worden alle Firefox plug-ins gecontroleerd.

Na enig zoekwerk op Internet vond ik 2 mogelijke oplossingen. De 1e is iets wat je altijd kan proberen in dit soort situaties, en dat is het schoonpoetsen van je cache. In de cache worden (o.a.?) al eerder bezochte pagina's opgeslagen, en soms kunnen daar conflicten door ontstaan.

In Firefox doet je dat als volgt: Klik op Extra (Tools) - Opties (Options), en dan op tabblad Geavanceerd (Advanced)

Klik tenslotte op Nu wissen (Clear Now) in het frame Gebufferde webinhoud (Cached Web Content) van het tabblad Netwerk (Network)

In mijn geval hielp het niets, maar ik ben vergeten de browser te herstarten. Wie weet had het dan wel geholpen (denk ik niet).

Oorzaak 1

???

Oplossing 1

Ook al was mijn versie van Silverlight up-to-date, ik heb toch maar besloten hem te deïnstalleren en weer te installeren, en dat hielp (overigens ging tegelijk ook Firefox naar versie 17.0.1, dus in theorie zou dat ook de oplossing geweest kunnen zijn).

Je kan Silverlight niet vanuit de browser deïnstalleren, maar via het openen van het appwiz applet.

Een makkelijke manier om Silverlight terug te krijgen is hetzelfde filmpje weer af te spelen in de browser, waarna je automatisch een melding krijgt dat je Silverlight nodig hebt.

Je wordt doorverwezen naar een Microsoft site waar je het kan downloaden (klik op de bovenste van de 2 links, Install for Windows ), en daarna kan je het zelf installeren. Voor zowel de- als installatie is gelukkig geen herstart van de PC nodig. Na installatie van Silverlight moet je de browser wel herstarten.

Afspelen van video in Firefox blijft hangen

Probleembeschrijving

Je bent bezig met het afspelen van een video in Firefox (maar misschien treedt hetzelfde probleem ook in andere browsers op), en ineens stopt het afspelen.

Wat je ook probeert, bv. klikken op de pauze/play-knop links onderin, niets helpt.

Oorzaak 1

???

Oplossing 1

Wat regelmatig helpt is de knop op de afspeelbalk (die aangeeft waar je gebleven was, bv. op 0:56:09) enkele tientallen seconden terug te slepen. Goede kans dat het afspelen dan weer gewoon doorgaat.

Oplossing 2

Als oplossing 1 niet helpt werkt deze vrijwel zeker.

Noteer om te beginnen de tijd waar het afspelen gestopt is, zodat je weet waar je straks weer moet beginnen.

Klik in de adresbalk bovenin, en druk op Ctrl+F5

Daarmee wordt de pagina ververst, en begint het afspelen dus van voren af aan. Je loopt dus ook een risico dat je evt. reclame aan het begin nog een keer moet doorworstelen. Maar daarna kan je het blokje op de afspeelbalk gewoon naar de tijd slepen die je zonet hebt genoteerd. Tussentijdse reclame kan je dan meestal overslaan.

Je krijgt de melding dat er plugins ontbreken

Probleembeschrijving

Je krijgt de volgende melding bovenaan het scherm van Firefox:
Er zijn extra plug-ins vereist om alle media op deze pagina weer te geven. (Additional plugins are required to display all the media on this page.)

Dit gebeurde bij mij toen ik een e-card wilde bekijken, die waarschijnlijk bewegende beelden bevatte.

Oorzaak 1

Er is een plugin niet geïnstalleerd of de plugin is niet up-to-date.

Oplossing 1

Als je klikt op Ontbrekende plug-ins installeren... (Install Missing Plugins...) krijg je een nieuw dialoogvenster met de titel Plug-in-zoekservice (Plugin Finder Service)

In het witte vak onder de titel staat onder de tekst De volgende plug-ins zijn beschikbaar: (The following plugins are available:) welke plugins je probleem kunnen verhelpen, bv. (in mijn geval)
Apple Quicktime

Voor elke genoemde plugin (ik vermoed dat er meestal maar 1 zal staan) staat een keuzevakje dat standaard al aangevinkt is. Klik op Volgende (Next) om verder te gaan.

Er zijn nu opnieuw 2 situaties mogelijk:

In het geval van Quicktime belanddde ik in de 2e situatie.

Handmatig plugin installeren

Je krijgt nu een scherm dat er ongeveer als volgt uitziet (als je hier bent gekomen omdat de automatische installatie mislukt is staat er Mislukt i.p.v. (Not Available):

Plug-in-zoekservice Voltooien van de Plug-in-zoekservice Er zijn geen plug-ins geïnstalleerd. Apple Quicktime Not available Handmatige installatie (knop) Lees meer over plug-ins of zoek handmatig naar ontbrekende plug-ins. (link) Voltooien (knop)

en in het Engels

Plugin Finder Service Completing the Plugin Finder Service No plugins were installed Apple Quicktime Not available Manual Install (knop) Find out more about Plugins or manually find missing plugins (link) Finish (knop)

Met de knop Voltooien (Finish) schiet je niet veel op, de link daarboven leert je meer over wat je moet doen, dus ik heb gekozen voor de knop Handmatige installatie (Manual Install)

Je belandt dan op een site waar je QuickTime kunt downloaden. Als je dan het bestand QuickTimeInstaller.exe installeert en de browser herstart zou het probleem moeten zijn verholpen.

Dat was het overigens in mijn geval niet, en is het nog steeds niet. De QuickTime plugin is nu wel up-to-date. Ik heb ook geen idee of ik iets mis van de e-card.

QuickTime installeren

Pas op: Tijdens het installatie-proces van QuickTime komen er op een bepaald moment 2 keuzevakjes op het scherm, waaronder QuickTime en andere Apple Software automatisch bijwerken
Vink dit vakje alleen aan als je automatische updates plezierig vindt.

In het scherm dat meldt dat de installatie voltooid is staan nog 2 grote knoppen: LeesMij-bestand bekijken en Bestandstypen en MIME-typen configureren. Klik gewoon op Voltooien

Op het laatste scherm staat een knop Overstappen op Pro. Niet doen (kost geld, en heb je absoluut niet nodig).

Automatische install van plugin

Dit kan misgaan, en dan belandt je alsnog weer in de situatie waarin je handmatig moet installeren.about:config
De configuratie van Firefox (werkt niet in andere browsers).
Net als met het register van Windows, niet in gaan wijzigen als je niet absoluut zeker weet wat je doet!!!
about:plugins
Het scherm met de geïnstalleerde plugins e.d. (werkt alleen in Firefox), dat je ook gewoon via de menu's kan bereiken. Alleen gaat het in verschillende versies van Windows en/of Firefox via de menu's nog wel eens wat anders, terwijl dit commando *altijd* werkt.
Controleer uw plug-ins (Engelse versie)
Bij al je plugins in Firefox wordt vermeld of ze Up-to-date zijn of bijgewerkt moeten worden.
Problemen met plug-ins in Firefox oplossen (Engelse versie)
Bepalen of een plugin het probleem is, plugins bijwerken of opnieuw installeren, handmatig een plugin verwijderen, en het opnieuw initialiseren van de plugin database.
7 Chronische browser-bugs (2016)
Interessant artikel over veel voorkomende bugs in verschillende browsers (zoals memory leaks en Flash).
miTaggedMarks, Browser independent bookmark manager for Windows
Deze manager van bookmarks, favorieten, of hoe je ze maar wil noemen, maakt gebruik van tags. Dat is een slim idee, omdat je in een mappenstructuur altijd moet nadenken over de hierarchie: maak je een hoofdmap Boeken met daarbinnen Winkels om links m.b.t. boekwinkels op te slaan, of doe je het andersom.
How To Manage 17 Years Of Bookmarks
Als je zoals ik al lang met computers bezig bent, heb je duizenden bookmarks (favorieten) verzameld. Hoe kan je zo'n grote collectie nog managen, vooral als je ook nog verschillende browsers naast elkaar gebruikt. Dit artikel geeft een heleboel nuttige tips.
Lifehack: Zo werk je makkelijk met veel tabbladen open (24-5-2021, nu.nl)
Een aantal sneltoetscombinaties om tabbladen en vensters te openen, sluiten, etc., maar ook iets over het groeperen van tabbladen (in bv. Chrome), het pinnen ervan, en het automatisch openen van tabbladen na een stop van de PC.
HTTP response status codes
Status codes die browsers kunnen rapporteren (soms zichtbaar, zoals foutcodes, soms niet).
Header Field Definitions
Beschrijving van de velden die tussen browser en server worden uitgewisseld. Nogal technisch dus, en voor de meeste gebruikers niet interessant.

    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 24-01-23 17:28:14