KB » Computer » Gebeurtenissen (Events)

Gebeurtenissen (Events)

    Tweeten

Gebeurtenissen (Events)

Op deze pagina komen alleen gebeurtenissen te staan die ik zelf op 1 van mijn computers (thuis of op het werk) ben tegengekomen.

In de 1e kolom kan tussen haakjes 's', 'a', 'c', 'as' of 'm' staan, om aan te geven of ik de gebeurtenis heb waargenomen in de Systeem (System) log, de Toepassing (Application) log, de Beveiliging (Security) log, 1 van de 1e 2 logs of alleen in 1 van de logs in de categorie Microsoft. Bijvoorbeeld gebeurtenissen met Bron (Source) Kernel-EventTracing vind je niet in de Systeem (System) en Toepassing (Application) log.

In de 4e kolom heb ik (om de laatste kolom zoveel mogelijk ruimte te geven) de 4 mogelijke statussen, in volgorde van ernst Informatie (Information), Waarschuwing (Warning), Fout (Error) en Kritiek (Critical), verkort.

In de 5e en 6e kolom staat een 'x' als ik de gebeurtenis in die Windows-versie heb gezien, een '-' als ik (vrijwel) zeker dat hij daar niet voorkomt In de 6e kolom wordt uiteindelijk overal een extra 'h', 'v' en/of 'd' toegevoegd ('h' staat voor huis, 'd' voor domein en 'v' voor virtuele computer).
Dat is omdat ik Windows 7 ook op het werk in een domein gebruik, en dat levert een hoop gebeurtenissen op die niet interessant zijn voor thuisgebruikers. Ik zet letters in de volgorde 'd', 'h', 'v' en 'x', zodat bij sorteren alles met 'd' vooraan (of achteraan) komt te staan.
Als er alleen een 'v' staat en geen 'h' heb ik het probleem alleen op een virtuele computer (thuis) gezien (de 'h' is dan overbodig).

In de laatste kolom geef ik eerst de Nederlandse beschrijving (als ik die heb), dan de Engelse tussen haakjes, en dan (met een regel tussenruimte) mijn verklaring voor de gebeurtenis.

Er kan op een kolom worden gesorteerd door op de titel te klikken, en in omgekeerde volgorde door nog een keer te klikken (tenzij je JavaScript hebt geblokkeerd).

Bron
(Source)

Gebeur-
tenis-id (Event ID)

Taak-
categorie
(Task
Category)

Niveau (Type)

XP

W7

W8

W10
Beschrijving
amdkmdag 62464 DVD-OV - x (UVD Information
If you have the ATi Catalyst Control Center installed then you may have come accross hundreds if not thousands of event viewer records from “amdkmdag” with a single line of data “UVD Information”.
This is supposedly the graphics driver notifying you that a piece of video has not passed HDCP checks (read: DRM for video).
To disable this and suppress the messages, make the following registry change,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AtierecordeRecordEnable = 0 (DWORD) [ nooblet.org])

Het enige AMD/ATI apparaat dat ik op mijn PC kan ontdekken is een AMD High Definition Audio Device. Ik heb geen idee waarom ik tientallen van dit soort meldingen heb. Het is gebeurd op een moment dat ik zelf niet aanwezig was en de PC nog aanstond, volgens mij kort na een herstart.
MEIx64 (s) 1 None Warn - dx (The Intel(R) Management Engine Interface is being reset.)

???
MEIx64 (s) 4 None Warn - dx (The Intel(R) Management Engine Interface is being disabled.)

???
Disk (s) 11 None Err dhx Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk1\DR3
(The driver detected a controller error on \Device\Harddisk1\DR3)

Hier staat beschreven hoe je kunt achterhalen welke disk hoort bij Harddisk3.
In mijn geval is de error gekoppeld aan 1 specifieke USB stick en 1 specifieke USB poort op de laptop, en ik krijg de meldingen vrijwel (?) altijd nadat ik de stick in de PC heb gedaan.

Ik weet nog niet waar DR3 voor staat. Het nummertje lijkt elke keer met 1 op te lopen als ik de stick opnieuw in de PC doe. Na een herstart van de PC beginnen we weer met 1. De hoogste waarde die ik ooit heb waargenomen is DR22.
Disk (s) 11 None Err x Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk5\D
(The driver detected a controller error on \Device\Harddisk5\D)

Zie Disk, 11, alleen gaat het nu over een slot voor een kaartlezer waar niets in zat. Bizar.
Ik heb ineens nog zo'n error, nadat ik het diskmgmt console geopend had om te zien welke disk nr. 5 had. Nog een 2e keer geprobeerd en weer 1. Dus ik kan de fout nu reproduceren.
Na een herstart is het probleem verdwenen. Dit zijn van die dingen in Windows...
Disk (s) 51 None Warn x hx Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\Harddisk1\D tijdens een wisselbestandsbewerking.
(An error was detected on device \Device\Harddisk8\D during a paging operation.)

Ik ben deze melding tot nu toe in 2 situaties tegengekomen:
Kernel-EventTracing (m) 0 Logging Err - dx (Session "NT Kernel Logger" failed to write to log file "C:\Windows\system32\Logfiles\WMI\RtBackup\EtwRTNT Kernel Logger.etl" with the following error: 0xC00000A1)

???
Kernel-EventTracing (m) 2 Session Err - dx (Session "Circular Kernel Context Logger" failed to start with the following error: 0xC0000035)

Betekenis van de foutcode: STATUS_OBJECT_NAME_COLLISION, d.w.z. er is een SID 2 keer gebruikt (a duplicate domain security identifier (SID) being detected).
Iets probeert een trace te starten, en dat lukt in elk geval niet bij de 1e poging (misschien vanwege timing, misschien omdat de trace al loopt).
Je kan kijken of het een echt probleem is door het perfmon console te openen, en dan te klikken op Data Collector Sets - Event Trace Sessions. Als je achter "Circular Kernel Context Logger" (in dit geval) 'Running' ziet staan, is de tracing-sessie blijkbaar toch gestart.
Kernel-EventTracing (m) 2 Session Err - dx (Session "NT Kernel Logger" failed to start with the following error: 0xC0000035)

Zie de verklaring bij Kernel-EventTracing, 2.
Kernel-EventTracing (m) 2 Session Err - dx (Session "" failed to start with the following error: 0xC0000017)

Zie de verklaring bij Kernel-EventTracing, 2, al weet ik nog niet wat de foutcode in dit geval betekent.
Kernel-EventTracing (m) 2 Session Err - dx (Session "Communicator" failed to start with the following error: 0xC0000022)

Betekenis van de foutcode: The application failed to initialize properly
I.p.v. "Communicator" ook een keer gehad met "NT Kernel Logger".
I.p.v. "Communicator" ook een keer gehad met "Cloud Files Diagnostic Event Listener".
Zie verder de verklaring bij Kernel-EventTracing, 2.
Kernel-EventTracing (m) 3 Session Err - dx x (Session "NT Kernel Logger" stopped due to the following error: 0xC0000001)

???
Schannel (s) 36887 None Err dx (The following fatal alert was received: 47.)

Zie voor andere foutcodes mijn pagina over netwerken.
Schannel is volgens eventid.net de TLS / SSL Security Provider. TLS staat voor Transport Layer Security en SSL voor Secure Socket Layer. Het heeft te maken met beveiligde verbinding, certificaten, e.d.
Volgens dezelfde site betekent foutcode 47 TLS1_ALERT_ILLEGAL_PARAMETER.
Ik vermoed dat je dit soort fouten hoofdzakelijk in een bedrijfsnetwerk zult tegenkomen.
As a general comment from a Microsoft engineer: This error message indicates the computer received an SSL fatal alert message from the server (it is not a bug in the Schannel or the application that uses Schannel). Sometimes is caused by the installation of third party web browser (other than Internet Explorer).
Schannel (s) 36882 None Err dx (The certificate received from the remote server was issued by an untrusted certificate authority. Because of this, none of the data contained in the certificate can be validated. The SSL connection request has failed. The attached data contains the server certificate.)

Zie Schannel, 36887 voor meer info.
Schannel (s) 36888 None Err vx De volgende melding van een onherstelbare fout is gegenereerd: error_code. De interne foutstatus is error_code2.
(The following fatal alert was generated: error_code. The internal error state is error_code2.)

Zie Schannel, 36887 voor meer info.
Schannel (s) 36888 None Err vx De volgende melding van een onherstelbare fout is gegenereerd: 10. De interne foutstatus is 10.
(The following fatal alert was generated: 10. The internal error state is 10.)

Zie Schannel, 36887 voor meer info.
Schannel (s) 36888 None Err dx (The following fatal alert was generated: 48. The internal error state is 552.)

Zie Schannel, 36887 voor meer info.
W32Time (s) 17 None Err x - Tijdprovider/NtpClient: er is een onverwachte fout opgetreden tijdens de DNS-lookup van de handmatig geconfigureerde peer time.windows.com,0x1. NtpClient probeert een nieuwe DNS-lookup in 15 minuten. De fout is: Er is geprobeerd een socketbewerking uit te voeren op een onbereikbare host. (0x80072751)
(Time Provider NtpClient: An error occurred during DNS lookup of the manually configured peer 'time.windows.com,0x1'. NtpClient will try the DNS lookup again in 15 minutes. The error was: A socket operation was attempted to an unreachable host. (0x80072751))

De service W32Time (Windows Time) probeert m.b.v. het Network Time Protocol de juiste tijd van Internet te plukken (in Microsoft termen: Maintains date and time synchronization on all clients and servers in the network.) Daarvoor is echter wel een computer ergens op Internet nodig, en als die niet beschikbaar is of verkeerd geconfigureerd is in het register, dan krijg je deze fout.
Alleen als deze error structureel blijft terugkomen (elke 15 minuten) zou ik er naar gaan kijken, en op eventid.net staan talloze mogelijke oplossingen beschreven. Meestal gaat het probleem vanzelf over na een paar pogingen.
W32Time (s) 29 None Err x - De tijdsprovider NtpClient is geconfigureerd om de tijd uit een of meer tijdsbronnen te halen. Geen van deze bronnen zijn echter toegankelijk. Er worden geen nieuwe pogingen gedaan gedurende 14 minuten. De tijdservice heeft geen nauwkeurige tijdsbron.
(The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 14 minutes. NtpClient has no source of accurate time.)

Deze error gaat vaak samen met W32Time, 17. Zie de beschrijving die daar staat.
W32Time (s) 36 None Warn x - De systeemtijd is gedurende 49152 seconden niet door de tijdservice gesynchroniseerd omdat geen van de tijdproviders een bruikbaar tijdstempel heeft kunnen aanbieden. De systeemklok is niet gesynchroniseerd. (The time service has not been able to synchronize the system time for 49152 seconds because none of the time providers has been able to provide a usable time stamp. The system clock is unsynchronized.)

Dat de systeemklok niet gesynchroniseerd kan worden klopt blijkbaar wel aardig. Het is nu 13:54, terwijl de tijd op de computer 13:38 aanwijst. Oorzaak is me nog onduidelijk.
MRxSMB (s) 8003 None Err x - De masterbrowser heeft een servermelding ontvangen van computer PENNE die meent de masterbrowser voor het domein te zijn op transport NetBT_Tcpip_{24C5C620-72BA-49E1-AAC. De masterbrowser wordt gestopt of er wordt een verkiezing afgedwongen.
(The master browser has received a server announcement from the computer PENNE that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{33F622E2-8129-493D-82E. The master browser is stopping or an election is being forced.)

Hoewel het een Error is, is deze melding in principe niet onrustbarend. De consequentie kan wel zijn dat computers in je lokale netwerk elkaar een aantal minuten niet kunnen bereiken.
Op je lokale netwerk is in principe altijd 1 computer de "master browser". Blijkbaar was deze computer de master browser , maar denkt een andere computer (in dit geval met de naam PENNE) ook dat hij de master browser is. Normaal gesproken lossen ze dit onderling in goed overleg wel op :-).
Onder Windows 7 is dit de bowser, 8003-gebeurtenis. Ik vermoed dat ze de 'r' van browser zijn vergeten.
bowser (s) 8003 None Err - x De masterbrowser heeft een servermelding ontvangen van computer PENNE die meent de masterbrowser voor het domein te zijn op transport NetBT_Tcpip_{24C5C620-72BA-49E1-AAC. De masterbrowser wordt gestopt of er wordt een verkiezing afgedwongen.
(The master browser has received a server announcement from the computer PENNE that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{9EB39088-2A5D-47D7-B9F4-78C1A6171E8A}. The master browser is stopping or an election is being forced.)

Zie de bijna identieke gebeurtenis MRxSMB, 8003 in Windows XP.
crypt32 (a) 11 None Err x - Het uitpakken van een basislijst uit de cab voor automatische updates is mislukt op met de fout: Een vereist certificaat valt niet binnen de geldigheidsperiode als gekeken wordt naar de huidige systeemklok of de tijdstempel in het ondertekende bestand. (Failed extract of third-party root list from auto update cab at: with error: A required certificate is not within its validity period when verifying against the current system clock or the timestamp in the signed file.)

In mijn geval vielen deze meldingen samen met deze. De systeemtijd was blijkbaar niet correct, en dan kunnen ook de benodigde certificaten voor veiligheid niet meer opgehaald worden.
Application Popup (s) 26 None Info x Toepassingspop-up: programma_naam - korte_omschrijving : lange_omschrijving
(Application popup: program_name - short_description : long_description)

Als je een popup-venster van een programma krijgt omdat er iets aan de hand is, wordt er ook een gebeurtenis als deze geregistreerd.
Application Popup (s) 26 None Info x De procedure entry point NtAlpc SendWaitReceivePort kon niet worden gevestigd in de dynamic link library ntdll.dll.
(Application popup: Skype.exe - Entry Point Not Found : The procedure entry point NtAlpcSendWaitReceivePort could not be located in the dynamic link library ntdll.dll.)

Zie Application Popup, 26 voor de algemene beschrijving.
Bovenstaande melding kreeg ik als ik Skype startte. Hier de oplossing van dit probleem.
Application Popup (s) 26 None Info x Toepassingspop-up: Windows - Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt : Kan niet alle gegevens voor bestand E:\$Mft opslaan. De gegevens zijn verloren gegaan. Deze fout kan zijn veroorzaakt door een fout in de computerhardware of netwerkverbinding. Probeer het bestand ergens anders op te slaan.
(Application popup: Windows - Delayed Write Failed : Windows was unable to save all the data for the file D:\$Mft. The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere.)

Zie Application Popup, 26 voor de algemene beschrijving.
Application Popup (s) 26 None Info x Toepassingspop-up: Lage accuspanning : U moet nu de accu verwisselen of overschakelen op netstroom om geen werk te verliezen.
(Application popup: Low Battery : You should change your battery or switch to outlet power immediately to keep from losing your work.)

Zie Application Popup, 26 voor de algemene beschrijving.
Dit is een typische melding die je op een laptop/netbook kan krijgen.
Application Popup (s) 26 None Info x Toepassingspop-up: chkdsk.exe - Time-out van apparaat : De opgegeven I/O- bewerking op \Device\Harddisk1\DR6 is niet voltooid bij het verlopen van de time-outperiode.
(Application popup: chkdsk.exe - Device Timeout : The specified I/O operation on \Device\Harddisk1\DR6 was not completed before the time-out period expired.)

Zie Application Popup, 26 voor de algemene beschrijving.
Application Popup (s) 26 None Err x (\??\C:\Windows\SysWow64\Drivers\REGSYS.SYS has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.)

Zie Application Popup, 26 voor de algemene beschrijving.
Ik denk dat ik 1 van de Sysinternals programma's (regmon) had gestart op een 64-bits systeem.
Application Popup (s) 26 None Info x (Application popup: : \??\E:\Tools DVD\Tools\System internals\Filemon\FILEM701.SYS failed to load

Zie Application Popup, 26 voor de algemene beschrijving.
Ik had 1 van de Sysinternals programma's (filemon) gestart op een 64-bits systeem (snap alleen niet waarom dit Info is, en deze Error).)
Application Popup (s) 26 None Info x (Application popup: concentr.exe - System Error : The program can't start because api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.)

Zie Application Popup, 26 voor de algemene beschrijving.
Ik kreeg een heleboel van dit soort meldingen nadat ik een pre-release van Internet Explorer 10 had geïnstalleerd op een systeem dat al redelijk verziekt was wat betreft Internet Explorer.
Application Popup (s) 26 None Info x (Application popup: LaunchU3.exe - Application Error : The application was unable to start correctly (0xc000000e). Click OK to close the application.)

Zie Application Popup, 26 voor de algemene beschrijving.
Ik denk dat ik een U3 USB-stick in de 64-bits Windows 7 Ultimate PC had gedaan.
Application Popup (s) 26 None Info x Er zijn onvoldoende systeembronnen voor het uitvoeren van het Win 16-subsysteem. Klik op OK, sluit alle toepassingen af en start de computer opnieuw op. (Application popup: Application: DBASEWIN : The Win 16 Subsystem has insufficent resources to continue running. Click on OK, close your applications, and restart your machine.)

Zie Application Popup, 26 voor de algemene beschrijving.
Stokoude 16-bits programma's, zoals deze DBase 5.5, moet samen een stuk geheugen delen en uitvechten wie welk stuk krijgt. Nu is dit volgens mij het enige 16-bits programma dat ik nog draai, maar ik heb gemerkt dat dit probleem ook de oorzaak kan zijn.
Application Popup (s) 26 None Info x (Application popup: Visual Studio Just-In-Time Debugger : An unhandled win32 exception occurred in procexp.exe [5784]. Just-In-Time debugging this exception failed with the following error: No installed debugger has Just-In-Time debugging enabled. In Visual Studio, Just-In-Time debugging can be enabled from Tools/Options/Debugging/Just-In-Time.)

Zie Application Popup, 26 voor de algemene beschrijving.
Process Explorer crashte toen ik wilde bekijken waarom Windows Media Player zoveel CPU-capaciteit gebruikte.
De oorzaak van dit specifieke geval is (nog) onbekend, maar ik heb een vergelijkbaar geval voor een ander programma wel kunnen oplossen.
Application Popup (s) 877 None Err x Er is een fout [DATABASE OPEN FAILED] opgetreden tijdens de verwerking van de stuurprogrammadatabase.
(There was error [DATABASE OPEN FAILED] processing the driver database.)

Waarschijnlijk geldt zit probleem alleen voor Windows XP SP1 (zie artikel 824704) en is het niet relevant meer.
LMS (a) 1 None Warn - dx (LMS lost connection to Intel(R) MEI driver)

LMS is een service, nl. de Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (Local Manageability Service volgens Process Explorer).
De meest aangeraden oplossing schijnt te zijn om de Intel Management Engine Interface te deïnstalleren, en de nieuwste versie te installeren. Ik heb dit zelf nog niet geprobeerd.
SideBySide (a) 63 None Err dx (Activation context generation failed for "d:\Portable\Files\Managers\freecommanderportable\App\freecommander\DelZip179. dll".Error in manifest or policy file "d:\Portable\Files\Managers\ freecommanderportable\App\freecommander\DelZip179.dll" on line 8. The value "*" of attribute "language" in element "assemblyIdentity" is invalid.)

Het schijnt dat SideBySide hier slechts de boodschapper is van een probleem met een ander programma, nl. het programma dat onder Beschrijving wordt genoemd. In dit geval is dat FreeCommander, een file manager.
Side-by-side technologie is een standaard voor Windows XP en later, die probeert de problemen met DLL-files (DLL hell :-) ) te verminderen. Deze technologie wordt ook wel WinSxS of gewoon Sxs genoemd.
Zie mijn pagina over event tracing over hoe je deze problemen verder kunt uitzoeken.
SideBySide (a) 35 None Err dx (Activation context generation failed for "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\MFC80.DLL". Error in manifest or policy file "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\Microsoft.VC80.MFCLOC.MANIFEST" on line 5. Component identity found in manifest does not match the identity of the component requested. Reference is Microsoft.VC80.MFCLOC,processorArchitecture="x86", publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="8.0.50608.0". Definition is Microsoft.VC80.MFCLOC,processorArchitecture="x86", publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="8.0.50727.762". Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis.)

Zie gebeurtenis SideBySide, 63.
In Windows XP in de categorie Toepassing (Application).
SideBySide (a) 33 None Err dx Kan activeringscontext voor 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin\ia64\pgocvt.exe' niet maken. Kan afhankelijke assembly Microsoft.VC90.CRT,processorArchitecture="x86", publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.21022.8" niet vinden. Gebruik sxstrace.exe voor een gedetailleerde diagnose.
(Activation context generation failed for "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin\ia64\pgocvt.exe". Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT,processorArchitecture="ia64", publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.21022.8" could not be found. Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis.)

Zie gebeurtenis SideBySide, 63.
Disk (s) 57 Schijf (Disk) Warn x Het legen van gegevens naar het transactielogboek is mislukt. De gegevens kunnen beschadigd raken.
(The system failed to flush data to the transaction log. Corruption may occur.)

Deze kwam op het moment dat ik een USB-stick verwijderde terwijl dat officieel nog niet mocht. Ik kon echter geen programma vinden dat de stick nog in gebruik had, dus ik snapte niet wat er dan ge-flushed moest worden.

Ik kreeg hem ook in veel meer bizarre situatie. Een USB-stick die al uren in een externe Sweex hub met de computer verbonden was, werd plotseling spontaan opnieuw herkend. En tegelijk kreeg ik deze error.
Tcpip (s) 4226 None Warn x TCP/IP heeft de beveiligingslimiet bereikt van het aantal gelijktijdige verbindingspogingen via TCP.
(TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts.)

Het schijnt dat in Windows XP SP2 (en dus waarschijnlijk ook SP3) en in Vista Home Premium het aantal "internetverbindingen" drastisch beperkt is (tot ca. 10 in XP). Dat zou voor sommige programma's problemen kunnen opleveren. Dit is een goede plaats om uit te zoeken hoe je dit probleem kan fixen als je er regelmatig last van hebt.
Tcpip (s) 4119 None Err hx (The system detected an address conflict for IP address 192.168.1.2 with the system having network hardware address 00-03-FF-CD-4B-F1. Network operations on this system may be disrupted as a result.)

Zoals de melding al zegt: 2 computers met hetzelfde IP-adres. Dat kan niet goed gaan. En dat is het risico van (zoals ik doe) vaste IP-adressen instellen, i.p.v. ze automatisch te laten toewijzen.
iaStor (s) 9 None Err - dx (The device, \Device\Ide\iaStor0, did not respond within the timeout period.)

???
ntfs (s) 50 None Warn x {Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt} Kan niet alle gegevens voor bestand E:\$Mft opslaan. De gegevens zijn verloren gegaan. Deze fout kan zijn veroorzaakt door een fout in de computerhardware of netwerkverbinding. Probeer het bestand ergens anders op te slaan.
({Delayed Write Failed} Windows was unable to save all the data for the file. The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere.)

Waarschijnlijk vergelijkbaar met deze. Ik trok een USB-stick uit de PC terwijl het officieel nog niet kon.
ntfs (s) 55 Disk Error x De structuur van het bestandssysteem op de schijf is beschadigd en onbruikbaar. Voer het hulpprogramma Chkdsk uit op volume J:.
(The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume J:.)

Dit is een partitie op 1 van mijn 2 fysieke disks. De PC was net terug van een reparatie in de winkel, en ik weet niet of daardoor de disk een beetje van slag was. Ik kreeg 2 van deze meldingen nadat de PC bij het starten automatisch een chkdsk uitvoerde, maar toen ik het programma daarna handmatig nog een keer liet lopen was er geen probleem meer. De uitvoer van chkdsk liet ook geen echt onrustbarende dingen zien, hoewel er wel wat kleinere fouten waren gevonden.
ntfs (s) 55 (2) Error x De structuur van het bestandssysteem op de schijf is beschadigd en onbruikbaar. Voer het hulpprogramma Chkdsk uit op volume SYSTEM.
(The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume SYSTEM.)

Zie NTFS, 55.
Ik heb in dit geval alleen chkdsk zonder opties uitgevoerd, en er waren geen problemen gevonden.
atapi (s) 9 None Err x Het apparaat \Device\Ide\IdePort1 heeft niet binnen de tijd voor time-out gereageerd. (The device, \Device\Ide\IdePort1, did not respond within the timeout period.)

Een poging om te lezen of te schrijven kreeg een time-out. Ik had binnen een uur 10 van deze meldingen op een XP PC. De melding hangt ongetwijfeld samen met 1 atapi-11-fout die ik tussendoor had, en wijst op een probleem met de disk controller. Dit bleek uiteindelijk een behoorlijk belangrijke melding te zijn.
atapi (s) 11 None Err x Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Ide\IdePort1. (The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort1.)

Zie de beschrijving bij atapi, 9.
Service Control Manager (s) 7026 None Err x (The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: i8042prt)

Heeft iets te maken met USB-keyboards of -muizen, maar treedt maar sporadisch op. Exacte oorzaak nog onduidelijk. Ik dacht eerst dat het te maken had met mijn KVM-switch, en dat ik tijdens startfase van de PC met de fout met het toetsenbord was overgeschakeld ben naar een andere PC. Maar ik heb nu een zeer normale boot gedaan (met bijna niets draaiend), en het probleem trad weer op.
Service Control Manager (s) 7036 None Info x dhx De service-naam-service is gestopt. (The service-name service entered the stopped state.)

Als er spontaan in een draaiend systeem een service stopt kan het toch zinvol zijn om hier naar te kijken, al is het maar een informatieve melding. Zie dit voorbeeld.
Service Control Manager (s) 7036 None Info x dx De Multimedia Class Scheduler-service is gestopt. (The Multimedia Class Scheduler service entered the stopped state.)

Zie hier voor een beschrijving van deze situatie.
Service Control Manager (s) 7026 None Err x x The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: driver_naam (The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: driver_name)

Betekent dat er een driver vrij vroeg in het start-proces van de PC niet kon worden geladen. Als de driver i8042prt is, hoef je je doorgaans niet veel zorgen te maken. Maar i.h.a. is het wel wijs om dit soort gevallen nader uit te zoeken.
Hier een voorbeeldgeval.
Service Control Manager (s) 7040 None Info dx Het opstarttype van de service service_naam is gewijzigd van automatisch starten in starten op aanvraag. (The start type of the service_name service was changed from auto start to demand start.)

Het start-type van de genoemde service is veranderd van automatisch naar handmatig. Als je het niet zelf hebt gedaan, lijkt het mij de moeite om de oorzaak uit te zoeken.
Service Control Manager (s) 7040 None Info dx Het opstarttype van de service is gewijzigd van automatisch starten in starten op aanvraag. (The start type of the Background Intelligent Transfer Service service was changed from auto start to demand start.)

De BITS-service is belangrijk voor Windows Update.
Service Control Manager (s) 7000 None Err hx (The NVIDIA Update Service Daemon service failed to start due to the following error: The service did not start due to a logon failure.)

Betekent in elk geval dat het update-programma van de grafische kaart niet kan starten. Komt steeds samen met gebeurtenis 7038.
Service Control Manager (s) 7000 None Err dx De HP Software Framework Service-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
(The HP Software Framework Service service failed to start due to the following error:
The system cannot find the file specified.)

Helaas wordt de naam van de 'specified' file nergens vermeld.
Service Control Manager (s) 7000 None Err dx De AtiDCM-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
(The AtiDCM service failed to start due to the following error:
The system cannot find the path specified.)

Helaas is het 'specified' path nergens te vinden.
Service Control Manager (s) 7023 None Err x De service-naam-service is gestopt met de volgende foutcode:
fout-beschrijving
(The service-name service terminated with the following error:
error-description)

1 van de Windows services is gestopt vanwege wat er in fout-beschrijving staat.
Service Control Manager (s) 7023 None Err x De Application Management-service is gestopt met de volgende foutcode: Kan opgegeven module niet vinden. .
(The Application Management Service terminated with the following error: The specified module could not be found.)

Zie de algemene beschrijving van deze gebeurtenis.
In dit geval heeft het te maken met een probleem in Windows XP. Deze service bestaat niet in Windows XP, maar door een foute instelling in het register kan hij toch worden aangeroepen. Als je veel last hebt van de melding kan je een fix voor het probleem krijgen.
Service Control Manager (s) 7023 None Err dx (The Windows Time service terminated with the following error:
An attempt was made to logon, but the network logon service was not started.)

Zie de algemene beschrijving van deze gebeurtenis.
Op eventid.net suggereert iemand
- Service: Windows Time - I had to reset the security descriptors on the Netlogon and Windows Time services using sc: 1. sc sdset w32time D:(A;;CCLCSWLORC;;;AU)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWRPLO;;;IU)(A;;CCLCSWRPLO;;;BU) S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD) 2. sc sdset Netlogon D:(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SO)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY) S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD).
Maar ik heb geen idee wat het betekent.
Service Control Manager (s) 7023 None Err dx De Automatic Updates-service is gestopt met de volgende foutcode: %%-2145124287
(The Windows Update service terminated with the following error:
%%-2145124287)

???
Service Control Manager (s) 7022 None Err dx (The hpHotkeyMonitor service hung on starting.)

Spreekt op zich voor zichzelf, maar waarom hangt ie?
Service Control Manager (s) 7009 None Err hx x Time-out (30000 seconden) tijdens het wachten op het verbinden van deze service: service_naam
(A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the service_name service to connect.)

Een service kan om 1 of andere reden niet starten. Kan een netwerkprobleem zijn, maar bv. ook als je de Windows Search service hebt uitgeschakeld.
Service Control Manager (s) 7009 None Err hx Time-out (30000 seconden) tijdens het wachten op het verbinden van deze service: Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent.
(A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent service to connect.)

Heeft te maken met het Virtual Private Network naar mijn werk.
Service Control Manager (s) 7038 None Err hx De nvUpdatusService-service kan niet als .\UpdatusUser met het huidig ingestelde wachtwoord worden aangemeld vanwege de volgende fout:

Gebruik de module Services in de Microsoft Management Console (MMC) om te controleren of de service juist is geconfigureerd.
(The nvUpdatusService service was unable to log on as .\UpdatusUser with the currently configured password due to the following error: Logon failure: the specified account password has expired.)

To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC).

Betekent in elk geval dat het update-programma van de grafische kaart niet kan starten. Komt steeds samen met gebeurtenis 7000.
Service Control Manager (s) 7011 None Err hx Time-out (30000 seconden) tijdens het wachten op een reactie op een transactie van deze service: service_naam.
(A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the service_name service.)

???
Service Control Manager (s) 7011 None Err hx Time-out (30000 seconden) tijdens het wachten op een reactie op een transactie van deze service: LanmanServer.
(A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the LanmanServer service.)

???
Service Control Manager (s) 7031 None Err hx De service-naam-service is onverwacht gestopt. Dit is aantal keer gebeurd. De volgende herstelbewerking zal over aantal milliseconden worden uitgevoerd: actie.
(The service-name service terminated unexpectedly. It has done this number time(s). The following corrective action will be taken in number milliseconds: action.)

actie kan zijn 'Service opnieuw starten' (Restart the service), (Reboot the machine), etc.
Service Control Manager (s) 7031 None Err hx (The Power service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: Reboot the machine.)

???
Service Control Manager (s) 7031 None Err dx De SMS Agent Host-service is onverwacht gestopt. Dit is 1 keer gebeurd. De volgende herstelbewerking zal over 300000 milliseconden worden uitgevoerd: Service opnieuw starten.
(The SMS Agent Host service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 300000 milliseconds: Restart the service.)

???
Service Control Manager (s) 7034 None Err x dhx De service-naam-service is onverwacht beëindigd. Dit is nu x keer gebeurd. (The service-name service terminated unexpectedly. It has done this x time(s).)

De algemene vorm van een melding met code 7034. Ik heb nog een paar voorbeelden opgenomen.
De vraag is natuurlijk of je er achter kunt komen waarom zo'n service stopt. Als ik gevallen tegenkom waarin ik dat weet zal ik die ook opnemen.
Je krijgt deze melding in elk geval als je een service zelf om zeep helpt.
Service Control Manager (s) 7034 None Err hx De F-Secure Management Agent-service is onverwacht beëindigd. Dit is nu 2 keer gebeurd. (The F-Secure Management Agent service terminated unexpectedly. It has done this 2 time(s).)

Virusscanner is er blijkbaar abrupt mee opgehouden.
Service Control Manager (s) 7039 None War dx (A service process other than the one launched by the Service Control Manager connected when starting the HP Software Framework Service service. The Service Control Manager launched process 4200 and process 3784 connected instead.

Note that if this service is configured to start under a debugger, this behavior is expected.)

???
Browser (s) 8033 None Info x hx De browser heeft een verkiezing op het netwerk \Device\NetBT_Tcpip_{24C5C620-72BA-49E1-AAC6-A68F3F7A6861} geforceerd omdat een masterbrowser is gestopt.
(The browser has forced an election on network \Device\NetBT_Tcpip_{33F622E2-8129-493D-82E2-E7CA2B4FED7A} because a master browser was stopped.)

In elke workgroup zit 1 master browser. In bepaalde situaties (bv. als je de computer uitzet die de master browser is) dan moet er een nieuwe gekozen worden.
In dit geval zat er maar 1 computer in het subnet, en die gaf ik een ander IP-adres.
Tcpip (s) 2042 None Info x (The system detected that network adapter \DEVICE\TCPIP_{33F622E2-8129-493D-82E2-E7CA2B4FED7A} was disconnected from the network, and the adapter's network configuration has been released. If the network adapter was not disconnected, this may indicate that it has malfunctioned. Please contact your vendor for updated drivers.)

De netwerkkaart in je PC heeft geen verbinding meer met het netwerk (alsof de kabel die eruit komt zou zijn doorgeknipt). Maar het kan ook liggen aan een te lange kabel.
nm (s) 9005 None Err x (The description for Event ID ( 9005 ) in Source ( nm ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the / AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: ; Netm\DEVICE\{FF8134C3-0BD2-4CC2-BD3E-6B3E897E7897}; .)

The only thing I could find on the Internet was this: TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts.
That could be true in my case. The number of open network connections is limited, and around this time I was using a port scanner.
Browser (s) 8021 None Warn x De browser kan geen lijst met servers bij de masterbrowser \\PENNE op netwerk \Device\NetBT_Tcpip_{24C5C620-72BA-49E1-AAC6-A68F3F7A6861} ophalen. De gegevens bevinden zich in de foutcode.
(The browser was unable to retrieve a list of servers from the browser master \\SPEAR on the network \Device\NetBT_Tcpip_{33F622E2-8129-493D-82E2-E7CA2B4FED7A}. The data is the error code.)

De master browser houdt bij welke computers er in je lokale netwerk zitten. SPEAR was 1 van de 2 computers op het netwerk die ik opnieuw startte (of met een ander besturingssysteem), en de melding verscheen op de andere. Op zo'n moment zou je normaal een "verkiezing" voor een nieuwe browser master verwachten (zie event 8003), maar die is niet te vinden.
Browser (s) 8021 None Warn hx (The browser service was unable to retrieve a list of servers from the browser master \\LONDON on the network \Device\NetBT_Tcpip_{9EB39088-2A5D-47D7-B9F4-78C1A6171E8A}.

Browser master: \\LONDON Network: \Device\NetBT_Tcpip_{9EB39088-2A5D-47D7-B9F4-78C1A6171E8A}

This event may be caused by a temporary loss of network connectivity. If this message appears again, verify that the server is still connected to the network. The return code is in the Data text box.)

???
BROWSER (s) 8032 None Err hx De Browser-service heeft te vaak de reservelijst op transport \Device\NetBT_Tcpip_{9EB39088-2A5D-47D7-B9F4-78C1A6171E8A} niet kunnen ophalen. De reservebrowser is gestopt.
(The browser service has failed to retrieve the backup list too many times on transport NetBT_Tcpip_{9EB39088-2A5D-47D7-B9F4-78C1A6171E8A}. The backup browser is stopping.)

???
Userenv (a) 1517 None Warn x - Windows heeft het register van gebruiker PIZZA\Henk opgeslagen hoewel een toepassing of service tijdens de afmelding van het register gebruikmaakte. Het geheugen voor het register is niet volledig beschikbaar. Het register wordt uit het register verwijderd wanneer het niet langer in gebruik is.
(Windows saved user PIZZA\Henk registry while an application or service was still using the registry during log off. The memory used by the user's registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no longer in use.
This is often caused by services running as a user account, try configuring the services to run in either the LocalService or NetworkService account.)

???
Userenv (a) 1524 None Warn x - Windows kan het klassenregisterbestand niet uit het geheugen verwijderen omdat het momenteel door een andere toepassing of service wordt gebruikt. Het bestand wordt uit het geheugen verwijderd als het niet meer wordt gebruikt.
(Windows cannot unload your classes registry file - it is still in use by other applications or services. The file will be unloaded when it is no longer in use.)

Wanneer de PC als geheel of een ingelogde gebruiker wil afsluiten, moeten alle veranderingen in het register van die gebruiker worden opgeslagen. Het is daarom belangrijk dat geen enkel programma van die gebruiker nog verbinding heeft met het register. Windows geeft alle programma's een seintje, maar soms stoort een programma zich daar niet aan. Dat betekent het register niet opgeslagen kan worden, en het afsluiten pas door kan gaan als het niet meer in gebruik is.
PlugPlayManager (s) 12 None Err x (The device 'Generic volume' (STORAGE\RemovableMedia\7&24d12215&0&RM) disappeared from the system without first being prepared for removal.)

Ik heb een USB-stick uit de PC getrokken omdat ik geen beeld meer had.
PlugPlayManager (s) 257 None Warn x (Timed out sending notification of target device change to window of "N:\Portables\Files\Search\Everything 1.2.1 Ikbenstil\Everything-1.2.1.371.exe")

Volgde onmiddellijk na 3 PlugPlayManager, 12-events. Het programma dat aan het eind van de regel genoemd wordt maakte waarschijnlijk nog gebruik van de verwijderde stick, en kon niet meer op de hoogte gebracht worden omdat het systeem al half op de apegapen lag.
PlugPlayManager (s) 263 None Warn x (The service "Apple Mobile Device" may not have unregistered for device event notifications before it was stopped.)

Ik herstartte het systeem, en had sinds de laatste start iTunes geïnstalleerd. Dat was alleen maar om iets op de computer te kunnen testen, en ik gebruik verder niets van Apple. Vandaar dat ik de bovengenoemde service heb uitgeschakeld.

Verklaring van Microsoft:
A service that was registered with Plug and Play Manager to be informed of device events was stopped without unregistering. The service was stopped incorrectly or it is functioning improperly.
Symbolische naam van de fout: WRN_STOPPED_SERVICE_REGISTERED
Print (s) 54 None Err x - (Document Settings for WLAN Security was corrupted and has been deleted. The associated driver is: HP DeskJet 510.)

Ik had nog een print (met de naam Settings for WLAN Security) in de print queue staan tijdens het herstarten.
Deze melding kwam pas bij de 2e herstart, maar dat is verklaarbaar. Volgens dit Microsoft artikel is de verklaring van deze gebeurtenis:
The print job caused the print spooler to stop more than once, so the print spooler deleted the job and will not try to print it again.
Let op het 'more than once'.
De symbolische naam voor de melding is MSG_BAD_JOB
Winlogon 6004 None Warn x (The winlogon notification subscriber failed a critical notification event.)

???
Winlogon (a) 1001 None Info x Het bestandssysteem op schijfletter: wordt gecontroleerd...
Het type bestandssysteem is bestandssysteem-type.
Volumenaam is volume-naam.

Er is in een eerder stadium een schijfcontrole gepland.
Windows zal de schijf nu controleren.
...
Foutcorrecties

Het bestandssysteem is hersteld.

(Checking file system on drive
The type of the file system is filesystem-type
Volume label is volume-label

One of your disks needs to be checked for consistency.
You may cancel the disk check, but it is strongly recommended that you continue.
Windows will now check the disk.
...
Corrections-Data

Windows has made corrections to the file system.)

De resultaten van het programma chkdsk.
Winlogon (a) 1001 None Info x Het bestandssysteem op C: wordt gecontroleerd...
Het type bestandssysteem is NTFS.
Volumenaam is Windows-netbook.

Er is in een eerder stadium een schijfcontrole gepland.
Windows zal de schijf nu controleren.
...
Etcetera...


Zie de algemene beschrijving van dit soort gebeurtenissen .
DCOM (s) 10010 None Err - dx De server {D085A4AB-CAB1-4729-9DF8-FCEEDDBD19E4} heeft zich binnen de vereiste termijn niet bij DCOM geregistreerd.
(The server {D085A4AB-CAB1-4729-9DF8-FCEEDDBD19E4} did not register with DCOM within the required timeout.)

Gebeurde rond een (mislukte?) poging de PC te herstarten (af te sluiten). Dit ging er onmmiddellijk aan vooraf, en dit volgde er op.
Het GUID hoort in dit geval bij de Citrix client (in een vergelijkbare situatie hoorde {0006F020-0000-0000-C000-000000000046} bij Outlook 2013).
DCOM (s) 10005 None Err x dx x DCOM kreeg foutmelding 'foutmelding' bij het starten van de service-naam-service met de argumenten 'parameters' om de server GUID te starten
(DCOM got error "error_message" attempting to start the service service_name with arguments "parameters" in order to run the server: GUID)

Dit is de algemene vorm van deze foutmelding. Als je het GUID opzoekt m.b.v. de Registry Editor krijg je misschien nog meer informatie over de software-componenten die bij het probleem betrokken zijn.
In W10 had ik een situatie waarin de Windows Update service een flink aantal van deze foutmeldingen produceerde, maar uiteindelijk toch spontaan startte.
DCOM (s) 10005 None Err x - DCOM kreeg foutmelding 'Kan de service niet starten omdat deze is uitgeschakeld of omdat het geen inschakelde apparaten met zich heeft verbonden. ' bij het starten van de WSearch-service met de argumenten '' om de server {7D096C5F-AC08-4F1F-BEB7-5C22C517CE39} te starten
(DCOM got error "The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. " attempting to start the service WSearch with arguments "" in order to run the server: {7D096C5F-AC08-4F1F-BEB7-5C22C517CE39})

Vanuit een file manager deed ik per ongeluk een poging om naar een bestand te zoeken waarbij het ingebouwde Windows-zoekmechanisme gebruikt werd. Maar ik heb de service Windows search (Wsearch) uitgeschakeld, dus vandaar deze jammerklacht over dat ie niet gestart kan worden. Als je het GUID opzoekt zie je ook dat dat hoort bij Windows Search Manager.
DCOM (s) 10005 None Err x - DCOM kreeg foutmelding 'De servicedatabase is vergrendeld. ' bij het starten van de netman-service met de argumenten '' om de server {BA126AE5-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E} te starten
(DCOM got error "The service database is locked. " attempting to start the service netman with arguments "" in order to run the server: {BA126AE5-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E})

Kwam na het herstarten van de XP PC. netman is de Network Connections service. Oorzaak nog onbekend.
DistributedCOM (s) 10005 None Err - dx DCOM kreeg foutmelding '2' bij het starten van de hpqwmiex-service met de argumenten '' om de server {F5539356-2F02-40D4-999E-FA61F45FE12E} te starten
(DCOM got error "2" attempting to start the service hpqwmiex with arguments "" in order to run the server: {F5539356-2F02-40D4-999E-FA61F45FE12E})

???
USER32 (s) 1073 None Warn x (The attempt by user SPEAR\Henk to restart/shutdown computer SPEAR failed)

Zie Microsoft artikel 2627489 (Engelse versie). Krijg je als je op Cancel klikt als bij het afsluiten van de PC gevraagd wordt om bepaald programma's te sluiten of bepaalde items op te slaan.

Zie ook gebeurtenis DCOM, 10010, die vrijwel tegelijk optrad.
USER32 (s) 1074 None Info dx (The process C:\Windows\system32\winlogon.exe (NL5CB20300B3) has initiated the restart of computer NL5CB20300B3 on behalf of user domain_name\user_name for the following reason: No title for this reason could be found)
Reason Code: 0x500ff
Shutdown Type: restart
Comment: )

Ik heb heel veel van dit soort events, en ze lijken allemaal met een herstart van de machine te maken te hebben, normaal of abnormaal. Bij een crash can je hier dus misschien nuttige foutcodes e.d. vinden.
USER32 (s) 1074 None Info dx (The process Explorer.EXE has initiated the restart of computer NL5CB20300B3 on behalf of user domain_name\user_name for the following reason: Other (Unplanned))
Reason Code: 0x0
Shutdown Type: restart
Comment: )

Zie gebeurtenis USER32, 1074.
USER32 (s) 1074 None Info dx (The process C:\windows\System32\sysprep\sysprep.exe (NL5CB2162TQC) has initiated the shutdown of computer NL5CB2162TQC on behalf of user NL5CB2162TQC\Administrator for the following reason: No title for this reason could be found)
Reason Code: 0x40002
Shutdown Type: shutdown
Comment: )

Zie gebeurtenis USER32, 1074.
USER32 (s) 1074 None Info dx (The process C:\Windows\system32\svchost.exe (NL5CB20300B3) has initiated the restart of computer NL5CB20300B3 on behalf of user NT AUTHORITY\SYSTEM for the following reason: Operating System: Recovery (Planned))
Reason Code: 0x80020002
Shutdown Type: restart
Comment: )

Zie gebeurtenis USER32, 1074.
USER32 (s) 1074 None Info dx Het proces Explorer.EXE heeft het uitschakelen van computer NL5CB20300B3 namens domein_naam\gebruikersnaam geïnitialiseerd.
Reden: Overige (niet gepland)
Code: 0x0
Type afsluiting: uitschakelen
Opmerking:
(The process Explorer.EXE has initiated the power off of computer NL5CB20300B3 on behalf of user domain_name\user_name for the following reason: Other (Unplanned))
Reason Code: 0x0
Shutdown Type: power off
Comment: )

Zie gebeurtenis USER32, 1074.
USER32 (s) 1074 None Info dx (The process C:\Windows\System32\shutdown.exe (NL5CB20300B3) has initiated the restart of computer NL5CB20300B3 on behalf of user NL5CB20300B3\Administrator for the following reason: No title for this reason could be found)
Reason Code: 0x20003
Shutdown Type: restart
Comment: )

Zie gebeurtenis USER32, 1074.
USER32 (s) 1074 None Info dx (The process C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe (NL5CB20300B3) has initiated the restart of computer NL5CB20300B3 on behalf of user NL5CB20300B3\Administrator for the following reason: No title for this reason could be found)
Reason Code: 0x80070015
Shutdown Type: restart
Comment: )

Zie gebeurtenis USER32, 1074.
User Profile Service (a) 1530 None Warn - dx Uw registerbestand is nog steeds in gebruik door andere toepassingen of services. Het bestand wordt nu verwijderd. De toepassingen en services die het registerbestand nu gebruiken, werken achteraf mogelijk niet meer goed.
(Windows detected your registry file is still in use by other applications or services. The file will be unloaded now. The applications or services that hold your registry file may not function properly afterwards.)

Windows wil een gebruikersprofiel sluiten, maar een programma heeft blijkbaar nog een zgn. register-handle naar dat gebruikersprofiel in gebruik. Als het goed is moet in de details staan welk programma de schuldige is.
Zie ook dit event dat vrijwel tegelijk optrad.
DistributedCOM (s) 10016 None Err - dx (The application-specific permission settings do not grant Local Launch permission for the COM Server application with CLSID {1CCB96F4-B8AD-4B43-9688-B273F58E0910} and APPID {AD65A69D-3831-40D7-9629-9B0B50A93843} to the user NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18) from address LocalHost (Using LRPC). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.)

Na enig zoeken in het register blijkt die 2e ingewikkelde code te staan voor SMS Quarantine Configuration Compliance Agent.
DistributedCOM (s) 10016 None Warn x (The application-specific permission settings do not grant Local Launch permission for the COM Server application with CLSID {21B896BF-008D-4D01-A27B-26061B960DD7} and APPID {03E09F3B-DCE4-44FE-A9CF-82D050827E1C} to the user BAGUA\dalmo SID (S-1-5-21-3397847705-1441002588-4051848906-1001) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.)

Na enig zoeken in het register blijkt die 2e ingewikkelde code te staan voor Windows Audio (AudioSrv).
DistributedCOM (s) 10016 None Warn x The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID {6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52} and APPID {4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D} to the user NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.)

Na enig zoeken in het register blijkt die 2e ingewikkelde code te staan voor (ShellServiceHost).
DistributedCOM (s) 10016 None Warn x (The application-specific permission settings do not grant Local Launch permission for the COM Server application with CLSID Windows.SecurityCenter.WscCloudBackupProvider and APPID
Unavailable
to the user BAGUA\dalmo SID (S-1-5-21-3397847705-1441002588-4051848906-1001) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.)

Winlogon (a) 6005 None Warn dx (The winlogon notification subscriber is taking long time to handle the notification event (Logoff).)

De PC bleef hangen in het 'Logging off'-scherm. Zie voor het vervolg Kernel-Power, 41.
Winlogon (a) 6000 None Info dx (The winlogon notification subscriber was unavailable to handle a notification event.)

???
Kernel-Power (s) 41 (63) Crit - dhvx Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
(The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.)

Dat klopt aardig. De PC bleef hangen in het 'Logging off'-scherm, en na een minuut of 5 had ik het daarmee wel gehad en heb ik de aan-uit-knop 5 seconden ingedrukt.
Eventlog (c) 1101 Gebeurtenissen verwerken (Event processing) Err dvx Tijdens het transport zijn controlegebeurtenissen verloren gegaan. 0
(Audit events have been dropped by the transport. 0)

Deze volgde op het afsluiten van de PC door de aan-uit-knop ingedrukt te houden.
Eventlog (s) 104 Log clear Info dx Logboekbestand System is gewist. (The System log file was cleared.)

???
eventlog (s) 6011 None Info dx De NetBIOS-naam en de DNS-hostnaam van deze computer zijn veranderd van WIN-MA54SKTU457 in NL5CB20300B3. (The NetBIOS name and DNS host name of this machine have been changed from WIN-MA54SKTU457 to NL5CB20300B3.)

Kennelijk heeft men binnen het bedrijf besloten de naam van de PC te veranderen.
EventSystem (a) 4356 Firing Agent Warn dx (The COM+ Event System failed to create an instance of the subscriber {1CCB96F4-B8AD-4B43-9688-B273F58E0910}. StandardCreateInstance returned HRESULT 80070005.)

???
NetBT (s) 4319 Geen Err x Dubbele naam aangetroffen op het TCP-netwerk. Het IP-adres van de computer dat het bericht heeft verzonden, staat in de gegevens. Gebruik nbtstat -n in een opdrachtvenster als u wilt zien welke naam conflicteert.
(A duplicate name has been detected on the TCP network. The IP address of the machine that sent the message is in the data.
Use nbtstat -n in a command window to check which name is in the conflict state.)

???
NetBT (s) 4307 Geen Err x Initialisatie is mislukt omdat het transport heeft geweigerd beginadressen te openen.
(Initialization failed because the transport refused to open initial Addresses.)

???
NetBT (s) 4321 Geen Err vx De naam HOME :1d kan niet op de interface met het IP-adres 192.168.178.89 worden geregistreerd. De computer met het IP-adres 192.168.178.80 staat niet toe dat deze naam door deze computer wordt gebruikt.
(The name "DOMAIN NAME :1d" could not be registered on the Interface with IP address 192.168.178.80.
The machine with the IP address 192.168.178.80 did not allow the name to be claimed by this machine.)

Het .80 IP-adres was het adres van de Windows 7 Ultimate computer waarop ik de virtuele Windows 7 Home Premium computer draaide. Het schijnt dat namen die eindigen op 1D (zoals die van de virtuele PC) horen bij Master Browsers, en mogelijk probeerde de virtuele PC Master Browser te worden en mag dat niet voor dat soort PC's.
Dhcp (s) 1001 Geen Err x Deze computer heeft geen adres toegewezen gekregen van het netwerk (door de DHCP-server) voor de netwerkkaart met netwerkadres MAC-adres. De volgende fout is opgetreden:
De time-outperiode van de semafoor is verlopen. . De computer zal doorgaan om zelf een adres van de server met netwerkadressen (DHCP-server) proberen te krijgen.
(Your computer was not assigned an address from the network (by the DHCP Server) for the Network Card with network address MAC-address. The following error occured:
error-description. Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server.)

Als je meerdere soorten netwerkadapters in je PC hebt zitten (gewoon, draadloos, Bluetooth), kijk dan m.b.v. het commando ipconfig /all welk MAC-adres bij dit probleem hoort.
In mijn geval kwam het probleem voort uit een Bluetooth-adapter waar ik helemaal niets mee doe, dus niet iets om je zorgen over te maken.
Om van de fout af te komen kan je de Bluetooth-adapter uitschakelen, als je hem tenminste niet nodig hebt.
Dhcp (s) 1000 Geen Err x Uw computer heeft de lease verloren van het IP-adres 192.168.1.5 op de netwerkkaart met netwerkadres 0024D2134A77.
(Your computer has lost the lease to its IP address IP-address on the Network Card with network address MAC-address.)

???
Windows Update Agent (s) 20 Installatie Err x Installatiefout: de volgende update kan niet worden geïnstalleerd, foutcode fout-code: update-beschrijving
(Installation Failure: Windows failed to install the following update with error error-code: update.)

Windows Update kon een bepaalde update niet aanbrengen, en geeft aan om welke update het gaat en wat de foutcode is. Foutcodes kan je het beste via mijn pagina over troubleshooting vinden.
Windows Update Agent (s) 20 Installatie Err x Installatiefout: de volgende update kan niet worden geïnstalleerd, foutcode 0x80070643: KB928416: Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.0: x86.
(Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80070643: KB928416.)

Zie de algemene beschrijving voor dit soort fouten
Als je de daar beschreven pagina gebruikt krijg je voor deze foutcode het volgende resultaat: ERROR_INSTALL_FAILURE. In dit geval weinig zinvol dus.
Windows Update Agent (s) 20 Installatie Err x Installatiefout: de volgende update kan niet worden geïnstalleerd, foutcode 0x80070002: nVidia - Other hardware - NVIDIA GeForce 7300 GS.
(Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80070002: nVidia - Other hardware - NVIDIA GeForce 7300 GS.)

Zie de algemene beschrijving voor dit soort fouten
De foutcode levert hier het volgende op:
"ERROR_FILE_NOT_FOUND", "The system cannot find the file specified."
De vraag is of het om een file op mijn systeem gaat of dat er bij Windows Update een file mist.
Application Hang (a) 1002 (101) Err x Vastgelopen toepassing: programma-naam.exe, versie: versie, vastgelopen module: hungapp, versie: 0.0.0.0, vastgelopen op: hexadecimaal-adres. (Hanging application application.exe, version version, hang module hungapp, version 0.0.0.0, hang address hex-address.)

De algemene melding voor een programma waarvan Windows de indruk heeft dat het niet meer reageert.
Het schijnt dat je in Vista en hoger in het Configuratiescherm kan kijken, in Problems and Solutions, of in (W7) Action Center (32-bit), om te zien of er meer informatie gelogged is.
Application Hang (a) 1002 (101) Err x Vastgelopen toepassing: sm2004.exe, versie: 0.0.0.0, vastgelopen module: hungapp, versie: 0.0.0.0, vastgelopen op: 0x00000000.
(Hanging application sm2004.exe, version 0.0.0.0, hang module hungapp, version 0.0.0.0, hang address 0x00000000.)

sm2004.exe is een trainingsprogramma. Maar voor de rest haal je niet veel uit de informatie.
Zie voor de algemene vorm van de melding dit event.
.NET Runtime Optimization Service (a) 1103 None Err x .NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_32) - Tried to start a service that wasn't the latest version of CLR Optimization service. Will shutdown (Nederlands en Engels gelijk)

???
.NET Runtime Optimization Service (a) 1101 None Err x (.NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v4.0.30319_32) - Failed to compile: mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 . Error code = 0x80070005)

???
Microsoft Management Console (a) 1000 None Err x Kan beschrijving voor gebeurtenis-ID (1000) in bron (Microsoft Management Console) niet vinden. De lokale computer beschikt wellicht niet over de benodigde registergegevens of DLL-berichtbestanden om berichten van een externe computer te kunnen weergeven. U kunt mogelijk de schakeloptie /AUXSOURCE= gebruiken om deze beschrijving op te halen, zie Help en ondersteuning voor details. De volgende gegevens zijn deel van de gebeurtenis: mmc.exe; 5.2.3790.4; els.dll; 5.1.2600.5512; 0000c7e8.
(The description for Event ID ( 1000 ) in Source ( Microsoft Management Console ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: mmc.exe 5.2.3790.3959 kernel32.dll 5.2.3790.4062 000000000000dd10.)

Er kunnen allerlei oorzaken zijn, maar het is bij mij maar 1 keer opgetreden. Het bestand els.dll lijkt te horen bij 1 van de tools op www.nirsoft.net
Time-Service (s) 34 None Err vx De tijdservice heeft gedetecteerd dat de systeemtijd met 226503 seconden moet worden gewijzigd. De systeemtijd wordt echter met niet meer dan 54000 seconden gewijzigd. Controleer of de tijd en de tijdzone juist zijn en of de tijdsbron time.windows.com,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->65.55.21.23:123) juist werkt.
(The time service has detected that the system time needs to be changed by 968846 seconds. The time service will not change the system time by more than 54000 seconds. Verify that your time and time zone are correct, and that the time source time.windows.com,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->65.55.21.20:123) is working properly.)

Het probleem is waarschijnlijk ontstaan doordat ik een verkeerd type netwerkkaart had ingesteld, waardoor geen communicatie met de rest van het netwerk mogelijk was. De virtuele PC kon daardoor ook geen computer op Internet vinden die hem de juiste tijd kon leveren.
Time-Service (s) 36 None Warn vx De systeemtijd is gedurende 86400 seconden niet gesynchroniseerd door de tijdservice omdat geen van de tijdserviceproviders een bruikbaar tijdstempel heeft verstrekt. De lokale systeemtijd wordt niet door de tijdservice bijgewerkt totdat synchronisatie met een tijdsbron kan worden uitgevoerd. Als het lokale systeem is geconfigureerd als tijdservice voor clients, wordt deze als tijdsbron voor clients gestopt. Er wordt geprobeerd de tijdservice opnieuw te synchroniseren met tijdsbronnen. Controleer het logboek met systeemgebeurtenissen op andere W32time-gebeurtenissen voor meer informatie. Voer de opdracht 'w32tm /resync' uit om de tijd onmiddellijk te synchroniseren.
(The time service has not synchronized the system time for 86400 seconds because none of the time service providers provided a usable time stamp. The time service will not update the local system time until it is able to synchronize with a time source. If the local system is configured to act as a time server for clients, it will stop advertising as a time source to clients. The time service will continue to retry and sync time with its time sources. Check system event log for other W32time events for more details. Run 'w32tm /resync' to force an instant time synchronization.)

Zie de oplossing voor gebeurtenis Time-Service, 34.
Time-Service (s) 129 None Warn dx (NtpClient was unable to set a domain peer to use as a time source because of discovery error. NtpClient will try again in 3145779 minutes and double the reattempt interval thereafter. The error was: The entry is not found. (0x800706E1))

Deze melding zat tussen 2 Time-Service, 131-meldingen in. De betekenis van de foutcode is: RPC_S_ENTRY_NOT_FOUND (RPC is een afkorting van Remote Procedure Call).
Time-Service (s) 131 None Warn dx (NtpClient was unable to set a domain peer to use as a time source because of DNS resolution error on ''. NtpClient will try again in 3473457 minutes and double the reattempt interval thereafter. The error was: The requested name is valid, but no data of the requested type was found. (0x80072AFC).)

Ik kreeg deze melding toen ik tijdelijk mijn netwerkverbinding om zeep hielp.
Je krijgt hem ook 2 keer vrij kort nadat je de netwerkkabel uit je PC trekt, en 5 uur later (nog steeds niet verbonden met het netwerk) kreeg ik er weer 2 (in een domein, al weet ik niet zeker of dat uitmaakt).
Time-Service (s) 134 None Warn vx x Kan geen handmatige peer als tijdsbron instellen vanwege een DNS-omzettingsfout op . Over 3473457 minuten wordt een nieuwe poging gedaan. Het interval voor alle volgende pogingen wordt verdubbeld. Fout: De aangevraagde naam is geldig, maar er zijn geen gegevens van het aangevraagde type gevonden. (0x80072AFC)
(NtpClient was unable to set a manual peer to use as a time source because of DNS resolution error on ''. NtpClient will try again in 3473457 minutes and double the reattempt interval thereafter. The error was: De aangevraagde naam is geldig, maar er zijn geen gegevens van het aangevraagde type gevonden. (0x80072AFC))

Zie de oplossing voor gebeurtenis Time-Service, 34.
Tcpip (s) 4199 None Err vx Het systeem heeft een adresconflict gevonden voor het IP- adres 192.168.1.89, waarbij het systeem het netwerkhardwareadres 00:03:FF:FF:FF:FF heeft. Hierdoor kan de werking van het netwerk op dit systeem verstoord zijn. (The system detected an address conflict for IP address 192.168.1.89 with the system having network hardware address 00-03-FF-FF-FF-FF. Network operations on this system may be disrupted as a result.)

Zie de oplossing voor gebeurtenis Time-Service, 34.
Tcpip (s) 4228 None Warn vx TCP/IP heeft de schaalfactor beperkt vanwege een netwerkvoorwaarde. Dit heeft mogelijk te maken met een probleem in een netwerkapparaat en zorgt mogelijk voor verminderde doorvoer.
(TCP/IP has chosen to restrict the scale factor due to a network condition. This could be related to a problem in a network device and will cause degraded throughput.)

Zie de oplossing voor gebeurtenis Time-Service, 34.
DNS Client Events (s) 1014 None Warn vx In de naamomzetting voor de naam time.windows.com is een time-out opgetreden omdat geen van de geconfigureerde DNS-servers reageert. (Name resolution for the name time.windows.com timed out after none of the configured DNS servers responded.)

Dit betekent bijna altijd dat je de netwerkverbinding kwijt bent.
Zie de oplossing voor gebeurtenis Time-Service, 34. Daardoor was ook geen communicatie met de DNS server mogelijk.
DNS Client Events (s) 1006 None Warn vx (The client was unable to validate the following as active DNS server(s) that can service this client. The server(s) may be temporarily unavailable, or may be incorrectly configured. 192.168.1.1)

Zie de oplossing voor gebeurtenis Time-Service, 34. Daardoor was ook geen communicatie met de DNS server mogelijk. (Ik had had inderdaad IP-adres 192.168.1.1 als DNS server ingesteld, maar dat paste niet bij het IP-adres van de virtuele PC.)
.NET Runtime Optimization Service (a) 1111 None Err x (.NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_32) - Service reached limit of transient errors. Will shut down. Last error returned from Service Manager: 0x80029c4a.)

De foutcode betekent: TYPE_E_CANTLOADLIBRARY
.NET Runtime Optimization Service (a) 1130 None Warn dx (.NET Runtime Optimization Service (2.0.50727.5466) - Version or flavor did not match with repository: Microsoft.GroupPolicy.Reporting)

Het kan helpen om te kijken in Windows logs.
.NET Runtime (a) 1021 None Warn x (.NET Runtime version 2.0.50727.3643 - Executable "D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe" AppDomain "DefaultDomain" deleted obsolete native image "D:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\mscorlib\3add69b075f3da012fb97ce00cd795c0\mscorlib.ni.dll")

???
ESENT (a) 455 None Err x (Catalog Database (1992) Error -1811 (0xfffff8ed) occurred while opening logfile D:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log.)

Ik heb de foutmelding(en) nog nergens kunnen vinden.
MsiInstaller (a) 11500 None Err x (Product: Python 2.7.3 -- Error 1500. Another installation is in progress. You must complete that installation before continuing this one.)

Ik vermoed dat je dit probleem kunt reproduceren door een programma waarvan het bestand extensie .MSI heeft te installeren, en voordat die installatie klaar is er nog 1 te starten (van een ander programma met extensie .MSI). In dit geval probeerde ik blijkbaar als 2e een installatie van de programmeertaal Python te starten.
MsiInstaller (a) 10005 None Err dx Product: Java(TM) 6 Update 39 -- Error 25099. Unzipping core files failed.
(Product: Java(TM) 6 Update 39 -- Error 25099. Unzipping core files failed.)

???
MsiInstaller (a) 10005 None Err dx Product: Java(TM) 6 Update 39 -- Internal Error 2753. regutils.dll
(Product: Java(TM) 6 Update 39 -- Internal Error 2753. regutils.dll)

???
MsiInstaller (a) 1015 None Warn x Kan geen verbinding met de server maken. Fout: 0x800401F0 (Failed to connect to server. Error: 0x800401F0)

Ik weet niet meer om welk programma het hier ging, maar soms wil ik niet dat een programma tijdens het installatieproces verbinding maakt met Internet. Het zou dus kunnen zijn dat ik de firewall ZoneAlarm opdracht heb gegeven dit programma te blokkeren.
De foutcode betekent: "CO_E_NOTINITIALIZED", "CoInitialize has not been called."
Server (s) 2510 None Warn x (The server service was unable to map error code 998.)

Kwam tijdens het starten van de PC. De code zou kunnen betekenen Ongeldige toegang tot geheugenlocatie. (Invalid access to memory location.) (kan je zien via het commandoregel-command
net helpmsg 998),
maar het is niet zeker dat het om dezelfde foutcode gaat. En dan nog, wat moet je er verder mee?!
cdrom (s) 51 None Warn x x Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\CdRom0 tijdens een wisselbestandsbewerking. (An error was detected on device \Device\CdRom0 during a paging operation.)

Deze is vergelijkbaar met deze melding voor harde schijven . Alleen de 2 mogelijke verklaringen die ik daar noem kunnen hier niet geldig zijn.
1) Ik probeerde een DVD van een game te kopiëren. Ik ben nog niet achter de oorzaak van het probleem, maar beschrijf het hier.
2) Ik was bezig een CD te branden, en heb 8 van deze meldingen. Volgens eventid.net betekent deze melding dat de CD waarschijnlijk niet OK was, bv. vuil of met krassen. Op zich was het wel een splinternieuwe CD, en helaas heb ik hem weggegeven, dus kan ik hem niet meer testen.
cdrom (s) 7 None Error x (The device, \Device\CdRom0, has a bad block)

Ik probeerde een DVD van een game te kopiëren. Ik ben nog niet achter de oorzaak van het probleem, maar beschrijf het hier. Na enkele tientallen van deze meldingen volgden nog meer cdrom, 51 meldingen.
SysmonLog (a) 2042 None Warn x (The service was unable to send a message for alert Processor60 to machine Henk. The alert will continue as scheduled. The error returned is: The message alias could not be found on the network.)

Ik had via het perfmon.msc console een alert ingesteld voor als mijn processor-gebruik boven de 60% zou komen. Het was de bedoeling dat er dan een boodschap verstuurd zou worden, maar tot nu toe lukt dit niet, zoals deze melding laat zien.
ASP.NET 4.0.30319.0 (a) 1020 Setup Warn dx Updates to the IIS metabase were aborted because IIS is either not installed or is disabled on this machine. To configure ASP.NET to run in IIS, please install or enable IIS and re-register ASP.NET using aspnet_regiis.exe /i.
(Updates to the IIS metabase were aborted because IIS is either not installed or is disabled on this machine. To configure ASP.NET to run in IIS, please install or enable IIS and re-register ASP.NET using aspnet_regiis.exe /i.)

???
WMI (a) 10 None Err dx Gebeurtenisfilter met query SELECT * FROM_InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA “Win32_Processor” AND TargetInstance.LoadPercentage > 99 kan niet opnieuw worden geactiveerd in naamruimte //./root/CIMV2 vanwege fout 0x80041003. Mogelijk worden er geen gebeurtenissen via dit filter doorgegeven totdat het probleem is verholpen. (Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.)

De error code staat voor WBEM_E_ACCESS_DENIED
WBEM staat voor Web-Based Enterprise Management, en WMI (Windows Management Instrumentation) is the Microsoft implementatie daarvan.
Volgens Microsoft artikel 2545227 treedt deze error na elke herstart op onder Windows 7 met Service Pack 1. Je kan het probleem via een tool op deze pagina automatisch laten fixen, maar de foutmelding kan geen kwaad.
BugCheck (s) 1001 None Err dx De computer is opnieuw gestart na een foutencontrole. Foutencontrole: 0x00000109 (0xa3a039d8afad7852, 0xb3b7465f022bb324, 0xfffff80000b95080, 0x0000000000000002). Er is een dump opgeslagen in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. (The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x00000109 (0xa3a039d8afad7852, 0xb3b7465f022bb324, 0xfffff80000b95080, 0x0000000000000002). A dump was saved in: C:\Windows\memory.dmp. Report Id: 021913-20264-01.)

Deze melding kwam na een blue screen (of death), oftewel een BSOD. Ik stond volgens mij op het punt het mogelijk wat verouderde programma LADS (heeft te maken met Alternate Data Streams) te starten, maar volgens mij had ik dat nog niet echt gedaan. De error code is zeer ongewoon.
DriverFrameworks-UserMode (s) 10114 Startup of the UMDF reflector Info dx (The UMDF reflector was unable to complete startup because the WUDFPf service was not found. This service may be started later during boot, at which point Windows will attempt to start the device again.)

???
Kernel-PnP (s) 219 (212) Warn dx Het stuurprogramma \Driver\WUDFRd kan niet worden geladen voor het apparaat WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0& STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_& PROD_USB_DISK_2.0& REV_PMAP#07AA12011D510E41&0#.
(The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0& STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_& PROD_USB_DISK_2.0& REV_PMAP#07AA12011D510E41&0#.)

Dit is een heel vaak voorkomende melding, die meestal niets te betekenen heeft.
In dit geval volgde de melding onmiddellijk na dit event. Er zal wel een verband zijn, maar je kan deze melding ook in allerlei andere situaties krijgen.
Volgens eventid.net treedt dit event op willekeurige momenten na een boot op, and met willekeurige stuurprogramma's. Het kan zijn dat de schermresolutie niet goed is (problemen met video-driver), de muis het niet doet (muisdriver), of wat dan ook. De USB-stick functioneerde wel goed na bovenstaande melding.
Als iets niet werkt is het probleem vrijwel zeker verholpen na een herstart.
RestartManager (s) 10010 None Err vx Kan toepassing 'C:\Windows\explorer.exe' (PID 1960) niet opnieuw starten - Toepassings-SID komt niet overeen met conductor-SID.. (Application "C:\Windows\iexplore.exe" (pid 1960) cannot be restarted - Application SID does not match Conductor SID..)

Volgens dit artikel op de site van Microsoft moet je het programma handmatig starten, en zal Restart Manager proberen de volgende keer het probleem op te lossen.
Deze thread legt nog iets meer uit over o.a. application SID vs. conductor SID. O.a. deze tekst is interessant: The error ”Application SID does not match Conductor SID” will be generated whenever the user account the service is being run under does not match the user account used to launch the setup instance. The term “Conductor” refers to the MSI setup engine. It also appears that if the setup is executed with elevated permissions (Run As Administrator), then the SID check is bypassed. This behavior is by design and is intended to prevent the malicious restarting of critical system services. "
Outlook (a) 36 None Warn dvx De indexering van uw Outlook-gegevens kan niet worden voltooid. C:\Users\Henk\Documents\Outlook-bestanden\mail-adres.pst kan niet verder worden geïndexeerd (fout=0x809706ba). Neem contact op met Microsoft Ondersteuning als deze fout zich blijft voordoen. (Search cannot complete the indexing of your Outlook data. Indexing cannot continue for C:\Users\Henk\Documents\Outlook-bestanden\mail-address.pst (error=0x809706ba). If this error continues, contact Microsoft Support.)

Dit is gebeurd rond het opzetten van een nieuwe installatie van Outlook 2010. Later ontdekte het programma scanpst ook wat kleine probleempjes in het Outlook-bestand.
De foutcode kan ik nergens vinden.
Op mijn werk kreeg ik na het opnieuw installeren van Windows 7 bij de 1e herstart de volgende foutcode: 0x80470422.
CAPI2 (a) 4107 None Err vx Het uitpakken van een basislijst uit het CAB-bestand voor automatische updates is mislukt op met de fout: Een benodigd certificaat valt niet binnen de geldigheidsduur als gekeken wordt naar de huidige systeemklok of de tijdstempel in het ondertekende bestand.
(Failed extract of third-party root list from auto update cab at: with error: A required certificate is not within its validity period when verifying against the current system clock or the timestamp in the signed file.)

1 zeer simpele oorzaak zou kunnen zijn dat de tijd op je PC niet goed staat.
De fout treedt op omdat het certificaat van de Microsoft Certificate Trust List (CTL) Publisher niet meer geldig is. Op de site van Microsoft staat beschreven (Engels) wat je moet doen.
CAPI2 (a) 4102 None Warn dvx De crypt32-drempelwaarde van 50 gebeurtenissen is bereikt. Er worden gedurende 60 minuten geen gebeurtenissen geregistreerd. (Reached crypt32 threshold of 50 events and will suspend logging for 60 minutes.)

Blijkbaar worden er maximaal 50 gebeurtenissen in een bepaalde tijdsspanne gelogged. Geen idee hoe lang die tijdsspanne is, maar het lijkt me geen dramatische melding.
MsiInstaller (a) 1001 None Warn vx De detectie van product {91140000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}, functie VSCommonPIAHidden is mislukt tijdens het aanvragen van onderdeel {D825F1F0-87AB-11D5-A54F-0090278A1BB8}
(Detection of product '{91140000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}', feature 'VSCommonPIAHidden' failed during request for component '{D825F1F0-87AB-11D5-A54F-0090278A1BB8}')

Er kunnen een heleboel oorzaken zijn.
MsiInstaller (a) 1004 None Warn vx De detectie van product {91140000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}, functie VSCommonPIAHidden, onderdeel {D825F1ED-87AB-11D5-A54F-0090278A1BB8} is mislukt. De bron bestaat niet.
(Detection of product '{91140000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}', feature 'VSCommonPIAHidden', component '{D825F1ED-87AB-11D5-A54F-0090278A1BB8}' failed. The resource does not exist.)

???
NETLOGON (s) 5719 None Error dx (This computer was not able to set up a secure session with a domain controller in domain domain-name due to the following: There are currently no logon servers available to service the logon request. This may lead to authentication problems. Make sure that this computer is connected to the network. If the problem persists, please contact your domain administrator. ADDITIONAL INFO If this computer is a domain controller for the specified domain, it sets up the secure session to the primary domain controller emulator in the specified domain. Otherwise, this computer sets up the secure session to any domain controller in the specified domain.)

Je kan deze fout in een domein (meestal werk) o.a. krijgen als je geen verbinding hebt met het netwerk. Ik kreeg de fout kort nadat de netwerkkabel uit mijn PC was getrokken. In elk geval heb je om wat voor reden dan ook geen verbinding met de domain controller.
e1cexpress (s) 27 None Warn dx (Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
Network link is disconnected.)

Je krijgt deze melding als je de netwerkkabel uit je PC trekt.
Maar er zijn ook lastiger te verklaren scenario's: ik was mijn netwerkverbinding op het werk kwijt nadat ik de instelling Link Speed & Duplex op zette 1.0 Gbps Full Duplex (daarvoor was het Auto Negotiation)
Raar, want ik heb wel een 1 Gb verbinding.
Security-SPP (a) 8200 None Error dx (License acquisition failure details.
hr=0x80072EE2)

Heeft te maken met de Software Protection service. En die service zorgt voor het downloaden, installeren en afdwingen van digitale licensies voor Windows en Windows applicaties (zoals Office).
Security-SPP (a) 8208 None Error dx (Acquisition of genuine ticket failed (hr=0x80072EE2) for template Id 66c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f)

Heeft te maken met de Software Protection service. En die service zorgt voor het downloaden, installeren en afdwingen van digitale licensies voor Windows en Windows applicaties (zoals Office).
Resource-Exhaustion-Detector (s) 2004 Resource-Exhaustion-Detector Warn dx (Windows successfully diagnosed a low virtual memory condition. The following programs consumed the most virtual memory: FireSvc.exe (1884) consumed 4090920960 bytes, firefox.exe (4088) consumed 642633728 bytes, and PerfView.exe (6652) consumed 295223296 bytes.)

Dit viel samen met allerlei programma's die crashten en een Windows dialoogvenster met de melding dat Windows te weinig memory tot zijn beschikking had. Er werd aangeraden Firefox te sluiten, hoewel hierboven te zien is dat FireSvc nog meer memory gebruikt. Maar dat is een programma dat hoort bij de McAfee virusscanner en firewall.
Group-Policy (s) 1129 None Err dx (The processing of Group Policy failed because of lack of network connectivity to a domain controller. This may be a transient condition. A success message would be generated once the machine gets connected to the domain controller and Group Policy has succesfully processed. If you do not see a success message for several hours, then contact your administrator.)

Je kan deze fout in een domein (meestal werk) o.a. krijgen als je een aantal uren geen verbinding hebt met het netwerk. Ik kreeg de fouten ruim 2 uur nadat de netwerkkabel niet meer in mijn PC zat. In elk geval heb je om wat voor reden dan ook geen verbinding met de domain controller.
Kernel-Processor-Power (s) 37 (7) War dx x De snelheid van processor 3 in groep 0 wordt beperkt door de firmware van de computer. De processor heeft deze lage prestatiestatus gedurende 78222 seconden sinds het laatste rapport. (The speed of processor 1 in group 0 is being limited by system firmware. The processor has been in this reduced performance state for 14 seconds since the last report.)

Nog niet in de praktijk getest, maar zie hier voor mogelijke oplossingen.
1003 (s) 1003 (102) Error x (Error code 100000ea, parameter1 89346548, parameter2 8950f7d0, parameter3 b84e3cbc, parameter4 00000001.)

Geeft aan dat er een blue screen of een systeemstop is geweest, en wat de waarden van de foutcode (het 1e getal) en de parameters waren. Deze (en de volgende 2) hangen samen met grafische kaart (waarschijnlijk) problemen.
Een andere keer waren de waarden:
Error code 000000ea, parameter1 892cd980, parameter2 88ebd5e8, parameter3 89f37828, parameter4 00000001.
En nog een andere keer:
Error code 000000ea, parameter1 89627020, parameter2 8a22f838, parameter3 8ac9ad40, parameter4 00000001.
NVIDIA OpenGL Driver (a) 1 None Error x (Too many errors occurred, which indicates a serious problem from which we cannot recover. The application must close.)

Error code: 1 Visit https://nvidia.custhelp.com/cgi-bin/nvidia.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=3006 for more information.

Allerlei rare verschijnselen op het scherm, en op een gegeven moment begon het zelf na elke ca. 8 seconden te flikkeren (uit en weer aan). Ik vermoed dat de grafische kaart stervende is. Uitgebreide beschrijving (nog niet opgelost) hier.
Windows Error Reporting (a) 1001 None Info dx Foutbucket , type 0 Naam van gebeurtenis: AEAPPINV2 Antwoord: Niet beschikbaar Id van CAB-bestand: 0 Handtekening van probleem: P1: 4 P2: 2 P3: 6.1.1.0 P4: 1043 P5: 88 P6: P7: P8: P9: P10: Bijgevoegde bestanden: Deze bestanden zijn mogelijk hier beschikbaar: Analysesymbool: Opnieuw zoeken naar oplossing: 0 Rapport-id: 41598a6c-e29e-11e2-99b5-402cf4877167 Rapportstatus: 0

(Fault bucket , type 0 Event Name: AEAPPINV2 Response: Not available Cab Id: 0 Problem signature: P1: 4 P2: 2 P3: 6.1.1.0 P4: 1043 P5: 88 P6: P7: P8: P9: P10: Attached files: These files may be available here: Analysis symbol: Rechecking for solution: 0 Report Id: 41598a6c-e29e-11e2-99b5-402cf4877167 Report Status: 0)

Dit event is het laatste van een rijtje van 5, 1 x VSS, 8224, 3 x SideBySide, 33 en dan deze.
Volgens het weinige wat er op Internet over AEAPPINV2 te vinden is, zou dit event betekenen dat BIOS ge-flashed moet worden, maar echt overtuigend vind ik het niet.
VSS (a) 8224 None Info dx De VSS-service is vanwege een time-out voor niet actief afgesloten.
(The VSS service is shutting down due to idle timeout.)

Dit event is het eerste van een rijtje van 5. Na deze komen nog 3 x SideBySide, 33 en dan Windows Error Reporting, 1001.
Volgens dit Technet artikel (al gaat het over Server 2008) is deze melding niet erg, en daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Als de service niets te doen heeft kan hij er beter mee stoppen tot er weer werk is.
Het schijnt dat de default waarde waarna de service er mee nokt staat op 180 seconden, in de registry key
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\VSS\Settings\IdleTimeout (die bij mij nog niet op het systeem bestond). Ik heb de waarde verhoogd naar 80000. Het effect is dat het nu bijna 2 dagen duurt voor de melding komt (eerst 1 dag). Ga de waarde nu verhogen naar 800000.
VERIFIER (s) 108 None Err x (The description for Event ID ( 108 ) in Source ( VERIFIER ) cannot be found.
...
The following information is part of the event: ; display; nv4_disp.)

Omdat ik grafische problemen had, had ik de 2 nVidia drivers toegevoegd aan de lijst van Verifier.
Vanzelfsprekend wil dit nog niet zeggen dat de drivers ook de oorzaak van het probleem zijn, want ze kunnen ook in moeilijkheden raken door wat de grafische kaart uitspookt.
Search (a) 3036 Gegevensverzamelaar (Gatherer) Warn dx Er kan geen toegang worden verkregen tot de inhoudsbron .

Context: toepassing , catalogus SystemIndex

Details:
De URL is al verwerkt tijdens deze update. Als u dit bericht hebt ontvangen tijdens het verwerken van waarschuwingen, zijn de waarschuwingen overbodig. Gebruik anders Wijzigen in plaats van Toevoegen. (HRESULT : 0x80041201) (0x80041201)
(The content source cannot be accessed.

Context: Application, SystemIndex Catalog

Details:
The object was not found. (HRESULT : 0x80041201) (0x80041201))

csc staat vrijwel zeker voor Client Side Cache, wat te maken heeft met offline files. Kennelijk probeerde Windows Search (die ik toen nog net niet uitgeschakeld had) deze map (in \Windows\CSC) te benaderen, en lukte dat niet.
Search (a) 3036 Gegevensverzamelaar (Gatherer) Warn dx Er kan geen toegang worden verkregen tot de inhoudsbron <Windows_component://{SID }/>.

Context: toepassing , catalogus SystemIndex

Details:
De URL is al verwerkt tijdens deze update. Als u dit bericht hebt ontvangen tijdens het verwerken van waarschuwingen, zijn de waarschuwingen overbodig. Gebruik anders Wijzigen in plaats van Toevoegen. (HRESULT : foutcode) (foutcode)
(The content source <Windows_component://{SID}/> cannot be accessed.

Context: Application, SystemIndex Catalog

Details:
The object was not found. (HRESULT : error_code) (error_code))

Dit is de algemene vorm van deze foutmelding. Er zitten 3 variabele onderdelen in: de Windows component (mapi, csc), de SID (een ingewikkelde code) en de foutcode (0x8.......)
Search (a) 3036 Gegevensverzamelaar (Gatherer) Warn dx Er kan geen toegang worden verkregen tot de inhoudsbron .

Context: toepassing , catalogus SystemIndex

Details:
De URL is al verwerkt tijdens deze update. Als u dit bericht hebt ontvangen tijdens het verwerken van waarschuwingen, zijn de waarschuwingen overbodig. Gebruik anders Wijzigen in plaats van Toevoegen. (HRESULT : 0x80040d37) (0x80040d37)
(The content source cannot be accessed.

Context: Application, SystemIndex Catalog

Details:
No protocol handler is available. Install a protocol handler that can process this URL type. (HRESULT : 0x80040d37) (0x80040d37))

Vergelijkbaar met event Search, 3036, alleen nu gaat het om Outlook-files. Kennelijk probeerde Windows Search (die ik toen nog net niet uitgeschakeld had) ook de mail te indexeren, maar ik weet niet waarom dat niet lukt.
VSS (a) 22 None Error dx Fout in de Volume Shadow Copy-service: ???
(Volume Shadow Copy Service error: A critical component required by the Volume Shadow Copy service is not registered. This might happened if an error occurred during Windows setup or during installation of a Shadow Copy provider. The error returned from CoCreateInstance on class with CLSID {0b5a2c52-3eb9-470a-96e2-6c6d4570e40f} and Name VssSnapshotMgmt is [0x80040154, Class not registered].)

De class VssSnapshotMgmt is gekoppeld aan de Volume Shadow Copy Service.
De error code betekent: (Class not registered), Operation: Instantiating VSS server
Het zou kunnen betekenen dat je met regsvr32 een class opnieuw moet registreren. Hoe dat moet wordt in dit Microsoft artikel (voor in elk geval XP en Windows 7) uitgelegd.
Dit artikel kan ook helpen, want het schijnt dat het probleem soms optreedt als je een 32-bits versie van VSS draait op een 64-bits Windows systeem.
Service Control Manager (s) 7030 None Err dx (The AgentService service is marked as an interactive service. However, the system is configured to not allow interactive services. This service may not function properly.)

Services hebben maar zelden interactie met gebruikers nodig. Blijkbaar is er in dit domain een policy die zegt dat interactieve services niet zijn toegestaan. Je kan op het tabblad "Log On" van de service aangeven dat hij geen interactie met de desktop mag hebben.
WMI (a) 63 None Warn dx (A provider, PolicyAgentInstanceProvider, has been registered in the Windows Management Instrumentation namespace ROOT\ccm\policy\S_1_5_21_1014176260_98930707_4043447730_210650 to use the LocalSystem account. This account is privileged and the provider may cause a security violation if it does not correctly impersonate user requests.)

???
Outlook (a) 27 None Warn dx (OAB Download Failed. (Result code in event data).)

De meldingen met code 27 hebben te maken met het Offline Address Book van Outlook. Microsoft artikel 843483 bevat heel veel info over dit soort events, maar het is mij nog niet duidelijk wat het probleem is.
Outlook (a) 34 None Err dx (Erreur liée gestionnaire d'étendue d'analyse =0x80070422.)

Een Franse melding voor de afwisseling.
Kernel-PnP (s) 225 (223) Warn dx (The application System with process id 4 stopped the removal or ejection for the device USB\VID_13FE&PID_3600\07AA12011D510E41.)

Voorbeeldsituatie: je probeert via Safe Removal een USB stick te verwijderen, maar de stick is nog in gebruik. In mijn geval had ik op de opdrachtregel files van de stick naar een andere schijf gekopiëeerd, en het pad op de opdrachtregel was nog steeds de stick.
Dhcp-Client (x) 1001 Gebeurtenis adresconfiguratiestatus (Address Configuration State Event) Err dx Deze computer heeft geen adres toegewezen gekregen van het netwerk (door de DHCP-server) voor de netwerkkaart met netwerkadres 0x402CF4877167. De volgende fout is opgetreden: 0x79. De computer zal blijven proberen om zelf een adres van de server met netwerkadressen (DHCP-server) te verkrijgen.
(Your computer was not assigned an address from the network (by the DHCP Server) for the Network Card with network address 0x402CF4877167. The following error occurred: 0x79. Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server.)

Ik had blijkbaar korte tijd geen netwerkverbinding, want er kwamen ook veel andere meldingen die daar op wezen.
BitLocker-Driver (s) 24624 None Warn dx (BIOS/TCG Memory Overwrite Control: Error changing value.)

Op de PC op het werk moet BitLocker (encryptie) draaien. Dat proces ging de 1e keer verkeerd, en na het herstarten van de PC kwam ik helemaal in een vreemde situatie. Ik geloof dat toen deze fout optrad.
In dit Microsoft artikel wordt het een en ander uitgelegd.
BitLocker-API (s) 519 None Err dx (The servicing of the data recovery agents on the volume failed.
Errorcode: 0x800700aa
Volume GUID: {488fd531-1c45-4afd-b936-ef143de2d367})

Op de PC op het werk draait BitLocker (encryptie).
Group-Policy (s) 1055 None Err dx (The processing of Group Policy failed. Windows could not resolve the computer name. This could be caused by one of more of the following:
a) Name Resolution failure on the current domain controller.
b) Active Directory Replication Latency (an account created on another domain controller has not replicated to the current domain controller).)

De fout trad op kort na het starten van het systeem, en had verder geen gevolgen (voor zover ik kan waarnemen).
NvStreamSvc (a) 1 None Err hx (The description for Event ID 1 from source NvStreamSvc cannot be found.

The following information was included with the event:

NvStreamSvc
NvVAD endpoint registration failed [0])

Deze fout is gerelateerd aan de nVidia grafische kaart, en mogelijk aan dit probleem.
Hij trad een paar keer 3 keer na elkaar op nadat ik geen beeld meer kreeg, en geen andere keuze zag dan op de reset-knop te drukken. Kort na de herstart van de PC kwam deze melding.
nvlddmkm (a) 14 None Err hx (The description for Event ID 1 from source NvStreamSvc cannot be found.

\Device\Video5
!0702(24f8)

Deze fout is gerelateerd aan de nVidia grafische kaart, en mogelijk aan dit probleem.
Hij trad op op de middag voordat ik de volgende ochtend vroeg geen beeld meer kreeg.
Display (a) 4101 None Warn hx (Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered.)

Deze fout is gerelateerd aan de nVidia grafische kaart, en vrijwel zeker aan dit probleem.
Deze melding behoor je te zien als je tijdelijk even een zwart scherm krijgt.
Service Control Manager (s) 7006 None Err hx ScRegSetValueExW-oproep voor ImagePath is niet geslaagd vanwege deze fout: Toegang geweigerd.
(The ScRegSetValueExW call failed for ImagePath with the following error:
Access is denied.)

Ik weet bijna zeker dat deze error kwam nadat ik een aantal Windows-updates had aangebracht en de PC had herstart. Maar het kan zijn dat ik ook een paar drivers (Realtek?) had bijgewerkt. Hoe dan ook, het lijkt erop dat het schrijven van een waarde naar het register niet is gelukt vanwege onvoldoende bevoegdheden. Tot nu toe (dagen later) lijkt het nog niet tot problemen te leiden.
MsiInstaller (a) 1024 None Err x (Product: Adobe Reader XI (11.0.06) - Update 'Adobe Reader XI (11.0.05)' could not be installed. Error code 1638. Windows Installer can create logs to help troubleshoot issues with installing software packages. Use the following link for instructions on turning on logging support: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=23127)

Ik probeerde een update van Adobe Reader te installeren, maar zonder succes. Oplossing (of liever workaround) hier.
DistributedCOM (s) 10005 None Err x (DCOM got error "The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. " attempting to start the service IISADMIN with arguments "" in order to run the server: {A9E69610-B80D-11D0-B9B9-00A0C922E750})

Het GUID is van de IIS Admin Service.
ESENT (a) 455 Logging/Recovery Err x (wuaueng.dll (2940) SUS20ClientDataStore: Error -1032 (0xfffffbf8) occurred while opening logfile D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log.)

Zie ESENT, 490 voor de volgorde.
ESENT (a) 490 General Err x (wuauclt (348) Een poging het bestand D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log te openen voor lezen/schrijven is mislukt. Systeemfout 32 (0x00000020): Het proces heeft geen toegang tot het bestand omdat het bestand door een ander proces wordt gebruikt. . Tijdens het openen van het bestand treedt fout -1032 (0xfffffbf8) op.
(wuauclt (348) An attempt to open the file "D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log" for read / write access failed with system error 32 (0x00000020): "The process cannot access the file because it is being used by another process. ". The open file operation will fail with error -1032 (0xfffffbf8).)

Deze melding kwam 2 keer, werd gevolgd door ESENT, 455 en daarna door ESENT, 489.
ESENT (a) 489 General Err x wuauclt (348) Een poging het bestand D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log te openen voor alleen-lezen is mislukt. Systeemfout 32 (0x00000020): Het proces heeft geen toegang tot het bestand omdat het door een ander proces wordt gebruikt. . Tijdens het openen van het bestand treedt fout -1032 (0xfffffbf8) op.
(wuauclt (348) An attempt to open the file "D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log" for read only access failed with system error 32 (0x00000020): "The process cannot access the file because it is being used by another process. ". The open file operation will fail with error -1032 (0xfffffbf8).)

Zie ESENT, 490 voor de volgorde.
SideBySide (a) 9 None Err dx (Activation context generation failed for "C:\Program Files (x86)\Common Files\B-ware\DocSys.Web\adxloader.dll.Manifest". Error in manifest or policy file "C:\Program Files (x86)\Common Files\B-ware\DocSys.Web\adxloader.dll.Manifest" on line 2. The manifest file root element must be assembly.) (Activation context generation failed for "C:\Program Files (x86)\KPN Conferencing\My Conferencing Outlook Add-In\adxloader.dll.Manifest". Error in manifest or policy file "C:\Program Files (x86)\KPN Conferencing\My Conferencing Outlook Add-In\adxloader.dll.Manifest" on line 2. The manifest file root element must be assembly.)

Het schijnt dat SideBySide hier slechts de boodschapper is van een probleem met een ander programma, nl. het programma dat onder Beschrijving wordt genoemd. In dit geval is dat FreeCommander, een file manager.
Side-by-side technologie is een standaard voor Windows XP en later, die probeert de problemen met DLL-files (DLL hell :-) ) te verminderen. Deze technologie wordt ook wel WinSxS of gewoon Sxs genoemd.
Zie mijn pagina over event tracing over hoe je deze problemen verder kunt uitzoeken.
ntfs (s) 55 (2) Error dx De structuur van het bestandssysteem op de schijf is beschadigd en onbruikbaar. Voer het hulpprogramma Chkdsk uit op volume SYSTEM.
(The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume SYSTEM.)

Zie NTFS, 55.
Ik had ladingen van dit soort fouten, en Chkdsk vond ook ontstellend veel fouten op de USB-stick waar het in dit geval om ging.
DNS Client Events (s) 1014 None Warn x In de naamomzetting voor de naam ssl.gstatic.com is een time-out opgetreden omdat geen van de geconfigureerde DNS-servers reageert. (Name resolution for the name ssl.gstatic.com timed out after none of the configured DNS servers responded.)

Er was geen verbinding met Internet, en dus kon er ook geen DNS server bereikt worden.
VSS (a) 12348 None Warn dx (Volume Shadow Copy Service warning: VSS was denied access to the root of volume \\?\Volume{69f4f091-a5e5-11e3-9f40-c4d98743ff89}\. Denying administrators from accessing volume roots can cause many unexpected failures, and will prevent VSS from functioning properly. Check security on the volume, and try the operation again.

Operation:
Removing auto-release shadow copies
Loading provider

Context:
Execution Context: System Provider)

Windows Backup (a) 4103 None Error dx (The backup did not complete because of an error writing to the backup location E:\. The error is: The backup location cannot be found or is not valid. Review your backup settings and check the backup location. (0x81000006).)

Ik had ooit een keer een backup gemaakt naar een USB-stick met schijfletter E:, en blijkbaar wordt er dan automatisch een backup-schema ingesteld. Je kan dat zien in het bijbehorende applet in het Configuratiescherm.
WindowsUpdateClient (s) 16 Automatic Updates Warn x (Unable to Connect: Windows is unable to connect to the automatic updates service and therefore cannot download and install updates according to the set schedule. Windows will continue to try to establish a connection.)

De PC heeft gewoon verbinding met Internet, dus dit is een voorlopig een raadsel. Waarschijnlijk is de Windows 7 waarin dit gebeurt behoorlijk corrupt geraakt, want ik kan bv. ook system file checker niet meer uitvoeren.
DCOM (s) 10010 None Err - x De server {ED1D0FDF-4414-470A-A56D-CFB68623FC58} heeft zich binnen de vereiste termijn niet bij DCOM geregistreerd.
(The server {ED1D0FDF-4414-470A-A56D-CFB68623FC58} did not register with DCOM within the required timeout.)

iaStorA (s) 129 None Warn - dx (Reset to device, \Device\RaidPort0, was issued.)

???
Kernel-Boot (s) 129 None Error x Windows kan niet snel worden opgestart met de foutstatus 0xC0000001. ()

???
disk (s) 153 None Warn x x Er is opnieuw een poging gedaan voor de IO-bewerking op logisch blok 0x0 voor schijf 1 (PDO-naam: \Device\00000070). (The IO operation at logical block address ... for Disk ... was retried.)

Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de schijf het snel gaat begeven. Backup maken dus, en de standaard disk-controle-tools op de disk loslaten.
Dit is in een ander geval veroorzaakt door het aankoppelen van een Samsung externe SSD-schijf, die de PC in 1e instantie niet herkende (bij een 2e poging wel).
Application Virtualizaton Client (a) 3219 (3) Warn dx ({tid=4F0}
Failed unregistering callback tracking connected process termination (error: 997).)

???
Application Virtualizaton Client (a) 3191 (3) Warn dx ({tid=B78}
-------------------------------------------------------- Initialized client log (C:\ProgramData\Microsoft\Application Virtualization Client\sftlog.txt))

???
Application Virtualizaton Client (a) 3057 (6) Warn dx (The Application Virtualization Client Core initialized correctly.
Installed Product: Microsoft Application Virtualization Desktop Client
Version: 4.6.3.25261
Install Path: C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client
Global Data Directory: C:\ProgramData\Microsoft\Application Virtualization Client\
Machine Name: WLECF4BB123E9D
Operating System: Windows 7 64-bit Service Pack 1.0 Build 7601
OSD Command: )

???
Application Error (a) 1000 (100) Error dx (Faulting application name: BTTray.exe, version: 6.5.1.4000, time stamp: 0x5123e612
Faulting module name: ole32.dll, version: 6.1.7601.19131, time stamp: 0x569a9398
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x00000000000295a2
Faulting process id: 0x16b8
Faulting application start time: 0x01d18e6aebee2942
Faulting application path: C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
Faulting module path: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
Report Id: 347acea6-fa5e-11e5-8210-005056c00008)

???
DPTF (a) 256 GENERAL Error x Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework : ESIF(8.1.10600.150) TYPE: ERROR

DPTF Build Version: 8.1.10600.150
DPTF Build Date: Jun 26 2015 11:46:12
Source File: ..\..\..\Sources\Manager\EsifApplicationInterface.cpp @ line 737
Executing Function: DptfEvent
Message: Received unexpected event
Framework Event: DptfResume [3]Ik weet (nog) niet wat het betekent, maar hier kan je meer vinden over DPTF.
AppModel-Runtime (s) 69 None Error x Het wijzigen van de status van AppModel Runtime voor het pakket microsoft.windowscommunicationsapps_17.6769.40891.0_x64__8wekyb3d8bbwe voor de gebruiker COMPUTERNAAM\Henk (huidige status = 0x0, gewenste status = 0x20) is mislukt met 0x490.
()

Ik krijg soortgelijke meldingen voor pakketten Microsoft.NET.Native.Framework.1.3_1.3.23901.0_x64__8wekyb3d8bbwe, Microsoft.NET.Native.Runtime.1.3_1.3.23901.0_x86__8wekyb3d8bbwe en Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.8.4092.0_x64__8wekyb3d8bbwe.
Heeft vermoedelijk te maken met Windows Update, dat door (Task Scheduler) gestart wordt zodra je de PC start.
Kernel-EventTracing (m) 3 Session Err - x De sessie ReadyBoot is beëindigd door de volgende fout: 0xC0000188
()

Waarschijnlijk gevolg van deze melding.
Kernel-EventTracing (m) 4 Logboekregistratie Warn x De maximale bestandsgrootte voor de sessie ReadyBoot is bereikt. Het is daardoor mogelijk dat gebeurtenissen verloren gaan (niet worden geregistreerd) in het bestand C:\WINDOWS\Prefetch\ReadyBoot\ReadyBoot.etl. De maximale bestandsgrootte is momenteel ingesteld op 20971520 bytes.
()

Deze melding komt vlak voor deze.
BitLocker-Driver (s) 24604 None Error dx (The boot configuration options did not match expected values during restart.)

Op de PC op het werk moet BitLocker (encryptie) draaien. Ik heb in de BIOS-instellingen zitten rommelen om te kunnen booten vanaf een USB-stick, en het veranderen van die instellingen wordt blijkbaar door BitLocker gedetecteerd. De consequentie is dat ik ook regelmatig een ingewikkelde BitLocker-key moet intikken (en ik weet helaas niet meer precies wat de oude instellingen waren).
BitLocker-Driver (s) 24636 None Error dx (Bootmgr failed to obtain the BitLocker volume master key from the TPM.)

Op de PC op het werk moet BitLocker (encryptie) draaien. Ik probeerde te booten vanaf een USB-stick, en dat zullen ze in de werkomgeving wel hebben geblokkeerd. Deze melding kwam vlak na deze.
Disk (s) 7 None Err dhx Beschadigd blok in apparaat \Device\Harddisk3\DR8
(The device, \Device\Harddisk3\DR8, has a bad block)

Hier staat beschreven hoe je kunt achterhalen welke disk hoort bij Harddisk3.
In mijn geval is de error gekoppeld aan een USB-stick.
Een chkdsk van de stick houdt er na fase 2 van de 5 mee op.
Group Policy Local Users and Groups (s) 4098 (2) Warn dhx (The computer 'Administrator (built-in)' preference item in the 'A-Preferences {C22B21BD-4FD0-4F03-BDCA-E0F07AAD0937}' Group Policy object did not apply because it failed with error code '0x80070524 The specified account already exists.' This error was suppressed.)

???
Group Policy Files (s) 4098 (2) Warn dhx (The computer 'Problem Reports and Solutions.lnk' preference item in the 'A-Preferences {C22B21BD-4FD0-4F03-BDCA-E0F07AAD0937}' Group Policy object did not apply because it failed with error code '0x80070002 The system cannot find the file specified.' This error was suppressed.)

Er waren ca. 10 van dit soort meldingen, met alleen een andere naam voor het .LNK-bestand in de 1e regel (bv. Remote Desktop Connection.lnk, Windows Defender.lnk, etc.).
Group Policy (s) 1085 None Warn dhx (Windows failed to apply the Internet Explorer Zonemapping settings. Internet Explorer Zonemapping settings might have its own log file. Please click on the "More information" link.)

???
Group Policy (s) 2 (1) Err x (Error [3]: [ERROR_SYSTEM_UNABLE_TO_ADD_COUNTER_TO_PDH_QUERY].
Occurred: [Thu Apr 28 22:34:27 2016].
In file: [os_counters.c].
At line: [1281].
)

Wordt veroorzaakt door de Intel Driver Update Utility
Mup (s) 139 None Warn x ({Delayed Write Failed} Windows was unable to save all the data for the file \\QNAP321\Usb\Mail\9s254l9t.default\cookies.sqlite-shm; the data has been lost. This error may be caused by network connectivity issues. Please try to save this file elsewhere.)

Mijn mail staat op een NAS-server. De netwerkverbinding van de server naar de switch (en daarmee ook naar de PC) is om duistere redenen verloren gegaan. De server meldt: LAN1 Lost.
Mup (s) 50 None Warn x ({Delayed Write Failed} Windows was unable to save all the data for the file \\QNAP321\Usb\Mail\9s254l9t.default\cookies.sqlite. The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere.)

Zie Mup, 139.
.NET Runtime (a) 1014 None Err x (.NET Runtime version 2.0.50727.5466 - Fatal Execution Engine Error (000007FEEE41658A) (80131506))

Logboeken (Event log) crashte om onduidelijke redenen.
hcmon (s) 0 None Warn x (Detected unrecognized USB driver (\Driver\pci).)

Er zijn problemen met een (externe) USB-hub, en Vmware (voor het beheer van virtuele machines) produceert deze melding.
Service Control Manager (s) 7000 None Err x (The Network List Service service depends on the Network Location Awareness service which failed to start because of the following error: The dependency service or group failed to start.)

Dit is een probleem dat voortkomt uit een ander probleem. Er is een service die niet gestart kan worden, en daardoor kan deze (die ervan afhankelijk is) ook niet gestart worden.
Service Control Manager (s) 7001 None Err x (The DHCP Client service depends on the Ancillary Function Driver for Winsock service which failed to start because of the following error: A device attached to the system is not functioning.)

Er is een service die niet gestart kan worden omdat 1 van de aangesloten apparaten niet goed functioneert. In dit geval ging het om een Sitecom USB-hub. Koop geen apparatuur van Sitecom, al vaak problemen mee gehad.
WLAN-AutoConfig (s) 4001 None Warn x (WLAN AutoConfig service has successfully stopped.)

Heeft vermoedelijk weinig te betekenen. Deze melding komt als je de PC afsluit, en de service wordt beëindigd.
Hier een zeer goed artikel over deze service (het lijkt in het begin alleen over Server 2008 te gaan, maar later worden verschillende Windows-versies met elkaar vergeleken).
Kernel-General (s) 5 None Err x ({Registry Hive Recovered} Registry hive (file): '\SystemRoot\System32\Config\RegBack\SOFTWARE' was corrupted and it has been recovered. Some data might have been lost.)

Helaas heb ik deze entry pas gezien lang nadat het gebeurd is. Ik weet dus niet meer wat de oorzaak was, maar heb geen nadelige gevolgen waargenomen.
Voor de zekerheid geef ik een link naar een artikel van iemand die wel problemen had, maar ik heb zijn methode niet gecontroleerd. Aleen doen als je veel verstand van zaken hebt.
WindowsUpdateClient (s) 20 Windows Update Agent Warn x (Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80246007: Internet Explorer 11 for Windows 7 for x64-based Systems.)

Dit probleem wordt hier verder beschreven.
Dhcp-Client (x) 1003 Gebeurtenis adresconfiguratiestatus (Address Configuration State Event) Warn x Deze computer kan het netwerkadres niet vernieuwen (van de DHCP-server) voor de netwerkkaart met netwerkadres 0x78F402E31A2D. De volgende fout is opgetreden: 0x79. De computer zal doorgaan om zelf een adres van de netwerkadresserver (DHCP-server) proberen te verkrijgen.
(Your computer was not able to renew its address from the network (from the DHCP Server) for the Network Card with network address 0x78F402E31A2D. The following error occurred: 0x79. Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server.)

Ik heb de situatie niet ontdekt toen het gebeurde, en het is niet mijn PC, dus ik kan er niet veel over zeggen. De info in dit artikel klinkt wel plausibel.
UASPStor (s) 129 None Warn x Terugzetten op apparaat \Device\RaidPort1 is aangevraagd.
()

Deze hangt samen met een disk, 153 fout. Een tijdelijke storing bij het aankoppelen van een USB-SSD-disk.
DeviceSetupManager (s) 121 None Err x Installatie van stuurprogramma is mislukt, resultaat=0x8024402C voor devnode DISPLAY\IVM480A\5&6D66EA1&0&UID0
()

Ik krijg op mijn splinternieuwe PC geregeld een hele wagonlading van deze foutmeldingen, en ook van DeviceSetupManager, 202 en DeviceSetupManager, 200. Nog niet duidelijk wat hier aan de hand is.
DeviceSetupManager (s) 202 None Warn x Network List Manager rapporteert geen verbinding met internet.
()

Ik krijg op mijn splinternieuwe PC geregeld een hele wagonlading van deze foutmeldingen, en ook van DeviceSetupManager, 121 en DeviceSetupManager, 200. Nog niet duidelijk wat hier aan de hand is.
DeviceSetupManager (s) 202 None Warn x Er kan geen verbinding worden gemaakt met de Windows Update-service.
()

Ik krijg op mijn splinternieuwe PC geregeld een hele wagonlading van deze foutmeldingen, en ook van DeviceSetupManager, 121 en DeviceSetupManager, 202. Nog niet duidelijk wat hier aan de hand is.
DeviceSetupManager (s) 201 None Warn x Er kan geen verbinding worden gemaakt met WMIS (Windows Metadata and Internet Services).
()

DeviceSetupManager (s) 123 None Warn x De DSM-service werd 304 seconden vertraagd voor een query/download/installatie van een stuurprogramma op apparaat PCI\VEN_8086&DEV_A114&SUBSYS_79711462&REV_F1\3&11583659&0&E4
()

WLAN-AutoConfig (s) 4003 None Err x Door WLAN AutoConfig is een limiet voor de verbinding ontdekt, waarmee Reset/Recover.adapter wordt uitgevoerd.

Code: 1 0xC 0x6
()

Search (a) 3036 Gegevensverzamelaar (Gatherer) Warn x Verkennen kan niet worden voltooid voor inhoudsbron .

Context: toepassing , catalogus SystemIndex

Details:
De parameter is onjuist. (HRESULT : 0x80070057) (0x80070057)
()

Apps (a) 5973 (5973) Err x Het activeren van de app Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy!CortanaUI is mislukt door de fout De app is niet gestart.. Kijk in het logboek Microsoft-Windows-TWinUI/Operational voor aanvullende informatie.
()

Windows Media Player Network Sharing Service (s) 14338 None Error x
(A new media server was not initialized because CoCreateInstance(CLSID_UPnPRegistrar) encountered error '0x80070422'. Verify that the UPnPHost service is running and that the UPnPHost component of Windows is installed properly.)

De service UPnP Device Host liep inderdaad niet. Waarschijnlijk is dat ook beter, maar ik had per ongeluk Windows Media Player gestart (normaal gesproken gebruik ik die bagger van Microsoft niet).
Service Control Manager (s) 7000 None Err x The PCASp60 NDIS Protocol Driver service failed to start due to the following error:
Windows cannot verify the digital signature for this file. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.

Ik had zo'n 20 van deze meldingen per minuut, al dagenlang, maar had nog niet achterhaald wat er aan de hand was. Het bleek een probleem met een netwerk driver.
DeviceSetupManager (s) 121 None Err x Installatie van stuurprogramma is mislukt, resultaat=0x80070422 voor devnode STORAGE\VOLUME\{4B4234CB-17D3-11E7-A6BB-806E6F6E6963}#000000000C800000
()

Ik zag deze meldingen op de W10-PC van iemand anders, en ik vermoed dat de oorzaak is dat ik de Windows Update service heb uitgeschakeld.
FilterManager (s) 4 None Warn x Kan bestandssysteemfilter 'wcifs' (versie 10.0, ‎ 2016‎-‎09‎-‎15T18:42:03.000000000Z) niet aan volume '\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1' koppelen. Een ongebruikelijke uiteindelijke status 0xC000000D is geretourneerd. Dit filter en/of de bijbehorende toepassingen moeten deze toestand kunnen verwerken. Neem contact op met het leverancier als de toestand zich blijft voordoen.
()

Kernel-EventTracing (m) 2 Session Err x De sessie is niet gestart met de volgende fout: 0xC0000011
()

Service Control Manager (s) 7000 None Err x De Windows Search-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart: De service heeft de start- of stuuropdracht niet op juiste wijze beantwoord.
()

Ik had de Windows Search service uitgeschakeld, dus ja, dan kan ie niet worden gestart. Gelukkig, want het maakt de PC een stuk sneller, en er zijn veel betere zoekmogelijkheden.
DistributedCOM (s) 10005 None Err x DCOM heeft de foutmelding 1053 gekregen bij het starten van de WSearch-service met de argumenten Niet beschikbaar om de server {9E175B6D-F52A-11D8-B9A5-505054503030} te starten
()

Ik had de Windows Search service uitgeschakeld, dus ja, dan kan ie niet worden gestart.
Search (a) 1008 None Warn x De Windows Search-service wordt opgestart. Er wordt geprobeerd de oude zoekindex te verwijderen {Reden: Beschadiging van de index}.
()

Dit trad op na het overzetten van Windows naar een nieuwe disk (via het maken van een image, en het terugzetten daarvan op de nieuwe disk). Ik vermoed dat het daarmee te maken had.
Kernel-Power (s) 137 None Err x De MTRR's (Memory Type Range Registers) van de processor zijn gewijzigd tijdens een overgang naar de slaapstand (S4). Dit kan leiden tot verminderde prestaties tijdens het hervatten.
(The system firmware has changed the processor's memory type range registers (MTRRs) across a sleep state transition (S4). This can result in reduced resume performance.)

S4 is hibernation.
eventlog (s) 30 Opstarten van service Error x Er is een fout (5) in de service opgetreden tijdens het inschakelen van uitgever {0bf2fb94-7b60-4b4d-9766-e82f658df540} op kanaal Microsoft-Windows-Kernel-ShimEngine/Operational. Dit heeft geen invloed op de werking van het kanaal, maar het heeft invloed op de mogelijkheid van de uitgever om gebeurtenissen op het kanaal te plaatsen. Een veelvoorkomende reden voor deze fout is dat de provider de ETW Provider Security gebruikt en deze heeft geen machtigingen gegeven voor de Event Log-service-identiteit.

???
Outlook (a) 27 None Err dx (OAB V4 Corruption while applying changes (additional data).)

De meldingen met code 27 hebben te maken met het Offline Address Book van Outlook. Microsoft artikel 843483 bevat heel veel info over dit soort events, maar het is mij nog niet duidelijk wat het probleem is.
DistributedCOM (s) 10016 None Err - x (The toepassingsspecifiek permission settings do not grant Lokaal Activeren permission for the COM Server application with CLSID {D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160} and APPID {9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276} to the user NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18) from address LocalHost (via LRPC) running in the application container Niet beschikbaar SID (Niet beschikbaar). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.)

Na enig zoeken in het register blijken CLSID en APPID te staan voor RuntimeBroker.exe
ntfs (s) 136 (2) Warn vx Met de transactiebronnenbeheerder op volume \Device\HarddiskVolumeShadowCopy5 is een fout aangetroffen tijdens het starten en de bijbehorende metagegevens zijn opnieuw ingesteld. Raadpleeg de gegevens voor de foutcode.
(The default transaction resource manager on volume \Device\HarddiskVolumeShadowCopy5 encountered an error while starting and its metadata was reset. The data contains the error code.)

Ik kreeg deze fout bij het starten van een virtuele Windows 7 PC. Nog geen idee van de oorzaak. Als het probleem blijft optreden ga ik verder zoeken.
User Device Registration () 360 None Warn x (Windows Hello for Business provisioning will not be launched.
Device is AAD joined ( AADJ or DJ++ ): Not Tested
User has logged on with AAD credentials: No
Windows Hello for Business policy is enabled: Not Tested
Local computer meets Windows hello for business hardware requirements: Not Tested
User is not connected to the machine via Remote Desktop: Yes
User certificate for on premise auth policy is enabled: Not Tested
Machine is governed by none policy.
See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=832647 for more details.)

Zou iets te maken kunnen hebben met een Asus WLAN card driver, die is geïnstalleerd op de dag dat de meldingen begonnen. Overigens maar 5 van deze meldingen gehad van mei tot november 2017.
Service Control Manager (s) 7023 None Err x (The SysMain service terminated with the following error:
The request is not supported.)

???
Service Control Manager (s) 7000 None Err x (The CldFlt service failed to start due to the following error:
The request is not supported.)

AppModel-Runtime (s) 37 None Error x (App Container profile failed with error 0x800700B7 because it was unable to register the AppContainer SID.)

BTHUSB () 28 None Warn x (The local adapter does not support Bluetooth Low Energy.)

BTHUSB () 34 None Warn x (The local adapter does not support an important Low Energy controller state to support peripheral mode. The minimum required supported state mask is 0x491f7fffff, got 0x1fffffff. Low Energy peripheral role functionality will not be available.)

VSS (a) 8193 None Err x (Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine QueryFullProcessImageNameW. hr = 0x80070006, De ingang is ongeldig.
.

Bewerking:
Asynchrone bewerking uitvoeren

Context:
Huidige status: DoSnapshotSet)

ESENT (a) 508 Performance Warn x (taskhostw (6160) WebCacheLocal: A request to write to the file "C:\Users\Henk\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV01.jfm" at offset 0 (0x0000000000000000) for 8192 (0x00002000) bytes succeeded, but took an abnormally long time (23 seconds) to be serviced by the OS. In addition, 0 other I/O requests to this file have also taken an abnormally long time to be serviced since the last message regarding this problem was posted 561913 seconds ago. This problem is likely due to faulty hardware. Please contact your hardware vendor for further assistance diagnosing the problem.)

Zie ESENT, 490 voor de volgorde.
ESENT (a) 510 Performance Warn x (taskhostw (6160) WebCacheLocal: A request to write to the file "C:\Users\Henk\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\V01.log" at offset 278528 (0x0000000000044000) for 4096 (0x00001000) bytes succeeded, but took an abnormally long time (23 seconds) to be serviced by the OS. This problem is likely due to faulty hardware. Please contact your hardware vendor for further assistance diagnosing the problem.)

Deze meldingen gingen gepaard met een disk, 153 melding (The IO operation at logical block address 0x1d5d2d40 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000003b) was retried.)
storahci (s) 129 None Warn - x (Reset to device, \Device\RaidPort0, was issued.)

???
AppModel-Runtime (s) 27 None Error x (CreateAppContainerProfile failed with error 0x800700B7 because it was unable to create folder C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Packages\microsoft.windows.fontdrvhost.)

Tegelijk met AppModel-Runtime, 21
AppModel-Runtime (s) 21 None Error x (CreateAppContainerProfile failed for AppContainer onecore\ds\security\gina\profile\profext\appcontainer.cpp Line:1544 S-1-5-18 microsoft.windows.fontdrvhost with error 0x8007000A.)

Tegelijk met AppModel-Runtime, 27
AppModel-Runtime (s) 36 None Error x (DeleteAppContainerProfile failed with error 0x800706BA because it was unable to unregister with the firewall.)

Tegelijk met AppModel-Runtime, 21 en AppModel-Runtime, 37.
MSDTC Client 2 (a) 4104 Cluster Err x (Failed trying to get the state of the cluster node: .The error code returned: 0x8007085A)

MSDTC Client 2 (a) 4104 Cluster Warn x (Failed trying to get the state of the cluster node: FAN.The error code returned: 0x8007085A)

MSDTC 2 (a) 4104 Cluster Err x (Failed trying to get the state of the cluster node: .The error code returned: 0x8007085A)

volmgr (s) 161 None Err x (Dump file creation failed due to error during dump creation.)

Dit trad op tijdens een blue screen. Er was ondanks de melding wel een bruikbare dump file.
Volsnap (s) 36 None Err x (The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit.)

DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider () 404 None Err x (MDM ConfigurationManager: Command failure status. Configuration Source ID: (DC51EFF6-6A3E-4FAA-8981-A1ACC67A65C4), Enrollment Name: (MDMDeviceWithAAD), Provider Name: (Policy), Command Type: (Add: from Replace or Add), CSP URI: (./Vendor/MSFT/Policy/Config/System/LimitEnhancedDiagnosticDataWindowsAnalytics), Result: (The system cannot find the file specified.).)

DCOM (s) 10002 None Warn x
(WLAN Extensibility Module has stopped. Module Path: C:\Windows\system32\IntelIHVRouter08.dll)

Dit zou kunnen liggen aan dat ik nog geen wireless verbinding had ingesteld op de (nieuwe) PC.
Modern-Deployment-Diagnostics-Provider () 1010 None Err x (Autopilot.dll WIL error was reported.
HRESULT: 0x80070491
File: onecoreuap\admin\moderndeployment\autopilot\dll\dllmain.cpp, line 191
Message: NULL)

Er staat een mooi artikel op thewindowsclub.com over deze situatie in W10 en W11. Er worden 5 oorzaken genoemd, maar de meeste zijn bij mij niet van toepassing: Windows is up-to-date, geen component store corruptie, geen overclocking. Bijft over het stoppen van de service Microsoft Account Sign-in Assistant of MDM diagnostics uitvoeren. Het jammere van het stoppen van de service is dat ik soms Phone Link van Microsoft gebruik, om foto's van mijn mobiel naar Windows te sturen.
Defrag 264 None Err x (The storage optimizer couldn't complete retrim on Video2 (I:) because: The operation requested is not supported by the hardware backing the volume. (0x8900002A))

De schijf I: is een externe WD Elements schijf (van 12 TB). Trim heeft alleen te maken met SSD disks. Het feit dat Windows wel trim probeert op een niet-SSD disk, is een bug in Windows, maar het kan geen kwaad. Evt. kan je de melding uitschakelen, zoals in dit artikel op thewindowsclub.com wordt uitgelegd.
Microsoft-Windows-DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider 2545 None Err x (MDM Declared Configuration: Function (checkNewInstanceData) operation (Read isNewInstanceData) failed with (The parameter is incorrect.))

Volgens dit antwoord op een Microsoft forum is het weer eens een bug van Microsoft, die in een bepaalde versie van W10 is geïntroduceerd. Het schijnt geen kwaad te kunnen.


    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 26-01-23 13:43:56