KB » Computer » Stuurprogramma's (Drivers)

Stuurprogramma's (Drivers)

    Tweeten

Introductie

Vrijwel elk apparaat heeft een stuurprogramma (vanaf hier gebruik ik de term driver) nodig. Er zijn bv. honderden soorten printers, en Windows kan onmogelijk weten met wat voor commando's al die printers van verschillende fabrikanten bestuurd moeten worden. Bij de installatie van een printer worden ook 1 of meerdere stuurprogramma's van de fabrikant meegeinstalleerd, en die hebben als doel algemene Windows print commando's te vertalen in de commando's die specifiek zijn voor die printer.

Slecht geschreven programma's kunnen soms Windows om zeep helpen, hoewel Windows in theorie zo goed beveiligd zou kunnen worden dat dat niet mogelijk zou zijn. Bij drivers is het risico echter groter, omdat ze door hun functie dieper ingrijpen in het besturingssysteem.

Vandaar dat drivers door Microsoft gecontroleerd kunnen worden op betrouwbaarheid, en indien goedgekeurd wordt het een ondertekend stuurprogramma (een signed driver). Niet alle fabrikanten nemen echter de moeite (zal ook wel het nodige kosten) om de drivers te laten "signen". Sinds Windows 7 moet drivers verplicht ondertekend zijn.

Bij veel crashes van Windows (blauwe schermen / blue screens) spelen drivers een rol. Goede reden dus om bepaalde controles uit te voeren, bv. of er unsigned drivers (niet gecontroleerd door Microsoft) op je systeem aanwezig zijn. Bij installeren van nieuwe apparaten krijg je soms ook de vraag of je unsigned drivers wilt installeren. Afhankelijk van de reputatie van de fabrikant kan je de gok al dan niet wagen.


Eigenschappen van stuurprogramma's

Open het devmgmt console.

Klik op het plusje voor de categorie apparaten waar de driver bijhoort. Dat zou bv. Toetsenbord (Keyboards) kunnen zijn of Besturing voor geluid, video en spelletjes (Sound, video and game controllers) (voor de geluidskaart of geluidschip op het moederbord).

Je ziet dan de apparaten in die categorie. Heel veel mensen hebben in de 2e categorie uit de voorgaande paragraaf Realtek High Definition Audio staan. Dat is een geluidschip van het bedrijf Realtek die op bijna ieder moederbord zit.

Klik met rechts op een apparaat, bv. het zojuist genoemde, en dan op Eigenschappen (Properties)

Het aantal tabbladen dat je ziet hangt af van het apparaat, maar je hebt waarschijnlijk altijd een tabblad Stuurprogramma (Driver)

Belangrijke stuurprogrammagegevens

Daarop staat o.a. een Leverancier (Driver Provider), een Datum (Driver Date), en een Stuurprogrammaversie (Driver Version)

Als je klikt op de knop Stuurprogrammagegevens (Driver Details), krijg je een hele lijst van driverbestanden te zien die bij dit apparaat horen.

De bestanden die met Windows meekomen (beginnen vaak met C:\Windows\System32 of C:\Windows\SysWOW64) zijn niet zo interessant.

Op mijn Windows 7 PC heb ik echter ook 6 Realtek driver files (beginnen met C:\Program Files\Realtek\Audio). Maar op mijn Windows XP laptop heb ik alleen maar een hele lijst Windows-bestanden, en op mijn Windows XP desktop heb ik zelfs maar 1 Windows-bestand. Het kan dus nogal verschillen.
Hou in de gaten dat ook al deze bestanden een versie hebben!!

Voor een update is het wijs om van drivers (en de bijbehorende bestanden) waarvan je vermoed dat ze geraakt gaan worden de versies te noteren. Dan kan je achteraf controleren of je een hogere versie hebt gekregen, want meestal is het niet de bedoeling dat je terug gaat in de tijd.


Diagnostische programma's

De programma's sigverif (om niet ondertekende stuurprogramma's mee op te sporen) en driverquery (o.a. om rapporten te maken van geïnstalleerde drivers) zijn beide standaard in Windows aanwezig.

Het grafische programma driverview biedt meer informatie, maar helaas niet over of drivers ondertekend zijn.

Windows 7 staat trouwens in principe geen unsigned drivers meer toe, maar er bestaat wel een manier om daar om heen te komen.

Controle van bestandshandtekeningen (File Signature Verification): sigverif

Klik op Start - Uitvoeren (Run), en tik dan in sigverif, gevolgd door Enter

Het programma Controle van bestandshandtekeningen (File Signature Verification) wordt dan gestart.

Door op Starten (Start) te klikken worden alle stuurprogramma's geverifieerd, en zou je, als het goed is, de volgende boodschap moeten krijgen:
Uw bestanden zijn gescand en gecontroleerd op digitale handtekening.
(Your files have been scanned and verified as digitally signed.)

Naast starten heb je ook nog een knop Geavanceerd (Advanced). Daarmee kom je op het tabblad Logging, waar je kan bepalen of de resultaten geregistreerd worden, waar, en of het logbestand al dan niet overschreven moet worden.

In het logbestand zie je het aantal gecontroleerde drivers, en hoeveel er niet ondertekend zijn:

Log file generated on 14-11-2017 at 17:37 OS Platform: Windows (x64), Version: 6.1, Build: 7601, CSDVersion: Service Pack 1 Scan Results: Total Files: 410, Signed: 410, Unsigned: 0, Not Scanned: 0

Als er niet ondertekende bestanden zijn

Onder Windows XP is de kans veel groter dat je niet ondertekende drivers zult aantreffen.

In dat geval krijg je een dialoogvenster Resultaten van de handtekeningcontrole (Signature Verification Results) met een lijst van alle stuurprogramma's die dubieus zijn. Je kan proberen te achterhalen bij welke programma's ze horen, en ze te vervangen door betere exemplaren. Maar vaak is dat in Windows XP helemaal niet mogelijk, omdat ze gewoon niet gemaakt zijn.

Geavanceerd

De knop Geavanceerd (Advanced) is handig voor als je gegevens wilt bewaren, maar onder Windows XP heb je nog een extra tabblad (kom ik zo op).

Je kan:

Windows XP

Het tabblad Logboekregistratie (Logging) is gelijk aan wat je onder Windows 7 kan doen, maar je hebt hier ook nog een tabblad Zoeken (Search)

Als hoofdopties heb je:

Binnen de 2e optie kan je dan nog weer wat extra dingen specificeren, zoals welk type bestanden je wilt doorzoeken.

Driverquery

Dit programma is niet geweldig, maar het voordeel is dat het standaard in Windows aanwezig is. Je moet het vanaf de commandoregel aanroepen. Je hebt verschillende opties, waarmee je o.a. de uitvoer geschikt kan maken voor bewerking in een spreadsheet, alleen signed drivers kan bekijken, etc.

Werking

Open een commandoregel.

Als je alle opties wilt zien doe je driverquery /?

Met de /SI optie krijg je alleen info over signed drivers, nl. het apparaat dat bij de driver hoort, de file waarmee de driver geinstalleerd is (vaak of altijd?? een .INF file) en de fabrikant. Onderstaand een voorbeeld van een stukje uit de uitvoer (IsOndert staat voor Signed):

Apparaatnaam InfNaam IsOndert Fabrikant ============================== ============= ======== ==================== ACPI Uniprocessor-pc hal.inf TRUE (Standaardcomputers) Systeem dat voldoet aan Micros acpi.inf TRUE Microsoft Intel GV3-processor cpu.inf TRUE Intel Plug en Play-monitor monitor.inf TRUE (Standaardbeeldscher

Met de /FO TABLE optie (FO staat voor FOrmat (indeling)) krijg je een tabel in de volgende geest:

Modulenaam Weergegeven naam Stuurprogramm Datum koppeling ============ ====================== ============= ====================== ACPI Microsoft ACPI-stuurpr Kernel Driver 13-4-2008 20:36:33 Cdaudio Cdaudio Kernel Driver 17-8-2001 22:52:26 Cdfs Cdfs File 13-4-2008 21:14:21 Cdrom Cd-rom-stuurprogramma Kernel Driver 13-4-2008 20:40:45

Het kan in dit geval interessant zijn om te zien wanneer de driver gemaakt is ('Datum koppeling' in de laatste kolom staat voor 'Link date'. Linken is een manier om verschillende programma-onderdelen aan elkaar te knopen).

Je hebt ook nog de opties /FO LIST en /FO CSV, de laatste om de informatie in een spreadsheet te kunnen importeren (CSV staat voor Comma Separated Values).

Als je de uitvoer in een spreadsheet wilt importeren kan je het beste ook de /NH optie opgeven (er komen dan geen headers, oftewel koppen boven de kolommen te staan).

Met de optie /V (van Verbose) krijg je heel veel info.

DriverView

Veel mooier is de grafische tool DriverView. Dit programma is gratis en hoeft niet geinstalleerd te worden.

DriverView laat heel veel kolommen zien, en je kunt op elke kolom sorteren.

Vooral aan het eind zitten een aantal interessante kolommen, nl. de service die evt. bij een driver hoort (er zijn kolommen voor zowel de echte servicenaam als de weergavenaam), en je kan de digitale handtekening van elke driver zien. Daarvoor moet je eerst klikken op Options - Read Digital Signatures


Beheren van stuurprogramma's (alles in 1 map)

Bij veel apparaten (scanner, printer, etc.) krijg je een CD of DVD met programma's en stuurprogramma's meegeleverd. Die installeer je dan, het apparaat werkt, en je bergt de CD ergens op.

Totdat het moment komt dat je Windows installatie naar de knoppen is, je alles opnieuw moet installeren, en je de betreffende CD nergens meer kunt vinden. Vaak kan je de spullen nog wel van het Internet plukken, maar om dergelijke ellende voor te zijn heb ik het op advies van een vriend wat slimmer aangepakt.

Maak op een schijf die voor alle computers in je netwerk toegankelijk is een map aan met de naam "Driver database" (of wat je maar wilt). Iedere keer als je bij een apparaat een CD krijgt kopieer je de volledige inhoud naar een submap van die map. Geef die submap een consistente en duidelijke naam, bv. fabrikant-produkt_soort-produkt_type (Epson scanner V50S).

Binnen die submap maak ik vaak nog een submap aan, nl. met de naam Download
Als er via Internet nieuwere stuurprogramma's beschikbaar zijn die ik ook daadwerkelijk installeer, dan zet ik ze in die map. Dan weet ik dat als ik het systeem ooit weer opnieuw moet opbouwen, ik de nieuwere bestanden in die map moet gebruiken (i.p.v. de bestanden die van de CD afkwamen).

Het is bij elk apparaat maar een heel klein beetje extra werk, en je hoeft niet meer bang te zijn dat je zo'n CD kwijtraakt. Overigens zou ik voor de zekerheid ook regelmatig een backup maken van de complete verzameling drivers.


Een stuurprogramma (driver) bijwerken

Introductie

Er kunnen verschillende redenen zijn om een driver bij te willen (of moeten) werken:

In Windows 7 zijn de mechanismes sterk vereenvoudigd t.o.v. Windows XP.

Bijwerken in Windows 7

Open Apparaatbeheer (Device Manager)

Klik met rechts op het apparaat waarvan je de driver wilt bijwerken.

Klik op Stuurprogramma's bijwerken... (Update Driver Software...)

Er zijn nu een aantal verschillende situaties:

Je weet waar de driver staat (CD/DVD/map)

Klik op Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken (Browse my computer for driver software)

Klik op Bladeren... (Browse...), om naar de plek toe te gaan waar je drivers waarschijnlijk staan. In het geval van een CD kan je naar de hoofdmap van de CD gaan, want Windows doorzoekt gewoon de hele mappenstructuur van de CD (als er tenminste een vinkje staat in Inclusief onderliggende mappen (Include subfolders)).

Met een beetje geluk wordt de driver nu automatisch geinstalleerd.

Je hebt geen idee

Klik op Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken (Search automatically for updated driver software)

Windows zou nu op Internet en je computer moeten gaan zoeken naar de geschikte driver, maar eerlijk gezegd heb ik dit nog nooit of zelden zien werken.


Installatie van een stuurprogramma terugdraaien

Introductie

Als je een *nieuw* stuurprogramma installeert voor een apparaat, waarvoor dus al een ouder stuurprogramma was geïnstalleerd, dan kan je terugvallen naar de oude driver.

Vanzelfsprekend kan dat niet als ook het apparaat nieuw was en je voor het eerst een driver voor dat apparaat installeert. In dat geval kan je de driver alleen deïnstalleren.

Terugvallen (roll back)

Je hebt een nieuwer stuurprogramma geïnstalleerd, en merkt dat het geen verbetering is. Je kan dan het volgende doen.

Open het devmgmt console

Klik met rechts op het apparaat waarvoor je de driver hebt geïnstalleerd, en dan op Eigenschappen (Properties)

Klik op het tabblad Stuurprogramma (Driver), en dan op Vorig stuurprogramma (Roll Back Driver)

Als het goed is ga je dan terug naar de oude situatie.

Als de keuze Vorige stuurpramma niet beschikbaar is, doe je hetzelfde als wanneer je de driver voor het eerst had geïnstalleerd: deïnstalleren.


Hoe weet je of er nieuwe drivers zijn, en hoe vind je ze?

Als je 1 van de programma's uit deze sectie hebt, dan wordt het werk grotendeels voor je gedaan. We gaan er hier van uit dat je zelf de onderdelen van de PC gaat onderzoeken, hoewel je wel gebruik kan maken van de scan-resultaten van de proefversies. Je weet dan nl. in elk geval welke versie van de driver zij aanraden.

Drivers van welke fabrikanten?

In den beginne worden voor sommige apparaten Microsoft-drivers geïnstalleerd, gewoon omdat die standaard met Windows worden meegeleverd.

Maar als je een driver van de fabrikant zelf kan vinden heeft dat (bijna) altijd de voorkeur.

Intel drivers

In bijna elke PC zitten een aantal Intel componenten, vooral de processoren en de chipset. Met behulp van de Intel Driver Update Utility kan je controleren of de drivers van deze componenten up-to-date zijn.

Je kan de tool hier downloaden.

Ik heb de tool eerst op mijn eigen Windows 10 PC proberen te installeren, maar dat ging nog niet van een leien dakje. De installatie bleef aan het eind hangen, en er waren eigenlijk maar 2 opties: klikken op Cancel of het venster sluiten.

In beide gevallen bleef het programma echter nog steeds hangen, zodat ik het heb moeten beëindigen met Process Explorer.

Uiteindelijk bleek het programma toch goed geïnstalleerd te zijn. Na starten kan je eerst een scan doen, waardoor je te zien krijgt van welke drivers nieuwere versies beschikbaar zijn. Vervolgens kan je al die drivers selecteren en in 1 keer downloaden (bij mij waren het er 6), en tenslotte kan je ze installeren (wat ik nog niet heb gedaan.)

Waar vind je ze?

Ten tweede kan je soms drivers vinden bij de fabrikant van het apparaat, en soms bij de fabrikant van het moederbord in je PC.

De 2e mogelijkheid heeft vooral de voorkeur voor componenten die verbonden zijn met het moederbord (geluidskaart of -chip, grafische kaart of -chip, netwerkkaart, geheugen, USB-hubs, etc.), en voor op maat gebouwde PC's, omdat bv. een audio chip moet samenwerken met het moederbord, en de fabrikant het beste weet welke driver voor de chip daarvoor het meest geschikt is.

Vaak kan je met 1 van de diagnostische programma's wel zien wat voor type grafische kaart je hebt of wat voor type printer.

M.b.v. de stuurprogrammagegevens kan je de naam van de fabrikant te weten komen, en met Google zoek je de site van die fabrikant op, evt. ook nog in combinatie met het type.

Op bijna al die sites heb je een sectie Ondersteuning (Support), of Support & Downloads. Daar moet je gaan zoeken naar de driver die je nodig hebt, en vaak kan je er ook handleidingen vinden (indien van toepassing).

Welk moederbord heb je?

Speccy geeft je op het algemene (Summmary) scherm o.a. het moederbord in je PC, in mijn geval een
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z68X-UD4-B3 (Socket 1155) (het socket-type is soms ook van belang).
De fabrikant is dus Gigabyte, en het type is Z68X-UD4-B3

Soms wordt ook nog om de chipset gevraagd. Ga daarvoor in Speccy naar de categorie Motherboard
Op zich staat het Chipset Model vrijwel bovenaan, maar soms bedoelen ze het Southbridge Model, wat iets lager staat.

Welke versie heeft de bestaande driver?

Zie daarvoor de eigenschappen van de driver, en i.h.b. de stuurprogrammagegevens.

Voorbeeld: hele Windows 7 PC onder handen genomen

Ik heb geprobeerd zo veel mogelijk drivers up-to-date te brengen. Dit is voor mij echter ook geen dagelijkse klus, dus ik ben tegen wat beginnersfouten aangelopen.

In 1e instantie bv. kon ik op de site van mijn moederbord niets vinden, maar later bleek er wel degelijk een hele lijst met drivers te staan.

Zo heb ik de Realtek Audio Drivers nu bijgewerkt naar versie 2.71, terwijl Gigabyte (de moederbord-fabrikant) versie 2.70 aanraadt. Dat kan natuurlijk zijn omdat ze gewoon wat lui zijn en de zaak niet op tijd bijwerken, het kan ook zijn dat versie 2.71 niet het meest geschikt is voor dit moederbord (de 1e optie lijkt me het meest waarschijnlijk).

Ook voor de Etron USB Controllers waren er drivers beschikbaar op de site van Gigabyte.

Verder moet ik nog een manier vinden om simpel de situatie voor en na een update te kunnen vergelijken.

Lessen die ik geleerd heb:

Ik heb de onderstaande componenten bijgewerkt:

Realtek High Definition Audio Drivers

Een eenvoudige om mee te beginnen. Mijn driver heeft versie 6.0.1.6307, uit 2-2011.

Bij de driver horen (W7) 6 Realtek bestanden, AERTSr64.exe (1.0.64.10), FMAPP.exe (1, 64, 0, 1), RAVBg64.exe (1.0.0.58), RAVCpl64.exe (1, 0, 0, 642), RtlUpd64.exe (2, 8, 0, 3) en SkyTel.exe (2.0.2.2)

Op de site van de fabrikant van mijn moederbord kon ik niets vinden, dus ben ik naar de site van Realtek gegaan.

Als je dan klikt op Downloads, zie je midden in beeld, onder Hot Downloads een link met de naam High Definition Audio Codecs (Software).

Dat was dus precies wat ik zocht. Op het volgende scherm waarschuwen ze nog wel dat je in principe beter naar de site van de fabrikant van het moederbord kunt gaan, dus je moet een vinkje zetten om aan te geven dat je het begrepen en gelezen hebt.

Tenslotte kom je op een scherm met de nieuwste drivers voor verschillende besturingssystemen, in mijn geval versie R2.71 van 4-8-2013. Helaas kan ik dat versienummer op geen enkele manier koppelen aan de bovengenoemde versies, dus ik heb de gok maar gewaagd.

Er wordt een uitvoerbaar programma gedownload, en dat verwijdert eerst de oude drivers, dan moet je het systeem herstarten, dan gaat de installatie van de nieuwe drivers automatisch door, en tenslotte moet je het systeem nog een keer herstarten.

Als ik dan weer kijk naar de versie van de driver in Apparaatbeheer (Device Manager) is die inderdaad hoger geworden, van 6.0.1.6307 naar 6.0.1.6873.

Ook 4 van de 6 bestanden die bij de driver horen hebben een ander versienummer gekregen.

Het belangrijkste van alles: ik heb ook nog geluid! :-) Enige probleempje: het standaardafspeelapparaat is veranderd, omdat de Realtek-kaart natuurlijk tijdelijk niet beschikbaar was. Dat moet ik nog even weer rechtbreien, maar dat hoort op een andere pagina thuis.

Realtek USB card reader

Kort geleden had ik een USB-kastje gekocht waarin je allerlei van die kleine kaartjes kan lezen, zoals de (vaak SD-)kaartjes die in fototoestellen zitten.

Driver Genius was zo sympathiek om me te vertellen dat het om een RTS5176 USB Card Reader ging, en als je het type weet wordt het leven een stuk eenvoudiger.

Aangezien SD-kaartjes e.d. ook gewoon een soort schijven zijn, vind je ze in Apparaatbeheer ook gewoon terug in de categorie Schijfstations (Disk drives)

Voor ik deze operatie begon had ik daar 4 "schijven" staan die met de kaartlezer te maken hadden. Ik heb helaas vergeten te noteren hoe ze heetten en wat voor versies ze hadden.

Als je op de site van Realtek in het zoekvak RTS5176 intikt, en dan op Go klikt, dan krijg je 1 resultaat. Dat lijkt weliswaar voor andere types te gelden (5101, 5111 en 5116), maar als je er op klikt kom je op een scherm waar ook een regel staat voor de RTS5176.

Na het downloaden heb je een ZIP-file met daarin een map en weer een ZIP-file. In de map zit een setup.exe bestand, en dat heb ik maar uitgevoerd.

Ik schrok wel even, want alle 4 schijven die hoorden bij de kaartlezer waren verdwenen. Maar toen ik een SD-kaartje in de kaartlezer deed kreeg ik plotseling weer een schijf terug in de categorie Schijfstations, nl. van het type (SD Card). Heel anders dan eerst, maar wel toepasselijk.

Verder heb ik nu (weet niet of ik hem eerst ook al had, maar ik vermoed van wel) een Realtek USB 2.0 Card Reader in de categorie USB-controllers (Universal Serial Bus Controllers)

En de driver daarvan heeft inderdaad het versienummer wat Driver Genius als nieuwste beschouwde.

Etron Host Controller en Root Hub

Dit is een wat obscuurder soort apparatuur. Wat ik nu zeg is een beetje vereenvoudigde versie van de werkelijkheid, maar vaak zijn een aantal USB-poorten gekoppeld aan een Hub en aan een Controller. Vaak heb je dus ook evenveel Hubs als Controllers. Kijk maar eens in de categorie USB-controllers (Universal Serial Bus Controllers) in Apparaatbeheer

Ik heb een PC uit begin 2012, en toen was de standaard USB 3.0 al in opkomst. Op mijn PC zitten dus zowel USB 2.0 als USB 3.0 poorten, en ik heb 2 Etron USB 3.0 Extensible Host Controllers en 2 Etron USB 3.0 Extensible Root Hubs

De drivers voor beide apparaten hadden versie 0.0.0.98, en de bijbehorende bestanden heetten EtronXHCI.sys en EtronHub3.sys

De website van het bedrijf Etron is hier.

En meteen in de linkerkolom zien we staan USB3.0 Host Controllers

Als je daar op klikt, krijg je in de linkerkolom in rood de link Driver Download.

Het ZIP-bestand dat je download zet je wel op het verkeerde been, want het heet SETUP_0.115.zip
Je vraagt je dus af of dat een nieuwere versie is of niet.

Maar na het uitvoeren van het programma in het ZIP-bestand, zijn de versies van alle 4 Etron-bestanden veranderd naar 0.00.0000.0115

Als je naar de cijfers na de laatste punt kijkt lijkt het een verlaging (van .98 naar .0115), maar ik ga er maar van uit dat ze bedoelden dat het eerst 0.098 was.

Helaas heb ik de versie vooraf van de driver niet genoteerd.

Intel Managment Engine Interface

Ik kan nog niet zeggen waar dit precies voor dient. Even geduld, ik kan niet alles tegelijk :-).

Maar op mijn werk krijg ik regelmatig fouten in Logboeken (Event Log) vanwege deze component.

En hij staat keurig in de lijst bij Gigabyte. Na het uitvoeren van dat bestand (mb_driver_intel_me_6series.exe) heb ik een map met de naam HECI, en het bestand setup.exe daarin heb ik uitgevoerd.

Vooraf had ik versie 7.0.0.1144 (zowel voor de driver als voor de bijbehorende file, HECIx64.sys), en achteraf 8.1.0.1263

Overigens vind je deze component in de categorie Systeemapparaten (System Devices)

Zoals hierboven gezegd heb ik ook nog geprobeerd m.b.v. Driver Genius naar een nog hogere versie te komen, maar dat liep jammerlijk mis. De nieuwste versie was blijkbaar niet compatibel met het moederbord van Gigabyte.

Intel Chipset

Op de site van Gigabyte stond ook een Intel INF installation van versie 9.3.0.1021

Deze leek o.a. betrekking te hebben op de chipset. Na uitvoeren van het bestand dat ik had ge-download, mb_driver_chipset_intel_6series.exe, kreeg ik een map met de naam INFUpdate

Ook daarin een uitvoerbaar bestand met de naam setup.exe , maar het uitvoeren daarvan had wat verrassende effecten.

Ik heb helaas niet nauwkeurig genoeg het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie bijgehouden, maar ik had in elk geval 5 nieuwe Intel-regels in de trant van Intel (R) 6 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 - 1C1A

En de versies daarvan waren weliswaar hoger dan wat ik eerst had, nl. 9.2.0.1016, maar niet zo hoog als wat de file op de Gigabyte-site beloofde.

Intel Rapid Storage Technology

Heeft iets met opslag te maken, dus schijven e.d.

Op de site van Gigabyte waren drivers beschikbaar, versie 11.6

Ik heb een bestand opgehaald met de naam mb_driver_intel_irst_6series.exe

Na uitpakken ervan had ik een map IRST, en daarin weer een bestand setup.exe

Het vreemde is dat ik binnen de categorie IDE ATA/ATAPI controllers een aantal regels had staan, maar na de update nog maar 1 regel:
Intel (R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller

De driver voor deze component, en de beide bestanden die er bij horen, hebben na afloop inderdaad versie 11.6.0.1030

nVidia grafische kaart

Heel veel mensen hebben een nVidia grafische kaart in de PC (te zien in de categorie Beeldschermadapters (Display adapters)).

In dat geval ga je dus toe naar de site van nVidia, en klikt op Drivers

De 2e optie (Automatically find drivers for my NVIDIA products) zal het handigste zijn voor de meeste mensen, omdat de grafische kaart dan automatisch gedetecteerd wordt.

Controleer of de gedetecteerde driver overeenkomt met je grafische kaart, en download dan de driver en installeer die.

In mijn geval ging ik van versie 311.06 naar 327.23 (in Apparaatbeheer van versie 9.1813.1106 naar versie 9.1813.2723)

Realtek netwerkkaart

De volgende stap is de Realtek netwerkadapter.

De versie van de driver op de site van Gigabyte is echter gelijk aan de al geïnstalleerde.

Maar ik heb een Realtek PCIe GBE Family Controller, en als je dan op de site van Realtek gaat kijken zie je dat versie 7.073 beschikbaar is, terwijl ik versie 7.49.927.2011 op mijn systeem heb.

Ik gok toch maar op de nieuwste versie, en dat de Gigabyte-site een beetje achter loopt.

Na het downloaden heb je een ZIP-file met daarin een map. Het vervelende is echter dat er in de map geen uitvoerbare file zit, en daarom moet je in dit geval voor een andere strategie kiezen.

In Apparaatbeheer ga je toe naar het (Driver)-tabblad binnen de eigenschappen van het apparaat.

Dan klik je op (Update Driver), en blader je naar de map die je net hebt ge-download. De rest gaat verder vanzelf, en na afloop had ik inderdaad versie 7.73.618.2013

Epson V350 scanner

Ga naar de site van Epson, en klik (rechts) op (Get Drivers & Support) en dan op Scanners

Je kan onder (Search by Product Name) je product intikken, en komt op een scherm waar je de drivers kan downloaden.

Helaas moet je de computer herstarten.

Daarna heb ik wel een nieuwere driver (versie 3.2.4.3 i.p.v. 3.0.4.0), maar ook een uitroepteken in een geel driehoekje (This device is not configured correctly ).

Normaal gesproken zou je een rollback van de driver kunnen proberen, maar die knop was grijs.

Dus heb ik gewoon een nieuwe poging gedaan door hetzelfde bestand nogmaals te installeren. En toen ging het goed.

Driver Genius

M.b.v. dit programma heb ik later van een aantal onderdelen nog nieuwere drivers kunnen downloaden (in 1e instantie werkte het downloaden niet).

Alleen met de Intel Management Engine Interface en met de Bluetooth driver ging het niet helemaal jofel.

Maar er is nu wat betreft dit programma nog maar 1 probleem over: de Bluetooth drivers.

Driver Detective ziet nog wat meer probleempjes, maar die slaan allemaal nergens op.


Controleren op oude of ontbrekende stuurprogramma's

Er bestaan diverse programma's die controleren of alle stuurprogramma's up-to-date zijn. Ik heb tot nu toe geen freeware programma's op dit gebied kunnen vinden. Mijn ervaring is dat er de nodige problemen zijn waarbij verouderde drivers een rol spelen.

Veel van dit soort programma's, zoals Driver Detective en Driver Genius bieden wel een gratis scan aan. Maar als je ze wilt gebruiken om de driver te updaten zul je moeten dokken (in veel gevallen maar enkele tientjes).

Praktijkgeval met firewire kaart

Ik heb in mijn Windows XP PC een Sitecom firewire adapter gestopt. Volgens Sitecom is er voor XP en Vista geen apart stuurprogramma nodig. Desondanks werkt de kaart duidelijk niet. Hij herkent bv. geen firewire disk.

Ik heb verschillende van bovengenoemde produkten geinstalleerd, en Driver Detective meende een driver te hebben voor de betreffende adapter (kaart). Ik besloot er maar enkele tientjes aan te wagen en een keer de proef op de som te nemen. (Eerder had ik ook al Driver Genius gekocht, maar dat hielp niet.)

Tot mijn stomme verbazing was het probleem opgelost, nadat er een nieuwe produkt was geinstalleerd, Unibrain ubCore. In Apparaatbeheer (Device Manager) stond onder de categorie 1394 Bus host controllers een Unibrain driver / FireNas driver.

1 van de hoofdredenen waarvoor ik de PC wilde gebruiken was het debuggen van hangs en crashes op de ene PC vanaf de andere (via de firewire kabel). Helaas werkte dat toch niet lekker, maar ik weet niet of dat aan de driver lag of aan mijn onkunde op debugging gebied (ik kreeg niet eens goed verbinding).

Hier vind je nog een lastig geval dat ik waarschijnlijk niet had kunnen oplossen zonder Driver Detective.

Programma's die drivers controleren

Ik heb 1 gratis programma kunnen vinden (behandel ik hieronder als eerste) maar dat vindt bijna niets. Driver Detective en Driver Genius zijn veel beter.

SlimDrivers

Dit is het 1e gratis programma dat ik op dit gebied heb kunnen ontdekken. Maar terwijl beide onderstaande programma's 10 a 15 drivers ontdekten die bijgewerkt moesten worden, vond SlimDrivers er maar 1. Daar heb je dus niet veel aan.

Driver Detective

Driver Detective vindt meer dan Driver Genius. Het programma heeft me ook al 2 keer uit een zeer lastige probleemsituatie geholpen waar Driver Genius dat niet had kunnen doen.

Maar: het programma ziet ook regelmatig verkeerde dingen, variërend van een klein beetje tot heel erg. Dus je moet alles goed zelf checken voor je dit programma updates laat aanbrengen.

Minder ernstig gevalletje: het programma wil met een driver voor een USB controller terugvallen van versie 9.2.0.1031 naar versie 9.2.0.1021
Terwijl het toch meestal de bedoeling is dat we vooruit gaan.

Maar met een High Definition Audio Controller is het toch echt erg. Er is een Microsoft driver geïnstalleerd, en Driver Detective wil een Diamond HD 7990 PCIE Graphic Driver van AMD er voor in de plaats zetten.
Ik vermoed niet dat je positieve resultaten krijgt als je een AMD driver op een Intel-computer gaat zetten. En dan ook nog een grafische driver voor een audio controller.

Als je klikt op een component in Driver Detective, dan kan je rechtsonder klikken op Device Info, en op het 1e tabblad (Driver Information) kan je dan zien wat hij van plan is.

Verder kon ik dit programma niet gebruiken aan het begin van een grote upgrade-actie, omdat telkens als ik een scan wilde starten de PC crashte met een blauw scherm (BAD_POOL_HEADER).

Nadat ik een aantal componenten van nieuwe drivers had voorzien waren de blauwe schermen ineens over, maar het zou m.i. nooit mogen gebeuren.

Driver Genius

Dit programma ziet minder dan Driver Detective, maar het lijkt veel betrouwbaarder.

Het is zelfs *zo* goed, dat het regelmatig nieuwere versies vindt dan die op de site van fabrikanten. Op de site van Etron (USB host controllers) kon ik geen hogere versie vinden dan 115, terwijl Driver Genius op de 1 of andere manier versie 118 had.

In 1 geval had dat ook een nadeel. Nadat de nieuwe driver van IVT BlueSoleil was geïnstalleerd bleek dat ik een evaluatieperiode van 15 dagen had, en daarna blijkbaar moest gaan betalen. Ik moet nog zien hoe ik dat probleem oplos.

Alle drivers worden keurig met versienummer in de map \ProgramData\DriverGenius\Downloads gezet, hoewel DriverGenius indien gewenst ook de installatie voor je verzorgt.

Voor elke installatie biedt het programma aan een herstelpunt (restore point) te maken, wat ik zeker zou doen.

Een enkele keer lost 1 van de aangegeven drivers meteen ook een andere op. Zo had ik Intel Chipset Device Software, en een Intel High Definition Audio Controller waarvoor nieuwere versies waren.

Aangezien het chipset-pakket het beste als eerste kan, en 11 bestanden bevatte, bleek dat daarna ook het andere probleem al was opgelost (met maar 1 bestand).

Problemen en ondersteuning

Je kan met dit programma automatisch de updates downloaden, maar dat werkt bij mij niet (status failed). Ik heb vandaag (21-9-2013) een vraag uitgezet bij de leverancier, en zij beloven op de site binnen 2 werkdagen actie. We zullen zien. Het probleem zou echter ook aan mijn PC kunnen liggen, want ik heb meer bizarre verschijnselen.

Ik had mijn aanvraag in het weekend ingediend, en op maandagochtend om 10 uur had ik al een antwoord. Als je klikt op Options - Download, dan behoor je uit de lijst Drivers Download Site blijkbaar meerdere opties te kunnen kiezen, maar ik had er maar 1, de verkeerde: Choose the fastest server automatically

Dus heb ik ze dat teruggemeld, maar toen kreeg ik ineens zelf een idee. Ik had versie 12 over versie 11 heengeïnstalleerd, dus ik besloot het produkt te deïnstalleren, PC te herstarten en weer te installeren. En toen had ik inderdaad meerdere opties en gingen de downloads goed.


Verifier (dumps triggeren door foute drivers)

Introductie

Verifier kan drivers controleren op een aantal categorieën veel voorkomende fouten. Voorbeelden zijn Speciaal geheugen (Special pool), om buffer overflows op te sporen, en Geheugentracering (Pool tracking), om geheugenlekken (memory leaks) op te sporen.

Als een driver die je geselecteerd hebt voor monitoring een overtreding begaat uit 1 van de categorieën die je hebt gekozen, treedt er een bug check op (een bepaald soort error code). En die leidt (neem ik aan) tot een dump.

Het doel van Verifier is (als ik het goed begrijp) om een dump beter te kunnen analyseren. De gemiddelde gebruiker heeft hier dus niets aan, want je zult je moeten bezighouden met dump analyse.

Uitgebreide informatie over Verifier vind je bij Microsoft.

Starten van Verifier en kijken wat status is

Klik op Start - Uitvoeren (Run) en tik in verifier, gevolgd door Enter. Er wordt een venster Beheer van stuurprogrammacontrole (Driver Verifier Manager) geopend.

Het kan geen kwaad om eerst de huidige status te bekijken, door te klikken op Bestaande instellingen weergeven (Display existing settings) en dan op Volgende (Next). Je ziet dan links de categorieën waarvoor Verifier is ingeschakeld.

Aanzetten (of wijzigen) van verificatie van bepaalde drivers

Klik in het beginscherm op Aangepaste instellingen opgeven (voor programmeurs) (Create custom settings (for code developers)), en dan op Volgende (Next).

Klik op Instellingen uit een volledige lijst selecteren (Select individual settings from a full list), en dan op Volgende (Next).

Selecteer de categorieën die je wilt monitoren, maar beter niet Simulatie van weinig beschikbare bronnen (Low resources simulation) (wordt het systeem een beetje traag van), en dan op Volgende (Next).

Je krijgt nu 4 keuzes:

 1. Als je totaal niet weet waar je het moet zoeken zou je voorzichtig kunnen beginnen met Niet-ondertekende stuurprogramma's automatisch selecteren (Automatically select unsigned drivers). Er wordt dan niet al te veel gemonitord, en unsigned drivers zijn per definitie een risicofactor.
 2. Naast unsigned drivers zijn oude drivers een risicocategorie. Kies dan Stuurprogramma's die voor oudere versies van Windows zijn gemaakt automatisch selecteren (Automatically select drivers built for older versions of Windows).
 3. Als je vermoedt dat bv. je grafische kaart de oorzaak is, en het is een nVidia kaart, dan zou je alle nVidia drivers kunnen selecteren met de keuze Stuurprogramma's in een lijst selecteren (Select driver names from a list).
 4. En tenslotte kan je gewoon alle drivers kiezen met Automatisch alle stuurprogramma's selecteren die op deze computer zijn geinstalleerd (Automatically select all drivers installed on this computer).

In alle gevallen behalve keuze 3 krijg je een kant-en-klare lijst, en kan je de keuze bevestigen met Voltooien (Finish).

In geval 3 moet je op het volgende scherm de drivers kiezen die je in de gaten wilt laten houden.

Meestal (altijd??) moet je herstarten om de veranderingen door te voeren.

Terug naar de standaard-instellingen

Klik in het beginscherm op Bestaande instellingen verwijderen (Delete existing settings), en dan op Volgende (Next).


Problemen

Op dit moment de volgende problemen:

Loboeken (event log) loopt vol met meldingen over PCASp60 driver

Probleembeschrijving

Ik had al weken stromen van meldingen in Logboeken (Event Log), over de PCASp60-driver.

Het blijkt dat PCASp60 staat voor Printing Communications Association Spr Protocol driver (versie 6.0). Het is een software component van PCAUSA Rawether for Windows by Printing Communications Assoc., Inc. (PCAUSA).

Het probleem heeft iets met netwerken te maken (zie ook de term 'ether' in de vorige paragraaf). Een paar maanden geleden had ik de Windows 7 PC volledig opnieuw opgebouwd, maar ik had de draadloze Asus adapter pas een paar weken eerder opnieuw geïnstalleerd.

In Apparaatbeheer (Device Management) kon ik geen vreemde meldingen of icoontjes ontdekken, en ook geen rare drivers. Maar toen realiseerde ik me ineens dat er bij de adapter ook een tool hoort.

Probleem 1

De tool heeft een oude versie.

Oplossing 1

Ik ging zoeken op de site van Asus, en vond 2 nieuwere versies.

Na het installeren van de nieuwste versie was het probleem voorbij.

Beide DVD-drives werken niet (gele driehoek met zwart uitroepteken)

Probleembeschrijving

Omdat mijn beide DVD-spelers (1 intern, 1 extern) niet werkten, ging ik in Apparaatbeheer (Device Management) kijken. Er stond een zwart uitroepteken in geel driehoekje bij beide DVD-spelers (1 intern, 1 extern).

Op het tabblad Algemeen (General) stond

Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)

In het Nederlands is dit waarschijnlijk:

Kan de digitale handtekening voor dit bestand niet controleren. Door een recente wijziging in software of hardware is mogelijk een bestand geïnstalleerd dat onjuist is ondertekend of beschadigd is, of dat mogelijke schadelijke software van een onbekende bron is."

De DVD-spelers waren in Verkenner (Explorer) niet te zien.

Oorzaak 1

Op het tabblad (Drivers) zag ik een driver die mij, in combinatie met bovenstaande foutmelding (cannot verify the digital signature) op het juiste spoor zette.

Die drivers hoorden nl. bij een programma dat ik kort geleden had geïnstalleerd, AnyDVD van Slysoft. Met dit programma kan je ook beveiligde DVD's kopiëren e.d.

De reden waarom ik het (opnieuw) had moeten installeren was dat ik ca. een maand eerder de hele PC van voren af aan had opgebouwd.

Maar wat bleek? Ik had in mijn Download-map 3 versies van AnyDVD staan, waaronder 2 hele oude (van 2008 o.i.d.). En ik had de oudste versie geïnstalleerd. Logisch dus dat het mis ging.

Oplossing 1

Na installatie van de nieuwste versie kon ik beide DVD-spelers weer gewoon zien en benaderen.

Het vreemde is wel dat de drivers nog steeds niet digitaal ondertekend zijn, maar het zijn natuurlijk wel veel nieuwere versies.

Uitroepteken in gele cirkel door een niet-PnP compatibele driver

Probleembeschrijving

Toen ik op een XP Home netbook (kleine laptop) bij toeval de categorie Stuurprogramma's die niet Plug en Play-compatibel zijn (Non-Plug and Play Drivers) uitklapte, zag ik een zwart uitroepteken in een gele cirkel door het stuurprogramma Serial.

Op de pagina over Apparaatbeheer beschrijf ik de betekenis van de icoontjes (die je krijgt als er iets aan de hand is), maar daar kom je hier nog niet veel verder mee (probleem met een stuurprogramma, ja, dat is duidelijk).

Dus ga je kijken in de eigenschappen van het stuurprogramma, om te zien of er een foutcode te zien is.

Die is er, en luidt als volgt:

Dit apparaat is niet aanwezig, werkt niet goed, of niet alle stuurprogramma's ervoor zijn geïnstalleerd. (Code 24)
(This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. (Code 24))

Volgens de lijst met foutcodes van Microsoft zijn er 2 mogelijke oorzaken:

En de oplossing:
Verwijder het apparaat. Hierdoor zou de fout moeten verdwijnen.

Oorzaak 1

Een onnodige waarde in het register.

Microsoft artikel 894625 (de Nederlandse versie is automatisch vertaald) zegt dat er bij de installatie van Windows in het register de volgende sleutel is aangemaakt: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_SERIAL

Als Windows of een gebruiker dan iets probeert te doen met een seriële poort (die er op een netbook natuurlijk niet is), dan krijg je deze foutmelding.

Oplossing 1

Je hoeft er volgens Microsoft niets aan te doen. Overigens bevalt mij dat niet, omdat ik vind dat je geen permanente fouten moet hebben in Apparaatbeheer.

Ik zou kunnen overwegen het stuurprogramma te deïnstalleren of de sleutel in het register te verwijderen. Dat raad ik gebruikers zonder kennis van zaken echter niet aan.


Voorbeeld: bijwerken drivers nieuwe Asus T300 Chi Transformer

Ik heb deze hybride laptop (scherm kan ook los als tablet gebruikt worden) ergens begin 2016 gekocht. Hij kwam met Windows 8.1, en is inmiddels bijgewerkt naar Windows 10. Als voorbereiding op het bijwerken van de drivers van een Asus Zenbook van een vriendin ga ik eerst experimenteren op mijn eigen PC.

In het bijzonder gaat het me om de meer ingrijpende drivers, zoals die van de chipset. De vraag is ook of je dit soort drivers beter van de fabrikant van de chipset (vaak Intel) kan halen, of beter van de fabrikant van het moederbord (in dit geval Asus).

Op de site van de fabrikant tik je in het zoekvenster de zo exact mogelijke naam in van het model PC dat je hebt, en vervolgens klik je op (Support) en daarna op (Drivers & Tools) (of iets vergelijkbaars). Dat is op vrijwel alle sites van fabrikanten van computerapparatuur hetzelfde.

Ik laat hierna zien welke drivers de Intel Driver Update Utility aanraadt en welke er op de Asus site te vinden zijn. Daarna een paar acties die je het beste voor de update kan doen, en tenslotte een uitgebreid overzicht van het updaten van alle drivers.

Intel Driver Update Utility

Deze tool (versie 2.4) heb ik van de Intel-site gehaald. Hij geeft aan dat er 5 drivers bijgewerkt moeten worden:

 1. Intel PROSet/Wireless Software for Bluetooth technology for MS Windows 10 64-bit naar versie 17.1.1532.1814;
 2. Intel PROSet/Wireless Software for Bluetooth technology for MS Windows 10 naar versie 18.16.1 (dit zal dus wel de 32-bit versie zijn);
 3. Intel PROSet/Wireless Software and Drivers (Windows 10 64-bit) naar versie 18.21.0 (vreemd, want de file die gedownload is door dezelfde utility heeft versie 18.32.0);
 4. Intel PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows naar versie 18.40.0 (32-bit?!);
 5. Intel Graphics Driver for Windows 7/8.1/10 [15.40] naar versie 15.40.18.4380.

Drivers van Asus

Op de site van Asus staat het volgende:

 1. Chipset: Intel INF Update Driver, versie 10.1.1.7;
 2. Bluetooth: Intel BlueTooth driver, versie 17.1.1527.1534 (iets ouder dus dan die van de site van Intel);
 3. Wireless: Intel Wireless Lan Driver and Application, versie 18.32.0.5;
 4. Wireless: ASUS Wireless Radio Control (A driver to make you switch Airplane mode(Wireless) On/Off), versie 1.0.0.4;
 5. VGA: Intel Graphics Driver, versie 10.18.15.4256.02 (totaal anders dan de versie van de site van Intel);
 6. Others: Intel Rapid Storage Technology driver, versie 14.5.0.1081;
 7. Others: Intel Management Engine Interface, versie 11.0.0.1153;
 8. Others: Intel® Collaborative Processor Performance Control Driver, versie 1.0.0.1018;
 9. Others: Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Driver, versie 8.1.10600.150;
 10. Others: Intel Serial IO controller driver, versie 1.1.253.0;
 11. BIOS-Utilities: Windows BIOS Flash Utility, versie 3.0.1;
 12. BIOS: BIOS 207
  Update Intel GOP Driver (op mijn PC zit BIOS versie 206);
 13. ATK: ATKACPI driver and hotkey-related utilities, versie 1.0.0040. Dit is hetzelfde pakket als de volgende, alleen dan een iets nieuwere versie;
 14. ATK: ATKPackage (For Windows 10 Upgrade), versie 1.0.0039
  ATKPackage includes ATKACPI driver and hotkey-related utilities. To avoid displaying OSD abnormally due to compatibility issue after upgrade to Windows 10, please update ATKPackage to v1.0.0038 or above.
 15. Audio: Realtek Audio Driver, versie 6.0.1.7571;
 16. Card Reader: Alcor Multi-Card Reader Driver, versie 20.6.20117.44471;
 17. Pointing Device: ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) [Please update ATK Package V1.0.0020 or later in advance], versie 4.0.12;
 18. Utilities: ASUS Live Update Utility, versie 3.3.5;
 19. Utilities: ASUS Splendid Video Enhancement Technology, versie 3.14.0006. Ik heb deze nodig, en niet de volgende, maar daar wordt uitgelegd wat het is;
 20. Utilities: ASUS Splendid (For Windows 10 Upgrade), versie 3.13.0004;
  ASUS Splendid gives you a great visual experience by different contextual modes. Please update ASUS Splendid to v3.11.0001 or newer to avoid compatibility problems caused by upgrading to Windows 10.
 21. Utilities: ICEsound (It is intelligent audio enhancement software that improves the audio quality in sound experiences on laptops), versie 1.0.0.138;
 22. Utilities: Chi Keyboard Power, versie 1.1.0;
 23. Others: Invensense G-sensor driver, versie 84.90.1.19;
 24. Others: PixelMaster Video HDR, versie 1.1.33.

Voor het bijwerken

Voor het updaten check je eerst of het systeem nog probleemloos start. Het is wijs om ook een soort snapshot van de beginsituatie te maken. Van tevoren zet je alle benodigde materialen uitgepakt klaar.

Check of restart werkt

Ik laat PC's vaak dagen of weken achter elkaar draaien, en als ik ze al uitzet zet ik ze in de slaapstand.

Als je vanuit deze situatie begint met ingrijpende drivers (BIOS, chipset), en de PC wil daarna niet meer herstarten, dan weet je niet zeker of het aan de drivers ligt of dat er iets anders aan de hand is.

Herstart de PC dus voor je begint met de operatie, zodat je weet dat de beginsituatie goed is.

Leg de begintoestand van het systeem vast

Voer het volgende uit: Start - Uitvoeren (Run) - msinfo32 (gevolgd door Enter).

Klik dan op File - Save

Je krijgt nu een .NFO-bestand, dat je later weer met deze utility kan openen. Je kan dan van bepaalde gegevens zien of ze door een installatie van een driver veranderd zijn.

Zet alle materialen klaar

Download alle benodigde drivers, zet ze in 1 map, en pak ze uit (je moet niet met .ZIP-bestanden werken).

Het bijwerken

In de mappen met uitgepakte driverbestanden moet je vaak zoeken naar een bestand met setup in de naam. In een heel enkel geval zit het in een submap, en moet je dus even verder zoeken.

2 plekken waar je continu moet kijken om te je huidige versie te vergelijken met de versie op de site zijn:

Live Update

Ik probeerde als eerste Asus Live Update te installeren, maar kreeg de melding dat het programma al geïnstalleerd was:
Er is al een andere versie van dit produkt geïnstalleerd. U kunt niet doorgaan met de installatie van deze versie. Gebruik het onderdeel Programma's van het Configuratiescherm om de bestaande versie van dit product te configureren of te wijzigen.

Als ik aan die versie vraag om te controleren op updates vindt hij niets.

Ik zie wel een knop met als tekst: "Your machine has not been registered. Please click the following button to register your machine." Als je dat doet moet je je serienummer e.d. invullen op de site van Asus, en volgens mij is deze actie niet essentieel, dus ik laat het voorlopig even achterwege.

De versie op de PC is 3.3.2, de gedownloade versie is 3.3.5. Als ik klik op Check install history zie ik achter versie 3.3.2 status Fail staan.

Ik deïnstalleer versie 3.3.2. Daarna kan ik nog steeds de nieuwe versie niet installeren, omdat er nog een installatie bezig zou zijn (melding helaas niet genoteerd). Dus eerst de PC herstarten, waarna Windows blijft hangen met de melding dat ik de PC absoluut niet mag afsluiten. Na 20 minuten heb ik er genoeg van en doe ik dat alsnog.

Na herstart lukt het de nieuwe versie te installeren, maar ook de die vindt geen updates.

BIOS update

Aangezien het BIOS de kern van de machine is, lijkt het mij wijs om eerst dat te updaten. Dat kan met de WinFlash-utility die ook in bovenstaande lijst staat.

Ik vind het een tikkie eng, omdat de huidige versie op de PC 206 is, en daarbij staat expliciet dat hij voor de T300-CHI is. Bij de nieuwe versie (207) staat dat niet.

De utility werkt bijzonder eenvoudig en probleemloos, en na de upgrade doet de PC het nog steeds.

Je kan controleren of het nieuwe BIOS echt geïnstalleerd is via Start - Uitvoeren (Run) - msinfo32 (gevolgd door Enter). In het rechtervak moet achter BIOS-versie/datum (BIOS-version/Date) de nieuwe versie staan.

Chipset driver

In een README.TXT-bestand dat je kan bekijken als je begint met de installatie van de chipset driver zag ik dat men aanraadt deze te installeren voor de andere drivers.

Helaas ben ik vergeten om te kijken wat voor versie ik in de beginsituatie op het systeem had. Voor de chipset kan je dat doen in Apparaatbeheer (Device Management) , in de categorie Systeemapparaten (System Devices) - Intel Core ... Controller (maar je zou ook iets kunnen zien als Intel 6 Series ...)

Je kan ook achteraf kijken in het register, bij de volgende sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\InfInst (tenminste voor deze Intel Chipset driver). Ik heb deze key ook weer in README.TXT gevonden.

Voor de installatie hoef je verder geen raketgeleerde te zijn. Om de logbestanden die worden aangemaakt te kunnen interpreteren moet je dat wel zijn, maar wie er in wil kijken kan ze vinden in C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Local\Temp\Intel\Logs\

Intel Management Engine Interface

In Apparaatbeheer zag ik dat ik versie 10 had, terwijl op de Asus site versie 11 stond, maar achteraf bezien was het simpeler geweest om te kijken naar de lijst met geïnstalleerde programma's (Intel Management Engine-componenten ())

Updaten kan simpel door SetupME.exe te starten.

Na afloop kan je evt. ook nog logs bekijken, die staan in C:\Users\Gebruikersnaam\Intel\Logs\

Intel Collaborative Processor Performance Control (CPPC) driver

Ik had dezelfde versie als de nieuwere, dus overgeslagen.

Je kan de huidige versie vinden in de lijst met producten (Intel Collaborative Processor Performance Control).

Intel Dynamic Platform and Thermal Framework (DPTF) driver

Ik had versie 8.0..., de nieuwere versie was 8.1..., dus installeren maar.

Je kan de huidige versie vinden in de lijst met producten (Intel Dynamic Platform and Thermal Framework).

Bluetooth

Dit apparaat is in Apparaatbeheer te vinden achter Bluetooth - Intel Wireless Bluetooth, maar ook hier kan je weer veel simpeler kijken in de lijst met producten (Intel(R) Wireless Bluetooth(R)).

De versie van de Asus site was iets ouder dan die van mij, die van de Intel Driver Update Utility iets nieuwer. De laatste heb ik dus maar geïnstalleerd.

Als je later de Intel Driver Update Utility opnieuw draait geeft hij aan dat de Installed Version 18.32.0.5 is, en de Latest Version 17.1.1532.1814. Op andere plekken is duidelijk te zien dat de laatste versie de geïnstalleerde is.

Moet nog uitgezocht worden.

Wireless

Op deze PC was de info te vinden in de lijst met programma's (Intel PROSet/Wireless Software)

Dit apparaat is ook te vinden in Apparaatbeheer achter Netwerkadapters () - Intel Dual Band Wireless-N 7265 (zal bij iedereen een beetje anders zijn, maar wel zoiets).

Ik had versie 17.15..., de Asus-versie was een beetje onduidelijk, maar iets in de 18, en de Intel utility versie was 18.32. Ik besloot eerst de Asus-versie te proberen.

Ik krijg de volgende waarschuwing:
The operating system's display language setting and the language setting for non-Unicode programs do not match.
The Intel PROSet/Wireless applications will not display in the operating system's display language until the operating system language setting for non-Unicode programs is set to match the display language.
Consult your operating system's help to learn how to change the language setting for non-Unicode programs.

Ik kreeg versie 18.12, dus ik heb dus ik heb de versie van de Intel utility daarna geïnstalleerd. En ik kreeg dezelfde melding nog een keer.

Intel Rapid Storage Technology

Voor zover ik kan zien heb ik dit nog niet op mijn systeem.

In de uitgepakte map staan nogal wat uitvoerbare bestanden, en geen enkele toelichting. Ik laat deze dus in 1e instantie maar even zitten.

ATKPackage

De versie van de Asus site is iets nieuwer dan de geïnstalleerde versie, te vinden in het appwiz-applet.

Voor installatie moet je eerst de oude versie verwijderen, systeem herstarten, en dan de nieuwe installeren.

De betekenis van dit pakket wordt hier uitvoerig uitgelegd.

Intel Serial IO

Deze kan je het makkelijkste vinden in de lijst met programma's (Intel Serieel IO).

Dit apparaat is ook in Apparaatbeheer te vinden achter Systeemapparaten () - Intel Serial IO I2C-hostcontroller - 9CE1 (o.i.d.).

Mijn versie is gelijk aan die van de Asus site, dus ik doe hier niets mee.

Realtek audio driver

Het simpelste te vinden in de lijst met programma's (Realtek High Definition Audio Driver).

Dit apparaat is ook in Apparaatbeheer te vinden achter Besturing voor geluid, video en spelletjes () - Realtek High Definition Audio.

De versie van Asus is iets nieuwer, dus installeren. Helaas moet weer eerst de oude versie verwijderd worden, herstarten en dan pas de nieuwe installeren. In dit geval doet het programma dat wel allemaal automatisch, dus je hoeft de oude versie niet handmatig installeren.

Asus Splendid

Asus raadt i.v.m. Windows 10 aan om minimaal versie 3.11 te installeren, ik had versie 3.07, en op de Asus site staat versie 3.13.

Je kan de huidige versie vinden in het appwiz-applet (Asus Splendid Video Enhancement Technology).

Na de installatie moet je de PC herstarten.

Asus Smart Gesture

Je kan de huidige versie vinden in het appwiz-applet.

Je moet het product eerst verwijderen, herstarten en dan de nieuwe versie installeren (en nog een keer herstarten).

Asus Wireless Radio Control

Dit apparaat is in Apparaatbeheer te vinden achter Systeemapparaten () - Asus Wireless Radio Control.

De versie op mijn PC en die van Asus waren gelijk.

Card Reader

Ik had de card reader in Apparaatbeheer verwacht, maar hij staat gek genoeg in het appwiz-applet.\ Ik wist trouwens niet eens dat ik een card reader had :-).

De driver van Asus is veel nieuwer. Natuurlijk na installatie weer een herstart. Ik heb de PC vandaag waarschijnlijk vaker herstart dan ik het komende half jaar zal doen :-).

Chi Keyboard Power

Een simpele installatie, en gelukkig geen herstarts.

ICEsound

Dit product heet AudioWizard in het appwiz-applet.


Voorbeeld: oude harde schijf in een kastje, zonder stuurprogramma

Introductie

Ik heb uit een grijs verleden nog een externe Maxtor 25 GB disk, maar in die tijd had je nog geen normale USB-disks. Deze zit in een kastje ingebouwd dat een soort interface vormt tussen de schijf en de USB-stekker in de computer.

Het probleem is nu dat ik de stuurprogramma's voor dat apparaat niet meer kan vinden, en niet eens zeker weet of ik die ooit wel voor XP gehad heb. De vraag is nu: krijg ik dat ding op een Windows XP of Windows 7 computer aan de praat, en zo ja, hoe?

Windows XP

Ik heb eerst de normale installatieprocedure geprobeerd, maar zonder stuurprogramma's kom je daarmee niet ver. Windows vindt bijna nooit automatisch iets.
Vervolgens heb ik een programma geprobeerd dat zegt allerlei onbekende apparaten te kunnen identificeren, en tenslotte heb ik een goed stuurprogramma gevonden met Driver Detective

De reguliere installatieprocedure (alleen nu zonder driver)

Als je hem aansluit en dan aanzet krijg je eerst de De wizard Nieuwe Hardware gevonden (Found New Hardware Wizard)

Als je voor de 1e keer een nieuw apparaat aansluit kan die met de volgende vragen komen:

Windows zoekt naar actuele en bijgewerkte software op uw computer, op de installatie-cd-rom van de hardware, of op de website Windows Update (met uw toestemming). Mag Windows verbinding met Windows Update maken om te zoeken naar software? - Ja, alleen deze keer - Ja, nu en elke keer als ik een apparaat aansluit - Nee, nu niet

Ik heb voor de 2e keuze gekozen, en krijg dan de melding:

Met deze wizard kunt u software installeren voor: USB Device Als er een installatiediskette of cd-rom met deze hardware werd meegeleverd, moet u deze nu in het station plaatsen. Wat moet de wizard doen? - De software automatisch installeren (aanbevolen) - Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)

en in een Engelse Windows:

Welcome to the Found New Hardware Wizard This wizard helps you install software for: USB to IDE Adapter If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now. What do you want the wizard to do? - Install the software automatically (Recommended) - Install from a list or specific location (Advanced)

Let op de verschillen tussen het Nederlands (XP Home netbook) en het Engels (XP Professional desktop). In het laatste geval is het mooi dat hij een 'USB to IDE Adapter' herkent, want IDE was in die tijd de interface voor harde schijven (Integrated Drive Electronics). De Nederlandse versie komt niet verder dan 'USB Device'.

Ik heb zelf geen software, dus we gaan maar voor automatisch. Zoals te verwachten gaat dat ook niet goed:

Deze hardware kan niet worden geïnstalleerd De hardware is niet geïnstalleerd omdat de benodigde software niet is gevonden.

en in een Engelse Windows:

Cannot Install this Hardware The hardware was not installed because the wizard cannot find the necessary software.

Als je nu in Apparaatbeheer gaat kijken heb je een USB Device (USB to IDE Adapter) in de categorie Overige apparaten (Other devices) met een geel vraagteken ervoor, en daar doorheen een uitroepteken in een gele cirkel.

Als je bij de eigenschappen gaat kijken zie je de volgende foutmelding:

De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd. (Code 28) Klik op Stuurprogramma's opnieuw installeren om de stuurprogramma's voor dit apparaat opnieuw te installeren.

en in een Engelse Windows:

The drivers for this device are not installed. (Code 28) To reinstall the drivers for this device, click Reinstall Driver.

Unknown Device Identifier

In principe is de enige oplossing nu gaan zoeken op Internet (maar ja, naar wat eigenlijk?). Maar ik heb nog een paar troeven achter de hand, en de 1e is het programma Unknown Device Identifier. Dit programma claimt informatie te kunnen geven over onbekende apparaten.

Dit programma heb ik alleen in de Engelse Windows geprobeerd.

Het programma vindt een hoop boeiende informatie, maar niet iets wat lijkt op het apparaat waar ik problemen mee heb. Maar de apparaten worden ook in 1 lange, niet al te overzichtelijke lijst weergegeven, zodat ik hem misschien over het hoofd zie als hij in de lijst een andere naam heeft.

Driver Detective

Verder heb ik ook nog het programma Driver Detective. Eens kijken wat dat programma voor suggestie doet.

Het programma komt met een nietszeggende bestandsnaam van een potentiële driver, tppinst_5_04.exe

Driver installatie

Ik heb dat bestand geïnstalleerd, maar blijkbaar had ik het al eens eerder geprobeerd. Het programma stond sowieso al in mijn driver database, maar ik kreeg ook de optie om bv. de bestaande installatie te repareren. Die heb ik gekozen.

Tot mijn stomme verbazing begon er ineens een extra lampje op het kastje van de disk te branden. De schijf was ook keurig in Verkenner te zien. Ik had geen idee meer wat er op stond, maar kom o.a. oude foto's van mijn werk tegen.

Logo testing

Ik kreeg tijdens het installeren wel een hoop waarschuwingen dat het stuurprogramma niet voldoet aan 'Windows logo testing', wat inhoudt dat Microsoft niet de kans heeft gekregen te controleren of de driver wel volgens de richtlijnen is geschreven.

Zo'n waarschuwing ziet er als volgt uit:

De software die u installeert, voldoet niet aan de eisen van de Windows Logo-test, die op compatibiliteit met Windows XP controleert. Doorgaan met het installeren van deze software kan ertoe leiden dat dit systeem nu of in de toekomst instabiel wordt of niet meer juist werkt. U wordt aangeraden deze installatie nu te beëindigen. Neem contact met uw hardwareleverancier op en vraag naar software die voldoet aan de eisen van de Windows Logo-test.

Je moet dan kiezen of je door wil gaan, en natuurlijk heb ik dat maar gedaan, omdat het anders zeker niet was gelukt. Er is nu alleen een klein risico dat de driver zo wrak is dat Windows om de haverklap gaat crashen. Maar daar gaan we voorlopig even niet van uit.

Problemen op Nederlandse XP Home netbook

Ik probeerde de disk ook te koppelen aan een netbook met een Nederlandse Windows-versie. Zoals hierboven vermeld werd het apparaat herkend als een 'USB Device', dus veel minder nauwkeurig als onder de Engelstalige Windows.

Ik probeerde dezelfde driver te installeren die ik dankzij Driver Detective gevonden had, maar dat ging ook niet goed. Er was eigenlijk niets veranderd in Apparaatbeheer.

Tussendoor had ik de harde schijf een keer uitgezet (zit een aan/uit-knop op), en later nog weer eens aangezet. Toen werd hij ook op de netbook ineens als een 'USB to IDE Adapter' herkend. En nadat ik ook hier een reparatie-installatie deed van de driver van Driver Detective, werd de harde schijf ook op de netbook herkend.

Veranderingen in Apparaatbeheer

Door dit apparaat kwamen er de volgende onderdelen bij in Apparaatbeheer (Device Manager):

Conclusie

Het lijkt er bijna op alsof de harde schijf 2 keer opnieuw herkend moest worden door de 2 Windows XP computers om hem aan de praat te krijgen. Geef dus niet te snel op!! Ik heb trouwens nog een 3e XP laptop waarop ik het kan proberen. Als daar nog iets anders op gebeurd wordt dat hier vermeld.

Verder is dit al de 2e keer dat Driver Detective me geholpen heeft een schijnbaar onoplosbaar probleem op te lossen. Aan de andere kant heeft het ook al verschillende keren drivers aanbevolen die duidelijk ouder waren dan die al geïnstalleerd zijn. Met beleid mee omspringen dus, en of alleen in noodgevallen gebruiken, of als je kan herkennen dat de door het programma voorgestelde driver nieuwer is dan de al bestaande.

Windows 7

Windows 7 (Engels) probeert zelf het apparaat te herkennen, en de driver te installeren, maar komt helaas ook niet verder dan een USB to IDE Adapter in de categorie Overige apparaten (Other devices) van Apparaatbeheer.

De foutmelding in de eigenschappen is iets anders dan die in Windows XP:

The drivers for this device are not installed. (Code 28) There is no driver selected for the device information set or element. To find a driver for this device, click Update Driver.

Als je dat doet krijg je in wezen dezelfde keuzes als in XP:

How do you want to search for driver software? - Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings. - Browse my computer for driver software Locate and install driver software manually.

Ook hier heeft de 2e keuze geen zin, dus we proberen de 1e:

Windows was unable to install your USB to IDE Adapter Windows could not find driver software for your device. If you know the manufacturer of your device, you can visit its website and check the support section for driver software.

Unknown Device Identifier 8.00

Net als in Windows XP kan ik mijn apparaat niet in de lange, ongestructureerde lijst herkennen.

Kortom, nog geen positieve ervaringen met dit programma.

Driver Detective

In tegenstelling tot onder XP kan dit programma ook geen driver vinden. Dat is wel verklaarbaar, want Windows 7 is veel strenger geworden op het gebied van drivers dan Windows XP. De driver die onder XP wel werkte zou onder Windows 7 geblokkeerd worden, omdat hij niet door Microsoft is goedgekeurd.

Driver Genius

Nu ik toch bezig was, dit programma ook nog maar even geprobeerd. Het vindt een hoop dingen die mis zijn op deze PC, maar ziet geen spoor van de USB to IDE Adapter.

Internet?

Ik zou nog kunnen gaan zoeken op Internet, maar ik geef mezelf weinig kans. Dit is een te verouderd apparaat, en er zijn waarschijnlijk geen geschikte drivers voor W7 te vinden.

Ik ben al lang blij dat ik het apparaat weer vanaf een computer kan benaderen.


Voorbeeld: na terugzetten backup schermresolutie niet meer goed te krijgen

Probleembeschrijving

Dit is een mooi voorbeeld, dat hopelijk goed te volgen is, van hoe je problemen met drivers kan oplossen.

Ik werd benaderd door iemand met een Sony Vaio computer (VGN-NR11Z). Er draaide Windows Vista op.

Na problemen moest hij Vista opnieuw installeren, maar daarna kreeg hij de oorspronkelijke en gewenste beeldschermresolutie (1200 x 800) niet terug. In plaats daarvan moest hij het met 1024 x 768 doen.

Zoeken naar een goede driver

Waarschijnlijk moest hij zelf ook nog wel ergens een goede driver hebben, maar die heb je niet perse nodig.

Aangezien het om schermresolutie ging, moest ik dus op zoek naar een driver voor de grafische kaart of chip. En om te weten welke grafische kaart/chip had ik de persoon kunnen vragen te gaan zoeken op zijn PC, maar het was net zo gemakkelijk de specificaties van de Sony PC op te zoeken.

Door het type van de PC in Google in te tikken krijg je genoeg verwijzingen, en ik vond de gewenste specificiaties hier.

Als je een beetje naar beneden scrollt, zie je onder het kopje Video dat er een Intel (GMA) chip in zit (dat het om een chip gaat kan je afleiden uit het woord 'integrated', maar dat is verder ook niet van belang).
Verder is het GPU model X3100

Nu is het zaak een driver te vinden voor een dergelijke chip. Je kan rechtstreeks naar de site van Intel gaan, maar nog handiger is het om in Google in te tikken: Intel (GMA) X3100

Met het bovenste resultaat belandt je meteen bij het Intel Dowload Center.

Daar moet je in de middelste kolom je versie van Vista kiezen. Ik wist niet welke versie de vragensteller had, maar in alle gevallen krijg je toch dezelfde 5 resultaten, dus dat maakte in dit geval niet uit.

Van de 5 resultaten staat de meest recente bovenaan, en zelfs in 2 versies, een ZIP-bestand en een EXE-bestand. De 2e staat bovenaan, en is verreweg het simpelste.

Dat bestand moet je downloaden en installeren, en dan zou het probleem moeten zijn verholpen. En dat was gelukkig ook zo.


Betekenis van bepaalde drivers

De volgende drivers worden behandeld:

Intel Rapid Storage Technology

Deze verzameling van componenten zorgt volgens Intel voor betere performance, lagere reactiesnelheden, lager stroomverbruik en betere bescherming tegen dataverlies voor allerlei soorten opslag (gewone disken, SSD, etc.).

Op de site van Intel kan je meer over dit onderwerp lezen.

Intel Management Engine Interface

Voorlopig verwijs ik even naar deze pagina.

Zodra ik het zelf snap :-) kom ik er op terug.

Intel Dynamic Platform and Thermal Framework

Het doel van deze component is goede prestaties leveren terwijl de temperatuur van de CPU laag blijft.

Als DPTF op de PC geinstalleerd is heb je een aantal extra geavanceerde instellingen in Energiebeheer (Power Options), nl. Power Limit, Acoustics Limit en Low Power Mode Setting. Gek genoeg zie ik deze menu's trouwens niet op mijn Windows 10 PC waar wel DPTF op zit.

Hier is meer informatie te vinden.

En op dit forum boeiende informatie over de instellingen.

Intel Collaborative Processor Performance Control

Ik vond dit in een Intel-document: "A new technology based on the ACPI 5.0 specification that dynamically modulates performance vs. active application power. It reduces active power to deliver better battery life and allows deeper lower power states to be reached (compared to prior generations of Intel Core processor products)."

Kort samengevat lijkt de component bedoeld te zijn om het leven van de accu te rekken.


Troubleshoot Windows 7 drivers in more detail with Driverquery
Video: Troubleshoot Windows Vista drivers with Driverquery and DriverView
Er is ook een link naar de tekstversie van het artikel waarop de video gebaseerd is.
Microsoft informatie over Verifier
Driver Reference Table (DRT)
Een alfabetisch lijst met een zeer summiere beschrijving van veel drivers, en dan i.h.b. de files die extensie .SYS hebben.
Kernel-Mode Driver Architecture Design Guide
De start van een hele serie (zeer technische) pagina's van Microsoft over stuurprogramma's en het Windows Driver Model (WDM).

    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: