KB » Computer » De betekenis van Windows log files

De betekenis van Windows log files

    Tweeten

Introductie

Met de log files van Windows bedoel ik niet de inhoud van het console Logboeken.

Veel van de logs waar ik het hier over ga hebben staan in de map \Windows\Logs, of in een submap daarvan.


CBS.log (o.a. uitvoer van System File Checker)

Deze file is te vinden in \Windows\Logs\CBS\
De naam staat voor Component Based Servicing.

Als je hem probeert te openen is er een goede kans dat je de melding
Access is denied krijgt. Kopiëren van de file kan vaak wel.

System File Checker

Alle regels die sfc naar deze file schrijft bevatten de tekens [SR]. Je kan dus met een editor de kopie van CBS.log doorzoeken, maar het is handiger om al die regels naar een andere file te schrijven. Je doet dat als volgt.

Open een opdrachtregel in elevated mode.

Tik in:
findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log > output-file-naam

Die file kan je daarna gewoon in een editor bekijken.

De betekenis van de output van sfc wordt voor Vista hier uitgelegd, maar voor Windows 7 zal het niet veel anders zijn.

Blijkbaar worden er sowieso voor elke 100 geverifieerde files 3 regels weggeschreven van het volgende type:

2012-07-16 15:45:52, Info CSI 00000011 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components 2012-07-16 15:45:52, Info CSI 00000012 [SR] Beginning Verify and Repair transaction 2012-07-16 15:45:54, Info CSI 00000014 [SR] Verify complete

Hier een voorbeeld onder Windows 10 van een probleemsituatie. Ik heb bovenstaand findstr-commando uitgevoerd, en ben in het uitvoerbestand gaan zoeken naar het woord 'Repairing'. Dat leverde de volgende regels op:

2017-11-06 14:23:42, Info CSI 00006eff [SR] Verifying 100 components 2017-11-06 14:23:42, Info CSI 00006f00 [SR] Beginning Verify and Repair transaction 2017-11-06 14:23:43, Info CSI 00006f65 [SR] Repairing corrupted file \??\C:\WINDOWS\SysWOW64\zh-TW\msimsg.dll.mui from store 2017-11-06 14:23:44, Info CSI 00006f8c [SR] Verify complete ... 2017-11-06 14:24:09, Info CSI 000079dd [SR] Repairing 1 components 2017-11-06 14:24:09, Info CSI 000079de [SR] Beginning Verify and Repair transaction 2017-11-06 14:24:09, Info CSI 000079df [SR] Repairing corrupted file \??\C:\WINDOWS\SysWOW64\zh-TW\msimsg.dll.mui from store 2017-11-06 14:24:09, Info CSI 000079e1 [SR] Repair complete 2017-11-06 14:24:09, Info CSI 000079e2 [SR] Committing transaction

Het bestand dat genoemd wordt heeft te maken met een traditioneel Chinees lettertype. Ik had er wel wat problemen mee, maar of die lagen aan deze corruptie of aan mijn onkunde (ik gebruik bijna nooit de traditionele karakters) weet ik niet.


Bootlog

Dit bestand bevat de log van wat er gebeurt tijdens het starten van de PC. Hij wordt alleen aangemaakt als je daarvoor gekozen hebt (standaard niet). Zie mijn pagina over bootproblemen.


Internet Explorer log

Ik weet niet voor welke versies van Internet Explorer dit allemaal geldt, maar in elk geval voor versies 8 en 9.

Er blijkt een log bijgehouden te worden van deïnstallaties en installaties van Internet Explorer.

De betreffende file heet %windir%\ieversie_main.log , bv. D:\Windows\ie8_main.log (ik heb Windows op schijf D staan, en gebruik Internet Explorer 8).

Een klein voorbeeldje van wat je in deze log kunt aantreffen (in dit geval heb ik blijkbaar de installatie voortijdig beëindigd, zie de laatste regel):

00:00.000: ==================================================================== 00:00.047: Started: 2009/08/09 (Y/M/D) 23:51:00.517 (local) 00:00.079: Time Format in this log: MM:ss.mmm (minutes:seconds.milliseconds) 00:00.079: Command line: e:\0157cf6324cace7b0f4c\update\iesetup.exe 00:00.094: INFO: Checking version for e:\0157cf6324cace7b0f4c\update\iesetup.exe: 8.0.6001.18702 00:00.235: INFO: Acquired Package Installer Mutex 00:00.250: INFO: Operating System: Windows Workstation: 5.1.2600 (Service Pack 3) 00:00.563: ERROR: Couldn't read value: 'LIPPackage' from [Version] section in update.inf 00:00.579: INFO: Checking Prerequisites 00:00.594: INFO: Checking version for D:\WINDOWS\system32\msctf.dll: 5.1.2600.5512 00:00.625: INFO: Prerequisites Satisfied: Yes 00:00.672: INFO: Checking version for D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe: 7.0.6000.16850 00:00.688: INFO: D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe version: 7.0.6000.16850 00:00.704: INFO: Checking if iexplore.exe's current version is between 8.0.6001.0... 00:00.704: INFO: ...and 8.1.0.0... 00:00.719: INFO: Maximum version on which to run IEAK branding is: 8.1.0.0... 00:00.719: INFO: iexplore.exe version check success. Install can proceed. 00:00.750: INFO: Checking version for D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe: 7.0.6000.16850 00:00.782: INFO: Checking version for D:\WINDOWS\system32\mshtml.dll: 7.0.6000.16850 00:00.829: INFO: Checking version for D:\WINDOWS\system32\wininet.dll: 7.0.6000.16850 00:10.579: INFO: EULA Accepted 00:25.157: INFO: Message to User: Do you want to cancel the installation? 00:26.188: INFO: Installer return value: hr=0x00000011 00:26.204: ERROR: Setup exit code: 0x00000011 (The user cancelled the installation).

Windows Update log

Ik heb mezelf nog niet verdiept in de inhoud van het bestand, maar onder in elk geval XP t/m Windows 7 lijkt er tijdens het uitvoeren van Windows Update een log bijgehouden te worden.

Het logbestand heet %windir%\WindowsUpdate.log, bv. C:\Windows\WindowsUpdate.log

Microsoft heeft wel een uitgebreid artikel ( Engelse versie) over de betekenis ervan.
N.B.: De Nederlandse versie is een automatische (rampzalig slechte) vertaling.

In het begin van het artikel wordt uitgelegd wat de kolommen betekenen, maar het zal niet iedereen duidelijk zijn waar PID en TID (de 3e en 4e kolom) voor staan. PID is het process id, en TID is het thread id.

Ik ga vanaf nu na elke Windows Update in dit bestand kijken, en als ik interessante dingen tegenkom zullie die hier vermeld worden.

Praktijkvoorbeeld 1: 1 .NET Framework 4 update op XP machine lukt niet (WU zegt succes)

Een verklaring van de process-id's: 1984 is een svchost.exe

Er waren nog een hoop andere processen bij de update betrokken (zoals de setup.exe), maar die hebben kennelijk niets gelogd.

2013-02-01 11:47:22:156 2028 214 Misc =========== Logging initialized (build: 7.6.7600.256, tz: +0100) =========== 2013-02-01 11:47:22:156 2028 214 Misc = Process: D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE 2013-02-01 11:47:22:156 2028 214 Misc = Module: D:\WINDOWS\system32\wuapi.dll 2013-02-01 11:47:22:156 2028 214 COMAPI ----------- COMAPI: IUpdateServiceManager::AddService ----------- 2013-02-01 11:47:22:156 2028 214 COMAPI - ServiceId = {7971f918-a847-4430-9279-4a52d1efe18d} 2013-02-01 11:47:22:156 2028 214 COMAPI - AuthorizationCabPath = D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\AuthCabs\muauth.cab 2013-02-01 11:47:22:171 1984 cac Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\AuthCabs\Downloaded\7971f918-a847-4430-9279-4a52d1efe18d.auth.cab.temp\muauth.cab: 2013-02-01 11:47:22:187 1984 cac Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:22:203 2468 ed8 Misc =========== Logging initialized (build: 7.6.7600.256, tz: +0100) =========== 2013-02-01 11:47:22:203 2468 ed8 Misc = Process: D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe 2013-02-01 11:47:22:203 2468 ed8 Misc = Module: D:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll 2013-02-01 11:47:22:203 2468 ed8 DtaStor Update service properties: service registered with AU is {7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D} 2013-02-01 11:47:22:218 2028 214 COMAPI - Added service, URL = http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/ 2013-02-01 11:47:22:218 2028 214 COMAPI ----------- COMAPI: IUpdateServiceManager::RegisterServiceWithAU ----------- 2013-02-01 11:47:22:218 2028 214 COMAPI - ServiceId = {7971f918-a847-4430-9279-4a52d1efe18d} 2013-02-01 11:47:22:234 2028 214 Misc =========== Logging initialized (build: 7.6.7600.257, tz: +0100) =========== 2013-02-01 11:47:22:234 2028 214 Misc = Process: D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE 2013-02-01 11:47:22:234 2028 214 Misc = Module: D:\WINDOWS\system32\muweb.dll 2013-02-01 11:47:22:234 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\muv4wuredir.cab: 2013-02-01 11:47:22:265 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:22:687 2028 214 Misc WARNING: DownloadFileInternal failed for http://download.windowsupdate.com/v9/1/windowsupdate/redir/muv4wuredir.cab: error 0x80190194 2013-02-01 11:47:22:687 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\muv4wuredir.cab: 2013-02-01 11:47:22:687 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:23:125 2028 214 Misc WARNING: DownloadFileInternal failed for http://download.microsoft.com/v9/1/windowsupdate/redir/muv4wuredir.cab: error 0x80190194 2013-02-01 11:47:23:125 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\muv4wuredir.cab: 2013-02-01 11:47:23:140 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:23:390 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\muv4wuredir.cab: 2013-02-01 11:47:23:406 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:23:421 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WebSetup\wuident.cab: 2013-02-01 11:47:23:437 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:23:812 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WebSetup\wuident.cab: 2013-02-01 11:47:23:828 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:24:000 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WebSetup\wsus3setup.cab: 2013-02-01 11:47:24:015 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:24:031 2028 214 Setup *********** Setup: Checking whether self-update is required *********** 2013-02-01 11:47:24:031 2028 214 Setup * Inf file: D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WebSetup\wsus3setup.inf 2013-02-01 11:47:24:031 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\wuweb.dll: target version = 7.6.7600.257, required version = 7.0.6000.381 2013-02-01 11:47:24:031 2028 214 Setup * IsUpdateRequired = No 2013-02-01 11:47:24:031 2028 214 Misc =========== Logging initialized (build: 7.6.7600.257, tz: +0100) =========== 2013-02-01 11:47:24:031 2028 214 Misc = Process: D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE 2013-02-01 11:47:24:031 2028 214 Misc = Module: D:\WINDOWS\system32\wuweb.dll 2013-02-01 11:47:24:031 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\muv4wuredir.cab: 2013-02-01 11:47:24:046 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:24:406 2028 214 Misc WARNING: DownloadFileInternal failed for http://download.windowsupdate.com/v9/1/windowsupdate/redir/muv4wuredir.cab: error 0x80190194 2013-02-01 11:47:24:406 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\muv4wuredir.cab: 2013-02-01 11:47:24:421 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:24:843 2028 214 Misc WARNING: DownloadFileInternal failed for http://download.microsoft.com/v9/1/windowsupdate/redir/muv4wuredir.cab: error 0x80190194 2013-02-01 11:47:24:843 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\muv4wuredir.cab: 2013-02-01 11:47:24:859 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:24:968 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\muv4wuredir.cab: 2013-02-01 11:47:24:968 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:24:984 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WebSetup\wuident.cab: 2013-02-01 11:47:25:000 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:25:343 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WebSetup\wuident.cab: 2013-02-01 11:47:25:343 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:25:359 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WebSetup\wsus3setup.cab: 2013-02-01 11:47:25:359 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:25:421 2028 214 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WebSetup\wsus3setup.cab: 2013-02-01 11:47:25:437 2028 214 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:25:437 2028 214 Setup *********** Setup: Checking whether self-update is required *********** 2013-02-01 11:47:25:437 2028 214 Setup * Inf file: D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WebSetup\wsus3setup.inf 2013-02-01 11:47:25:437 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\cdm.dll: target version = 7.6.7600.256, required version = 7.6.7600.256 2013-02-01 11:47:25:437 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\wuapi.dll: target version = 7.6.7600.256, required version = 7.6.7600.256 2013-02-01 11:47:25:437 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\wuapi.dll.mui: target version = 7.6.7600.256, required version = 7.6.7600.256 2013-02-01 11:47:25:437 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe: target version = 7.6.7600.256, required version = 7.6.7600.256 2013-02-01 11:47:25:437 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl: target version = 7.6.7600.256, required version = 7.6.7600.256 2013-02-01 11:47:25:437 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl.mui: target version = 7.6.7600.256, required version = 7.6.7600.256 2013-02-01 11:47:25:437 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll: target version = 7.6.7600.256, required version = 7.6.7600.256 2013-02-01 11:47:25:437 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll.mui: target version = 7.6.7600.256, required version = 7.6.7600.256 2013-02-01 11:47:25:453 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\wucltui.dll: target version = 7.6.7600.256, required version = 7.6.7600.256 2013-02-01 11:47:25:453 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\wucltui.dll.mui: target version = 7.6.7600.256, required version = 7.6.7600.256 2013-02-01 11:47:25:453 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\wups.dll: target version = 7.6.7600.256, required version = 7.6.7600.256 2013-02-01 11:47:25:453 2028 214 Setup Update NOT required for D:\WINDOWS\system32\wups2.dll: target version = 7.6.7600.256, required version = 7.6.7600.256 2013-02-01 11:47:25:453 2028 214 Setup * IsUpdateRequired = No 2013-02-01 11:47:29:593 2028 214 COMAPI ------------- 2013-02-01 11:47:29:593 2028 214 COMAPI -- START -- COMAPI: Search [ClientId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:47:29:593 2028 214 COMAPI --------- 2013-02-01 11:47:29:593 1984 b84 Agent ************* 2013-02-01 11:47:29:593 2028 214 COMAPI <<-- SUBMITTED -- COMAPI: Search [ClientId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:47:29:593 1984 b84 Agent ** START ** Agent: Finding updates [CallerId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:47:29:593 1984 b84 Agent ********* 2013-02-01 11:47:29:593 1984 b84 Agent * Online = Yes; Ignore download priority = No 2013-02-01 11:47:29:593 1984 b84 Agent * Criteria = "IsInstalled=0 and IsHidden=0" 2013-02-01 11:47:29:593 1984 b84 Agent * ServiceID = {7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D} Third party service 2013-02-01 11:47:29:593 1984 b84 Agent * Search Scope = {Machine} 2013-02-01 11:47:29:609 1984 b84 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\muv4wuredir.cab: 2013-02-01 11:47:29:625 1984 b84 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:29:703 1984 b84 Misc WARNING: WinHttp: SendRequestToServerForFileInformation failed with 0x80190194 2013-02-01 11:47:29:703 1984 b84 Misc WARNING: WinHttp: ShouldFileBeDownloaded failed with 0x80190194 2013-02-01 11:47:29:703 1984 b84 Misc WARNING: DownloadFileInternal failed for http://download.windowsupdate.com/v9/1/windowsupdate/redir/muv4wuredir.cab: error 0x80190194 2013-02-01 11:47:29:703 1984 b84 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\muv4wuredir.cab: 2013-02-01 11:47:29:718 1984 b84 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:29:781 1984 b84 Misc WARNING: WinHttp: SendRequestToServerForFileInformation failed with 0x80190194 2013-02-01 11:47:29:781 1984 b84 Misc WARNING: WinHttp: ShouldFileBeDownloaded failed with 0x80190194 2013-02-01 11:47:29:781 1984 b84 Misc WARNING: DownloadFileInternal failed for http://download.microsoft.com/v9/1/windowsupdate/redir/muv4wuredir.cab: error 0x80190194 2013-02-01 11:47:29:781 1984 b84 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\muv4wuredir.cab: 2013-02-01 11:47:29:796 1984 b84 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:30:015 1984 b84 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\muv4wuredir.cab: 2013-02-01 11:47:30:031 1984 b84 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:30:046 1984 b84 Agent Checking for updated auth cab for service 7971f918-a847-4430-9279-4a52d1efe18d at http://ds.download.windowsupdate.com/v10/1/microsoftupdate/redir/muauth.cab 2013-02-01 11:47:30:046 1984 b84 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\AuthCabs\authcab.cab: 2013-02-01 11:47:30:062 1984 b84 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:30:203 1984 b84 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\AuthCabs\authcab.cab: 2013-02-01 11:47:30:218 1984 b84 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:30:218 1984 b84 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\AuthCabs\authcab.cab: 2013-02-01 11:47:30:218 1984 b84 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:30:265 2468 ed8 DtaStor Update service properties: service registered with AU is {7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D} 2013-02-01 11:47:40:343 1984 b84 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D\muredir.cab: 2013-02-01 11:47:40:343 1984 b84 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:40:375 1984 b84 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D\muredir.cab: 2013-02-01 11:47:40:390 1984 b84 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:40:406 1984 b84 PT +++++++++++ PT: Synchronizing server updates +++++++++++ 2013-02-01 11:47:40:406 1984 b84 PT + ServiceId = {7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D}, Server URL = https://update.microsoft.com/v6/ClientWebService/client.asmx 2013-02-01 11:47:50:750 1984 b84 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D\muredir.cab: 2013-02-01 11:47:50:750 1984 b84 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:50:781 1984 b84 Misc Validating signature for D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WuRedir\7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D\muredir.cab: 2013-02-01 11:47:50:796 1984 b84 Misc Microsoft signed: Yes 2013-02-01 11:47:50:812 1984 b84 PT +++++++++++ PT: Synchronizing extended update info +++++++++++ 2013-02-01 11:47:50:812 1984 b84 PT + ServiceId = {7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D}, Server URL = https://update.microsoft.com/v6/ClientWebService/client.asmx 2013-02-01 11:48:24:578 1984 b84 Agent * Added update {79F342AB-66E7-42A7-8315-2677F99F20C5}.101 to search result 2013-02-01 11:48:24:578 1984 b84 Agent * Added update {3ABE760C-4578-4C84-A1CB-BF1DF019EFE4}.100 to search result 2013-02-01 11:48:24:578 1984 b84 Agent * Added update {596ADB47-108D-482D-85BA-A513621434B7}.100 to search result 2013-02-01 11:48:24:578 1984 b84 Agent * Added update {98C62B24-A3DD-4843-AD1A-E08D95624F00}.104 to search result 2013-02-01 11:48:24:578 1984 b84 Agent * Added update {7079BEEB-6120-4AFD-AD07-FB4DFA284FBE}.100 to search result 2013-02-01 11:48:24:578 1984 b84 Agent * Added update {C291A8B1-7657-47ED-B7C5-D4F4A9CD1E28}.203 to search result 2013-02-01 11:48:24:578 1984 b84 Agent * Found 6 updates and 76 categories in search; evaluated appl. rules of 1981 out of 3461 deployed entities 2013-02-01 11:48:24:859 1984 b84 Agent ********* 2013-02-01 11:48:24:859 1984 b84 Agent ** END ** Agent: Finding updates [CallerId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:48:24:859 1984 b84 Agent ************* 2013-02-01 11:48:24:890 2028 8c0 COMAPI >>-- RESUMED -- COMAPI: Search [ClientId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:48:24:921 2028 8c0 COMAPI - Updates found = 6 2013-02-01 11:48:24:921 2028 8c0 COMAPI --------- 2013-02-01 11:48:24:921 2028 8c0 COMAPI -- END -- COMAPI: Search [ClientId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:48:24:921 2028 8c0 COMAPI ------------- 2013-02-01 11:48:24:921 2028 214 COMAPI ------------- 2013-02-01 11:48:24:921 2028 214 COMAPI -- START -- COMAPI: Search [ClientId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:48:24:921 2028 214 COMAPI --------- 2013-02-01 11:48:24:921 1984 b84 Agent ************* 2013-02-01 11:48:24:921 2028 214 COMAPI <<-- SUBMITTED -- COMAPI: Search [ClientId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:48:24:921 1984 b84 Agent ** START ** Agent: Finding updates [CallerId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:48:24:921 1984 b84 Agent ********* 2013-02-01 11:48:24:921 1984 b84 Agent * Online = No; Ignore download priority = No 2013-02-01 11:48:24:921 1984 b84 Agent * Criteria = "IsInstalled = 0 and IsHidden = 1" 2013-02-01 11:48:24:921 1984 b84 Agent * ServiceID = {7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D} Third party service 2013-02-01 11:48:24:921 1984 b84 Agent * Search Scope = {Machine} 2013-02-01 11:48:33:203 1984 b84 Agent * Found 0 updates and 76 categories in search; evaluated appl. rules of 233 out of 3461 deployed entities 2013-02-01 11:48:33:453 1984 b84 Agent ********* 2013-02-01 11:48:33:453 1984 b84 Agent ** END ** Agent: Finding updates [CallerId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:48:33:453 1984 b84 Agent ************* 2013-02-01 11:48:33:484 1984 b84 Report REPORT EVENT: {63315CDD-ECBE-40F4-8B8A-D53397718481} 2013-02-01 11:48:24:859+0100 1 147 101 {00000000-0000-0000-0000-000000000000} 0 0 MicrosoftUpdate Success Software Synchronization Windows Update Client successfully detected 6 updates. 2013-02-01 11:48:33:484 2028 8c0 COMAPI >>-- RESUMED -- COMAPI: Search [ClientId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:48:33:484 2028 8c0 COMAPI - Updates found = 0 2013-02-01 11:48:33:484 2028 8c0 COMAPI --------- 2013-02-01 11:48:33:484 2028 8c0 COMAPI -- END -- COMAPI: Search [ClientId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:48:33:484 2028 8c0 COMAPI ------------- 2013-02-01 11:51:22:609 2028 214 COMAPI ------------- 2013-02-01 11:51:22:609 2028 214 COMAPI -- START -- COMAPI: Install [ClientId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:51:22:609 2028 214 COMAPI --------- 2013-02-01 11:51:22:609 2028 214 COMAPI - Allow source prompts: Yes; Forced: No; Force quiet: No 2013-02-01 11:51:22:609 2028 214 COMAPI - Updates in request: 1 2013-02-01 11:51:22:609 2028 214 COMAPI - ServiceID = {7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D} Third party service 2013-02-01 11:51:22:609 2028 214 COMAPI - Updates to install = 1 2013-02-01 11:51:22:609 2028 214 COMAPI <<-- SUBMITTED -- COMAPI: Install [ClientId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:51:22:609 1984 a10 Agent ************* 2013-02-01 11:51:22:609 1984 a10 Agent ** START ** Agent: Installing updates [CallerId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:51:22:609 1984 a10 Agent ********* 2013-02-01 11:51:22:609 1984 a10 Agent * Updates to install = 1 2013-02-01 11:51:22:625 1984 a10 Agent * Title = Security Update for Microsoft .NET Framework 4 on XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Server 2008 x86 (KB2656351) 2013-02-01 11:51:22:625 1984 a10 Agent * UpdateId = {98C62B24-A3DD-4843-AD1A-E08D95624F00}.104 2013-02-01 11:51:22:625 1984 a10 Agent * Bundles 2 updates: 2013-02-01 11:51:22:625 1984 a10 Agent * {75914178-2BDF-4FD3-B537-E2A517734BC7}.104 2013-02-01 11:51:22:625 1984 a10 Agent * {5ECA77B2-63E0-4DF3-B1B0-ACB90F28C532}.104 2013-02-01 11:51:26:906 1984 a10 Handler Attempting to create remote handler process as SWORD\Henk in session 0 2013-02-01 11:51:27:500 1984 a10 DnldMgr Preparing update for install, updateId = {75914178-2BDF-4FD3-B537-E2A517734BC7}.104. 2013-02-01 11:51:27:531 2820 b94 Misc =========== Logging initialized (build: 7.6.7600.256, tz: +0100) =========== 2013-02-01 11:51:27:531 2820 b94 Misc = Process: D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe 2013-02-01 11:51:27:531 2820 b94 Misc = Module: D:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll 2013-02-01 11:51:27:531 2820 b94 Handler ::::::::::::: 2013-02-01 11:51:27:531 2820 b94 Handler :: START :: Handler: Command Line Install 2013-02-01 11:51:27:531 2820 b94 Handler ::::::::: 2013-02-01 11:51:27:531 2820 b94 Handler : Updates to install = 1 2013-02-01 11:51:27:875 2820 b94 Handler : Command line install completed. Return code = 0x00000000, Result = Succeeded, Reboot required = false 2013-02-01 11:51:27:875 2820 b94 Handler ::::::::: 2013-02-01 11:51:27:875 2820 b94 Handler :: END :: Handler: Command Line Install 2013-02-01 11:51:27:875 2820 b94 Handler ::::::::::::: 2013-02-01 11:51:27:875 1984 a10 DnldMgr Preparing update for install, updateId = {5ECA77B2-63E0-4DF3-B1B0-ACB90F28C532}.104. 2013-02-01 11:51:28:046 2820 110 Handler ::::::::::::: 2013-02-01 11:51:28:046 2820 110 Handler :: START :: Handler: Command Line Install 2013-02-01 11:51:28:046 2820 110 Handler ::::::::: 2013-02-01 11:51:28:046 2820 110 Handler : Updates to install = 1 2013-02-01 11:56:42:375 2820 110 Handler : Command line install completed. Return code = 0x00000000, Result = Succeeded, Reboot required = false 2013-02-01 11:56:42:375 2820 110 Handler ::::::::: 2013-02-01 11:56:42:375 2820 110 Handler :: END :: Handler: Command Line Install 2013-02-01 11:56:42:375 2820 110 Handler ::::::::::::: 2013-02-01 11:56:43:687 1984 1f0 AU Can not perform non-interactive scan if AU is interactive-only 2013-02-01 11:56:43:687 2028 48c COMAPI >>-- RESUMED -- COMAPI: Install [ClientId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:56:43:687 2028 48c COMAPI - Install call complete (succeeded = 1, succeeded with errors = 0, failed = 0, unaccounted = 0) 2013-02-01 11:56:43:687 1984 a10 Agent ********* 2013-02-01 11:56:43:687 1984 a10 Agent ** END ** Agent: Installing updates [CallerId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:56:43:687 1984 a10 Agent ************* 2013-02-01 11:56:43:687 2028 48c COMAPI - Reboot required = No 2013-02-01 11:56:43:687 2028 48c COMAPI --------- 2013-02-01 11:56:43:687 2028 48c COMAPI -- END -- COMAPI: Install [ClientId = MicrosoftUpdate] 2013-02-01 11:56:43:687 2028 48c COMAPI ------------- 2013-02-01 11:56:48:203 1984 b84 Report REPORT EVENT: {C96402ED-0D0D-4410-A69F-3D39D921089F} 2013-02-01 11:56:43:203+0100 1 183 101 {98C62B24-A3DD-4843-AD1A-E08D95624F00} 104 0 MicrosoftUpdate Success Content Install Installation Successful: Windows successfully installed the following update: Security Update for Microsoft .NET Framework 4 on XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Server 2008 x86 (KB2656351)

(ASP).Net Framework Setup log

Ik heb de indruk dat als er met Windows update of handmatig een versie van .NET Framework wordt bijgewerkt, er een log van wordt aangemaakt.

De logs belanden onder Windows 7 in de map schijfletter:\Users\gebruikersnaam\ AppData\Local\Temp, bv. C:\Users\Henk\AppData\Local\Temp
Onder XP komen ze terecht in schijfletter:Documents and Settings\ gebruikersnaam\Local Settings\Temp, bv. D:\Documents and Settings\Henk\Local Settings\Temp

De logs zelf heten ASPNETSetup_xxxxx.log, waarbij xxxxx een volgnummer is, bv. 00017

Om een voorbeeld te geven van het soort inhoud dat je kan tegenkomen hieronder de korste (van de 43) die ik op mijn XP systeem kon vinden. Je kan zien dat het om .NET Framework versie 2 gaat. Verder lijken de Internal flags mij zeer interessant, maar ik moet nog uitzoeken wat de betekenis ervan is.

******************************************************************************** **** Starting ASP.NET Setup at: 2009-04-03 22:16:58 **** Registering ASP.NET isapi: d:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll **** Internal flags: 0x00000406 ******************************************************************************** 2009-04-03 22:16:59 Starting Querying status of a service: iisadmin 2009-04-03 22:16:59 Starting Connecting to Service Manager 2009-04-03 22:16:59 Success Connecting to Service Manager 2009-04-03 22:16:59 Starting Opening Service handle 2009-04-03 22:16:59 Success Opening Service handle 2009-04-03 22:16:59 Success Querying status of a service: iisadmin 2009-04-03 22:16:59 Starting Check the status of IIS 2009-04-03 22:16:59 Success Check the status of IIS 2009-04-03 22:16:59 Starting Querying status of a service: w3svc 2009-04-03 22:16:59 Starting Connecting to Service Manager 2009-04-03 22:16:59 Success Connecting to Service Manager 2009-04-03 22:16:59 Starting Opening Service handle 2009-04-03 22:16:59 Success Opening Service handle 2009-04-03 22:16:59 Success Querying status of a service: w3svc 2009-04-03 22:16:59 Starting Determining if current ASP.NET isapi has the highest version 2009-04-03 22:16:59 Success Determining if current ASP.NET isapi has the highest version 2009-04-03 22:16:59 Starting Stopping service: aspnet_state 2009-04-03 22:16:59 Starting Connecting to Service Manager 2009-04-03 22:16:59 Success Connecting to Service Manager 2009-04-03 22:16:59 Starting Opening Service handle 2009-04-03 22:16:59 Success Opening Service handle 2009-04-03 22:16:59 Success Stopping service: aspnet_state 2009-04-03 22:16:59 Starting Pre Registration cleanup 2009-04-03 22:16:59 Starting Cleaning up registry 2009-04-03 22:16:59 Success Cleaning up registry 2009-04-03 22:16:59 Starting Uninstalling performance counters 2009-04-03 22:16:59 Success Uninstalling performance counters 2009-04-03 22:16:59 Starting Executing inf section: XSP.UninstallPerVer 2009-04-03 22:16:59 Success Executing inf section: 2009-04-03 22:16:59 Starting Executing inf section: AdminService.Uninstall 2009-04-03 22:16:59 Success Executing inf section: 2009-04-03 22:16:59 Success Pre Registration cleanup 2009-04-03 22:16:59 Starting Executing inf section: XSP.InstallPerVer 2009-04-03 22:16:59 Success Executing inf section: 2009-04-03 22:16:59 Starting Installing aspnet.mof file 2009-04-03 22:16:59 Success Installing aspnet.mof file 2009-04-03 22:16:59 Starting Determining if we are running on a domain controller 2009-04-03 22:16:59 Success Determining if we are running on a domain controller 2009-04-03 22:16:59 Starting Install all ASP.NET Services 2009-04-03 22:16:59 Starting Getting credentials for the service account 2009-04-03 22:16:59 Success Getting credentials for the service account 2009-04-03 22:16:59 Starting Connecting to Service Manager 2009-04-03 22:16:59 Success Connecting to Service Manager 2009-04-03 22:16:59 Starting aspnet_state 2009-04-03 22:16:59 Success aspnet_state 2009-04-03 22:16:59 Starting Reading various service settings for: aspnet_state 2009-04-03 22:16:59 Success Reading various service settings for: aspnet_state 2009-04-03 22:16:59 Starting Executing inf section: StateService.Uninstall 2009-04-03 22:16:59 Success Executing inf section: 2009-04-03 22:17:00 Starting Executing inf section: StateService.Install 2009-04-03 22:17:01 Success Executing inf section: 2009-04-03 22:17:01 Starting Locking service database 2009-04-03 22:17:01 Success Locking service database 2009-04-03 22:17:01 Starting Opening Service handle 2009-04-03 22:17:01 Success Opening Service handle 2009-04-03 22:17:01 Starting Writing back various service settings for: aspnet_state 2009-04-03 22:17:01 Success Writing back various service settings for: aspnet_state 2009-04-03 22:17:01 Starting Changing service account and password 2009-04-03 22:17:02 Success Changing service account and password 2009-04-03 22:17:02 Success Install all ASP.NET Services 2009-04-03 22:17:02 Starting Install the ASP.NET Performance counters 2009-04-03 22:17:02 Success Install the ASP.NET Performance counters 2009-04-03 22:17:02 Starting Install common performance counters 2009-04-03 22:17:02 Success Install common performance counters 2009-04-03 22:17:02 Starting Starting service: aspnet_state 2009-04-03 22:17:02 Success Starting service: aspnet_state 2009-04-03 22:17:02 Starting Adding protocols section to machine.config 2009-04-03 22:17:02 Success Adding protocols section to machine.config

Check System Update Readiness log

Deze log bevat uitvoer van de System Update Readiness Tool, die je bij Microsoft kunt downloaden.

De log staat in \Windows\Logs\CBS, en heet CheckSUR.log
(Er staat ook nog een file CheckSUR.persist.log, maar ik weet niet wat het nut van die 2e is.)

Een stukje uit uitvoer op een Windows 7 Ultimate computer, nadat ik flinke problemen had met Internet Explorer:

================================= Checking System Update Readiness. Binary Version 6.1.7601.21645 Package Version 17.0 2013-01-27 13:55 Checking Windows Servicing Packages Checking Package Manifests and Catalogs (f) CBS MUM Corrupt 0x00000000 servicing\Packages\Microsoft-Windows-IE-Hyphenation-Parent-Package-English~31bf3856ad364e35~~~10.2.9200.16437.mum Expected file name Microsoft-Windows-IE-Hyphenation-Parent-Package-English~31bf3856ad364e35~neutral~~10.2.9200.16437.mum does not match the actual file name (f) CBS MUM Corrupt 0x00000000 servicing\Packages\Microsoft-Windows-IE-Spelling-Parent-Package-English~31bf3856ad364e35~~~10.2.9200.16437.mum Expected file name Microsoft-Windows-IE-Spelling-Parent-Package-English~31bf3856ad364e35~neutral~~10.2.9200.16437.mum does not match the actual file name Checking Package Watchlist (f) CBS Watchlist Package Missing 0x80070002 Microsoft-Windows-EmbeddedFoundation-Base-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~pt-BR~0.0.0.0 Package_168_for_KB2633952~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0 Package registry presence failed, possibly an orphaned package on package watchlist Checking Component Store (f) CSI Missing Component Key 0x00000000 x86_microsoft-windows-m..er-wmvsdk.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_en-us_8308349e65f8847c HKLM\Components\DerivedData\Components (fix) CSI Missing Component Key CSI Registry Item Repaired Key created. There will be more reports as values are replaced. (f) CSI Missing Identity 0x00000000 identity x86_microsoft-windows-m..er-wmvsdk.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_en-us_8308349e65f8847c (fix) CSI Missing Identity CSI Registry Item Repaired x86_microsoft-windows-m..er-wmvsdk.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_en-us_8308349e65f8847c (f) CSI Missing Component Key 0x00000000 x86_microsoft-windows-m..layer-mls.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_en-us_1e7220b8d468f984 HKLM\Components\DerivedData\Components (fix) CSI Missing Component Key CSI Registry Item Repaired Key created. There will be more reports as values are replaced. ... (zo gaat het nog lang door, maar blijkbaar worden er een aantal dingen ge-fixed) (f) CSI Missing C Mark 0x00000000 c!windowsfoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_615fdfe2a739474c x86_microsoft-windows-m..nents-mdac-ado15-rh_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_33ac69f3afeb0325 Missing c! (fix) CSI Missing C Mark CSI Registry Item Repaired c!windowsfoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_615fdfe2a739474c successfully added to x86_microsoft-windows-m..nents-mdac-ado15-rh_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_33ac69f3afeb0325 (f) CSI Missing C Mark 0x00000000 c!windowsfoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_615fdfe2a739474c amd64_microsoft-windows-terminalservices-rdp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_b8079b14d0c05352 Missing c! (fix) CSI Missing C Mark CSI Registry Item Repaired c!windowsfoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_615fdfe2a739474c successfully added to amd64_microsoft-windows-terminalservices-rdp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_b8079b14d0c05352 (f) CSI Missing C Mark 0x00000000 c!microsoft-w..anguagepack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_d52d60c138fde8ce x86_microsoft-windows-m..layer-vis.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_zh-cn_5f5958975d192958 Missing c! (fix) CSI Missing C Mark CSI Registry Item Repaired c!microsoft-w..anguagepack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_d52d60c138fde8ce successfully added to x86_microsoft-windows-m..layer-vis.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_zh-cn_5f5958975d192958 Summary: Seconds executed: 108 Found 339 errors Fixed 334 errors CSI Missing Component Key Total count: 60 Fixed: CSI Missing Component Key. Total count: 60 CSI Missing Identity Total count: 61 Fixed: CSI Missing Identity. Total count: 61 CSI Corrupt Identity Total count: 2 Fixed: CSI Corrupt Identity. Total count: 2 CSI Missing C Mark Total count: 66 Fixed: CSI Missing C Mark. Total count: 66 CSI F Mark Missing Total count: 145 Fixed: CSI F Mark Missing. Total count: 145 CBS MUM Corrupt Total count: 2 CBS Registry Error Total count: 1 CBS Watchlist Package Missing Total count: 1 CBS Watchlist Component Missing Total count: 1 Unavailable repair files: servicing\packages\Microsoft-Windows-IE-Hyphenation-Parent-Package-English~31bf3856ad364e35~~~10.2.9200.16437.mum servicing\packages\Microsoft-Windows-IE-Spelling-Parent-Package-English~31bf3856ad364e35~~~10.2.9200.16437.mum servicing\packages\Microsoft-Windows-IE-Hyphenation-Parent-Package-English~31bf3856ad364e35~~~10.2.9200.16437.cat servicing\packages\Microsoft-Windows-IE-Spelling-Parent-Package-English~31bf3856ad364e35~~~10.2.9200.16437.cat

Zo te zien was er nogal wat mis: 339 fouten gevonden, 334 ge-fixed.


WIA log

Deze log (met de naam wiatrace.log bevindt zich in de map c:\Windows\Debug\WIA (aannemende dat Windows op de C-schijf geïnstalleerd is.

WIA staat voor Windows Image Acquisition. Die Windows-component zorgt ervoor dat grafische software kan communiceren met apparaten die iets doen met plaatjes, zoals scanners en digitale camera's. Zie ook deze Wikipedia-pagina (Engels).

Er hoort een service bij deze log, nl. stisvc (servicenaam). (STI staat voor Still Image Architecture, en was al aanwezig onder Windows 98.) De display name is gewoon Windows Image Acquisition.


.NET Runtime Optimization Service logs

Als je in Logboeken (Event Viewer) foutmeldingen ziet van .NET Runtime Optimization Service , dan kan het helpen om de bijbehorende log files te bekijken.

Voor gebeurtenis .NET Runtime Optimization Service, 1130 zijn dat de volgende bestanden:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ngen.log en
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ngen_service.log

Voor bovengenoemde gebeurtenis stond er het volgende in ngen.log:

10/09/2012 14:33:10 [4472]: Command line: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ngen.exe uninstall C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe 10/09/2012 14:33:10 [4472]: Error: The specified assembly is not installed . 10/09/2012 14:33:10 [4472]: ngen returning 0xffffffff 10/09/2012 14:33:34 [5088]: Command line: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ngen.exe install C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe 10/09/2012 14:33:34 [5088]: Installing assembly C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe 10/09/2012 14:34:21 [5088]: Compiling assembly C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe (CLR v2.0.50727) ... 10/09/2012 14:35:08 [5088]: IAStorDataMgrSvc, Version=10.1.2.1004, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 10/09/2012 14:35:08 [5088]: Compiling assembly IAStorDataMgr, Version=10.1.2.1004, Culture=neutral, PublicKeyToken=0864863fcbc5bc91 (CLR v2.0.50727) ... 10/09/2012 14:35:08 [5088]: IAStorDataMgr, Version=10.1.2.1004, Culture=neutral, PublicKeyToken=0864863fcbc5bc91 10/09/2012 14:35:08 [5088]: Compiling assembly IAStorUtil, Version=10.1.2.1004, Culture=neutral, PublicKeyToken=0864863fcbc5bc91 (CLR v2.0.50727) ... 10/09/2012 14:35:09 [5088]: IAStorUtil, Version=10.1.2.1004, Culture=neutral, PublicKeyToken=0864863fcbc5bc91 10/09/2012 14:35:09 [5088]: Compiling assembly IAStorCommon, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0864863fcbc5bc91 (CLR v2.0.50727) ... 10/09/2012 14:35:09 [5088]: IAStorCommon, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0864863fcbc5bc91 10/09/2012 14:35:09 [5088]: Compiling assembly IsdiInterop, Version=10.1.2.1004, Culture=neutral, PublicKeyToken=0864863fcbc5bc91 (CLR v2.0.50727) ... 10/09/2012 14:35:09 [5088]: IsdiInterop, Version=10.1.2.1004, Culture=neutral, PublicKeyToken=0864863fcbc5bc91 10/09/2012 14:35:09 [5088]: ngen returning 0x00000000

In de 1e regel zie je dat het programma ngen.exe wordt uitgevoerd.
In de 2e regel (vetgedrukt) zie je dat het fout gaat (wat het precies betekent weet ik (nog) niet).
En in de 3e regel zie je de foutcode, 0xffffffff

Het lijkt erop als het systeem het vervolgens gewoon opnieuw gaat proberen (tussen vierkante haken zie je nu een ander getal, 5088, d.w.z. dat er een nieuw proces is gestart), en aan het eind ziet je als code 0x00000000 (0 betekent meestal dat het goed is gegaan).    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 12-02-23 20:08:59