KB » Computer » Index op acties die je wilt uitvoeren

Index op acties die je wilt uitvoeren

    Tweeten

Acties

Deze pagina bevat alleen korte probleembeschrijvingen. Hetzelfde probleem kan op een heleboel verschillende manieren beschreven zijn. De links leiden naar de pagina met een uitgebreide beschrijving en mogelijke oplossingen.

Er kan op een kolom worden gesorteerd door op de titel te klikken (en in omgekeerde volgorde door nog een keer te klikken)

Als er een 'x' staat onder een Windows versie betekent het dat het probleem onder die versie is opgetreden. Een '-' betekent dat het probleem absoluut niet op die versie van toepassing is. Blanco betekent dat ik het niet weet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Probleem (kort) XP Vista Windows 7
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
K
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
USB stick of disk veilig verwijderen x x
Veilig verwijderen van USB stick of disk x x x
Verwijderen van USB stick of disk zonder gegevensverlies x x x
Configuratiescherm openen x x x
Control Panel openen x x x
Openen Configuratiescherm x x x
Openen Control Panel (Configuratiescherm) x x x
Verkenner openen (starten) x x x
Explorer openen (starten) x x x
Openen (starten) van Verkenner (Explorer) x x x
Starten van Verkenner (Explorer) x x x
Verkenner openen (starten) x x x
Eigenschappen van een object (map, bestand, etc.) bekijken x x x
Map, Eigenschappen bekijken x x x
Folder, Eigenschappen bekijken x x x
File, Eigenschappen bekijken x x x
Bestand, Eigenschappen bekijken x x x
Object, Eigenschappen bekijken x x x
Commandoregel openen x x x
Command line openen x x x
Openen van commandoregel x x x
Starten van commandoregel x x x
Commandoregel openen x x x
Elevated commandoregel openen x x
Commandoregel als Administrator openen x x
Administrator rechten in commandoregel x x
Console starten x x x
Microsoft Console starten x x x
Starten van console x x x
Openen van console x x x
Openen van Microsoft console x x x
Apparaatbeheer starten x x x
Device Management (Apparaatbeheer) starten x x x
Event Viewer (Logboeken) starten x x x
Logboeken starten x x x
Services console starten x x x
Configuratiescherm applet (onderdeel) starten x x x
Control Panel applet (onderdeel) starten x x x
Starten van Configuratiescherm applet (onderdeel) x x x
Openen van Configuratiescherm applet (onderdeel) x x x
Windows versie op je PC bepalen x x x
Versie van Windows op je PC bepalen x x x
Intern geheugen, Hoeveelheid bepalen x x x
RAM geheugen, Hoeveelheid bepalen x x x
Hoeveel intern geheugen zit er in je PC? x x x
Hoeveel RAM geheugen zit er in je PC? x x x
Geheugen (intern), Hoeveel zit er in je PC? x x x
Gebruikersnaam, Wat is je? x x x
Userid, Wat is je? x x x
Wat is je gebruikersnaam? x x x
Wat is je userid? x x x
Schijfruimte, Hoeveel is er vrij? x x x
Diskruimte, Hoeveel is er vrij? x x x
Hoeveel schijfruimte is er vrij? x x x
Hoeveel diskruimte is er vrij? x x x
Vrije ruimte op je schijf (disk), Hoeveel beschikbaar? x x x
Versie van een bestand bepalen x x x
Bestand, Versie bepalen x x x
File, Versie bepalen x x x
Bestand op floppy zetten x x x
File op floppy zetten x x x
Floppy, bestand kopiëren naar x x x
Booten vanaf een CD/DVD x x x
Starten vanaf een CD/DVD x x x
Opstarten vanaf een CD/DVD x x x
CD, Booten vanaf een x x x
DVD, Booten vanaf een x x x
CD, Starten vanaf een x x x
DVD, Starten vanaf een x x x
Omgevingsvariabelen, werken met x x x
Environment variables, werken met x x x
Procesnummer van een programma bepalen x x x
Process id van een programma bepalen x x x
Programma, procesnummer bepalen x x x
Procesnummer van een programma bepalen x x x
Testen van USB stick x x x
Testen van flash drive (USB) x x x
USB stick, Testen van x x x
Flash drive (USB), Testen van x x x
Foutcontrole van USB stick x x x
Snelheid van USB stick bepalen x x x
USB stick, Snelheid bepalen x x x
Flash drive (USB), Snelheid bepalen x x x
Snelheid bepalen van flash drive (USB) x x x
Chkdsk, Wat kan ik hoe doen met Check Disk? x x x
Harde schijf, Controle met chkdsk x x x
Hard disk, Controle met chkdsk x x x
USB stick, Controle met chkdsk x x x
Chkdsk, Controle van schijven en USB sticks x x x
Schijven en USB sticks controleren met chkdsk x x x
Harde schijven en USB sticks controleren met chkdsk x x x
Hard disks en USB sticks controleren met chkdsk x x x
Chkdsk, Wat kan ik hoe doen met Check Disk? x x x
Chkdsk, Resultaten vinden x x x
Chkdsk, Waar zijn de resultaten? x x x
Chkdsk, Meldingen betenen wat? x x x
Chkdsk, Betekenis meldingen x x x
SMART parameters van een harde schijf, betekenis x x x
Harde schijf, betekenis en gebruik van SMART parameters x x x
Schijf, betekenis en gebruik van SMART parameters x x x
Mode van een harde schijf (PIO of DMA) x x x
PIO mode van een harde schijf x x x
DMA mode van een harde schijf x x x
Harde schijf, mode (PIO of DMA) x x x
Schijf, mode (PIO of DMA) x x x
Hard disk, mode (PIO of DMA) x x x
PIO mode van een schijf terugzetten naar DMA x x x
Schijf, PIO mode terugzetten naar DMA x x x
Harde schijf, PIO mode terugzetten naar DMA x x x
Hard disk, PIO mode terugzetten naar DMA x x x
Mode van een harde schijf veranderen van PIO in DMA x x x
Defragmenteren van harde schijf of USB stick x x x
Harde schijf defragmenteren x x x
Schijf defragmenteren x x x
USB stick defragmenteren x x x
Hard disk defragmenteren x x x
Hard disk, write cache uit- of aanzetten x x x
Harde schijf, write cache uit- of aanzetten x x x
Schijf, write cache uit- of aanzetten x x x
USB stick, write cache uit- of aanzetten x x x
Write cache uit- of aanzetten voor schijf of USB stick x x x
Schijfletter veranderen van schijf of USB stick x x x
Harde schijf, Schijfletter veranderen x x x
Schijf, Schijfletter veranderen x x x
Hard disk, Schijfletter veranderen x x x
USB stick, Schijfletter veranderen x x x
USB stick, Bestandssysteem van FAT naar NTFS x x x
Harde schijf, Bestandssysteem van FAT naar NTFS x x x
Schijf, Bestandssysteem van FAT naar NTFS x x x
Hard disk, Bestandssysteem van FAT naar NTFS x x x
Bestandssysteem van FAT naar NTFS voor schijf of USB stick x x x
FAT naar NTFS, bestandssysteem voor schijf of USB stick omzetten x x x
NTFS, bestandssysteem vanuit FAT omzetten voor schijf of USB stick x x x
Veilige modus, PC starten in x x x
Safe mode, PC starten in x x x
Starten in veilige modus x x x
Starten in safe mode x x x
PC starten in veilige modus x x x
Modus, PC starten in veilige x x x
Logfile van het booten van de PC vinden en bekijken x x x
Booten van de PC, Logfile vinden en bekijken x x x
Starten van de PC, Logfile vinden en bekijken x x x
Opstarten van de PC, Logfile vinden en bekijken x x x
Opstarten van de PC lukt niet x x x
Starten van de PC lukt niet x x x
Booten van de PC lukt niet x x x
PC start niet normaal x x x
PC blijft hangen tijdens het starten x x x
Afdrukken van webpagina's x x x
Webpagina's afdrukken x x x
Preview zien van afdruk webpagina x x x
Webpagina, preview zien van afdruk x x x
Webpagina, voorbeeld (vooraf) zien van afdruk x x x
JavaScript in- of uitschakelen in browser x x x
Firefox, JavaScript in- of uitschakelen x x x
Firefox, Java in- of uitschakelen x x x
Google Chrome, JavaScript in- of uitschakelen x x x
Chrome, JavaScript in- of uitschakelen x x x
JavaScript in- of uitschakelen in Firefox, Google Chrome of Internet Explorer x x x
Inschakelen JavaScript of Java in browser x x x
Uitschakelen JavaScript of Java in browser x x x
Inschakelen JavaScript of Java in Firefox, Google Chrome of Internet Explorer x x x
Uitschakelen JavaScript of Java in Firefox, Google Chrome of Internet Explorer x x x
Firefox, CPU-verbruik heel hoog x
CPU-verbruik Firefox heel hoog x
Video en geluid, basiscontrole met dxdiag x x x
Geluid en video, basiscontrole met dxdiag x x x
Basiscontrole geluid en video met dxdiag x x x
Basiscontrole video en geluid met dxdiag x x x
Problemen met video, basiscontrole met dxdiag x x x
Problemen met geluid, basiscontrole met dxdiag x x x
System File Checker, controleren van systeembestanden x x x
Controleren van integriteit systeembestanden met sfc x x x
Systeembestanden, integriteit controleren met sfc x x x
Integriteit systeembestanden controleren met sfc x x x
Bestandscontrole, controleren van systeembestanden x x x
Logboeken (Event Logs), zoeken naar fouten en waarschuwingen x x x
Event Viewer, zoeken naar fouten en waarschuwingen x x x
Foutmeldingen, zoeken in Logboeken (Event Logs) x x x
Waarschuwingen, zoeken in Logboeken (Event Logs) x x x
Vreemde programma's, controleren op x x x
Onbekende programma's, controleren op x x x
Controleren op onbekende programma's x x x
Programma's, controleren op onbekende en/of kwaadaardige x x x
Branden DVD, algemene tips x x x
DVD branden, algemene tips x x x
Branden CD, algemene tips x x x
CD branden, algemene tips x x x
DVD kopiëren (i.h.b. beveiligde) x x x
Beveiligde DVD/CD kopiëren x x x
Dual-layer DVD's kopiëren x x x
Kopiëren dual-layer DVD's x x x
Webmail, ingetikte tekst niet verliezen x x x
Browservenster, ingetikte tekst niet verliezen x x x
Tekst in browser (bv. webmail) niet verliezen x x x
Crash van programma of PC, ingetikte tekst niet verliezen x x x
PC crash, ingetikte tekst niet verliezen x x x
Programma crash, ingetikte tekst niet verliezen x x x
CD controleren op veroudering of beschadiging x x x
DVD controleren op veroudering of beschadiging x x x
Veroudering, DVD/CD controleren op x x x
Beschadiging, DVD/CD controleren op x x x
Controleren DVD/CD op veroudering of beschadiging x x x
Disks controleren op problemen x x x
Harde schijven controleren op problemen x x x
Schijven controleren op problemen x x x
Harde schijven controleren met Seatools x x x
Harde schijven controleren met tools fabrikant x x x
Beveiligde DVD kopiëren met AnyDVD en CloneDVD (niet gratis) x x x
AnyDVD en CloneDVD (niet gratis), beveiligde DVD kopiëren x x x
AnyDVD en CloneDVD (niet gratis), beveiligde DVD kopiëren x x x
CD, gegevens redden van een beschadigde CD x x x
DVD, gegevens redden van een beschadigde DVD x x x
Data recovery van CD/DVD's x x x
DVD, data recovery x x x
CD, data recovery x x x
Beschadigde DVD/CD, gegevens redden x x x
CD Recovery Toolbox, gratis programma om gegevens van beschadigde DVD/CD's te halen x x x
Kopiëren van bestanden, doorgaan als fouten optreden x x x
XCOPY, kopiëren van bestanden gaat door als fouten optreden x x x
Fouten bij kopiëren van bestanden, programma gaat door x x x
Dataherstel van harde schijven x x x
Data recovery van harde schijven x x x
Harde schijven, data recovery x x x
Harde schijven, Dataherstel x x x
Disks, Data recovery x x x
Disks, Dataherstel x x x
Spinrite, Gegevens redden van beschadigde harde schijven x x x
Onbenaderbare schijven, Gegevens terughalen x x x
Raw disk, Gegevens terughalen x x x
Browser, verloren ingetikte tekst terughalen x x x
Ingetikte tekst op Internet verloren, Terughalen x x x
Bestand ten onrechte weggegooid, Terughalen x x x
Bestand ten onrechte weggegooid, Terughalen x x x
File ten onrechte weggegooid, Terughalen x x x
Weggegooid bestand terughalen x x x
Undelete van weggegooid bestand x x x
Verwijderd bestand terughalen x x x
Veranderd bestand in oude situatie terugbrengen x x x
Bestand, Wijzigingen ongedaan maken x x x
File, Wijzigingen ongedaan maken x x x
Hangende video in browser weer in beweging krijgen x x x
Firefox, Hangende video weer in beweging krijgen x x x
Video hangt in browser, Weer in beweging krijgen x x x
Browser, Hangende video weer in beweging krijgen x x x
Deïnstalleren van Internet Explorer x
Internet Explorer, deïnstalleren x
Plug-ins, Ontbrekende installeren x x
Silverlight, Ontbrekende plug-in installeren x x
Flash Player, Ontbrekende plug-in installeren x x
Adobe Flash Player, Ontbrekende plug-in installeren x x
Browser plug-ins, Ontbrekende installeren x x
Eigenschappen van een apparaat bekijken x x x
Apparaat, Eigenschappen bekijken x x x
Apparaat, Uitschakelen x x x
Device, Uitschakelen (disable) x x x
Disable van een apparaat (device) x x x
Uitschakelen van een apparaat (device) x x x
Deïnstalleren van een apparaat x x x
Apparaat, Deïnstalleren x x x
Device, Deïnstalleren (uninstall) x x x
Uninstall van een apparaat (device) x x x
Verborgen apparaten zien x x x
Apparaten, Verborgen x x x
Hidden devices x x x
Plugins, in Firefox controleren of ze up-to-date zijn x
Firefox, controleren op plugins die niet up-to-date zijn x
Diagnostische informatie over je PC bekijken x x x
Msinfo32, Diagnostische informatie over je PC bekijken x x x
SIW, Diagnostische informatie over je PC bekijken x x x
System Information for Windows, Diagnostische informatie over je PC bekijken x x x
Speccy, Diagnostische informatie over je PC bekijken x x x
Everest, Diagnostische informatie over je PC bekijken x x x
, Aida32, Diagnostische informatie over je PC bekijken x x x
Systeeminformatie in de vorm van een webpagina exporteren x x x
Webpagina, Systeeminformatie exporteren x x x
Systeeminformatie voor vergevorderen met Microsoft Product Support Reports x x x
Microsoft Product Support Reports, Systeeminformatie voor vergevorderen x x x
Informatie over je PC bekijken x x x
Systeeminformatie over je PC bekijken x x x
Driverquery, Gebruik van x x x
Ondertekende stuurprogramma's, Lijst maken met Driverquery x x x
Signed drivers, Lijst maken met Driverquery x x x
DriverView, informatie over stuurprogramma's x x x
Stuurprogramma's, Informatie bekijken met DriverView x x x
Stuurprogramma's, Niet ondertekende opsporen met sigverif x x x
Drivers, Niet ondertekende opsporen met sigverif x x x
Unsigned drivers, Opsporen met sigverif x x x
Stuurprogramma's, Niet ondertekende opsporen met sigverif x x x
Niet ondertekende stuurprogramma's, Opsporen met sigverif x x x
Sigverif, Beschrijving van de werking x x x
Stuurprogramma's, Oude opsporen x x x
Stuurprogramma's, Hoe vind ik er een (als ik de oude kwijt ben)? x x x
Drivers, Oude opsporen x x x
Drivers, Hoe vind ik er een (als ik de oude kwijt ben)? x x x
Stuurprogramma's beheren in 1 database (map) x x x
Drivers beheren in 1 database (map) x x x
Stuurprogramma, Installatie terugdraaien x x x
Driver, Installatie terugdraaien x x x
Installatie stuurprogramma terugdraaien x x x
Installatie driver terugdraaien x x x
Verifier gebruiken om foute stuurprogramma's op te sporen x x x
Stuurprogramma, fouten opsporen met verifier x x x
Stuurprogramma, dump laten maken bij fout in driver x x x
Driver, fouten opsporen met verifier x x x
Driver, dump laten maken bij fout x x x
Systeemherstel-wizard starten (XP) x
Herstelpunt maken x x x
Restore point maken x x x
Terugladen herstelpunt x x x
Terugzetten herstelpunt x x x
Herstelpunt terugladen x x x
Restore point terugladen x x x
Systeemherstel gebruiken x x x
System restore gebruiken x x x
Ruimte voor systeemherstel met vssadmin bekijken x x x
vssadmin gebruiken om ruimte voor systeemherstel te bekijken x x x
Herstelpunt, inhoud bekijken met System Restore Explorer x x
Restore point, inhoud bekijken met System Restore Explorer x x
System Restore Explorer, inhoud herstelpunt bekijken x x
Product key Windows/Office achterhalen x x x
Windows product key achterhalen x x x
Office product key achterhalen x x x
Sleutel Windows/Office achterhalen x x x
Activatiesleutel Windows/Office achterhalen x x x
Activation key Office/Windows achterhalen x x x


    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 15-02-23 14:08:36