KB » Computer » Apparaatbeheer

Apparaatbeheer

    Tweeten

Eigenschappen van een apparaat

Klik op Start - Uitvoeren (Run), en tik in devmgmt.msc, gevolgd door Enter.

Klik in de lijst op het plusteken voor de categorie waarin het apparaat zit, bv. Toetsenborden (Keyboards)

Klik dan met rechts op het goede apparaat, en klik op Eigenschappen (Properties)


Uitschakelen (maar niet deïnstalleren) van een apparaat

Introductie

Als je vermoedt dat een apparaat op je systeem problemen veroorzaakt kan je het uitschakelen. Dit kost maar een paar kleine acties, en je kan het apparaat ook makkelijk weer inschakelen. Deïnstalleren (en evt. later weer installeren) is riskanter, maar zou in principe niet fataal moeten zijn.

Uitschakelen m.b.v. Apparaatbeheer (Device Manager)

Ga naar de eigenschappen van het apparaat.

Vanaf hier werkt het verschillend voor Windows 7 en Windows XP.

Windows 7

Klik op het tabblad Stuurprogramma (Driver)

Klik op de knop Uitschakelen (Disable)

Bevestig de keuze door op OK te klikken.

Windows XP

Klik onderaan in het venster onder de kop Apparaatgebruik (Device usage) in de lijst, en selecteer Dit apparaat niet gebruiken (uitschakelen) (Do not use this device (disable)).

Bevestig de keuze door op OK te klikken.


Deïnstalleren van een apparaat

Ga naar de eigenschappen van het apparaat.

Klik op het tabblad Stuurprogramma (Driver)

Klik op de knop Verwijderen (Uninstall) voor Windows 7, en op Installatie ongedaan maken (Uninstall) voor Windows XP.

Bevestig de keuze door op OK te klikken.

Het kan zijn dat je de melding krijgt dat je de computer moet herstarten om de wijzigingen definitief te maken. Je kan zelf kiezen of je dat onmiddellijk wilt doen of eerst nog even wilt doorwerken. In het laatste geval zul je dus nog geen voordeel hebben van de wijziging, en misschien zelfs met een enigszins inconsistente toestand zitten.Icoontjes, foutcodes en apparaten die het niet doen

Als er problemen zijn met een apparaat, onmiddellijk na installatie of in een later stadium, dan kan je dat op verschillende manieren zien.

Voor apparaten waarmee iets aan de hand is staat bijna altijd een ongewoon icoontje. Als er problemen zijn staat er vrijwel zeker ook een foutcode in de eigenschappen van het apparaat.

Icoontjes

Elke categorie apparaten heeft zijn eigen icoontje. Maar in probleemsituaties of soms ook ter informatie, kan er een ander icoontje bovenop of i.p.v. het standaard-icoontje verschijnen.

Let wel: ik dacht altijd dat als er in een categorie die niet uitgeklapt is (dus er staat nog een plusje voor) een probleemapparaat zat, het icoontje ook over het icoontje van de categorie zou staan. Dat is dus *niet* (altijd) zo. Op een netbook (kleine laptop) had ik een gele cirkel met zwart uitroepteken binnen de categorie Stuurprogramma's die niet Plug en Play-compatibel zijn (Non-Plug and Play Drivers), maar desondanks zag je niets als je niet op het plusje klikte.

Een belangrijk verschil tussen Windows XP en Windows 7 is dat de icoontjes in Windows 7 veeeeel onduidelijker en kleiner zijn. Hou de loep bij de hand!!

Er zijn (of waren) de volgende mogelijkheden:

Hoe ziet het icoontje eruit? Mogelijke oorzaken Betekenis voor functioneren van het apparaat
Zwart uitroepteken in een gele driehoek (Windows 7) of cirkel (XP) Het apparaat ontbreekt, of
Windows herkent het apparaat niet, of
Er is een probleem met het stuurprogramma.
Hier een voorbeeld van hoe je met een dergelijk probleem om kan gaan.
Kan wel of niet werken.
Rood kruis over het normale icoon (XP) Het apparaat is uitgeschakeld. Dat kan je zelf hebben gedaan, of dat kan Windows hebben gedaan, bv. omdat het apparaat beschadigd is. Werkt 100% zeker niet.
Blauw/grijs pijltje naar beneden (klein!) in de rechteronderhoek van het normale icoon (Windows 7) Het apparaat is uitgeschakeld. Dat kan je zelf hebben gedaan, of dat kan Windows hebben gedaan, bv. omdat het apparaat beschadigd is. Werkt 100% zeker niet.
Een geel vraagteken Windows ziet dat het apparaat geïnstalleerd is, maar het goede stuurprogramma is niet geïnstalleerd. In dit geval staat het apparaat vaak in de categorie Overige apparaten (Other devices). ?
Een blauw vraagteken in een witte cirkel Ik kom deze onder Windows 7 tegen over het icoontje van de categorie Overige apparaten (Other devices) en ook over het enige apparaat in deze klasse, een Keyboard_Filter_01 Als ik bij de eigenschappen kijk zie ik dat het apparaat geen problemen heeft.
Een blauwe 'i' op een witte achtergrond (kan ik in Windows 7 en XP niet reproduceren) Dit staat voor een PnP-apparaat dat handmatig geconfigureerd is, i.p.v. gebruik te maken van Automatische instellingen gebruiken (Use automatic settings). Dit is een informatieve melding, en betekent niet perse dat het apparaat problemen heeft.
Een groen vraagteken (alleen Windows ME!!) Windows heeft niet het correcte stuurprogramma, maar 1 geïnstalleerd dat vergelijkbaar is. Werkt wel, maar mogelijk niet alle functionaliteit beschikbaar.

Voor Windows XP vind je meer informatie in artikel 310126 (Engelse versie).

Foutcodes

Als je problemen hebt met een apparaat, ga dan naar de eigenschappen.

Op het tabblad Algemeen (General) zie je in het vak Apparaatstatus (Device status) hopelijk de melding Dit apparaat werkt correct. (This device is working properly.)

De andere optie is dat je het volgende ziet:
Foutmelding. (Code xx)
xx is de foutcode, en is een waarde beneden de 100. De Foutmelding zegt vaak wel iets over de fout, maar meestal niet genoeg.

Op de site van Microsoft staat een lijst met foutcodes voor XP (Engelse versie)

Er is geen lijst specifiek voor Windows 7 te vinden, maar ik denk dat de meeste nog wel zullen gelden. In de Windows 7 Resource Kit (zeg maar de Windows 7 bijbel) wordt echter verwezen naar een artikel over Windows 2000 foutcodes, en dat die ongewijzigd zijn gebleven in Windows 7. Persoonlijk zou ik eerder op de lijst voor Windows XP vertrouwen.

En op lifewire.com staan dezelfde codes iets overzichtelijker maar ook summierder beschreven. Ik heb nog niet vergeleken of de informatie overeenkomt met die van Microsoft.


Verborgen apparaten zien

Introductie

Normaal gesproken zie je in apparaatbeheer alleen apparaten die op dat moment aan de PC gekoppeld zijn. Toch wordt er ook informatie bewaard over bv. USB sticks die in het verleden in de PC hebben gezeten.

Waarom zou je willen weten dat je ooit een bepaalde USB stick hebt gebruikt, of dat er eens een scanner aan de PC heeft gehangen? Omdat restanten van (stuurprogramma's (drivers) voor) die oude apparaten toch nog voor problemen kunnen zorgen. Soms zie je zelfs hetzelfde apparaat wel 3 of 4 keer terugkomen in Apparaatbeheer, mogelijk omdat het in verschillende USB-poorten heeft gezeten.

Show hidden/nonpresent devices

Er zijn 2 stappen nodig om de verborgen informatie boven water te krijgen:

  1. Je moet de omgevingsvariabele (environment variable) devmgr_show_nonpresent_devices aanmaken en hem de waarde 1 geven, of de registry key HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES toevoegen en de waarde 1 geven. In beide gevallen is het misschien nodig de PC te herstarten, hoewel je daar waarschijnlijk geen melding over krijgt.
  2. Start Apparaatbeheer (Device Manager) en klik op View - Show hidden devices.

Voor het aanpassen van het register heb ik een Visual Basic Script gemaakt:

Set WSHShell = WScript.CreateObject("Wscript.Shell") On Error Resume Next regKey = "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\" regValue = "DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES" textDesc = "Device manager show nonpresent devices" currentValue = WSHShell.RegRead(regKey & regValue) If Err.Number <> 0 Then Ans=WSHShell.Popup(textDesc & _ vbCrLf & "was nog niet gedefinieerd!" & _ vbCrLf & "Wil je " & textDesc & " aan zetten?", _ vbCrLf & 30, "Aanpassen " & textDesc, vbYesNoCancel) Else Ans=WSHShell.Popup("Waarde van " & textDesc & " vooraf is " & currentValue & _ vbCrLf & "Wil je " & textDesc & " aan zetten?", _ vbCrLf & 30, "Aanpassen " & textDesc, vbYesNoCancel) End If If Ans = vbYes Then Call WSHShell.RegWrite(regKey & regValue, 1, "REG_DWORD") ElseIf Ans = vbNo Then Call WSHShell.RegWrite(regKey & regValue, 0, "REG_DWORD") End If newValue = WSHShell.RegRead(regKey & regValue) Call WSHShell.Popup("Waarde van " & textDesc & " achteraf is: " & newValue)

Als je bovenstaande code kopiëert, in een bestand zet met extensie VBS, en dan uitvoert (bv. door erop te dubbelklikken), dan krijg je informatie over wat er gedaan wordt (maar je kan het ook wel een beetje raden door naar de code te kijken).

Effecten in Windows 7 en XP

Windows 7

Ik zie helemaal geen verborgen apparaten, d.w.z. apparaten die ooit in de PC hebben gezeten en nu niet meer.

Wat er wel verandert is dat er een hoop apparaten bijkomen in de categorie Netwerkadapters (Network adapters), en dat er een nieuwe categorie verschijnt: Stuurprogramma's die niet Plug en Play-compatibel zijn (Non-Plug and Play Drivers)

De apparaten die eerst niet zichtbaar waren zijn nu lichter grijs dan de apparaten die je normaal al wel zag.

Hoe en welke apparaten verwijderen?

Een beetje opruimen kan doorgaans geen kwaad, zeker als het om apparaten gaat waarvan je zeker bent dat ze nooit meer aan de PC zullen hangen.

Als je echter een USB stick ziet die nu weliswaar niet in de PC zit, maar die je waarschijnlijk over enkele dagen weer gaat gebruiken, verwijder hem dan niet. Hetzelfde geldt voor apparaten die uit staan.

De apparaten die je toch kwijt wil kan je deïnstalleren.


Betekenis van de verschillende onderdelen

Tabel met alle categorieën

Categorie (Ned) Categorie (Eng) W10 W8 W7 Vista XP Korte beschrijving
USB-controllers Universal Serial Bus Controllers n x x x
Universal Serial Bus-controllers Universal Serial Bus Controllers x x n n n
Computer Computer x x x x x Vooral interessant voor het aantal processoren in je PC.
Schijfstations Disk drives x x x x x Alle lokale schijven (normale of USB), USB-sticks en kaartlezers.
Beeldschermadapters Display adapters x x x x x Grafische kaart(en), en dat is dus *niet* hetzelfde als de monitor (het scherm zelf).
De stuurprogramma's (drivers) die hier bij horen zijn display drivers en miniport drivers.
Dvd-/cd-rom-stations DVD/CD-ROM drives x x x x CD-, DVD- en andere vergelijkbare spelers (en schrijvers).
Diskettestationcontrollers Floppy disk controllers x x x Zal je niet veel meer zien op recente computers, hoewel je nog wel externe floppy disk drives kan kopen.
Diskettestations x x Zal je niet veel meer zien op recente computers.
Human Interface-apparaten (HID) Human Interface Devices x x x x Interactieve invoerapparaten, zoals muizen en toetsenborden.
Dat kunnen USB-apparaten zijn, maar ook niet-USB apparaten die bestuurd worden door een HID minidriver.
Muizen en andere aanwijsapparaten Mice and other pointing devices x x x x Muizen en touchpads (op laptops).
IDE ATA/ATAPI-controllers IDE ATA/ATAPI controllers x x x x x De controllers en kanalen waar schijven (niet USB-sticks) en DVD-achtige spelers door bestuurd worden.
IEEE 1394 Bus host controllers??? IEEE 1394 Bus host controllers - x x Controllers die firewire-apparaten besturen.
IEEE 1394 host controllers??? IEEE 1394 host controllers x - - Controllers die firewire-apparaten besturen.
Beeldapparaten (camera's en scanners) Imaging devices x x x x Scanners, webcams, digitale camera's, e.d. (alles wat met plaatjes te maken heeft).
Toetsenborden Keyboards x x x x x Toetsenborden.
Monitors Monitors x x Beeldscherm(en), en dat is dus *niet* hetzelfde als de grafische kaart, die het beeldscherm aanstuurt.
Beeldschermen Monitors x x x Beeldscherm(en)
Bluetooth-apparaten Bluetooth Radios x x Alle Bluetooth-apparaten.
Op mijn W7 PC als subcategorieën een Generic Bluetooth Radio en een Microsoft Bluetooth Enumerator.
Ik denk dat deze naam vanaf W8 in simpelweg Bluetooth veranderd is.
Bluetooth Bluetooth??? x x Alle Bluetooth-apparaten.
Ik heb als subcategorieën op mijn Windows 10 laptop o.a. Microsoft Bluetooth-enumerator (2 keer zelfs) en Intel(R) Wireless Bluetooth(R).
Ik vermoed dat deze op de meeste PC's met Bluetooth aanwezig zullen zijn.
Modems Modems x x Ik zie hier Bluetooth-achtige dingen staan. In Vista een Motorola SM56 Speakerphone Modem. Geen idee wat het precies doet.
Netwerkadapters Network adapters x x x x x Netwerkcomponenten.
Tegenwoordig zal je vaak zowel wireless (WiFi) componenten zien als Bluetooth. Normale netwerkkaarten en -chips zullen vooral uit laptops wel verdwijnen.
Waarom ik op mijn W10-laptop 2 Bluetooth componenten heb (Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) en Bluetooth-apparaat (Personal Area Network)) is me nog niet helemaal duidelijk.
Poorten (COM & LPT) Ports (COM & LPT) x x x x Vroeger alleen seriële en printerpoorten, nu ook Bluetooth-poorten.
Processors Processors x x x x x De Central Processing Units (CPU's) in je PC.
Besturing voor geluid, video en spelletjes Sound, video and game controllers x x x x x Allerlei zaken die met multimedia te maken hebben, zoals codecs en stuurprogramma's (drivers).
SCSI and RAID controllers??? SCSI and RAID controllers x x
Opslagvolumes Storage volumes - x Dit zijn alleen de USB-sticks en kaartlezers.
Is onder Windows 8 (Portable Devices) geworden.
Systeemapparaten System devices x x x Allemaal hele ingewikkelde dingen die vooral aan je moederbord gerelateerd zijn, zoals PCI controllers e.d.
Accu's Batteries x x Accu's in laptops, en UPS-apparaten.
Batterijen Batteries??? x x Accu's in laptops, en UPS-apparaten.
Opslagcontrollers Storage controllers x x x x Op mijn Windows 8 en W10 laptops heb ik een subcategorie Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft (Microsoft Storage Spaces Controller).
Onder 2 versies van Vista zie ik een subcategorie Microsoft iSCSI-initiator.
Nog verder uit te zoeken.
Overige apparaten Other devices x x Meestal apparaten waar iets mee mis is (bv. waar geen driver voor geïnstalleerd is).
SD host adapters??? SD host adapters x Voor kaartlezers? Onder Vista staat er bij mij een SDA Standard Compliant SD Host Controller.
Draagbare apparaten??? Portable Devices x x - - O.a. USB-sticks.
Heette voor Windows 8 Opslagvolumes (Storage volumes) .
Op mijn werk zit deze categorie ook op een Windows 7 laptop.
Audio-invoer en -uitvoer Audio input and outputs x x - - - Microfoons, koptelefoons, digitale audio.
Afdrukwachtrijen Print queues x x - - - Fax en printers? (Weet het niet zeker omdat ik nog geen printer aan deze PC heb hangen.)
Beveiligingsapparaten Security devices x x Op Windows 7 laptop volgende subcategorie: Trusted Platform Module 1.2
Apparaten voor geheugentechnologie Memory technology driver x x JMicron PCIe SD/MMC Host Controller (geheugenkaartjes?).
Biometrische apparaten Biometric Devices x Deze klasse bestaat sinds Windows Server 2003, en bevat alle apparaten die via biometrie (bv. vingerafdrukherkenning) personen kunnen identificeren.
Stuurprogramma's die niet Plug en Play-compatibel zijn Non-Plug and Play Drivers x Heb ik tot nu toe alleen op een netbook gezien, en de lijst was behoorlijk lang. Terwijl je zou verwachten dat tegenwoordig bijna alles PnP-compatibel is.
Softwareoplossingen Software solutions??? x x Op mijn W10 laptop zie ik hier o.a. mijn router en mijn NAS-server staan.
Verder een Lightweight Sensors Root Enumerator, een Microsoft Device Association Root Enumerator en een Microsoft GS Wavetable-synthesizer.
Firmware Firmware??? x Subcategorie Systeemfirmware. Deze categorie zie ik voor het eerst onder Windows 10.
Sensoren Sensors??? x Subcategorie InvenSense Sensor Collection.
Deze categorie zie ik voor het eerst onder Windows 10.
Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework??? x Voor betekenis zie mijn pagina over drivers.
Universal Image Mounter??? Universal Image Mounter x Deze component is waarschijnlijk aangemaakt door het gratis product Paragon Backup and Recovery Free 2014.
User-mode block device??? User-mode block device x Deze component is waarschijnlijk aangemaakt door het gratis product Paragon Backup and Recovery Free 2014.
Smart card readers x Lezers van SD-kaartjes uit fototoestellen, smartphones, etc.
ControlVault Device x Sensor voor vingerafdrukken in Dell laptops. Ik heb de indruk dat deze categorie niet door andere merken gebruikt wordt.
Er is een samenhang met de categorie Biometrische apparaten, maar welke is me nog niet duidelijk.

USB-Controllers (Universal Serial Bus Controllers

Dit is een behoorlijk gecompliceerde sectie, en ik heb de informatie erover op de speciale pagina over USB-apparaten gezet.System-Defined Device Setup Classes Available to Vendors
Een beschrijving van Microsoft van de klasses van apparaten die je in Apparaatbeheer kunt zien. Fabrikanten kunnen zelf nieuwe klasses definiëren, maar het wordt niet aangeraden.
Creating a New Device Setup Class
Hoe je een nieuwe klasse apparaten kan creëren (Microsoft).
    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 25-01-23 14:51:00