KB » Muziek » Muziektermen

Muziektermen

    Tweeten

Terminologie

Nederlands Engels Betekenis
piano piano Zacht (dynamiek), i.e. zachter dan mezzopiano. Wordt in de muziek weergegeven met 'p'.
Wikipedia.
mezzopiano mezzopiano Gematigd zacht (dynamiek), i.e. harder dan mezzopiano en zachter dan mezzoforte. Wordt in de muziek weergegeven met 'mp'.
Wikipedia.
forte forte Hard (dynamiek), i.e. harder dan mezzoforte. Wordt in de muziek weergegeven met 'f'.
Wikipedia.
mezzoforte mezzoforte Matig hard (dynamiek), i.e. zachter dan forte. Wordt in de muziek weergegeven met 'mf'.
Wikipedia.
legato legato Geen pauze tussen de noten laten vallen. Dit wordt aangegeven door een ononderbroken lijn (legatoboog) boven of onder de noten waar het om gaat.
Zie Wikipedia.
legatoboog slur Een ononderbroken lijn boven of onder de noten, die aangeeft dat die groep noten legato gespeeld moet worden (geen pauze tussen de noten). Deze bogen verdelen de muziek vaak in frases
Wikipedia.
In Thompson's Easiest Piano Course 3, pagina 12, wordt hier iets meer over verteld.
legatoboog phrase mark Een ononderbroken lijn boven of onder de noten, die aangeeft dat die groep noten legato gespeeld moet worden (geen pauze tussen de noten).
Wikipedia.
In Thompson's Easiest Piano Course 3, pagina 12, wordt hier iets meer over verteld.
interval interval De afstand tussen 2 noten.
Vbd.: het interval van C naar E is een terts.
terts third De afstand (of het interval) tussen C en E, of tussen G en B, etc.
Zie Wikipedia.
secunde second De afstand (of het interval) tussen 2 tonen van een toonladder, zoals die tussen C en D, of tussen G en A, etc.
Zie Wikipedia.
sustainpedaal damper pedal Het meest rechtse van 3 pedalen op de piano. Indien ingedrukt blijven tonen doorklinken (de dempers komen niet tegen de snaren aan).
Zie Wikipedia.
sustainpedaal sustain pedal Het meest rechtse van 3 pedalen op de piano. Indien ingedrukt blijven tonen doorklinken (de dempers komen niet tegen de snaren aan).
Zie Wikipedia.
sustainpedaal loud pedal Het meest rechtse van 3 pedalen op de piano. Indien ingedrukt blijven tonen doorklinken (de dempers komen niet tegen de snaren aan).
Zie Wikipedia.
sustainpedaal open pedal Het meest rechtse van 3 pedalen op de piano. Indien ingedrukt blijven tonen doorklinken (de dempers komen niet tegen de snaren aan).
Zie Wikipedia.
rechterpedaal damper pedal Het meest rechtse van 3 pedalen op de piano. Indien ingedrukt blijven tonen doorklinken (de dempers komen niet tegen de snaren aan).
Zie Wikipedia.
à-vuespel sightreading Een stuk spelen zonder het geoefend te hebben.
Zie Wikipedia.
a prima vista sightreading Een stuk spelen zonder het geoefend te hebben.
Zie Wikipedia.
notenbalk staff 5 horizontale lijntjes waarop, -boven en -onder de noten staan (𝄚).
Wikipedia.
notenbalk stave Dit is de Engelse benaming. Voor uitleg zie staff, de Amerikaanse benaming.
brace Het accolade-teken waarmee 2 notenbalken (zoals bij pianomuziek) met elkaar verbonden worden.
hulplijntjes ledger line Extra toegevoegde korte lijntjes boven, tussen of onder notenbalken, voor als de noten niet op de notenbalk passen. Inner ledger lines zijn de lijntjes die *tussen* de notenbalken worden toegevoegd.
Zie Wikipedia (Engels).
overbinding tie Een boogje tussen 2 noten van dezelfde toonhoogte, maar niet noodzakelijk dezelfde duur, om aan te geven dat de 2 noten als 1 gespeeld moeten worden. Wordt vaak gebruikt om de laatste noot van een maat te verbinden met de 1e van de volgende maat.
maat bar Tellen zijn in de muziek gegroepeerd in maten van een gelijk aantal tellen. De grens tussen maten wordt aangegeven door een maatstreep .
Zie Wikipedia.
maat measure Tellen zijn in de muziek gegroepeerd in maten van een gelijk aantal tellen. De grens tussen maten wordt aangegeven door een maatstreep .
Zie Wikipedia.
metrum bar Tellen zijn in de muziek gegroepeerd in maten van een gelijk aantal tellen. De grens tussen maten wordt aangegeven door een maatstreep .
Zie Wikipedia.
frase phrase Een frase is een muzikale gedachte of zin. Het is vergelijkbaar met een zin of zinsdeel in tekst. Net zoals in tekst een aantal woorden bij elkaar horen, horen in een muziekstuk groepen noten bij elkaar. Vaak wordt dit met een legatoboog aangegeven.
Een aantal frases kan samen een thema / melodie vormen.
Zie Wikipedia (Engels).
opmaat upbeat Elke maat bevat een vast aantal tellen, behalve soms de 1e en de laatste. Als de 1e bv. maar 1 tel heeft, terwijl het stuk 4 tellen per maat heeft, dan heeft de laatste maat doorgaans de resterende 3 tellen. De 1e maat wordt de opmaat genoemd.
opmaat pick-up note Zie opmaat / upbeat.
staccato staccato Een staccatonoot wordt korter gespeeld dan bij legato, waardoor er een moment van stilte is voor de volgende noot begint.
Het wordt in de muziek aangegeven door een punt onder of boven de noot.
Zie Wikipedia (Ned) en Wikipedia (Engels). Op de laatste kan je horen wat het verschil is tussen staccato en legato.
kruis sharp Het teken ♯.
Kan aan het begin van een notenbalk staan (bv. op de lijn voor de 'f'), en geldt dan voor al diezelfde noten in het stuk, of voor een individuele noot (en geldt dan in die hele maat). Het betekent dat de noot een halve toon hoger gespeeld moet worden. f wordt dus fis, wat hetzelfde is als ges (de zwarte toets tussen f en g).
Zie Wikipedia (Nederlands).
mol flat Het teken ♭.
Kan aan het begin van een notenbalk staan (bv. op de lijn voor de 'g'), en geldt dan voor al diezelfde noten in het stuk, of voor een individuele noot (en geldt dan in die hele maat). Betekent dat de noot een halve toon lager gespeeld moet worden. g wordt dus ges, wat hetzelfde is als fis (de zwarte toets tussen f en g).
Zie Wikipedia (Nederlands).
herstellingsteken natural Het teken ♮.
Betekent dat een voorgaande kruis of mol ongedaan worden gemaakt.
toccatina toccatina Een kort, 'flashy' stuk, dat in hoog tempo gespeeld wordt. De toccatina is verwant aan de toccata, dat een langer stuk met hetzelfde karakter is.
Dit stukje is een voorbeeld.
tonica tonic De 1e noot uit een toonladder. Muziekstukken eindigen vaak met/op de tonica.
Zie Wikipedia.
dominant dominant De 5e noot uit een toonladder.
ritenuto ritenuto Betekent dat je geleidelijk langzamer moet gaan spelen. Staat vaak aan het eind van een stuk. Afgekort tot rit. Ritardando is vrijwel (maar niet helemaal) hetzelfde.
Zie Wikipedia.
ritardando ritardando Betekent dat je geleidelijk langzamer moet gaan spelen. Staat vaak aan het eind van een stuk. Afgekort tot ritard. of rit. Ritenuto is vrijwel (maar niet helemaal) hetzelfde.
Zie Wikipedia.
gebroken akkoord broken chord Een akkoord waarvan de noten na elkaar gespeeld worden. Dit wordt ook een arpeggio genoemd.
Zie Wikipedia.
akkoord chord 3 of meer noten die tegelijk gespeeld worden.
arpeggio arpeggio Een akkoord waarvan de noten na elkaar gespeeld worden. Dit wordt ook een gebroken akkoord genoemd.
Zie Wikipedia.
blocked chord Een akkoord waarvan de noten tegelijk gespeeld worden (bv. c-e-g).
Zie Wikipedia (Engels).
dominant septiemakkoord dominant seventh chord Een akkoord van 4 tonen, dat is opgebouwd op de dominant (5e toon) van een grote terts toonladder. Uitgaande van de toonladder van C, wordt dit akkoord G - B - D - F.
Vaak worden de noten geherarrangeerd, en wordt de 3e toon van het rijtje weggelaten. G - B - D - F wordt dan B - F - G. Zie Wikipedia.
line note Een noot die op een lijn van een notenbalk staat.
space note Een noot die tussen de lijnen van een notenbalk staat.
bassleutel bass clef Sleutel (𝄢) die aangeeft dat de 4e lijn van het onderste deel van de notenbalk de F is, een kwint onder de centrale C.
Zie Wikipedia.
f-sleutel f-clef Sleutel (𝄢) die aangeeft dat de 4e lijn van het onderste deel van de notenbalk de F is, een kwint onder de centrale C.
Zie Wikipedia.
vioolsleutel treble clef Het teken 𝄞
Sleutel die aangeeft dat de 2e lijn van het bovenste deel van de notenbalk de G is, een kwint boven de centrale C.
Op pag. 10 van Accelerated Piano Adventures 1 staat hoe je ze moet tekenen.
Zie Wikipedia.
g-sleutel g-clef Sleutel die aangeeft dat de 2e lijn van het bovenste deel van de notenbalk de G is, een kwint boven de centrale C.
Zie Wikipedia.
gavotte gavotte Een levendige Franse dans in 4 / 4 tempo. Hij begint meestal met 2 tellen opmaat.
menuet minuet Een statige dans in driekwartsmaat, populair in the 18e eeuw.
imitatie imitation Het onmiddellijk herhalen van een muzikaal idee door de andere hand.
barcarolle barcarolle Een stuk dat het wiegende ritme van een gondel imiteert. Een beroemde variant is die van Jacques Offenbach (pag. 48).
sonatine sonatina Een stuk voor piano of ander muziekinstrument dat meestal 2 of 3 delen heeft. Elk deel heeft zijn eigen karakter en tempo. De uitvoerder moet kort pauseren tussen de delen.
Zie Wikipedia.
deel movement Zie Wikipedia (Engels).
leadsheet lead sheet Een muziekstuk dat wordt weergegeven door alleen de melodie (vaak op 1 notenbalk), met daarboven de symbolen voor de akkoorden die als begeleiding gespeeld moeten worden.
Zie Wikipedia.
leadsheet fake sheet Een muziekstuk dat wordt weergegeven door alleen de melodie (vaak op 1 notenbalk), met daarboven de symbolen voor de akkoorden die als begeleiding gespeeld moeten worden.
Zie Wikipedia.
muzikale vraag musical question Een frase die op elke noot van de toonsoort kan eindigen, behalve op de tonica (grondtoon). De frase klinkt incompleet, net als een vraag.
Zie [apat2, p. 11].
muzikaal antwoord musical answer Een frase die op de tonica (grondtoon van de toonsoort) eindigt. De frase heeft een afsluitend, voldoening gevend karakter.
Zie [apat2, p. 11].
parallelle vraag en antwoord parallel question and answer Het antwoord begint met dezelfde noot als de vraag.
Zie [apat2, p. 13].
constrasterende vraag en antwoord constrasting question and answer Het antwoord begint met een andere noot dan de vraag.
Zie [apat2, p. 13].
concerto concerto Een compositie voor solo-instrument en orkest ([apat2, p 14).)
Wikipedia beschrijft het iets anders, en legt ook uit wat het verschil tussen concert en concerto is.
parallelle beweging parallel motion Beweging van de handen in dezelfde richting, waarbij het interval tussen de noten gelijk blijft.
Zie [apata2, p. 6] en Wikipedia (Engels).
tegengestelde beweging contrary motion Beweging van de handen in tegengestelde richting. Als de intervallen tussen noten van beide handen gelijk zijn, heet het "strict contrary motion".
Zie [apata2, p. 7] en Wikipedia (Engels).
crescendo crescendo Geeft aan dat je geleidelijk harder moet gaan spelen. Wordt weergegeven door een soort uitgerekt <-teken (𝆒). Het tegengestelde is diminuendo.
Zie de Wikipedia pagina over dynamiek.
diminuendo diminuendo Geeft aan dat je geleidelijk zachter moet gaan spelen. Wordt weergegeven door een soort uitgerekt >-teken (𝆓). Het tegengestelde is crescendo.
Zie de Wikipedia pagina over dynamiek.
transpositie transposition Het spelen van een muziekstuk in een andere toonsoort. Het stuk klinkt hetzelfde, maar hoger of lager. De afstanden (intervallen) tussen opvolgende noten is hetzelfde in de orginele versie als in de getransponeerde versie.
Zie Wikipedia en [apa2], p. 12
fermate fermata Een teken (𝄐) dat aangeeft dat je een noot (een beetje naar eigen inzicht) langer moet aanhouden dan zijn officiele waarde.
fandango fandango Een levendige Spaanse dans in 3/4 maat.
Zie Wikipedia.
muzikale vorm musical form De structuur van een muziekstuk.
Zie: Wikipedia (Engels).
leidtoon leading tone Een toon die spanning opwekt, en gevolgd wordt door een toon die een halve toonsafstand lager is. Een voorbeeld is de toon die een halve toonsafstand onder de tonica ligt.
Zie: Wikipedia.
finger substitution Het plaatsen van een andere vinger op dezelfde toets. De hand komt dus in een andere positie.
Zie: Wikipedia (Engels).
ostinato ostinato Een muzikaal patroon dat steeds herhaald wordt.
Zie Wikipedia.
Albertijnse bas Alberti bass Een veel voorkomend patroon voor de linkerhand: onder - top - middel -top. De middel-toon ligt dus ergens tussen de onder- en top-toon in, soms echt ongeveer in het midden, maar ook vaak vlak onder de top-toon.
Zie Wikipedia.
accident accidental Een toon (al dan niet verhoogd of verlaagd) die niet in de toonsoort van het stuk past.
Zie Wikipedia.
toevallig voorteken accidental Een toon (al dan niet verhoogd of verlaagd) die niet in de toonsoort van het stuk past.
Zie Wikipedia.
alteratie accidental Een toon (al dan niet verhoogd of verlaagd) die niet in de toonsoort van het stuk past.
Zie Wikipedia.
common time Veel voorkomende maatsoort (4 / 4). Wordt ook wel weergegeven door een C aan het begin van de notenbalk (𝄴).
Zie Wikipedia (Engels).
alla breve alla breve Maatsoort waarin de halve noot de teleenheid is (2 /2). Wordt ook wel weergegeven door een C met een vertikale streep erdoor, aan het begin van de notenbalk (𝄵).
Zie Wikipedia.
alla breve cut time Maatsoort waarin de halve noot de teleenheid is (2 /2). Wordt ook wel weergegeven door een C met een vertikale streep erdoor, aan het begin van de notenbalk (𝄵).
Zie Wikipedia.
binary form Een muziekstuk in deze vorm bestaat uit 2 hoofddelen, A en B.
Zie Wikipedia (Engels).
ternary form Een muziekstuk in deze vorm bestaat uit 3 hoofddelen, A, B en dan nog een keer A.
Zie Wikipedia (Engels).
kwartnoot quarter note Een noot met de lengte van 1 tel. Wordt weergegeven met het symbool 𝅘𝅥
Heet crotchet in Engeland.
Zie Wikipedia (Engels) en Wiktionary (Nederlands).
kwartnoot quarter note Een noot met de lengte van 1 tel. Wordt weergegeven met het symbool 𝅘𝅥
Heet quarter note in Amerika.
Zie Wikipedia (Engels) en Wiktionary (Nederlands).
halve noot half note Een noot met de lengte van 2 tellen. Wordt weergegeven met het symbool 𝅗𝅥
Heet minim in Engeland.
Zie Wikipedia (Engels).
halve noot minim Een noot met de lengte van 2 tellen. Wordt weergegeven met het symbool 𝅗𝅥
Heet half note in Amerika.
Zie Wikipedia (Engels).
hele noot whole note Een noot met de lengte van 4 tellen. Wordt weergegeven met het symbool 𝅝
Heet semibreve in Engeland.
Zie Wikipedia (Engels).
hele noot semibreve Een noot met de lengte van 4 tellen. Wordt weergegeven met het symbool 𝅝
Heet whole note in Amerika.
Zie Wikipedia (Engels).
achtste noot eighth note Een noot met de lengte van een halve tel. Wordt weergegeven met het symbool 𝅘𝅥𝅮
Heet quaver in Engeland.
Zie Wikipedia (Engels).
achtste noot quaver Een noot met de lengte van een halve tel. Wordt weergegeven met het symbool 𝅘𝅥𝅮
Heet eighth note in Amerika.
Zie Wikipedia (Engels).
tel beat Basiseenheid van tijd. Dit is het ritme dat je met voeten of handen zou tikken.
Zie Wikipedia (Engels).
maatstreep bar line De scheiding tussen opeenvolgende maten. Het is een enkelvoudige verticale lijn (𝄀), hoewel er ook varianten zijn, zoals aan het eind van een stuk (𝄂).
maatsoort time signature De maatsoort bestaat uit 2 getallen boven elkaar. Het onderste getal geeft aan wat de teleenheid van de maat is. 4 staat bv. voor kwartnoot.
Het bovenste getal geeft aan hoeveel tellen er per maat zijn.
Zie Wikipedia.
chant chant Een simpele melodie met 1 lijn voor stemmen. Hij mag behoorlijk vrij geïnterpreteerd worden.
Zie Wikipedia.
kwartrust quarter rest Teken dat 1 tel stilte aangeeft: 𝄽
halve rust half rest Teken dat 2 tellen stilte aangeeft: 𝄼
hele rust whole rest Teken dat een hele maat stilte aangeeft: 𝄻
Dus in een 3/4 maat staat het voor 3 tellen stilte, en in een 4/4 maat voor 4 tellen!
thema theme Een melodie, vaak opgebouwd uit meerdere frases, waarop het hele muziekstuk is gebaseerd.
Zie Wikipedia.
melodie melody Zie Wikipedia.
musette musette Een levendig muziekstuk dat het geluid van doedelzakken imiteert.
Zie Wikipedia.
accelerando accelerando Geleidelijk sneller spelen.
Zie Wikipedia.
coda coda Het slotdeel van een muziekstuk.
Zie Wikipedia.
allegro allegro Staat voor vlug en levendig, met een tempo van 120-138 tellen per minuut.
Zie Wikipedia.
pianissimo pianissimo Staat voor zeer zacht (dynamiek).
Zie Wikipedia.
harmonisch interval harmonic interval Een interval tussen noten die tegelijk klinken.
Zie Wikipedia.
melodisch interval melodic interval Een interval tussen noten die na elkaar klinken.
Zie Wikipedia.
chromatische toonladder chromatic scale Een toonladder van een octaaf, waarin je steeds een halve stap omhoog gaat. Alle witte en zwarte toetsen worden dus gebruikt, zodat er 12 tonen in het octaaf zitten.
Zie Wikipedia (Nederlands) of Wikipedia (Engels).
hele-toonstoonladder whole tone scale Een toonladder van maar 6 tonen, met 2 halve stappen tussen elke 2 tonen. In wezen bestaan er dus maar 2 van dit soort toonladders, degene die begint met C, en degene die begint met Cis.
Zie Wikipedia (Nederlands) en Wikipedia (Engels).
motief motive Een kort muzikaal patroon. Het is de kleinste eenheid met een muzikale identiteit.
Zie Wikipedia (Nederlands) of Wikipedia (Engels).
sequence Een muzikaal patroon dat op een andere toonhoogte herhaald wordt. Een sequence kan hoger of lager zijn dan het motief.

Music Symbols
HTML codes en Unicode voor allerlei muzikale symbolen.

    Tweeten
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10-05-22 18:44:07