KB » Computer » Draadloze netwerken

Draadloze netwerken

    Tweeten

Introductie

Omdat ik zelf recentelijk problemen had om mijn 2 laptops draadloos verbinding te laten maken met de router, heb ik hieronder mijn instellingen beschreven.

Sommige mensen hebben een (breedband)modem dat voor de verbinding naar buiten zorgt, en een router/access point. De draadloze PC's maken in dat geval verbinding met het access point. In mijn geval zijn beide apparaten in 1 geïntegreerd.

Elke router en access point zijn verschillend, en dat geldt ook ook elke draadloze adapter (kaart) op de PC's die er verbinding mee maken. Maar hoewel de namen van de instellingen en het aantal ervan vaak verschillen, zijn er toch ook een flink aantal overeenkomsten.


Instellingen voor draadloze netwerken

Het applet voor het beheren van draadloze netwerken

Open het Configuratiescherm (Control Panel).

Klik op (Network and Sharing Center).

Klik op (Manage wireless networks).

De mogelijkheden in het applet

Je ziet een lijst met potentieel beschikbare netwerken. De lijst wordt van boven naar beneden afgewerkt, tot er een verbinding tot stand is gekomen.

Bij elk netwerk zie je achtereenvolgens o.a. de naam (het SSID), de encryptie die gebruikt wordt (WPA2 is het beste).

Als je met rechts klikt op de naam van het netwerk, en dan op Eigenschappen (Properties) krijg je wat meer gegevens en instelmogelijkheden te zien.

De menukeuzes bovenin het applet

De belangrijkste keuzes zijn Toevoegen (Add) en (Adapter properties).

Toevoegen (van wireless netwerk)

Eigenschappen van de wireless adapter


Betrokken services

De meest cruciale service voor wireless (Wifi) verbindingen is de WLAN AutoConfig-service (Wlansvc). (Onder Windows XP en Server 2003 heette dat de Wireless Zero Configuration service (WZCSVC)).

Als deze service niet draait kan je een draadloze verbinding (afgezien van Bluetooth) wel vergeten.

De service maakt verbinding met het 1e beschikbare netwerk uit de lijst. (In Windows XP en Server 2003 was dat anders: daar werd eerst gekeken naar netwerken die hun SSID uitzenden, daarna pas naar netwerken die dat niet doen, ongeacht hun plaats op de lijst).

Op de site van Microsoft een zeer goed artikel over deze service (het lijkt in het begin alleen over Server 2008 te gaan, maar later worden verschillende Windows-versies met elkaar vergeleken).


Instellingen op de router

Introductie

Als je überhaupt iets op de router wilt bekijken, laat staan veranderen, zul je 2 dingen moeten weten:

In het menu van mijn router heb ik 3 keuzes die met draadloze netwerken te maken hebben:

Channel and SSID

In deze sectie kan ik de volgende velden invullen:

Security

Extra keuzes die je krijgt als je kiest voor 802.1x

Wireless Bridge

Je zou je in principe kunnen voorstellen dat je in een zo groot huis woont, dat je vanaf bepaalde plekken geen verbinding meer kan krijgen met je access point. Als je dan toch perse op zo'n plek draadloos wilt kunnen werken, zou je kunnen overwegen om halverwege die plek en het andere access point er nog 1 te plaatsen. De verbinding tussen je PC en het oorspronkelijke access point gaat dan via een tussenschakel. Een dergelijk netwerk zal echter wel wat complexer zijn om op te zetten, en ik besteed er hier voorlopig geen aandacht aan.


Instellingen op de client-PC

Het scherm Draadloze netwerkverbinding (Wireless Network Connection)

Open het ncpa Configuratiescherm applet.

Dubbelklik in het rechterdeel van het venster op Draadloze netwerkverbinding (Wireless Network Connection)

Je krijgt nu een lijstje met beschikbare draadloze netwerken te zien (de lijst ziet er iets anders uit onder Windows 7 en Vista in vergelijking met XP).

Als de lijst leeg is, is er blijkbaar geen enkel waarneembaar access point bij je in de buurt. Ook access points die niet regelmatig hun naam (SSID) uitzenden worden in principe in de lijst weergegeven. Als je zeker weet dat je wel een access point hebt is er een ander probleem.

Nadat je een verbinding met minimaal 1 draadloos netwerk hebt geconfigureerd (zie volgende sectie) kan je ook enige geavanceerde instellingen wijzigen.

Er zijn draadloze netwerken gevonden

Als je wel draadloze netwerken ziet, zullen het er bijna altijd meer dan 1 zijn, tenzij je in een hutje op de hei woont. Zeker in een flat zullen meerdere buren ook een draadloos netwerk hebben, al zal het signaal daarvan vaak zwakker zijn. Helemaal rechts in het venster staan 5 verticale balkjes, en des te meer er groen zijn, des te sterker is het signaal.

Als je je eigen netwerk in de lijst herkent, klik dan op Verbinding maken

Er wordt nu gevraagd om de Netwerksleutel van de verbinding. Daarbij neem ik aan (en hoop ik) dat je op de router beveiliging hebt ingesteld, en bij voorkeur de sterkste mate van beveiliging (WPA2).

Vul je netwerksleutel in, en klik nog een keer op Verbinding maken

Daarna zou je verbinding moeten kunnen maken met de andere PC's e.d. op je netwerk, tenzij je netwerkinstellingen nog niet deugden (bv. als je een vast IP-adres had ingesteld dat niet past bij de nieuwe router die je hebt gekocht of van de provider hebt gekregen). Dan moet je die alsnog wijzigen.

Draadloos netwerk instellen

Klik in het linkerdeel op Een draadloos netwerk voor een huis of klein bedrijf instellen

Je zit nu (zie blauwe balk bovenaan) in de Wizard Draadloos netwerk instellen. Klik op Volgende

Achter Netwerknaam (SSID) moet je dezelfde naam opgeven die je op het access point (router/modem) hebt ingesteld.

Hoewel Automatisch een netwerksleutel toewijzen wordt aanbevolen, zou ik kiezen voor Handmatig een netwerksleutel toewijzen. De sleutel moet nl. overeenkomen met die op het access point, en ik weet niet hoe de communicatie moet lukken als Windows een sleutel voor je gaat bepalen.

Afhankelijk van wat je op je router hebt ingesteld moet je het onderste keuzevakje WPA-codering in plaats van WEP gebruiken... aanvinken. Zoals eerder vermeld is WPA sterk aan te raden, tenzij je een access point of andere computer hebt die daar niet mee overweg kan. Maar WEP is tegenwoordig nauwelijks nog beveiliging te noemen.

Klik op Volgende

Klik op Handmatig een netwerk instellen

Hopelijk krijg je nu niet een vervelende melding. Indien wel moet je eerst een service starten, anders kan je doorgaan met de volgende stap.

Voer 2 keer de netwerksleutel in die je ook op het access point (bv. achter Pre-shared Key) hebt ingevuld. Je kan door het vinkje weg te halen in het keuzevakje Tekens verbergen tijdens het typen zien wat je intikt.

Geavanceerde instellingen wijzigen

Open het ncpa Configuratiescherm applet.

Dubbelklik in het rechterdeel van het venster op Draadloze netwerkverbinding (Wireless Network Connection)

Selecteer uit de lijst het gewenste draadloze netwerk, en klik dan links op Geavanceerde instellingen wijzigen

Je staat als het goed is nu in het scherm (zie de blauwe balk bovenin) Eigenschappen voor Draadloze netwerkverbinding

Klik op het tabblad Draadloze netwerken

Je kan nu 2 interessante dingen doen:


Terminologie

Access point
In de thuissituatie bestaan de meeste draadloze netwerken uit 1 access point en 1 of meer computers (laptops e.d.) die er draadloos of bedraad mee kunnen communiceren. Het access point is het centrale knooppunt van zo'n netwerk, en fungeert min of meer als de "baas" ervan. Soms zitten het access point en het modem (dat zorgt voor de verbinding naar de buitenwereld) in 1 kastje, soms zijn het 2 aparte kastjes.
BSSID
Een BSS (Basic Service Set) is de verzameling van 1 access point met alle apparaten die er verbinding mee maken. Het BSSID is de naam van die verzameling.
ESSID
Een ESS (Extended Service Set) is een verzameling van BSS-en plus de bedrade netwerken waaraan ze gekoppeld zijn. Het ESSID is de naam van het geheel.
Router
Een apparaat dat verschillende netwerken met elkaar kan verbinden (bv. het lokale netwerk in huis met Internet). Routers hebben tegenwoordig vaak zowel een aantal poorten om apparaten (computers, printers, etc.) met kabels aan te sluiten, als de mogelijkheid om draadloos te communiceren.
SSID
Deze term wordt soms gebruikt in plaats van ESSID, maar ook soms als naam van een draadloos netwerk zonder access point (waarin dus bv. 2 computers draadloos met elkaar communiceren zonder dat er iemand echt de baas is. Dat heet een IBSS, een Independent Basic Service Set).

Problemen met draadloze netwerken

Geen draadloze netwerken gevonden (terwijl ze er zeker zijn)

Beschrijving

Op een Vista laptop kon ik geen verbinding meer maken met mijn draadloze netwerk. Ik kreeg de melding Er zijn geen draadloze netwerken binnen bereik gevonden. Zorg ervoor dat de schakelaar voor draadloos netwerkverkeer op uw computer is ingeschakeld

Eigenlijk was die melding al heel duidelijk, maar aangezien ik nog nooit had gehoord van een schakelaar volgde ik eerst wat andere dwaalsporen.

Het was lang geleden sinds ik voor de laatste keer verbinding had gemaakt, en een half jaar geleden was de router verhuisd van mijn werkkamer naar mijn woonkamer, mogelijk verder van de zolder waar mijn laptop stond. Maar dichterbij zetten hielp niet.

Ik keek ook nog naar de services die er draaiden, omdat er in het verleden (XP?) altijd een Wireless Zero Configuration service actief moest zijn voor draadloze netwerkverbindingen.

Maar die schijnt onder Vista en hoger niet meer te bestaan. Ik zie nu een WLAN AutoConfig die actief is, en een Wired AutoConfig die niet altijd actief is.

In Apparaatbeheer was ook alles OK.

Ik kwam dichter in de buurt toen een vriend mij vertelde dat je soms met functietoetsen het draadloze gebeuren in en uit kan schakelen. Onder functietoets F2 zat inderdaad duidelijk een draadloos symbooltje, maar erop drukken had geen effect.

Probleem

Maar het probleem was dus precies zoals in de foutmelding stond.

Op de voorkant van de laptop zit een schakelaartje, en die stond in de Off-stand.

Oplossing 1

Schakelaar aanzetten.    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 12-02-23 20:11:55