KB » Short stories in Dutch, English and Chinese » USB organizer
    Tweet

USB organizer


Organizer with USB sticks and Bluetooth adapters

Organizer with USB sticks and Bluetooth adapters

Dutch version

Ik heb tientallen USB-sticks, en vaak weet ik niet waar ze zijn. Maar vorig jaar ontdekte ik dat er naast CD/DVD-houders ook mappen zijn voor USB sticks. Dus zitten al mijn USB sticks en bluetooth adapters netjes in een map. Was dit de oplossing voor mijn probleem? Nee, want nu ben ik geregeld de hele map kwijt.


English version

I have tens of USB sticks, and often I don't know where they are. But last year I found out, that apart from CD/DVD containers, there are also USB containers. So, since then I put my USB sticks and bluetooth adapters neatly in a container. Was this really the solution to my problem? No, because now I regularly can't find the container.


Chinese version

我有几十个优盘,经常不知道它们在哪儿。 但去年我发现除了光盘袋子以外,还有装优盘的袋子! 所以,从此我的优盘和蓝牙配接卡在袋子里面摆的很整齐。 这个问题真的被解决了吗? 不,因为现在我时常遗失袋子。    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 21-04-19 13:05:15