KB » Short stories in Dutch, English and Chinese » Neon light
    Tweet

Neon light


Neon light

Neon light

Dutch version

Boven de spiegel in mijn badkamer zit een neonlamp. Kort geleden begon hij te flikkeren. Ik heb altijd een reserve-exemplaar in mijn huis. Gelukkig kon ik hem vinden in de chaos. Helaas ben ik niet goed in klussen. Hoewel ik de lamp al verschillende keren had vervangen, was het deze keer moeilijker. Na het installeren van de lamp was er geen licht. Misschien heb ik de houders kapot gemaakt. Ik heb tijdelijk een bureaulamp geinstalleerd. (Ik weet het, de spiegel is een beetje smerig.) (Architecten schijnen te denken dat iedereen kort is.)


English version

There is neon light above the mirror in my bathroom. Recently the light started to flicker. In my house I always have a spare one. Luckily I could find it in the chaos of my house. Unfortunately, I'm not good at doing manual chores. Although I already replaced the lamp several times, it was more difficult this time. After installing the spare lamp, there was no light. Perhaps I ruined the placeholders. I temporarily installed a desk lamp. (I know, the mirror is a bit dirty.) (Architects seem to think everybody is short.)

Desklight

Desklight

Chinese version

洗澡间的镜子上面有一个霓虹灯。 最近灯管开始闪。 我家里一直有一个备用灯。 幸好,在杂乱的房间里我找到了它。 不巧的是我不擅长手工活儿。 虽然我已经换过几次灯,但这次更困难。 装上新的灯管后没有灯光。 也许我弄坏了插座。 我暂时安装了台灯。 (我知道,镜子有一点脏) (建筑师以为大家是矮人)    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 31-03-19 20:00:33