KB » Short stories in Dutch, English and Chinese » My skills
    Tweet

My skills


Dutch version

Mijn bedrijf wilde onze kennis weten. Men kan dan voor projecten sneller de geschikte mensen vinden. We konden onze vaardigheden op een website invullen. We hoefden onze kennis van talen niet in te vullen, maar ik besloot het toch te doen. Tot mijn verbazing stond Chinees niet in de lijst. Maar Tajik en Amhaars wel. Daarom schreef ik een ietwat sarcastische mail naar de beheerder van de site. Ik vertelde hem dat ik begreep dat Tajik veel belangrijker is dan Chinees, maar dat ik hoopte dat Chinees zou worden toegevoegd.


English version

My company wanted to know our skills. Then, in case of a project, they can quickly find suitable people. We could use a web page to fill in our skills. We didn't have to enter our knowledge of languages, but I decided to do it anyway. To my surprise I discovered that Chinese wasn't in the list. However, Tajik and Amhaars were. Therefore I wrote a somewhat sarcastic email to the manager of the web page. I told him, that I understood Tajik was much more important than Chinese, but that I hoped Chinese would be added to the list.


Chinese version

我的公司想要知道我们的特长。 那样的话,如果有一个项目,公司就可以更快地找到合适的人。 我们可以用一个程序去填写我们的特长。 我们不必填写我们的语言知识,但是我还是决定加一项。 我发现中文竟然不在语言的单子里。 那里却有语言Tajik和Amhaars。 所以我给程序管理员发了一封讽刺的邮件。 我告诉了他们,我理解Tajik比中文重要的多,但是我希望中文被放在语言栏里。    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 3-2-2015 13:25:23