KB » Short stories in Dutch, English and Chinese » Killerbot
    Tweet

Killerbot


Cleaning robot

Cleaning robot

Dutch version

Kickstarter.com is een website. Als een klein bedrijf een goed idee heeft, hebben ze geld nodig om het product te maken. Op de website kunnen ze informatie over product en prijs geven. Mensen kunnen op de site het product bestellen. De website garandeert dat klanten alleen hoeven te betalen als het product met succes geproduceerd wordt. Een paar maanden geleden heb ik mijn 1e "robot" besteld. Het apparaat lijkt op een robotstofzuiger. Alleen zuigt het nu geen stof, maar doodt het microben. Het voornaamste doel is het reinigen van matrassen in hotels. Je zet het apparaat op bed. Het zal dan uit zichzelf rond gaan rijden op het matras. Het maakt gebruik van 'edge detection': het kan niet van het bed afvallen, omdat het de randen van de matras herkent.


English version

Kickstarter.com is a website. If a small company has a good idea, they need funds to produce their product. On the website they can introduce their product and the price. On the website people can order the product. The website guarantees that customers will only have to pay if the product is successfully produced. Several months ago I ordered my first "robot". That device looks like an automatic vacuum cleaner. This time it doesn't suck dust, but it kills microbes. It's main purpose is to clean mattresses in hotels. You take the device and put it on the bed. The device will automatically drive around on the mattress. It uses 'edge detection': it can't fall of the bed, because it recognizes the edges of the mattress.


Chinese version

Kickstarter.com是一个网站。 如果一家小公司有好主意,他们需要资金去生产他们的一个物品。 在网站上他们可以介绍他们的物品和价格。 人们能从网站上预订那个物品。 网站保障只有公司成功生产物品,顾客才需要付钱。 几个月以前我预订了我的第一个"robot"。 那个机器好像一台自动吸尘器一样。 这次它不吸尘,但是它杀死微生物。 它最重要的目的是清理酒店的床垫。 你把机器放在房间里的床上。 机器会自动行驶过床垫的每个角落。 机器有‘edge detection’:它不会从床上跌落,因为它能识别床垫的边缘。    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 01-04-19 22:44:51