KB » Short stories in Dutch, English and Chinese » Food replacement
    Tweet

Food replacement


Dutch version

Ik hou niet van koken, boodschappen doen, afwassen, en veel tijd besteden aan eten. Daarom koop ik altijd kant-en-klaarmaaltijden, en gebruik ik wegwerpborden, -lepels, -messen, en -bekertjes. Maar ik ga vanaf nu een nieuw concept proberen. Een Amerikaan heeft onderzocht wat een lichaam nodig heeft. Hij heeft een lijst gemaakt van stoffen: mineralen, eiwitten, vezels, vitamines, etc. Hij heeft nauwkeurig de hoeveelheden van de stoffen bepaald, en alles in een mixer gedaan. Vanaf die dag heeft hij bijna alleen dat mengsel gedronken. (Zie opmerking 1) Na een maand zei hij, dat zijn kracht was toegenomen, dat hij zich beter kon concentreren, en dat hij gezonder was. Zijn eczeem was bijvoorbeeld verdwenen.

Opmerking 1: Hij noemde het mengsel Soylent. In een science fiction boek van tientallen jaren geleden stond dat voor soya(bonen?) en lentils (linzen). Later is er ook een film gemaakt met de naam Soylent Green.


English version

I generally don't like to cook, buy things, wash the dishes and spend a lot of time eating. I therefore always buy prepared meals, and I use throwaway plates, spoons, knives and cups. But from now on, I'm going to try a new concept. An American guy research the needs of the body. He made a list of all kinds of materials: minerals, proteins, fibres, vitamins, etc. He carefully determined the quantities of the materials, and put it all into a blender. From that day on, he almost just ate that mixture. (See note 1) After a month, he said that his strength had increased, he could concentrate better, and he was healthier. For example, his eczema had disappeared.

Note 1: He called the mixture Soylent. In an old science fiction book, the term was a combination of soy(beans?) and lentils. Later a movie, Soylent Green, was based on the book.


Chinese version

我一般不喜欢做饭,买东西,洗碗并且花很多时间来吃饭。 所以我总是买现成的菜,以及用一次性盘子,勺子,刀子,杯子。 但从今以后我会试一试一个新的观念。 一个美国人研究了身体健康的要求。 他列出各种材料清单:矿物质,蛋白质,纤维,维生素,等等。 他仔细确定材料的分量,都放在搅拌机。 从那天起,他几乎每天只吃那个混合物。 一个月后,他表示他的活力比以前提高了,他的集中力比以前成长了,他比以前健康。 比方说,他的湿疹消失了。    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 29-12-2014 21:29:54