KB » Short stories in Dutch, English and Chinese » Flashlight
    Tweet

Flashlight


Dutch version

Achter mijn flatgebouw hebben alle buren een schuurtje. In het schuurtje kunnen we onze fiets en andere dingen zetten. In het steegje zijn een paar lampen. Op een keer deden de lampen het niet. Toen ik thuis kwam was het al donker. Helaas vielen mijn sleutels op de grond. Omdat het te donker was, kon ik ze niet vinden. Een voorbijganger hielp me. Hij had een zaklantaarn-app op zijn mobiele telefoon. Later heb ik die app ook geïnstalleerd.


English version

Behind my appartment complex every neighbor has a shed. In the shed we can put our bike and other things. There are some lanterns in the alley. Once, the lanterns didn't work. When I came home, it was already dark. Unfortunately, my keys fell on the ground. Because it was too dark, I had no way of finding them. A passer-by helped me out. He had a flashlight app on his mobile phone. Afterwards, I installed that app too.


Chinese version

我的公寓后每个居民有一个自行车库。 自行车库里我们可以放我们的自行车和别的东西。 小巷里有几盏路灯。 有一次路灯坏了。 当我回家的时候,天已经黑了。 不幸的是我的钥匙掉地上了。 因为太黑暗,所以我没办法找到它们。 一位路人给了我帮助。 在他的手机有一个手电筒软件。 然后我也安装了那样的软件。


Achter mijn flatgebouw hebben alle buren een schuurtje. Behind my appartment complex every neighbor has a shed. 我的公寓后每个居民有一个自行车库。
In het schuurtje kunnen we onze fiets en andere dingen zetten. In the shed we can put our bike and other things. 自行车库里我们可以放我们的自行车和别的东西。
In het steegje zijn een paar lampen. There are some lanterns in the alley. 小巷里有几盏路灯。


    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 5-1-2015 22:59:21