KB » Short stories in Dutch, English and Chinese » Computer crash
    Tweet

Computer crash


Open PC with 1 SSD disk and 2 Toshiba disks

Open PC with 3 disks

Dutch version

Een week geleden crashte mijn computer. Windows was op de SSD disk geïnstalleerd. Blijkbaar was er een probleem met die disk. Een aantal weken geleden ging er ook al een andere disk kapot. Daarom kocht ik afgelopen week 2 nieuwe disks. Ik hou totaal niet van het prutsen met hardware, maar het vervangen van de SSD disk was niet moeilijk. Toen ik Windows opnieuw wilde installeren, kon ik de license code niet vinden. Gelukkig kon ik op Internet er 1 kopen voor 10 Euro (ongeveer 100 yuan). De normale prijs is 250 Euro, dus deze is waarschijnlijk ietwat illegaal. Mogelijk is het de license code van een groot bedrijf.


English version

A week ago my computer crashed. Windows was installed on an SSD disk. It appeared there was a problem with that disk. A number of weeks ago another hard disk also broke down. Therefore I bought 2 new disks last week. I totally don't like messing with hardware, but replacing the SSD disk wasn't very difficult. When I wanted to reinstall Windows, I couldn't find my license code. Luckily, on the Internet I could buy a license code for 10 Euro (about 100 yuan). The normal price is 250 Euro, so this one probably is somewhat illegal. Perhaps it's the license code from a big company.


Chinese version

1个星期以前我的电脑死机了。 Windows(被)安装在一个固态硬盘。 看来那个硬盘出了毛病。 几星期以前其他的硬盘也坏了。 所以,上星期我买了两个新的硬盘。 我很不喜欢处理硬件问题,但是更换固态硬盘并不太困难。 当我要重装Windows 10的时候,我找不到我的序列号了。 幸好,我在网上买得到10 Euro(差不多100元)的序列号。 正常的价格是250Euro,所以这个大概是有点非法的。 也许是大公司的序列号。    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 31-03-19 13:41:58