KB » Short stories in Dutch, English and Chinese » Book club troubles
    Tweet

Book club troubles


Nederlandse versie

Ik en R vormen een boekenclub. (Zie opmerking 1) Om beurten kiezen we een boek. Elk jaar lezen we ongeveer 2 boeken. Als we het boek gelezen hebben bespreken we het thema, het verhaal, de personages, etc. Op dit moment lezen we een Italiaans boek. R heeft het in de zomervakantie al uitgelezen. Ik daarentegen kon niet verder met lezen. Omdat de chaos in mijn huis heel groot is, was ik het boek kwijtgeraakt. Gelukkig had ik het boek ook op een e-reader gezet. Maar ik had ook het oplaadsnoer van de e-reader verloren, en de accu was leeg. Een aantal dagen later vond ik het snoer terug. Maar nu was ik de e-reader kwijtgeraakt. Toen werd ik een beetje wanhopig.

Opmerking 1: Ik staat vooraan, niet omdat ik zo'n ongelooflijke narcist ben (hoop ik), maar omdat ik gelijk wil lopen met de Chinese tekst. En daarin behoor je, voor zover ik weet, te beginnen met jezelf.


English version

I and R form a book club. (See note 1) We take turns in choosing a book. Every year we read about 2 books. After we have read the book, we discuss the theme, the story, the people (in it), etc. At the moment we are reading an Italian book. R already finished reading the book in the summer holiday period. I however, had to stop reading. Because my house is very chaotic, I had lost the book. Luckily I had also put the book on an e-reader. But I had lost the cable of the e-reader too, and the battery was dead. Several days later, I found the cable. But now I had lost the e-reader. Then I felt somewhat desperate.

I is at the beginning, not because I'm full of myself (I hope), but because I want to keep the Chinese text and the other ones as much as possible the same. And I learned that, in a Chinese sentence, you start with yourself.


Chinese version

我和R组成一个阅读俱乐部。 我们轮流选择一本书。 每年我们差不多看两本书。 读完后我们谈论书的主题,故事,人物等。 现在我们在看意大利的书。 在暑假里R就已经看完了。 但是我却不能继续看那本书。 我家很乱,所以我丢掉了我的书。 幸亏我把了那本书放在阅读器。 但是我也丢掉了阅读器的数据线,而且电源没电了。 几天后我又找到了数据线。 可是这次我丢掉了阅读器! 那时我觉得有一点绝望。    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 29-12-2014 21:26:10