KB » Short stories in Dutch, English and Chinese » Beep
    Tweet

Beep


Smoke detector

Smoke detector

Dutch version

Ik slaap op zolder. Op zaterdag, toen ik naar beneden ging, hoorde ik iets piepen. Het was een kort geluid, om de 40 seconden, maar er zijn veel apparaten in mijn huis en het is een beetje een chaos. Eindelijk, na 2 uur, ontdekte ik de boosdoener. Een jaar geleden had ik een rookmelder gekocht. Van tevoren wist ik niet dat je die op het electriciteitsnet moest aansluiten. Dat soort klussen vind ik te moeilijk, dus ik had het apparaat in de doos laten zitten. Blijkbaar was de batterij bijna leeg. In de handleiding las ik dat het apparaat 1 maand doorgaat met piepen, elke 40 sec. Ik heb het in een deken gewikkeld, en het geluid is nu niet al te storend.


English version

I sleep in the attic. On Saturday, when I went downstairs, I heard something was beeping. De sound was short, and the interval was 40 seconds, but there are a lot of devices in my house and it's a bit of a mess. Finally, after 2 hours, I discovered the culprit. A year ago I bought a smoke detector. Beforehand I didn't know that you had to connect it to the electricity net. Those kinds of chores are too difficult for me, so I left the device in the box. Apparently the battery was now running out. In the manual I read that the device will go on beeping for a month, every 4 seconds :-(. I wrapped it in a blanket, and now the sound isn't too disruptive.


Chinese version

我在顶楼睡觉。 周六,当我下楼的时候,我听见了什么东西在鸣叫。 叫声很短,间隙大约是40秒,但是我家里有非常多仪器,也是有一点儿乱。 但是鸣叫的时间很短,鸣叫的空隙是40秒,我家里有非常多仪器,也是一点儿乱。 终于两个小时以后,我发现干坏事的东西。 一年前我买了烟火的探测器。 之前我不知道那样的仪器需要连接电源。 干这样的活儿对我来说太困难,所以我把探测器留在盒子里。 看来现在电池快没电了。 在阅读说明书后,我发现仪器会鸣叫一个月,每隔40秒 :-(。 我把探测器包裹在被子里,现在声音不是太大的烦恼。    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 21-04-19 13:12:20