KB » Stories for foreigners who want to learn Dutch » Waisting time at work
    Tweet

Waisting time at work

Ergens aan het begin van 2011 moest ik 2 examentjes doen op mijn werk. Je moet wat materiaal bestuderen, en dan een testje maken.

Het eerste examen ging over 'corporate sustainability'. Ik heb geen idee wat het is, maar ik weet zeker dat ik er in mijn werk niets mee kan. Ik ben nl. technisch specialist / systeembeheerder, en ik hou me niet bezig met dergelijke vage blabla.

De tweede toets ging over een security manual, als ik me goed herinner. Daarin wordt bijvoorbeeld verteld wat je moet doen als je in het gebouw een onbekend persoon tegenkomt die geen badge draagt. Dat zou nl. een gevaarlijke spion kunnen zijn, en die moet je dus scherp ondervragen over wat hij in het gebouw te zoeken heeft. Zo nodig moet je hem aan zijn haren naar de portier slepen. Dit examen zou nog een beetje zinvol kunnen zijn, maar door de uitvoering ervan wordt het een lachertje.

  1. Ten eerste zijn de tests ongelooflijk eenvoudig. Zelfs als je de stof niet bestudeert is er een goede kans dat je slaagt.
  2. Ten tweede ben ik na 1 week alles weer vergeten. Zo'n test is pas zinvol als je hem 3 maanden later doet, want dan weet je of iemand de kennis onthouden heeft.
  3. Ten derde is er bijna altijd wel iemand die de goede antwoorden noteert, en die doorgeeft aan alle andere medewerkers. Je kan dus zonder de stof te bestuderen in 2 minuten een 10 halen. Iedereen weet dat, zelfs sommige managers, maar er zijn blijkbaar mensen die niets beters te doen hebben dan dit soort onzinnige dingen te bedenken.

Maar goed, ik heb in beide gevallen het examen gewoon niet gemaakt. Ook heb ik enige aanmaningen genegeerd. Ik dacht dus na een flink aantal maanden dat ze het gewoon vergeten waren. Maar van 1 van beide examens kreeg ik ergens in oktober 2011 de melding dat een klein groepje mensen (waaronder ik) het nog niet gemaakt had, en dat ik dat voor eind november alsnog moest doen. Tot nu toe heb ik gewoon weer niet gereageerd :-). Eens kijken wat ik nu voor zware straf krijg opgelegd :-).

Naschrift: het is nu juni 2012, en ik heb nog steeds niets gehoord.


    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 31-5-2012 19:33:35