KB » Computer » Bestandstypes, extensies, programma's die een file openen en context menu

Bestandstypes, extensies en context menu

    Tweeten

Introductie

Hoe weet Windows wat hij moet doen als je dubbelklikt op een bestand? Waarom wordt een tekstbestand automatisch geopend in Kladblok (Notepad) of Word, en een foto in een fotobewerkingsprogramma?

Elk bestand heeft een extensie, het stuk van de naam dat na de laatste punt in de bestandsnaam zit (een bestandsnaam kan meerdere punten bevatten). Niet iedere gebruiker heeft de PC zo ingesteld dat hij die extensie ziet.

Voorbeelden van extensies zijn .txt (voor tekstbestanden), .doc (worden meestal door een programma als Word) geopend, of .htm (voor webpagina's).

In het register (een zeer grote verzameling van instellingen) houdt Windows bij wat hij moet doen als een gebruiker op een bestand van een bepaald type dubbelklikt.

Als je met rechts klikt op een bestand krijg je het zgn. context menu. De keuze Open uit het context menu komt overeen met meteen dubbelklikken op het bestand. Vaak zijn er ook keuzes als Edit en Print.


Extensies zichtbaar maken

Introductie

In Verkenner (Explorer) heb je standaard de kolommen Naam (Name), Grootte (Size), Type (Type) en Gewijzigd op (Date Modified). In de 1e kolom staat de bestands- of mapnaam. Standaard wordt van bestanden de extensie niet weergegeven, maar je kan toch zien wat voor soort bestand het is door te kijken in de kolom Type.

Als meer controle wilt hebben over wat er gebeurt met bestanden als je ze opent, of acties uit het context menu uitvoert, is het toch handig om de extensie te kennen.

Hoe doe je het?

Open Verkenner.

Klik op Extra (Tools) - Mapopties (Folder Options), en dan op het tabblad Weergave (View).

Plaats een vinkje in het aankruisvakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen (Hide extensions for known file types).

Klik op Toepassen (Apply) om te bevestigen.

Aannemende dat je de wijzigingen voor alle mappen wilt doorvoeren, klik dan op Op alle mappen toepassen (Apply to All Folders). Je krijgt dan een vraag of je dat werkelijk wilt. Klik op Ja (Yes).


Regelen met welk programma een bestand geopend wordt

Introductie

In de introductie aan het begin van de pagina heb ik al een paar van de manieren genoemd om een bestand te openen, wat in principe hetzelfde is als het bestand starten. Dat je programma's kunt starten is logisch, maar het is iets vreemder voor gegevensbestanden, zoals een foto of een document. Het starten van een foto houdt in dat het programma gestart wordt waarvan Windows weet dat het bedoeld is om foto's te bewerken, en dat de foto in het programma geladen/geopend wordt.

Aan sommige types bestanden (extensies) is echter helemaal nog geen programma gekoppeld, en soms wil je bepaalde bestandstypes liever met een ander programma openen. In het 1e geval kan je de volgende meldingen krijgen.

Een bestandstype aan een programma koppelen gaat het makkelijkst via het context menu, maar dat werkt niet altijd. In dat geval moet je het configuratiescherm gebruiken.

Via het context menu

Windows 7 (en Vista?)

Klik met rechts op een bestand en dan op Openen met (Open with)
(Die keuze is niet altijd beschikbaar. In dat geval heb je niks aan deze optie, en moet het via het configuratiescherm.)

Je ziet dan meestal een lijstje met aanbevolen programma's, en de onderste menukeuze is Standaardprogramma selecteren... (Choose default program...)

Klik daarop als je in het voorgeselecteerde lijstje geen geschikte keuze ziet staan. Je krijgt dan het Openen met (Open with) dialoogvenster, of een waarschuwing: U probeert een bestand van het volgende type te openen: type-beschrijving (type-extensie). (You are attempting to open a file of type: 'type-beschrijving' (type-extensie).) In het geval van de waarschuwing kan je het beste het volgende doen.

In het dialoogvenster staan onder Aanbevolen programma's (Recommended Programs) dezelfde programma's als die in het contextmenu. Als je op het plusje achter Andere programma's (Other Programs) klikt krijg je nog meer mogelijkheden te zien. Als je het gewenste programma in het lijstje ziet staan kan je dat selecteren, op OK klikken, en ben je klaar.

Als geen van de opties je bevallen, dan klik je op Bladeren... (Browse...)

Je krijgt dan een Windows Verkenner (Explorer)-achtig venster, en je moet op zoek naar het goede programma. Dat kan voor een leek nog best lastig zijn. Maar als het een regulier geinstalleerd programma is, is er een goede kans dat je op de C-schijf moet zijn in de map Program Files of Program Files (x86) (de 2e bestaat alleen als je een 64-bit computer hebt).

In beide gevallen (blader-knop wel of niet gebruiken) kan je voordat je op OK klikt ook nog het keuzevakje (Always use the selected program to open this kind of file) aanvinken. Dan wordt in het vervolg automatisch dit programma gestart voor dit type bestanden, zonder vinkje wordt het beschouwd als een eenmalige keuze.

Windows XP

Deze info volgt nog, hoewel het wel niet veel verschilt van hoe het werkt onder Windows 7.

Via het Configuratiescherm (Control Panel)

Deze methode is alleen in Vista en Windows 7 beschikbaar. In XP moet je het via het context-menu doen, of op deze (veel ingewikkelder) manier.

Open het Configuratiescherm (Control Panel)

Als nu alle applets te zien zijn (dan zie je in de blauwe titelbalk bovenaan Configuratiescherm\Alle Configuratiescherm-onderdelen (Control Panel\All Control Panel Items)) dan kan je zowel onder Vista als onder Windows 7 gewoon klikken op Standaardprogramma's (Default Programs), en vervolgens op Een bestandstype of protocol aan een programma koppelen (Associate a file type or protocol with a program)

Zo niet, moet je het volgende doen. Klik op Programma's (Programs) en dan op Een bestandstype altijd met een specifiek programma openen (Make a file type always open in a specific program) (deze keuze staat onder de hoofdcategorie Standaardprogramma's (Default Programs))

In beide gevallen zit je nu als het goed is in een scherm met in de titelbalk Koppelingen instellen (Set Associations). Je ziet in de linkerkolom extensies, in de tweede de betekenis ervan en in de derde het programma waarmee bestanden van dat type geopend worden. Daar kan ook staan Onbekende toepassing (Unknown application) als Windows nog niet weet welk programma hij moet gebruiken.

Zoek het type bestand waarvoor je een (ander) programma wilt kiezen (de extensies staan in alfabetische volgorde, maar je kan natuurlijk ook op 1 van de andere kolommen sorteren door op de naam van de kolom te klikken). Selecteer dat (door er op te klikken).

Klik op Ander programma... (Change program...)

Je krijgt nu een nieuw dialoogvenster met een lijstje met de meest plausibele programma's, of een waarschuwing: U probeert een bestand van het volgende type te openen: type-beschrijving (type-extensie). (You are attempting to open a file of type: 'type-beschrijving' (type-extensie).) In het geval van de waarschuwing kan je het beste het volgende doen.

Als je het gewenste programma in het lijstje ziet staan kan je dat selecteren op OK klikken, en ben je klaar.

Als je daar het gewenste programma niet bij ziet staan, moet je zelf het programma (het .EXE-bestand) opzoeken door te klikken op Bladeren... (Browse...)

Je krijgt dan een Windows Verkenner (Explorer)-achtig venster, en je moet op zoek naar het goede programma. Dat kan voor een leek nog best lastig zijn. Maar als het een regulier geinstalleerd programma is, is er een goede kans dat je op de C-schijf moet zijn in de map Program Files of Program Files (x86) (de 2e bestaat alleen als je een 64-bit computer hebt).

Je probeert de open-actie voor een cruciaal type bestand te veranderen

Wanneer je iets probeert te doen met het openen van een bepaald type bestand, en Windows ontdekt dat het een type bestand is dat belangrijk is voor een goede werking van het systeem (bv. .SYS- of .DLL-bestanden) dan krijg je de volgende melding:

Waarschuwing U probeert een bestand van het volgende type te openen: type-beschrijving (type-extensie). Dergelijke bestanden worden door het besturingssysteem en diverse programma's gebruikt. Het bewerken of wijzigen van deze bestanden kan schadelijke gevolgen voor uw systeem hebben. Klik op openen met als u het bestand toch wilt openen. Klik anders op Annuleren.

Of, voor gebruikers van een Engels-talige Windows:

Caution You are attempting to open a file of type: 'type-beschrijving' (type-extensie). These files are used by the operating system and by various programs. Editing or modifying them could damage your system. If you still want to open the file, click Open With. Otherwise, click Cancel.

Als je niet heel erg goed weet wat je doet zou ik in zo'n geval maar voor Annuleren (Cancel) kiezen.

Meldingen die je krijgt als er nog geen programma is gekoppeld aan het type

Als je dubbelklikt op een bestand met een type waarvoor nog geen programma is gedefinieerd krijg je meestal een dialoogvenster met de volgende melding:

Windows can't open this file: File: filenaam To open this file, Windows needs to know what program you want to use to open it. Windows can go online to look it up automatically, or you can manually select from a list of programs that are installed on your computer. What do you want to do? radiobutton: Use the Web service to find the correct program radiobutton: Select a program from a list of installed programs

Als je dubbelklikt op een bijlage van een mail zou je het volgende kunnen zien:

Voor deze bewerking is geen programma aan het opgegeven bestand gekoppeld. Maak een koppeling via het onderdeel Koppelingen Instellen van het Configuratiescherm

Het effect van acties in het context menu veranderen

Introductie

Een webpagina (extensie .HTM of .HTML) wil je normaal gesproken in je browser weergeven. Maar misschien bewerk/maak je ook regelmatig zelf pagina's m.b.v. een editor. Je kan dan met rechts klikken op het bestand, en dan op Openen met (Open With) en op het programma waarmee je wilt werken.

Het kan ook anders en logischer, nl. door na rechtsklikken op het bestand te kiezen voor Bewerken (Edit). Een goede kans dat de pagina dan geopend wordt in Kladblok (Notepad) of Word, en niet in je favoriete editor (in mijn geval PSPad).

Veranderen van instellingen

Onderstaande werkt alleen voor Windows XP.

Zowel voor Windows XP als voor Windows 7 kan het echter nog simpeler met de tool FileTypesMan.

In de beschrijving van dit probleem zie je een voorbeeld van hoe de tool werkt.

Laten we als voorbeeld proberen om webpagina's in PSPad te laten openen als je in het context menu op Bewerken (Edit) klikt.

Klik op Extra (Tools) - Mapopties (Folder Options), en dan op het tabblad Bestandstypen (File Types).

In de linkerkolom staat een alfabetische lijst van extensies. Zoek de .HTM extensie.

In het onderste deel van het dialoogvenster staat met welk programma dit soort files normaal gesproken geopend worden. Je kunt dat evt. veranderen met Wijzigen (Change). Hier willen we echter niet de Open-actie veranderen, maar het bewerken van zo'n file.

Klik op Geavanceerd (Advanced).

Selecteer onder Acties (Actions) de actie Bewerken (Edit), en klik dan op de knop Bewerken (Edit).

Je hoeft eigenlijk alleen te kijken naar het 2e invoervak, nl. Toepassing die voor de actie wordt gestart (Application used to perform action). Vul daar het volledige pad in naar het programma dat je wilt gebruiken, en zet dat voor de veiligheid tussen dubbele aanhalingstekens (hoewel het eigenlijk alleen nodig is als er een spatie in de padnaam zit). Als je het te ingewikkeld of te veel werk vind om de padnaam in te tikken kan je ook via de Bladeren (Browse)-knop naar het programma navigeren. Zet achter de padnaam (gescheiden door een spatie) %1. Dit staat voor het bestand dat met het programma geopend wordt.

In mijn geval zou ik als padnaam bv. kunnen intikken: "c:\program files\editors\pspad.exe" %1

Bevestig de keuzes door een paar keer op OK te klikken.


Je wilt het bestandstype weten van een bestand zonder extensie

Soms raakt een file die wel een extensie behoort te hebben door wat voor reden dan ook (bv. een typefout) zijn extensie kwijt.

Tenzij je nog weet welke extensie dit bestand in het verleden had, kan je in wezen niets meer met dit bestand doen (anders kan je gewoon de bestandsnaam aanpassen). Windows weet niet met welk programma hij deze file moet openen.

Maar bijna elk type bestand wordt gekarakteriseerd door bepaalde tekens op bepaalde plekken, en er is een gratis programma dat heel veel van die "handtekeningen" kan herkennen. Dat programma heet TrID.


File Types Manager (FileTypesMan) (versie 1.62)

Dit programma is gratis, hoef je niet te installeren, is geschikt voor alle versies van Windows (in elk geval t/m 7), 32-bit en 64-bit, en is hier te downloaden.


Je wilt het programma weten wat hoort bij een bestand met onbekende extensie

Ik had een bestand gedownload met uitslagen van een turnwedstrijd van de volgende site: https://www.midwest.kngu.nl/nl/Uitslagen.aspx.

Tot mijn verbazing kreeg ik een bestand met extensie .ASHX
Daar had ik nou nog werkelijk nooit van gehoord.

Om te beginnen kan je dan op deze pagina gaan kijken in de links-sectie.

De 2e site (filext.com) vertelt wel iets over dit type, nl. dat het een "Web Handler File" is, en dat hij hoort bij ASP.NET van Microsoft. Maar ze vertellen er niet bij hoe je het bestand moet openen.

Toen werd het zoeken op Internet. En als je dan intikt "ASHX extension" (je hebt meer kans iets te vinden op Engelstalige dan Nederlandstalige sites) kwam ik meteen als 1e hit terecht bij pcsupport.about.com.

Weliswaar geven zij geen kant-en-klare oplossing, maar ze zeggen wel dat ASHX-bestanden vaak bestanden van een normaal type zijn. Ze raden aan de extensie te veranderen in de extensie waarvan je verwacht dat ie het zou moeten zijn.

Nou, voor een lijst met uitslagen kan ik denken aan een Excel-sheet, een Word-document of een PDF-bestand. De laatste keuze leek mij het waarschijnlijkst, en inderdaad, het bestand opende na hernoemen van de extensie moeiteloos in Acrobat Reader.


Problemen

Op dit moment de volgende problemen:

Na dubbelklikken op tekstbestand gebeurt er niets meer (opgelost)

Probleembeschrijving

Ik kwam na een aantal dagen verlof op mijn werk terug, en nadat ik mijn PC gestart had werden bestanden met extensie .TXT niet meer geopend in mijn favoriete editor, PSPad.

Sterker nog, er gebeurde helemaal niets als ik er op dubbelklikte.

M.b.v. het programma FileTypesMan kon ik zien dat de extensie nog keurig aan het programma gekoppeld was.

M.b.v. het programma Procmon van System Internals (nu onderdeel van Microsoft) kon ik zien dat er in het register en op het systeem wel degelijk dingen gebeurden met PSPad nadat ik op een tekstbestand had gedubbelklikt.

Op dat moment kwam ik er verder niet uit, en besloot voorlopig maar te gaan werken door vanuit PSPad een open te doen van het gewenste bestand.

Vlak voor ik van huis ging had ik een crash gehad van mijn Windows 7 PC, die daarvoor weken achter elkaar had gedraaid. En tot mijn stomme verbazing had ik daar ineens hetzelfde probleem.

Oorzaak 1

In beide gevallen trad het probleem (op maandag) op nadat Microsft (de dinsdag ervoor) een flink aantal fixes had uitgerold.

En omdat ik thuis Windows Update wel automatisch de updates laat downloaden, maar ze niet automatisch laat installeren, werden ze pas na de crash geïnstalleerd.

En toen ik ging zoeken op Internet vond ik o.a. deze pagina, waaruit blijkt dat mensen vooral veel problemen hebben met Office 2010, en dat de oorzaak de Microsoft patch KB2589275 is.

Oplossing 1 (werkte niet)

Aangezien het probleem al bijna een week geleden was ontstaan was het te verwachten dat Microsoft inmiddels verbeterde patches had uitgebracht. Ik had inderdaad weer nieuwe fixes klaarstaan, maar na het aanbrengen daarvan bleek het probleem bestaan.

Oplossing 2 (*de* oplossing)

Veel programma's, vooral bv. muziek- en video-programma's, zoals IrfanView (voor plaatjes) hebben de mogelijkheid om in de instellingen aan te geven welke extensies aan het programma gekoppeld moeten worden.

Toen ik dat bedacht ben ik in PSPad gaan kijken (daarvan wist ik het nog niet), en inderdaad, de optie was er, en het werkte ook nog.

Oplossing 3 (niet geprobeerd)

Ik had kunnen proberen om tekstbestanden aan bv. Kladblok (Notepad) te koppelen, dan de PC te herstarten, dan de bestanden weer aan PSPad te koppelen, nog een keer herstarten, en dan maar hopen dat het probleem over zou zijn.

Oplossing 4 (niet geprobeerd)

Ik had kunnen proberen, via het appwiz applet van het Configuratiescherm, om de patch te deïnstalleren.

Maar voordat ik daaraan dacht had ik eerst oplossing 1 al uitgevoerd, en daarna kon ik de patch met dit nummer niet meer vinden.

PDF-bestand gekoppeld aan Outlook en is niet meer Acrobat Reader te koppelen (W7)

Probleembeschrijving

Iemand had PDF-bestanden gekoppeld aan Outlook 2003. Ik zou persoonlijk niet weten hoe Outlook zo'n bestand zou moeten kunnen weergeven, maar misschien was dat ook de reden dat de betreffende persoon terug wilde naar de oude situatie, nl. dat dergelijke bestanden door Acrobat Reader geopend worden.

Wat er nu gebeurde als hij een PDF-bestand opende, was dat het bestand als bijlage aan een nieuwe mail werd toegevoegd.

Als hij, zoals eerder op deze pagina beschreven, probeerde de koppeling te wijzigen was Acrobat Reader wel blauw (aanbevolen programma), maar het aankruisvakje 'Dit type altijd met dit programma openen was niet te selecteren (hij had Administrator rechten).

Ik probeerde het probleem te reconstrueren, met als enige verschil dat ik werk met Outlook 2013.

Nadat ik de koppeling gelegd had kreeg ik een ander effect dan hij. Als ik een PDF-file probeerde te openen kreeg ik de melding:
Microsoft Outlook
(The command line argument is not valid. Verify the switch you are using.)

Ook mij lukte het niet op de normale manieren om de koppeling terug te zetten.

Oorzaak 1

???
Oplossing 1

Gebruik de tool File Types Manager.

Als je de tool in deze situatie start ga je eerst naar de regel met in de 1e kolom .PDF

Je ziet dan in het bovenste vak onder de kolom User Choice inderdaad Outlook staan.

In de onderste helft van het scherm staat Outlook ook vermeld.

Het simpelste is nu om te klikken op Edit - Edit Selected File Type

In het dialoogvenster Edit File Type dat dan verschijnt, zie je ook een vakje User Choice

Maak dat vak leeg, klik op OK, en je ziet in het onderste vak plotseling een aantal regels van Acrobat Reader verschijnen.

Oplossing 2

Herstelpunt terugzetten.

Dit zal ongetwijfeld werken, maar het is een veel drastischer actie dan nodig is. Je kan bv. ook Windows updates kwijtraken die sinds het herstelpunt geïnstalleerd zijn, of andere programma's of instellingen die gewijzigd zijn.

Oplossing 3

Handmatig in het register de koppeling opsporen en wijzigen. Zou ik alleen experts aanraden.Common File Extensions List (van ParetoLogic)
Uitgebreide en duidelijke beschrijvingen van een groot aantal extensies.
Opzoeken van de betekenis van een extensie
Je kan eerst op een letter klikken, en krijgt dan een lijst met alle bij de site bekende extensies met die beginletter en hun betekenis (in het Engels).

    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 30-01-23 18:31:39