KB » Computer » Visual Studio Essentials

Visual Studio Essentials

    Tweeten

Introductie

Deze pagina beschrijft het product Visual Studio van Microsoft. Dit is een zogenaamde Integrated Development Environment (IDE), waarmee je programma's kan maken, beheren en uitvoeren (o.a. in C++).

De taal C(++) zelf beschrijf ik op deze pagina.


Bouwen van een programma

Maken van een nieuw programma

Met Ctrl+Shift+N (of via de menu's File - New - Project) kan je een nieuw project maken. Een programma is altijd onderdeel van een project.

Als beginner kan je het beste links uit de Templates de keuze Win32 maken, en dan rechts Win32 Console Application kiezen.

Compileren (vertalen) van het programma

Echt vertalen doe je met de toetsen Ctrl+F7.

Build is bijna hetzelfde, en dat doe je met de toets F7, of via de menu's Build - Build Solution

Je kan het ook doen door rechts te klikken op de naam van het project in het venster Solution Explorer, en dan Build te selecteren.

Uitvoeren van het programma

Dat kan door te klikken op het groene Play-symbool in de balk met icoontjes onder de menubalk.

Console application

Als je een console application hebt gemaakt, en je programma drukt dingen af op het scherm, dan heb je een probleem. Er verschijnt nl. even een zwart scherm (het console) met daarin de uitvoer, maar als het programma is afgelopen is ook het console weer weg.

Je moet het programma dus daadwerkelijk vanuit een console uitvoeren, of je moet een pauze inbouwen.

Dat laatste kan door een breakpoint te zetten voor de return, of door wat extra code in te bouwen.

Voor de regel met return 0; zet je een regel met getch(); (get character), en er is nu ook een extra header file nodig (bovenin): #include conio.h

Waar blijft alle uitvoer?

Je kan de map met alle uitvoer in Verkenner (Explorer) openen, door in Solution Explorer rechts te klikken op het project, en dan te klikken op Open Folder in File Explorer (bijna onderaan).

Het zou kunnen zijn dat het uitvoerbare (.EXE) bestand in de submap Debug zit.

Als je een commandoregel opent, en dan naar de map met het uitvoerbare bestand gaat, kan je dat ook uitvoeren buiten Visual Studio om.


Program debugging

Je kan beginnen met debuggen door op F5 te drukken, of via de menu's Debug - Start Debugging

Je kan debuggen beëindigen door op Shift+F5 te drukken, of via de menu's Debug - Stop Debugging

Breakpoints

Je kan makkelijk een breakpoint zetten door te klikken in de grijze vertical strook voor het programma, of door op F9 te drukken (terwijl de regel van het breakpoint geselecteerd is).

Als een programma stopt bij een breakpoint, kan je het door laten lopen m.b.v. F5 (zo kan je het ook starten, trouwens).

Stap voor stap door een programma gaan

Dat kan je doen met de toets F10. Iedere keer dat je op die toets drukt ga je 1 regel verder in het programma.

Je kan deze toets ook gebruiken om de uitvoering van het programma te starten.

Watch venster

Bij het debuggen kan je zien wat er met de inhoud van variabelen gebeurt als je stap voor stap door het programma gaat.

Zodra het debuggen loopt, bv. door het programma met F10 te starten, krijg je er een menukeuze bij na Debug - Windows, nl. Watch. Je kan 4 watch-vensters hebben.

Om een variabele in het watch-venster te krijgen kan je 2 dingen doen: de variabele vanuit het programma erheen slepen, of de naam van variabele in het venster intikken.

Register window

Je kan ook volgen wat er in de verschillende registers zit, via Debug - Registers, of Alt+5

Disassembly window

Als je een link wilt leggen met de assembly-instructies, kan je een disassembly vertonen met de regels van C++ er tussendoor, via Debug - Disassembly, of Alt+8

Programmafouten

Bij het compileren/builden van je programma krijg je in het Output-venster te zien of alles goed is verlopen.

Als er fouten zijn wordt vaak het regelnummer weergegeven. Om snel naar die plek in het programma te gaan, kan je op die regel dubbelklikken.

De regelnummers (en ook de kolom) staan trouwens ook onderin het scherm van VisualStudio.

Enige instellingen

In het meest linkse van de witte vakjes onder de menuregel moet Release staan als je met assembly wilt werken.

Verder moet je via Properties - Optimization de waarde Optimization op Disabled zetten.


Problemen

Ucrtbased.dll missing

Probleembeschrijving

Tijdens de build van het meest simpele programma krijg ik de volgende melding:
The program can't start because ucrtbased.dll is missing from your computer

Het programma is:

#include "stdafx.h" #include "stdio.h" int main() { printf("Hello, world!"); return 0; }

Oorzaak 1

Bij het installeren is de component Common Tools for Visual C++ 2015 niet meegenomen.

Je kan dat makkelijk repareren door een repair install te doen, en dan alleen deze component te selecteren (of evt. te ontselecteren en weer selecteren).

Het wordt op stackoverflow.com duidelijk uitgelegd.


Toetsencombinaties

Toetsen Betekenis
Ctrl+Shift+N Nieuw project
Ctrl+F7 Vertalen (Compileren)
F7 Bouwen (Build)
F5 Debug een programma
Shift+F5 Beëindig het debuggen
F9 Breakpoint toggle
Er wordt een breakpoint gezet of weggehaald (als er al 1 stond) op de huidige regel in het programma.
F10 Step
De uitvoering van het programma gaat naar de volgende regel (een aanroep van een functie is dus ook 1 regel).
F11 Step into
De uitvoering van het programma gaat naar de volgende regel (maar in geval van een functieaanroep duik je in de functie)
Alt+5 Register window
Alt+8 Disassembly window
Ctrl+Alt+P Attach to Process
Ctrl+Alt+Break Break All

Processen bekijken

Je kan Visual Studio ook gebruiken om al lopende processen mee te bekijken. Dat doe je met Debug - Attach to Process, of met Ctrl+Alt+P

Je krijgt een venster met een lijst van draaiende processen, en kan daarin 1 selecteren.

Vervolgens klik je op Debug - Break All

Daarna kan je bv. het memorygebruik gaan bekijken.


C/C++ Programming Series 1 Part 11 - Strings in C programming
Een uitgebreide serie YouTube-filmpjes (sommige meer dan een half uur) over programmeren in C, waarbij je ook veel leert over Visual Studio.
Download the Windows Driver Kit (WDK) (14-3-2018)
Op deze Microsoft pagina kan je zowel de gratis versie (Visual Studio Community 2017) van Visual Studio downloaden, als de Windows Driver Kit (WDK). Die laatste heb je nodig als je WinDbg (Windows Debugger) wilt gebruiken.

    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 12-02-23 17:58:50