KB » Computer » Het automatisch starten van programma's met Taakplanner (Task Scheduler)

Automatisch starten van programma's met Taakplanner

    Tweeten

Introductie

Sommige programma's starten automatisch terwijl je dat helemaal niet wilt, andere programma's heb je eigenlijk altijd nodig en starten niet automatisch. Ik denk bv. aan het mailprogramma (dat van mij, Thunderbird, doet dat in elk geval niet).

Er spelen 2 dingen een rol bij het automatisch starten: hoeveel wensen heb je (alleen starten of bv. op een speciale tijd) en hoeveel privileges heeft het programma nodig.

In alle ingewikkelder situaties heb je Taakplanner (Task Scheduler) nodig.

Maar: Taakplanner (Task Scheduler) is niet uit te voeren onder Windows XP Home!! Gelukkig werkt het wel onder Windows 7 Home Premium.

Als je een programma alleen maar automatisch wil starten en het programma onder water niets bijzonders doet, kan je evt. ook volstaan met een snelkoppeling. Doordat Windows XP minder streng is wat betreft privileges, kan je deze methode daar vaker gebruiken dan onder Vista en Windows 7.


Automatisch starten met een snelkoppeling

Hou er in het onderstaande vooral onder Windows 7 rekening mee dat je misschien niet alle mappen ziet, omdat ze beschouwd worden als systeemmappen. Dat kan je als volgt verhelpen.

Verder heb je voor sommige programma's onder Vista en Windows 7 extra (administratieve) rechten nodig, en dan moet je gebruik maken van Taakplanner.

Je hebt die extra rechten nodig als je het programma handmatig start, en vervolgens een dialoog krijgt met de titel Gebruikersaccountbeheer (User Account Control), en de vraag
Wilt u het volgende programma toestaan wijzigingen aan deze computer aan te brengen?
(Do you want the following program to make changes to this computer?)

Geen extra rechten nodig

Het is heel simpel om je mailprogramma (of welk programma dan ook) automatisch te laten starten: maak een nieuwe snelkoppeling naar het programma, en zet die in de map (de schijfletter zal bij de meeste mensen C zijn)
C:\Gebruikers\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu Start\Programma's\Opstarten
(C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup)
(Windows 7)
of in de map
C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Menu Start\Programma's\Opstarten
(C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Start Menu\Programs\Startup)
(Windows XP)


Automatisch starten met Taakplanner (Task Scheduler)

Het onderstaande werkt alleen als je ingelogd bent met een gebruikersaccount dat administratieve rechten heeft. Welke accounts dat hebben kan je als volgt zien.

Start het taskschd console

Klik in de rechterkolom op Taak maken (Create Task)

Je krijgt nu een nieuwe dialoogvenster met ca. 5 tabbladen. Bij Naam (Name) en Beschrijving (Description) kan je invullen wat je wilt. Dit is informatie waarmee je later makkelijker de taak in Taakplanner (Task Scheduler) kan identificeren.

Klik op het aankruisvakje Met meeste bevoegdheden uitvoeren (Run with highest privileges)

Als je normaal inlogt met een gebruikersaccount met minder rechten, klik dan op de knop Gebr. of groep wijzigen (Change User or Group...), en kies het account dat je normaal gebruikt.

Nu moeten we aangeven dat het programma bij het starten van de PC moet draaien, en dat doen we op het Triggers (Triggers) tabblad.

Klik op Nieuw (New), en je krijgt weer een nieuw dialoogvenster, met de titel Nieuwe trigger (New Trigger)

In de bovenste lijst, met de tekst Start deze taak (Begin the task), selecteer je Bij opstarten (At startup) (behalve als je in een domein werkt, maar dat doen maar heel weinig thuisgebruikers).

Klik op OK

Nu moet je nog aangeven welk programma je wilt starten. Dat doe je via het tabblad Acties (Actions). Door op Nieuw (New) te klikken belandt je in het dialoogvenster Nieuwe acties (New Actions)

Achter Actie (Action) zal meestal al Een programma starten (Start a program) staan, en dat wil je ook.

In het invoerveld onder Programma/Script (Program/Script) vul je de naam van het volledige pad in naar het programma dat je wilt starten. Als je dat niet weet klik je op Bladeren (Browse), en zoek je het op.

Eventueel kun je ook nog parameters aan het programma meegeven (in het invoerveld Parameters toevoegen (Add arguments (optional))

Klik op OK, sluit Taakplanner (Task Scheduler) af, en het zou moeten werken.

Domein

Als je op het werk een gebruiker in een domein bent i.p.v. in een werkgroep, dan moet je misschien op het Triggers (Triggers)-tabblad als trigger kiezen voor Bij aanmelden (At log on) i.p.v. bij het starten van de PC.

Toen ik dit nog niet gedaan had, kreeg ik error code 0x800704DD
Dat blijkt te betekenen "User has not logged on to the network". Duidelijk dus wat ik moest doen, en toen ging het wel goed.


Task Scheduler foutcodes

Iedere keer als Taakplanner (Task Scheduler) een programma probeert te starten wordt er een status code geregistreerd in de kolom Resultaat van vorige keer uitvoeren (Last Run Result)

Op de site van Microsoft staat een hele lijst met status codes, hoewel ze er niet allemaal bij zijn. Een code die ik kreeg vond ik wel op deze site.

Hieronder een tabel met de codes die niet op de site van Microsoft staan, en met codes uit de tabel van Microsoft die ik in de praktijk ben tegengekomen.

Code Naam van constante Officiele beschrijving Mijn ervaringen
0x00000000 Success.
0x00000001 File not found or path not found.
0x00000002 Ben ik nog niet tegengekomen, maar schijnt voor te komen.
0x73 Heb ik gezien voor een taak die wel gestart werd, en zelfs als status Ready gaf, terwijl andere taken status Running lieten zien (code 0x00041301). Op Internet is nergens iets over deze code terug te vinden.
0x00041301 SCHED_S_TASK_RUNNING The task is currently running. Ben ik tegengekomen en kan ik niet verklaren. Het programma was wel zonder problemen gestart.
0x00041303 SCHED_S_TASK_HAS_NOT_RUN The task has not yet run. En dat klopte precies. Ik had op een Windows 10 PC een aantal nieuwe taken gedefinieerd, de PC herstart, maar geen van de taken startte, met deze foutcode. De reden was dat ik vergeten was het Trigger-tabblad in te vullen.
0x00041306 SCHED_S_TASK_TERMINATED The last run of the task was terminated by the user. Heb ik regelmatig als status voor al mijn taken (in een domein).
Ik denk bij nader inzien dat het domein er niets mee te maken heeft. Ik krijg deze status nadat de computer "in slaap valt" (hibernate), door de power-instellingen.
Na het wakker ben ik nl. een aantal van de taken kwijt, hoewel Windows de situatie zou moeten herstellen zoals die voor de slaapperiode was.
0x80070002 Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden. Dat kan wel kloppen, want 2 letters in de bestandsnaam van het programma klopten niet.
0x80070003 ERROR_PATH_NOT_FOUND The system cannot find the path specified Dat kan wel kloppen, want ik had de naam van de map veranderd van waaruit dit programma gestart werd.
0x8007010B Op het tabblad met de actie (het starten van de programma) kan je ook een veld Start in invullen. Deze foutcode betekent dat er een fout in dat veld zit, en goede kans dat er dubbele quotes om de padnaam staan. Je zou verwachten dat dat de bedoeling is als de padnaam spaties bevat, maar hier moet het blijkbaar juist niet.
Zie ook deze duidelijke uitleg (Engels).
0x800702E4 ERROR_ELEVATION_REQUIRED The requested operation requires elevation Treedt op sinds Windows 10 Anniversary Edition, voor sommige programma's. Het betekent dat het programma onvoldoende rechten heeft.
Het is op te lossen door op het tabblad Algemeen (General) van de eigenschappen van de taak een vinkje te zetten voor (Run with highest privileges)
0x800704DD User has not logged on to the network. Ik had aangegeven dat het programma Bij opstarten (At startup) moest draaien, maar blijkbaar moet je kiezen voor Bij aanmelden (At log on) (zowel in als buiten een domein).
0xCFFFFFFF Heb ik in Windows 7 voor een programma op een PC in een domein. Gek genoeg start ik het programma in 2 aparte taken (omdat ik 2 vensters wil) en geeft de andere 0x41306.

Standaardtaken (die op veel PC's voorkomen)

Naam W7 W8.1 W10 Uitvoerbare bestand Beschrijving
Adobe Flash Player Updater x FlashPlayerUpdateService.exe
Samsung_PSSD_Registration x Samsung Portable SSD Daemon.exe Hoort bij Samsung 500 GB portable SSD disk, waarschijnlijk omdat encryptie aanstaat.
RtHDVBg_PushButton x RAVBg64.exe
Configuration Manager Health Evaluation x ccmeval.exe Zie hier.
Configuration Manager Idle Detection x
Microsoft Antimalware Scheduled Scan x MpCmdRun.exe
AitAgent x aitagent Aggregates and uploads Application Telemetry information if opted-in to the Microsoft Customer Experience Improvement Program.
ProgramDataUpdater x rundll32.exe aepdu.dll,AePduRunUpdate Collects program telemetry information if opted-in to the Microsoft Customer Experience Improvement Program.
Consolidator x wsqmcons.exe If the user has consented to participate in the Windows Customer Experience Improvement Program, this job collects and sends usage data to Microsoft.
ScheduledDefrag x defrag.exe -c Defragmenteren van de harde schijf.
Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector x rundll32.exe dfdts.dll,DfdGetDefaultPolicyAndSMART The Windows Disk Diagnostic reports general disk and system information to Microsoft for users participating in the Customer Experience Program.
Lpksetup x lpksetup.exe Language Pack Setup Tool van Microsoft.
LPRemove x lpremove.exe Launch language cleanup tool.
Mcbuilder x mcbuilder.exe De Resource cache builder tool van Microsoft. Zie hier.
GatherNetworkInfo x gatherNetworkInfo.vbs Network information collector (van Microsoft).
AnalyzeSystem x powercfg.exe -energy -auto This job analyzes the system looking for conditions that may cause high energy use.
RemoteAssistanceTask x RAServer.exe /offerraupdate Checks group policy for changes relevant to Remote Assistance.
SvcRestartTask x sc.exe start sppsvc This task restarts the Software Protection Platform service at the specified time.
SR x rundll32.exe /d srrstr.dll,ExecuteScheduledSPPCreation This task creates regular system protection points.
SynchronizeTime x sc.exe start w32time task_started Maintains date and time synchronization on all clients and servers in the network.
ValidationTask x WatAdminSvc.exe /run Microsoft Update KB971033.
ValidationTaskDeadline x schtasks.exe /run /I /TN "\Microsoft\Windows\Windows Activation Technologies\ValidationTask" Microsoft Update KB971033.
QueueReporting x wermgr.exe -queuereporting Windows Error Reporting task to process queued reports.
BfeOnServiceStartTypeChange x rundll32.exe bfe.dll,BfeOnServiceStartTypeChange This task adjusts the start type for firewall-triggered services when the start type of the Base Filtering Engine (BFE) is disabled.
ConfigNotification x sdclt.exe /CONFIGNOTIFICATION This scheduled task notifies the user that Windows Backup has not been configured.    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 11-02-23 22:34:42