KB » Computer » Prestatiemeter (Performance Monitor) - prestatie van de PC op detail-niveau continu bewaken

Prestatiemeter (Performance Monitor) - prestatie van de PC op detail-niveau continu bewaken

    Tweeten

Introductie

Performance Monitor is net als het defragmentatie-programma een zgn. Microsoft Management Console (een .MSC-bestand).

Het bevat zoveel mogelijkheden dat het wel de moeite waard is er een aparte pagina aan te wijden.

Hoewel het programma ook in Windows XP bestaat, werkt het daar allemaal een tikkie anders. Onderstaande is gebaseerd op Windows 7.

Helaas ben ik er ook nog niet in geslaagd om alle facetten van dit programma te doorgronden, maar daar wordt aan gewerkt.

Specifieke systeemwaarden bewaken

Klik in het console links op Prestatiemeter (Performance Monitor)

Je ziet dan een grafiek waarin standaard het processor-gebruik wordt weergegeven (als dat niet zo is kan je hier zien hoe je alsnog een grafiek te voorschijn kunt toveren).

Betekenis van de grafiek

In de grafiek kunnen meerdere waardes (in verschillende kleuren) tegelijk weergegeven worden. Ik ga voorlopig uit van alleen de waarde Percentage processortijd (%Processor Time) (kan je zien in de donkergrijze balk onder de grafiek, onder het kopje Item (Counter)).

Op de horizontale as zie je de tijd, op de verticale de waarde van wat je meet.

Lichtgrijze vakjes onder grafiek

De duur van de totale weergegeven tijdsperiode zie je rechts, achter Duur (Duration)
In mijn geval is dat 1:40

Er beweegt een verticale lijn van links naar rechts over de hele hoogte van de grafiek, en die geeft de locatie van de laatst gemeten waarde aan. Je ziet die waarde achter Laatste (Last)

De Minimum (Minimum) en Maximum (Maximum) waardes die je ziet zijn alleen voor het tijdsinterval dat in de grafiek is afgebeeld. Dus niet bv. sinds de metingen zijn begonnen.

Tenslotte hebben we nog een gemiddelde: Gemiddeld (Average)

Donkergrijze balk

Als je maar 1 teller hebt zie je alleen een donkergrijze balk. Als je 2 of meer tellers volgt zie je een donkere en 1 of meer lichtgrijze balken. De donkergrijze balk geeft dan de actuele teller weer, en de waarden in de lichtgrijze vakjes komen daarmee overeen.

Onder Object (Object) staat de groep waar de teller bijhoort, bv. Processorgegevens (Processor Information)

Onder Item (Counter) staat het soort waarde dat gemeten wordt, bv. Percentage processortijd (%Processor Time)

Nog meer details vind je onder Instantie (Instance)
In het geval van de processor kan je daar bv. kiezen of je het totaal van alle processoren wilt, of 1 van de 2 of 4 (afhankelijk van hoeveel er in je PC zitten).

Een hele belangrijke is Schaal (Scale)
Stel dat de verticale as waarden 0 tot 100 kan bevatten, en de maximale gemeten waarde is 70. Desondanks zie je achter maximum 70.000 staan. Dan staat de scale op 0,001
M.a.w.: de weergegeven waarde is scale * werkelijke_waarde
Omgekeerd: de werkelijke waarde is weergegeven_waarde / scale

De onderverdeling van de assen, schaal, etc., kan je allemaal instellen.

Hoe verander je de instellingen van de grafiek?

Klik met rechts in de grafiek, en dan op Eigenschappen (Properties)

Selecteer eerst in het grote witte vak de teller waarvan je de eigenschappen wilt veranderen (als je er meer dan 1 volgt), en pas ze dan aan.

Tabblad Gegevens (Data)

Op het tabblad Gegevens (Data) kan je onderaan de kleur, schaal, breedte van de lijn (Breedte (Width)) en soort lijn (Stijl (Style)) veranderen.

Tabblad Grafiek (Graph)

Op het tabblad Grafiek (Graph) kan je de verticale as instellen zoals je zelf wilt (met de waarden onderaan, achter Minimum (Minimum) en Maximum (Maximum)).

Tabblad Algemeen (General)

Op het tabblad Algemeen (General) kan je o.a. aanpassingen aan de horizontale as maken. In het frame Grafische elementen (Graph elements) kan je bepalen hoe vaak er een meting gedaan wordt (standaard 1 keer per seconde) in het vakje achter Steekproef elke (Sample every) (je geeft daar seconden op).

In het vakje achter Duur (Duration) specificeer je (in seconden) het totale interval dat moet worden weergegeven (standaard 1:40 = 100 seconden).

Nieuwe waarde toevoegen om te bekijken

Klik met rechts in de grafiek, en dan op Items toevoegen... (Add Counters...)

In het linkerframe (Beschikbare items (Available counters)) zie je 2 grotere witte vakken.

In het bovenste staan de objecten (groepen van dingen die je wilt meten), als je op het plusje achter een object klikt zie je de specifieke counters, en in het onderste vak kan je dan soms nog meer details kiezen.

Het object bestaat bv. uit informatie over processoren, de counter het percentage processorgebruik, en de meest gedetailleerde informatie bestaat dan uit de processor waar het om gaat (als je er meer dan 1 hebt).

Stel we willen bv. weten hoeveel er gelezen wordt vanaf schijf C

Dan klik je op het object Logische schijf (LogicalDisk) (als je onmiddellijk op het plusje aan het eind van de regel klikt, krijg je in het onderste vak niet meer de mogelijkheid om een specifieke disk te kiezen).

Je klikt dan pas op het plusje, en vervolgens op Gelezen bytes per seconde (Disk Read Bytes/sec)

Ik heb 2 logical disks op mijn ene physical disk, en ik selecteer C

Andere mogelijkheden zijn D, _Total (_Total) (het totaal van alle logical disks), <Alle exemplaren> (<All instances>) en G (een USB-stick).

Nadat je je keuzes gemaakt hebt klik je op Toevoegen (Add), en verschijnt de keuze in het rechtervak.

Elke nieuwe lijn in de grafiek krijgt standaard de kleur rood, dus als je meer dan 1 ding wilt meten kan je de 2e en volgende beter andere kleuren geven.

Problemen

Ik zie de lijn van een counter niet

Als je van een bepaalde teller geen lijn ziet in de grafiek, dan kan het zijn dat die waarde continu 0 is, of dat de waardes zo groot zijn dat ze buiten de verticale schaal vallen.

In het laatste geval zou je bovenin de grafiek wel een wat breder balkje met allemaal schuine streepjes moeten zien, in de kleur van de teller die je mist.

Ik heb meerdere counters, maar ik zie of de ene of de andere niet

Als iets wat je meet buiten de grafiek valt kan je beter de schaal aanpassen, dan het bereik van de verticale as.

De waarden op de verticale as gelden nl. voor *alle* tellers, terwijl je de schaal per teller kunt aanpassen. Op die manier kan je alle tellers, hoe verschillend ze ook van waarde zijn, op een overzichtelijke manier in 1 grafiek krijgen.


Praktische toepassingen van dit programma

Die heb ik op dit moment nog niet, omdat ik zelf ook niet echt gewend ben dit progamma te gebruiken.

Ik zal echter proberen er wat vaker om te denken in geval van een slechte prestatie van de PC, of echte problemen, eens te kijken of ik met deze tool meer informatie kan achterhalen, en zal het dan hier documenteren.
    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 04-02-23 14:39:56