KB » Computer » Efficient werken met de commandoregel

Efficient werken met de commandoregel

    Tweeten

Auto completion (automatisch aanvullen?)

Je hoeft padnamen van files en folders maar zelden helemaal in te tikken. Vanaf XP is nl. de Tab het default auto completion-teken.

Het werkt als volgt. Je tikt een padnaam in, maar van de file of folder aan het eind tik je maar een deel in. Vervolgens druk je op Tab. Windows vult dan de gedeeltelijke file/folder-naam aan tot de 1e complete naam (in alfabetische volgorde) die voldoet aan het criterium. Iedere keer dat je weer Tab intoetst krijg je de volgende.

Je wilt bv. het commando cd windows (cd staat voor change directory) intikken, omdat windows een subfolder is van de folder waar je op dat moment in zit. Je kan jezelf een hoop toetsen besparen door in te tikken: cd w, gevolgd door Tab. Als Windows de enige subfolder is die met een 'w' begint staat er nu automatisch cd windows. Als er ook nog een subfolder websites zou zijn komt er eerst cd websites te staan. Doe nog een keer Tab en je bereikt alsnog het gewenste resultaat.


Eerder ingetikte commando's oproepen

Pijltjestoetsen

Als je het laatst ingetikte commando nog een keer wilt uitvoeren, of evt. in iets gewijzigde vorm, hoef je alleen maar pijltje naar boven te doen. Het commando staat er dan weer, en je kan het zonodig bewerken.

Iedere keer als je pijltje naar boven doet ga je een stap terug in de commando-geschiedenis. Met pijltje naar beneden ga je weer naar recentere commando's.

F7 (grafisch)

Nog mooier is F7. Je krijgt dan een venster met de laatst ingetikte commando's.

Navigeer dan op de gebruikelijke manier (Home, End, PgUp, PgDn, Up, Down) naar het commando dat je wilt uitvoeren of bewerken.

Als je het commando wilt uitvoeren doe je Enter, anders Right (pijltje naar rechts).

F8 (commando's die met bepaalde letters beginnen)

Stel je hebt een aantal commando's gegeven die met 'dir' beginnen, en je wilt 1 van deze commando's (evt. in iets gewijzigde vorm) herhalen. Dan tik je in dir, gevolgd door herhaald F8, net zo lang tot het goede commando op het scherm staat.


Bewerken van een commando dat op de commandoregel staat

Er staat (bv. via 1 van de boven beschreven methodes) al een commando op de command line. Met Home en End kan je naar het begin en eind van de regel. Met de pijltjes naar links of rechts kan je 1 teken naar links of rechts. Met Insert kan je omschakelen tussen invoegen (insert) of overschrijven (overwrite).

F2

Na F2 wordt je gevraagd een teken in te tikken. De cursor springt dan naar rechts tot het punt waar dat teken in het commando voorkomt.

Als bv. per ongeluk cd \windows\ystem32 had ingetikt (de 's' mist), dan kan je dat snel als volgt repareren:


Wat doen als een commando veel uitvoer produceert?

Je kan er voor kiezen om de uitvoer op je scherm te bekijken, maar dan scherm voor scherm, of je kan de uitvoer naar een bestand sturen, en dan bekijken op de manier die je het prettigste vindt (bv. met Kladblok (Notepad)).

Scherm voor scherm

Ik neem als voorbeeldcommando het simpele commando set, dat een lijst van omgevingsvariabelen laat zien.

Tik in: set | more
en daarna kan je steeds naar het volgende scherm gaan door de spatiebalk in te drukken.

Naar een bestand

Tik in: set > bestandsnaam
waarna alle uitvoer belandt in dat bestand.

Voorbeeld: set > e:/data/set-uitvoer.txt
In dit geval gaat de uitvoer naar de map data op de schijf E en naar het bestand set-uitvoer.txt    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 25-01-23 22:00:13