KB » Computer » Productief zijn ondanks fysieke beperkingen (RSI, e.d.)

Productief zijn ondanks fysieke beperkingen (RSI, e.d.)

    Tweeten

LetMeType

Introductie

LetMeType is een programma uit de categorie "word prediction"-software.

Als je veel lange woorden of moeilijke termen (programmeren?!) moet intikken, of als je van een beperkte vocabulaire gebruik maakt, kan je je heel wat toetsaanslagen besparen.

Het programma registreert alle woorden die je intikt, en slaat ze op in woordenboeken.

Zodra je een paar letters van een woord intikt, verschijnt er op het scherm een lijstje van de woorden uit het woordenboek die het meest overeenkomen. Als het woord dat je wilde intikken er bij staat, hoef je alleen nog maar het cijfer van de bijbehorende keuze in te tikken, en het woord wordt automatisch aangevuld. Het is dus een beetje vergelijkbaar met de mogelijkheden die veel smartphones bieden.

Evt. kan je voor verschillende soorten werk aparte woordenboeken inschakelen (bv. voor een website over RSI, of voor een programmeerproject).

Het lijstje met suggesties heeft nauwelijks een vertragende werking, dus je kan er ook gewoon geen kiezen. Ik heb het pakket vrijwel altijd aan staan. Het enige lastige is dat het venstertje soms op een ongelukkige plaats staat.

Het programma wordt niet meer ontwikkeld, en voor Windows 7 moet je helaas genoegen nemen met een Duitstalige versie. Ik zal verderop de betekenis van de verschillende menukeuzes behandelen.

Als het idee van dit programma je aanstaat, maar de uitvoering niet, dan kan je evt. de term "word prediction (software)" gebruiken om m.b.v. een zoekmachine vergelijkbare programma's te vinden. Een andere term die soms gebruikt wordt is "auto-completion".

Download

Een versie voor Windows XP kan je hier downloaden.

Er was ook iemand die het programma heeft aangepast voor Windows 7, maar die versie is nergens meer te vinden.

Als je mij een mailtje stuurt stuur ik het je toe, maar het zou een tijdje kunnen duren.

Menukeuzes

Engels Duits Sneltoetsen Betekenis
File - Save Datei - Speichern Ctrl+S Woordenboek opslaan
File - Open Datei - Offnen Ctrl+O Woordenboek openen
File - Save As Datei - Speichern unter Woordenboek opslaan als...
File - New Datei - Neu Ctrl+N Nieuw (woordenboek)
File - Settings Datei - Einstellungen Instellingen
Settings - Suggest Optionen - Vorschlage Het programma doet suggesties (als er een vinkje staat)
Settings - Learn Words Optionen - Worte lernen Het programma leert nieuwe woorden (als er een vinkje staat)
View - Toolbar Ansicht - Symbolleiste Je ziet de icoontjes (als er een vinkje staat)
View - Status Bar Ansicht - Statusleiste Je ziet de statusregel onderaan het venster (als er een vinkje staat)
View - List Ansicht - Liste Je ziet alle woorden in een lijst
View - Details Ansicht - Details Je ziet een lijst met meerdere kolommen, de woorden, de frequentie waarmee ze voorkomen, en hun ouderdom
View - Sort - Alphabetically Ansicht - Anordnen - Alphabetisch Sorteer woorden op alfabetische volgorde
View - Sort - By Occurences Ansicht - Anordnen - Nach Haufigkeit Sorteer woorden op frequentie van voorkomen
View - Sort - By Age Ansicht - Anordnen - Nach Alter Sorteer woorden op ouderdom
View - Sort - By Length Ansicht - Anordnen - Nach Lange Sorteer woorden op lengte

Instellingen

Engels Duits Betekenis
Characters ... given Zeichen ... gegeben Het programma geeft pas suggesties als je zoveel karakters ingetikt hebt.
Het voordeel van een hogere waarde is dat de suggesties nauwkeuriger worden, met een lagere waarde bespaar je jezelf meer tikwerk.
... added ... hinzugefügt Het programma doet alleen suggesties als nog minimaal zoveel karakters toegevoegd moeten worden.
Als je snel typt, en alleen suggesties wilt als je je er een flink wat tikwerk mee kan besparen, moet je deze waarde relatief hoog zetten.
Suggestions: at most ... Vorschläge: höchstens ... Het aantal suggesties dat vertoond wordt.
Een hoge waarde maakt het onoverzichtelijker, maar je hebt meer kans dat het goede woord erbij staat.
Probability Wahrscheinlichkeit Een suggestie wordt alleen vertoond als de waarschijnlijkheid (gebaseerd op frequentie van voorkomen) groter is dan zoveel procent.
Met een hogere waarde zullen de suggesties vaker correct zijn, maar zal je ook vaker suggesties missen.
Typing speed Tippgeschwindigkeit
Automatically hide after ... ms Automatisch verstecken nach ... ms Het venster met suggesties blijft staan tot je een toets indrukt. Als je hier een waarde invult verdwijnt het venster automatisch na zoveel milliseconden (4000 = 4 seconden).
Position Position De plaats op het scherm van het venster met suggesties.
Je kan kiezen tussen Caret (Schreibmarke) (de toetsenbordcursor), Fixed (Feste Position) (een vaste positie) of Cursor (Mauszeiger) (de muiscursor).
Single words only Nur einzelne Worte Suggesties kunnen uit 1 of 2 woorden bestaan, tenzij je hier een vinkje zet.
Append space Leerzeichen anhängen Voegt automatisch een spatie toe achter een gekozen suggestie.
Dat is vooral nuttig in gewone teksten, maar ook dan zal er wel eens een spatie teveel verschijnen (bv. het laatste woord in een zin, of voor een komma).
Numeric Keypad Ziffernblock Als hier een vinkje staat moet je het numerieke deel van het toetsenbord gebruiken om een keuze te maken.
Dat kan handig zijn als je veel woorden met cijfers hebt. Het NumLock-lampje moet in dit geval branden.
Capitalization Großschreibung
Age Alter Als woorden meer dan zoveel dagen niet zijn ingetikt worden ze uit de lijst verwijderd.
Ik heb zelf deze waarde zo hoog mogelijk staan.
Size Größe De maximale grootte van de woordenlijst.
Ik heb zelf deze waarde maximaal staan.
Save automatically Automatisch speichern Als hier een vinkje staat wordt de woordenlijst elke 10 minuten automatisch opgeslagen, en bij het verlaten van het programma.
Ignore password fields Paßwortfelder ignorieren Als hier een vinkje staat, slaat het programma geen wachtwoorden op.
Read-only Schreibgeschützt Als hier een vinkje staat worden nieuw ingetikte woorden wel door het programma onthouden, maar alleen voor deze sessie. Ze worden dus niet in de lijst opgeslagen.
Woorden die met File - Import geimporteerd worden, worden altijd opgeslagen.
Numbers Zahlen Als hier geen vinkje staat, slaat het programma geen woorden op die beginnen met een cijfer.

MouseTool

Introductie

Met dit programma kan je het klikken met de muis grotendeels of helemaal vermijden.

Je beweegt de muis ergens naartoe, en na een door jou ingestelde tijd (bv. 1 of 2 seconden) zorgt het programma voor een muisklik.

Download en installatie

Dit programma is niet meer te krijgen, tenminste niet gratis.

Als je mij een mailtje stuurt stuur ik het je toe, maar het zou een tijdje kunnen duren.

In 1 van de submappen van de uitgepakte bestanden zit het programma InstallMouseTool3.exe

De installatie is verder zeer simpel.

Na de installatie moet je het programma via het startmenu starten.

Instellingen

Het venstertje van het programma blijft continu op de voorgrond staan, tot je het minimaliseert of de instellingen verandert.

Je komt bij de instellingen door op Options te klikken.

Er zijn 3 tabbladen. In onderstaande tabel worden de keuzes in het tabblad General uitgelegd, daarna de tabbladen Hotkeys en Context Monitoring

Engels Betekenis
Dwell Time De hoeveelheid tijd (in tienden van seconden) tussen het stoppen van het bewegen met de muis en het uitvoeren van de klik.
Standaard is de waarde 5 (halve seconde), maar mij is dat te kort. Ik maak er 10 a 20 van.
Dwell Zone Als je niet in staat bent de muis heel nauwkeurig te bewegen, of te maken hebt met hele kleine dingen (bv. icoontjes) waarop je moet klikken, dan kan je beter de dwell zone wat groter maken dan de standaard 2 pixels.
Audible Tick Je hoort een geluidje als het programma klikt.
Voorwaarde is dat je boxen of een koptelefoon aan je PC hebt hangen.
Keep MouseTool on Top Het venster van MouseTool blijft steeds zichtbaar. Als je dat wilt kan je het het beste ergens in een hoek van het scherm plaatsen.
Start MouseTool when Windows Starts Bij het starten van de PC wordt ook MouseTool gestart.
Manually changing modes overrides next click only Als MouseTool actief is, heb je in het venstertje van het programma links 3 knoppen waarmee je kunt aangeven dat de volgende klik links, dubbel of rechts moet zijn. Door het aanvinken van deze optie zorg je er voor dat de instelling die je kiest maar 1 klik geldig blijft.
Enable Stretch Break Timer Als er een vinkje staat geeft MouseTool af en toe de suggestie om te pauzeren.
Enable SmartDrag Maakt het mogelijk om MouseTool ook te gebruiken om te slepen.
SmartDrag delay De vertraging tussen het voor de 1e keer stoppen met de muis en het kunnen beginnen met slepen.
Visual Dragging Indicator Als hier een vinkje staat, en het MouseTool venster is zichtbaar, dan wordt het linkericoontje in het MouseTool venster rood als je kunt beginnen met slepen en als je aan het slepen bent.
Check if Mouse is Down

Hotkeys

Om hotkeys te kunnen gebruiken moet je eerst op het bijbehorende tabblad een vinkje zetten voor Enable Hotkeys

Je hebt 2 soorten "hotkeys": de bovenste groep dient om een muisactie te simuleren, de 2e groep om de standaard muisactie te veranderen of om het programma aan of uit te zetten.

In de 1e groep zijn de 4 mogelijkheden: een toets om het begin en eind van een sleepactie aan te geven, en toetsen voor linksklikken, rechtsklikken en dubbelklikken.

In de 2e groep zijn de 3 mogelijkheden: overschakelen van linksklikken naar dubbelklikken of terug, overschakelen van linksklikken naar rechtsklikken of terug, en MouseTool aan- of uitzetten.

Voor alle 7 acties geldt dat je de toets die gedefinieerd is kunt veranderen door op de knop Change te klikken. Je kan daarna elke toetscombinatie kiezen die je maar kan bedenken, maar probeer te vermijden dat je 1 kiest die al bij een ander programma in gebruik is.

Context Monitoring

Er zijn bepaalde onderdelen in een Windows-venster waarvan je zeker weet dat je bepaalde muisacties er nooit wilt, of juist altijd.

In het systeemvak rechtsonder is rechtsklikken verreweg de meestgebruikte optie. De Start-knop zal je bv. nooit slepen.

Op dit tabblad kan je regelen dat voor bepaalde onderdelen een standaardactie wordt gedefinieerd, anders dan de normale standaardactie.

Als je gebruik wilt maken van dit feature moet je om te beginnen een vinkje zetten in Enable Context Monitoring

In de lijst met Window Types zijn al een aantal types voorgedefinieerd. Als je klikt op 1 van de soorten "vensters" zie je onder Action welke actie bij dit object hoort.

Bij TrayNotifyWnd - System Tray (het systeemvak) hoort bv. Right Click
(Dit is denk ik een waarde in oudere versies van Windows, want in Windows 7 heet het anders.)

Hoe weet je wat het type van een object is, en hoe krijg je het in de lijst? Voer het volgende voorbeeld uit om dat te leren doorgronden. MouseTool moet actief zijn, en daarmee moet je ook de kliks uitvoeren.

Klik in het (waarschijnlijk kleine) gebiedje tussen de taakbalk (de wat grotere icoontjes in het midden onderaan) en het systeemvak (de kleinere icoontjes rechts onderaan).

Ga dan terug naar het tabblad van MouseTool. Als het goed is zou er nu in het grijze vakje rechtsboven (onder Window Type for window last clicked on) moeten staan: MSTaskListWClass

Je kan dit type nu in de lijst krijgen door op Add te klikken. Je moet (mag) dan een beschrijving intikken, omdat de typenamen zelf nogal abstract zijn.

In de lijst komt dan te staan:
MSTaskListWClass - beschrijving

Als je het type in de lijst selecteert (door erop te klikken) kan je de standaardactie veranderen en kan je evt. ook het type weer verwijderen (door op Delete te klikken).

Hoe werkt slepen met MouseTool?

Als het mechanisme ingeschakeld is (ik leg zo uit hoe je dat doet) werkt het als volgt.

Je beweegt de muis naar het punt waarvandaan je wilt slepen.
Je wacht een tijdje afhankelijk van de waarde in SmartDrag delay (bv. 1 seconde als er 10 staat).
Je gaat met de muis bewegen tot het punt waarnaar je wilt slepen.

Als Visual Dragging Indicator is ingeschakeld, en je ziet het venster van MouseTool, dan wordt het icoontje van linksklikken (meest linkse icoontje) rood vanaf het moment dat je kan gaan slepen.

Je kan dit oefenen door te proberen een venster te verslepen. Voorwaarde is natuurlijk dat het venster niet gemaximaliseerd is.

Je versleept een venster door met de muis naar de titelbalk (bovenste blauwe balk) van het venster te gaan, en de muis dan naar een andere plek op het scherm te bewegen.

Je zorgt ervoor dat je kunt slepen met MouseTool, door op het tabblad General van de instellingen een vinkje te zetten voor Enable SmartDrag

Daarna kan je evt. ook nog 2 bijbehorende opties veranderen, nl. de tijd die je moet wachten voor je kan beginnen met verplaatsen van de muis (SmartDrag delay, in tienden van seconden) en Visual Dragging Indicator, om in het venster van MouseTool te kunnen zien wanneer je aan het slepen bent.


WorkRave (pauzeprogramma)

Introductie

Dit is een pauzeprogramma, d.w.z. dat het je van tijd tot tijd voorstelt om een kortere of langere pauze te nemen.

In de langere pauzes toont het programma een aantal oefeningen die je kan doen.

Download en installatie

Dit programma is gratis, i.t.t. het zeer bekende programma WorkPace.

Het programma is hier te downloaden (voor Windows de meest linkse versie).

Installatie is rechttoe rechtaan.

Gebruik

Het programma komt frequent met een mini-break, en minder frequent met een langere pauze.

De duur van die pauzes, de regelmaat waarmee ze verschijnen en het evt. cancellen van zo'n pauze, worden allemaal bepaald door de instellingen.

De instellingen kan je niet vanuit het programmavenster bereiken, maar alleen via het icoontje in het systeemvak (rechtsonder).

Instellingen

Er zijn 3 hoofdcategorieën, Timers, User interface en Network

Timers

De beschikbare tabbladen zijn Micro-break, Rest break, Daily limit en Monitoring

Micro-break tabblad

Om te beginnen kan je de micro-breaks in- of uitschakelen m.b.v. een vinkje voor Enable timer

Daaronder kan je de tijd tussen 2 micro-breaks definieren, de duur van een micro-break, en de extra tijd die je krijgt als je bij het begin van een micro-break op Postpone (uitstellen) klikt.

Als je weet dat je nogal vaak op Postpone of Skip klikt, dan kan je 1 of allebei de knoppen ook uitschakelen.

Prompt before breaking betekent ???

Rest break tabblad

De principes zijn volkomen identiek aan die van het micro-break tabblad, alleen zijn er onderaan 2 velden bijgekomen.

Achter Number of exercises kan je het aantal oefeningen invullen dat je wilt zijn bij een grotere pauze.

Start rest break when screen is locked betekent ???

Daily limit tabblad

Ook dit tabblad is grotendeels identiek aan het micro-break tabblad.

Bij de 1e timer gaat het hier om de maximale tijd die je per dag hebt.

Helmaal onderaan kan je aangeven of micro-breaks moeten worden meegerekend in de totaal gewerkte tijd.

User interface
    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 25-01-23 15:52:31